Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Schimbări în Consiliul de Supraveghere

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

Data raportului: 16 martie 2023
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 6.231.166.705,80 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat: Schimbări în Consiliul de Supraveghere 

OMV Petrom S.A. anunță numirea lui Berislav Gaso ca membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu efect de la 17 martie 2023 și până la următoarea Adunare Generală a Acționarilor convocată la data de 26 aprilie 2023, ca urmare a renunțării lui Daniel Turnheim la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom S.A., astfel cum a fost anunțat pe data de 8 martie 2023.

Berislav Gaso deține o diplomă de master în inginerie mecanică de la Universitatea Tehnică din Munchen, Germania și un doctorat în Administrarea Afacerii de la Universitatea St. Gallen, Elveția. Berislav Gaso a ocupat mai multe funcții de management în cadrul Grupului MOL după ce a lucrat ca partener junior la McKinsey & Company. Cel mai recent, a fost Vicepreședinte Executiv responsabil de Divizia Explorare & Producție din cadrul Grupului MOL. La 1 martie 2023, Berislav Gaso a preluat funcția de membru al Directoratului Aktiengesellschaft, fiind responsabil de Divizia Energie.
 

Christina Verchere
Director General Executiv
Președintele Directoratului
 

Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului