Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Finalizarea majorării capitalului social al OMV Petrom S.A.

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 3 noiembrie 2022
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 6.231.166.705,80 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra


Eveniment important de raportat: Finalizarea majorării capitalului social al OMV Petrom S.A.

OMV Petrom S.A. („OMV Petrom”) anunță finalizarea majorării capitalului social în data de 3 noiembrie 2022 ca urmare a înregistrării acesteia la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București (în data de 25 octombrie 2022), la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (în data de 1 noiembrie 2022) și la Depozitarul Central din România (în data de 3 noiembrie 2022).

Capitalul social al OMV Petrom a fost majorat prin aport în natură și în numerar, cu suma de 566.755.872,30 RON, de la 5.664.410.833,50 RON la 6.231.166.705,80 RON, prin emisiunea unui număr de 5.667.558.723 acțiuni noi, ordinare, nominative, în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON, după cum urmează:

  1. 1.206.602.392 acțiuni noi, cu o valoare totală de 120.660.239,20 RON, reprezentând aportul în natură al statului român, prin Ministerul Energiei.
  2. 4.460.956.331 acțiuni noi (inclusiv acțiuni noi suport reprezentate de noi certificate globale de depozit), cu o valoare totală de 446.095.633,10 RON, care au fost subscrise în numerar, în cadrul exercitării dreptului de preferință de către acționarii OMV Petrom cu excepția statului român.

Noile acțiuni emise sunt disponibile pentru tranzacționare pe piața reglementată la vedere operată de Bursa de Valori București începând cu data de 3 noiembrie 2022, iar noile certificate globale de depozit sunt de așteptat să fie emise în sau în jurul datei de 3 noiembrie 2022 și vor fi disponibile pentru tranzacționare pe piața principală operată de Bursa de Valori Londra la scurt timp după aceea.


Christina Verchere
Director General Executiv
Președintele Directoratului   


Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului