Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende speciale

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 14 iunie 2022
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A. („OMV Petrom”)
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende speciale

In conformitate cu prevederile legale si statutare, intra in atributiile Directoratului sa faca recomandari catre actionari cu privire la distribuirea profitului.

Asa cum a fost anuntat in Strategia noastra pentru 2030, compania are posibilitatea de a distribui dividende speciale, in conditiile in care planurile de investitii ale companiei sunt finantate.

Avand in vedere pozitia financiara solida a companiei in ceea ce priveste pozitia neta de numerar precum si profitabilitatea, Directoratul propune plata unui dividend special in valoare bruta de 0,0450 lei pe actiune, ceea ce conduce la o valoare totala a dividendelor speciale de 2.549 mil lei.

Propunerea de dividend special mai sus mentionata va conduce la un dividend total pe actiune distribuit anul acesta de 0,0791 lei (incluzand dividendul de baza in valoare de 0,0341 lei aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27 aprilie), ceea ce duce la un randament total al dividendului de 15,9%1.

Acest dividend special va fi supus aprobarii Consiliului de Supraveghere in data de 21 iunie 2022 si, ulterior, deciziei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Detalii referitoare la propunerile cu privire la Data de Inregistrare, care se foloseste pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende, Ex-Date si Data Platii se vor anunta prin convocatorul aferent Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor dedicata aprobarii dividendelor speciale, ce se estimeaza a se publica in data de 21 iunie 2022.

1pe baza pretului de inchidere al actiunii OMV Petrom din data de 30 decembrie 2021: 0,499 lei/actiune
 

Christina Verchere
Director General Executiv
Presedintele Directoratului                                                                                   


Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului