Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Contract de servicii de Market Making pentru Emitent incheiat cu WOOD & Company Financial Services, a.s.

       În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață şi   Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare şi    operațiuni de piață

       Data raportului: 3 septembrie 2020
       Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
       Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
       Numărul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
       Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
       Atribut fiscal: RO
       Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
       Capital social subscris si vărsat: 5.664.410.833,5 RON
       Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

       Eveniment important de raportat:

       Contract de servicii de Market Making pentru Emitent incheiat cu WOOD & Company Financial Services, a.s.

       In vederea sustinerii lichiditatii actiunilor sale listate, OMV Petrom a incheiat cu WOOD & Company Financial           Services, a.s. (Wood&Co) un contract de servicii de Market Making pentru Emitent, incepand cu data de 3                 septembrie, 2020.

       In conformitate cu reglementarile Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Wood&Co va afisa si mentine in timpul               sedintelor de tranzactionare, in nume si cont propriu, si la propria discretie, pe piata principala (Regular) a  BVB, cotatii de vanzare si cumparare ferme (bid si ask) pentru actiunile OMV Petrom (simbol SNP), la un volum minim de 1 milion de actiuni SNP pentru fiecare parte, la un spread maxim de 1%.

       Christina Verchere
       Director General Executiv
       Presedintele Directoratului     

       
       Alina Popa

       Director Financiar
       Membru al Directoratului