Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Agenția Națională pentru Resurse Minerale a confirmat Planul de Dezvoltare pentru zăcămintele comerciale de gaze naturale Domino și Pelican Sud in perimetrul offshore Neptun Deep

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 3 august 2023
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 6.231.166.705,80 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:

Agenția Națională pentru Resurse Minerale a confirmat Planul de Dezvoltare pentru zăcămintele comerciale de gaze naturale Domino și Pelican Sud din perimetrul offshore Neptun Deep

OMV Petrom SA anunță că Agenția Națională pentru Resurse Minerale a confirmat astăzi Planul de Dezvoltare pentru zăcămintele comerciale de gaze naturale Domino și Pelican Sud, astfel cum acesta a fost depus de către OMV Petrom împreună cu partenerul său Romgaz (prin filiala Romgaz Black Sea Limited).

Prin urmare, proiectul Neptun Deep intră în faza de dezvoltare, care include execuția activităților de foraj şi construire a infrastructurii necesare pentru extracția gazelor naturale, prima producție fiind estimată pentru anul 2027.

OMV Petrom este operatorul proiectului, cu o participație de 50%. Infrastructura necesară pentru dezvoltarea zăcămintelor comerciale offshore de gaze naturale Domino și Pelican Sud include zece sonde, trei sisteme de producție submarine și conductele colectoare asociate, o platformă offshore, conducta principală de gaze naturale către o stație de măsurare a gazelor naturale de lângă Tuzla. Platforma își generează propria energie electrică, funcționând la cele mai înalte standarde de siguranță și protecție a mediului. Platforma offshore, sondele și zăcămintele vor fi operate de la distanță, prin intermediul unei replici digitale (digital twin). Acest lucru permite optimizarea proceselor și va contribui la îmbunătățirea performanței noastre de mediu, prin eficientizarea consumului de energie electrică și reducerea emisiilor.

Despre Neptun Deep

Perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră are o suprafață de 7.500 km pătrați și este situat la o distanță de aproximativ 160 km față de țărm, în ape cu adâncimi cuprinse între 100 și 1.000 de metri în zona de dezvoltare . Începând cu anul 2008, activitățile de explorare în perimetrul Neptun Deep au inclus două campanii de achiziție seismică 3D și două programe de foraj de explorare. Prima descoperire de gaze naturale a fost făcută în 2012. Cheltuielile totale de explorare și evaluare până în prezent se ridică la peste 1,5 mld. EUR.

Christina Verchere
Director General Executiv
Președintele Directoratului                                                                            


Cristian Hubati
Membru al Directoratului
Explorare si Producție