Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Dosar privind uciderea din culpă

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

Data raportului: 8 octombrie 2020
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Dosar privind uciderea din culpă – hotărârea definitivă a Curții de Apel (rejudecare-apel)

Curtea de Apel Ploiești s-a pronunțat astăzi în dosarul în care OMV Petrom SA a fost trimisă în judecată. Acuzația se referă la un incident produs în anul 2015, lângă una dintre sondele societății, localizată în Ariceștii Rahtivani în județul Prahova, unde victima a fost găsită decedată.

Societatea a fost găsită vinovată de săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă și a fost condamnată la plata unei amenzi penale în cuantum de 750.000 RON (250 zile amendă, echivalentul unei zile amendă fiind de 3.000 RON). În ceea ce privește latura civilă, societatea a fost obligată să plătească daune morale familiei victimei în valoare totală de 135.000 Euro. Hotărârea este definitivă. Societatea va respecta integral dispozițiile instanței de judecată.

Viața și sănătatea oamenilor, precum și impactul asupra mediului sunt prioritare pentru companie. OMV Petrom aplică reguli stricte în ceea ce privește siguranța și sănătatea angajaților și a comunităților în care operează, pentru a evita astfel de riscuri.

Christina Verchere 
Director General Executiv
Președinte al Directoratului                                                                                                                                                                      

Christopher Veit

Membru al Directoratului 
Upstream