Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - OMV Petrom va plăti o taxă suplimentară reprezentând contribuția de solidaritate

Raport curent in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost republicată („Legea nr. 24/2017”) și cu Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost modificat („Regulamentul nr. 5/2018”)

Data raportului: 15 mai 2023
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A. (“OMV Petrom”)
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: RON 6.231.166.705,80
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra


Eveniment important de raportat: OMV Petrom va plăti o taxă suplimentară reprezentând contribuția de solidaritate

La data de 12 mai 2023, în Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 119/2023 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 186/2022 de implementare a Regulamentului Consiliului (UE) 2022/1854 privind contribuția de solidaritate.

Pentru companiile care produc și rafinează țiței, legea introduce obligația de a plăti 350 de lei pentru fiecare tonă de țiței prelucrată în 2022 și 2023.

Prin urmare, OMV Petrom estimează o contribuție de solidaritate de aproximativ 1.500 de milioane de lei pentru anul fiscal 2022, care urmează să fie plătită la sfârșitul lunii iunie 2023. Aceasta se va reflecta in T2/23, în Situația veniturilor și cheltuielilor ca linie separată după linia ”Profit înainte de impozitare”.

Pentru T1/23, valoarea contribuției de solidaritate este estimată la aproximativ 380 de milioane de lei și va fi de asemenea reflectată în rezultate la T2/23. Contribuția pentru întregul an 2023 va fi plătită la sfârșitul lunii iunie 2024.

                                                                                                                

Christina Verchere
Director General Executiv
Președintele Directoratului     
                                                                      

Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului