Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Strategia 2030 a OMV Petrom permite un angajament mai ferm pentru cresterea dividendului

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 7 decembrie 2021
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:

Strategia 2030 a OMV Petrom permite un angajament mai ferm pentru cresterea dividendului

Astazi anuntam Strategia 2030, care se preconizeaza ca va genera un flux de trezorerie extins semnificativ, ce va sustine investitiile noastre in toate segmentele de activitate si un dividend foarte competitiv. Prin urmare, ne mentinem politica de dividende cu un angajament mai ferm.

Politica de dividende este dupa cum urmeaza: „OMV Petrom S.A. („Compania”) se angajeaza sa asigure actionarilor o rentabilitate competitiva pe perioada ciclului de afaceri, inclusiv prin plata unui dividend crescator, in concordanta cu performanta financiara si necesarul de investitii, avand in vedere soliditatea financiara pe termen lung a Companiei.”

Compania vine cu un angajament mai ferm de a creste dividendul de baza pe actiune cu 5% - 10% in medie pe an pana in 2030. Intr-un mediu de piata favorabil si la discretia conducerii, ar putea fi distribuite si dividende speciale, cu conditia ca planurile de investitii ale Companiei sa fie finantate. Dividendele totale sunt estimate sa reprezinte aproximativ 40% din fluxurile de trezorerie din activitatile de exploatare ale companiei din 2022-2030 in scenariul de baza privind preturile.  


Christina Verchere
Director General Executiv
Presedintele Directoratului                                                                            


Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului