Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Schimbări în Consiliul de Supraveghere

       În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

       Data raportului: 30 iulie 2021

       Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
       Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
       Numărul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
       Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
       Atribut fiscal: RO
       Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
       Capital social subscris si vărsat: 5.664.410.833,5 RON
       Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

       Eveniment important de raportat: Schimbări în Consiliul de Supraveghere

       OMV Petrom S.A. (OMV Petrom) anunță numirea lui:

  1. Martijn van Koten, ca membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, începând cu data de 1 august 2021 și până la următoarea Adunare Generală a Acționarilor, ca urmare a renunțării lui Wolfram Krenn la mandatul său din această funcție începând cu aceeași data (ultima zi de mandat fiind 31 iulie 2021).

Martijn van Koten s-a născut în Olanda, unde a studiat Inginerie Chimică la Universitatea de Tehnologie din Delft. Și-a început cariera profesională la Shell în 1994 unde a ocupat mai multe funcții de management și tehnice în industria rafinare și downstream în Marea Britanie, Germania și Olanda. Începând cu 2004, Martijn van Koten a preluat funcțiile de Director General de Producție la Shell în Suedia și Singapore, înainte de a deveni Vicepreședinte Producție pentru Orient & Orientul Mijlociu în Singapore în 2009 și Vicepreședinte Furnizare & Distribuție in Statele Unite ale Americii în 2013. În 2013, Martijn van Koten s-a alăturat Borealis în calitate de membru al Directoratului, responsabil de Operațiuni, HSE & PTS în Austria. Din 2018 până în iunie 2021, a fost membru al Directoratului Borealis pentru Produse Chimice & Operațiuni în Austria. Martijn van Koten este membru al Directoratului OMV din 1 iulie 2021 și este responsabil de divizia Rafinare. Este căsătorit și are două fiice.

  1. Alfred Stern, ca membru provizoriu și Președinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, începând cu data de 1 septembrie 2021 și până la următoarea Adunare Generală a Acționarilor, ca urmare a renunțării lui Rainer Seele la mandatul său din aceste funcții începând cu aceeași data (ultima zi de mandat fiind 31 august 2021).

Începând cu aprilie 2021, Alfred Stern a fost numit membru al Directoratului OMV pentru Divizia Chimice și Materiale. Alfred Stern a fost Director General Executiv al Borealis din 2018, iar din 2012 a fost membru al Directoratului pentru Poliolefine și Inovație & Tehnologie. Alfred Stern s-a alăturat Borealis în calitate de Vicepreședinte Senior Inovație & Tehnologie în 2008, venind de la E.I. Du Pont de Nemours unde a deținut mai multe funcții de conducere în arii precum cercetare și dezvoltare, vânzări și marketing, calitate și managementul afacerii în Elveția, Germania și Statele Unite. În ultima funcție deținută, a fost Manager de Afaceri Global al unei unități de afaceri în Ingineria Polimerilor în Statele Unite. Deține un doctorat în științele materialelor și o diplomă de master în știința și ingineria polimerilor, ambele obținute la Universitatea Leoben din Austria. Alfred Stern a primit, printre altele, Medalia H.F. Mark, premiul DuPont pentru un brevet de produs nou și un Premiu de Onoare de la Ministerul Austriac de Științe și Cercetare. Alfred Stern este cetățean austriac, este căsătorit si are doi copii.

Ca urmare a numirii sale ca membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, Alfred Stern a fost, de asemenea, numit membru şi președinte al Comitetului Prezidențial şi de Nominalizare al OMV Petrom începând cu data de 1 septembrie 2021 și până la următoarea Adunare Generală a Acționarilor.


Christina Verchere
Director General Executiv
Președinte al Directoratului


Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului