Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Raportare acte juridice incheiate in luna iulie 2020 de OMV Petrom S.A. conform art. 82 din Legea nr. 24/2017

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață şi Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață

Data raportului: 14 august 2020
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:

Raportare acte juridice incheiate in luna iulie 2020 de OMV Petrom S.A. conform art. 82 din Legea nr. 24/2017.

Accesati acest link pentru a vizualiza raportul integral. (PDF, 358,5 KB)