Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Litigiu

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

Data raportului: 19 august 2021
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:

OMV Petrom SA a luat la cunoștință despre trimiterea sa în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, varianta agravată

OMV Petrom SA a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, varianta agravată, în legătură cu un incident ce a avut loc în data de 27.04.2016 și care a rezultat în decesul unui minor care a căzut în beciul sondei Cobia nr. 2971.

Alina Popa                                                                     
Director Financiar
Membru al Directoratului
 

Christopher Veit
Membru al Directoratului
​Upstream