Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Intrarea în vigoare a delistării și încetarea tranzacționării GDR-urilor

Raport curent în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 26 octombrie 2023
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 6.231.166.705,80 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra
 

Eveniment important de raportat: Intrarea în vigoare a delistării și încetarea tranzacționării GDR-urilor

OMV Petrom S.A. ("Societatea") anunță intrarea în vigoare a delistării GDR-urilor de pe segmentul standard de listare al Listei Oficiale ("Lista Oficială") a Autorității de Conduită Financiară și încetarea tranzacționării GDR-urilor pe Piața Principală a London Stock Exchange plc ("Bursa de Valori din Londra").

Urmare a raportului curent din data de 24 august 2023, Societatea anunță prin prezentul că:

  1. toate certificatele globale de depozit emise conform Regulamentului S (ISIN: US67102R3049) (Simbol: PETB); și
  2. toate certificatele globale de depozit emise conform Regulii 144A (ISIN: US67102R2058) (Simbol: PETR),

(împreună, "GDR-urile"), reprezentând acțiuni ordinare ale Societății având o valoare nominală de 0,1 RON fiecare ("Acțiunile"), un GDR reprezentând o sută cincizeci de Acțiuni, sunt, începând de astăzi ora 8:00 a.m. (ora Regatului Unit), delistate de pe Lista Oficială a Autorității de Conduită Financiară iar tranzacționarea GDR-urilor pe Piața Principală a Bursei de Valori din Londra a încetat.


Christina Verchere
Director General Executiv
Președintele Directoratului


Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului