Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Propunerea initiala a Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2023 si intentia de a anunta dividende speciale in 2024

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 1 februarie 2024
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A. („OMV Petrom”)
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 6.231.166.705,80 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat: Propunerea initiala a Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2023 si intentia de a anunta dividende speciale in 2024

In conformitate cu prevederile legale si statutare, intra in atributiile Directoratului sa faca recomandari catre actionari cu privire la distribuirea profitului.

Pe baza rezultatelor preliminare pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, Directoratul OMV Petrom S.A. propune un dividend de baza in valoare bruta de 0,0413 lei/actiune pentru anul financiar 2023, ceea ce se transpune intr-o crestere anuala de 10%, la limita superioara a intervalului de 5-10% declarat in indrumarea privind dividendele.

Directoratul OMV Petrom S.A. anunta de asemenea intentia de a propune un dividend special in 2024.

Propunerea privind dividendul de baza si intentia de a propune un dividend special respecta politica actuala de dividende, precum si indrumarea privind dividendele, asa cum sunt acestea publicate pe pagina de internet a OMV Petrom S.A.

Propunerea finala a Directoratului privind distribuirea de dividende de baza pentru anul financiar 2023  va fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din aprilie 2024 ulterior aprobarii de catre Consiliul de Supraveghere, urmare a revizuirii de catre Comitetul de Audit.

Distribuirea potentiala de dividende speciale va fi subiectul unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor viitoare.


Christina Verchere
Director General Executiv
Presedintele Directoratului     
                                                                

Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului