Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Raport auditor conform art. 108 al Legii nr. 24/2017 aferent perioadei iulie – decembrie 2023

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață şi Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață

Data raportului: 30 ianuarie 2024
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si vărsat: 6.231.166.705,80 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat: Raport auditor conform art. 108 al Legii nr. 24/2017 aferent perioadei iulie – decembrie 2023

OMV Petrom S.A. publică Raportul independent de asigurare limitata pregătit de auditorul financiar, KPMG Audit SRL, asupra informatiilor incluse in rapoartele curente emise de societate in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Accesati acest link pentru a vizualiza raportul integral. (PDF, 1,4 MB)