Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Raportarea tranzacțiilor conform art. 108 alin. (13) din Legea nr. 24/2017, precum și art. 234 alin. (1) litera i) din Regulamentul nr. 5/2018

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost republicată („Legea nr. 24/2017”) și cu Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost modificat („Regulamentul nr. 5/2018”)

Data raportului: 15 decembrie 2022
Nr.: 73 / 15.12.2022
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 6.231.166.705,80 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Raportarea tranzacțiilor conform art. 108 alin. (13) din Legea nr. 24/2017, precum și art. 234 alin. (1) litera i) din Regulamentul nr. 5/2018

În perioada 3 februarie 2022 – 14 decembrie 2022, OMV Petrom SA a încheiat / executat tranzacții cu o parte afiliată care depășesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societății, conform situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom SA la 30 iunie 2022,  după cum urmează:

  • tranzacții ale OMV Petrom SA cu OMV Gas Marketing & Trading GmbH în valoare totală de 2.365.422.808 RON

Directoratul evaluează tranzacțiile ca fiind justificate și corecte din punct de vedere economic.

Totodată, tranzacțiile între OMV Petrom SA și OMV Gas Marketing & Trading GmbH au depășit și pragul prevăzut de art. 234 alin. (1) litera i) din Regulamentul nr. 5/2018.

Anexat acestui Raport am inclus detalii, după cum urmează:

  • Anexa 1 – Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință
  • Anexa 2 – Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință
  • Anexa 3 – Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 14 decembrie 2022

Accesati acest link pentru a vizualiza raportul integral. (PDF, 300,4 KB)