Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2021

Raport curent in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 17 martie 2022
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2021

Propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2021, aceeași cu cea anunțată în 3 februarie 2022, respectiv un dividend in valoare brută de 0,0341 lei/acțiune, a fost aprobată de către Consiliul de Supraveghere în 17 martie 2022 și va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată în data de 27/28 aprilie 2022.

Acest dividend se transpune într-o creștere anuală de 10%, la limita superioară a intervalului de 5-10% declarat în îndrumarea privind dividendele publicată de societate în 7 decembrie 2021 în contextul Strategiei 2030.

Data de Înregistrare propusă pentru identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende este 13 mai 2022, "Ex-Date" propusă este 12 mai 2022, în timp ce Data Plății propusă este 6 iunie 2022.

Mai multe detalii privind condițiile și modalitățile de plată propuse sunt incluse în documentele și materialele informative referitoare la acest punct de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Christina Verchere
Director General Executiv
Președintele Directoratului                                                                            

Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului