Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - OMV Petrom a semnat contractul principal pentru dezvoltarea infrastructurii Neptun Deep

În conformitate cu Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 3 august 2023
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 6.231.166.705,80 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
OMV Petrom a semnat contractul principal pentru dezvoltarea infrastructurii Neptun Deep
Raportarea tranzacțiilor conform art. 234 alin. (1) litera i) din Regulamentul nr. 5/2018

OMV Petrom S.A. (“OMV Petrom”) anunță prin prezentul raport semnarea unui contract cu Saipem S.p.A. și Saipem Romania SRL (“Saipem”), a cărui valoare depășește 10% din cifra de afaceri a OMV Petrom aferentă anului 2022. În cadrul contractului, Saipem va furniza servicii de management, proiectare, achiziții, fabricare, asamblare, transport maritim, instalare, testare și punere în funcțiune pentru instalațiile offshore din cadrul proiectului.

În plus, contractul include testarea și punerea în funcțiune a stației de măsurare a gazelor naturale și a secțiunilor de lângă țărm și de pe uscat ale conductei de producție a gazelor naturale, care vor fi construite de alți contractori.

Contractul are o valoare totală estimată de aproximativ 1,6 mld. EUR, ce se va împărți în mod egal între OMV Petrom și Romgaz Black Sea Limited, parteneri în Acordul de Operare  pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep. 

Christina Verchere
Director General Executiv
Președintele Directoratului                                                                          


Cristian Hubati
Membru al Directoratului
Explorare și Producție