Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Schimbări în Consiliul de Supraveghere

Raport curent in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

Data raportului: 12 februarie 2024
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 6.231.166.705,80 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București


Eveniment important de raportat: Schimbări în Consiliul de Supraveghere 

OMV Petrom S.A. anunță că dl. Niculae Havrileț a notificat societatea cu privire la renunțarea la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom S.A., începând cu data de 12 februarie 2024.

Urmare a renunțării la mandat, dl. Niculae Havrileț va înceta să mai dețină poziția de membru în Consiliul de Supraveghere și în Comitetul de Audit ale OMV Petrom S.A. începând cu data de 12 februarie 2024, prin urmare această poziție devenind vacantă.

Dl. Niculae Havrileț a fost membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom începând cu data de 3 Martie 2020.


Christina Vercherec
Director General Executiv
Președintele Directoratului


Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului