Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport Curent - Propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2020

Raport curent in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 17 martie 2021
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
iata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra


Eveniment important de raportat:
Propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2020

Propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2020, aceeași cu cea anunțată în 4 februarie 2021, respectiv un dividend brut de 0,0310 lei/actiune, a fost aprobată de către Consiliul de Supraveghere în 17 martie 2021 și va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocata în data de 27 aprilie 2021.

Data de Înregistrare propusă pentru identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende este 14 mai 2021, "Ex-Date" propusă este 13 mai 2021, în timp ce Data Plății propusă este 7 iunie 2021.

Mai multe detalii privind condițiile și modalitățile de plată propuse sunt incluse în documentele și materialele informative referitoare la acest punct de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.


Christina Verchere
Director General Executiv
Presedintele Directoratului                                                                           


Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului