Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Schimbari in Directorat

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață şi Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață

Data raportului: 15 septembrie 2020
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:

Schimbari in Directorat

In sedinta de astazi, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. l-a numit pe Christopher Veit, 62, in functia de membru nou al Directoratului OMV Petrom S.A. responsabil cu activitatea de Upstream, urmare a renuntarii de catre Peter Zeilinger la mandatul de membru al Directoratului OMV Petrom S.A. responsabil cu activitatea de Upstream. Mandatul lui Peter Zeilinger va inceta pe 30 septembrie 2020. In conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom S.A., numirea a fost facuta pentru perioada ramasa din mandatul lui Peter Zeilinger, respectiv pana in data de 16 aprilie 2023. Christopher Veit a acceptat numirea si va prelua noua pozitie incepand cu data de 1 octombrie 2020.

       Christina Verchere
       Director General Executiv
       Presedintele Directoratului                                                                  


Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului