Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Schimbări în Directorat și un nou mandat pentru Directorat

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 23 februarie 2023
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si vărsat: 6.231.166.705,80 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra
 

Eveniment important de raportat: Schimbări în Directorat și un nou mandat pentru Directorat

În ședința de astăzi, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. a aprobat:

Numirea următorilor membri ai Directoratului pentru un nou mandat de patru ani, începând cu 17 aprilie 2023 și până la 16 aprilie 2027:

  • Christina Campbell Verchere – Director General Executiv și Președinte al Directoratului
  • Alina Gabriela Popa – Director Financiar si Membru al Directoratului
  • Radu Sorin Căprău – Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Rafinare și Marketing
  • Franck Albert Neel – Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Gaze și Energie

Numirea lui Cristian Hubati, în calitate de nou Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Explorare și Producție pentru un mandat de patru ani, începând cu 17 aprilie 2023 până la 16 aprilie 2027, ca urmare a expirării pe 16 aprilie 2023 a mandatului de membru al Directoratului al lui Hans Christopher Veit.

Alfred Stern
Președinte al Consiliului de Supraveghere                                                                           


Katja Tautscher
Membru al Consiliului de Supraveghere