Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende speciale

Raport curent in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 27 iulie 2023
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A. („OMV Petrom”)
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 6.231.166.705,80 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende speciale

In conformitate cu prevederile legale si statutare, intra in atributiile Directoratului sa faca recomandari catre actionari cu privire la distribuirea profitului.

Asa cum a fost anuntat in Strategia noastra pentru 2030, Indrumarea companiei privind Dividendele prevede posibilitatea de a se distribui dividende speciale, cu conditia ca planurile de investitii ale companiei sa fie finantate.

Avand in vedere situatia financiara solida a companiei in ceea ce priveste pozitia neta de numerar, precum si estimarile privind profitabilitatea, Directoratul propune distribuirea unui dividend special in valoare bruta de 0,0450 lei pe actiune, adica 2.804 mil lei in total. Acesta ar fi cel de al doilea dividend special pe care OMV Petrom l-ar distribui.

Propunerea de dividend special mai sus mentionata va conduce la un dividend total pe actiune distribuit anul acesta de 0,0825 lei (incluzand dividendul de baza in valoare de 0,0375 lei aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 26 aprilie 2023), ceea ce duce la un randament total al dividendului de 19,6%1.

Acest dividend special va fi supus aprobarii Consiliului de Supraveghere si, ulterior, Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Detalii referitoare la propunerile privind Data de Inregistrare, care se foloseste pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende, Ex-Date si Data Platii se vor anunta prin convocatorul aferent Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor dedicata aprobarii dividendelor speciale, ce se estimeaza a se publica cel mai tarziu la inceputul lunii august 2023.


Christina Verchere
Director General Executiv
Presedintele Directoratului   


Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului                                                       

                                                               

 

1pe baza pretului de inchidere al actiunii OMV Petrom din data de 30 decembrie 2022: 0,42 lei/actiune