Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Sanctiuni Garda Nationala de Mediu

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 17 aprilie 2019
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Sancțiuni ale Gărzii Naționale de Mediu legate de activitatea de transport țiței și gaze prin conducte către Secția Terminal Midia

OMV Petrom SA (OMV Petrom) a primit de la Garda Națională de Mediu o sancțiune  pentru desfășurarea la punctul de lucru Secția Terminal Midia a activității de transport țiței și gaze prin conducte fără sa dețină autorizație de mediu reînnoită. Sancțiunile aplicate sunt amendă de 60.000 RON și măsura de suspendare a activității până la obținerea autorizației de mediu.

OMV Petrom a contestat în instanță amenda și măsura dispusă. Până la hotărârea definitivă a instanței de judecată măsura este suspendată.

Colaborăm cu autoritatea de mediu pentru obținerea prelungirii autorizației de mediu. Autorizația de mediu urma să fie reînnoită în decembrie 2018 si OMV Petrom a depus cerere din octombrie 2018 împreună cu documentele suport, în deplină conformitate cu termenul legal prevăzut în reglementările aplicabile. Procesul de reînnoire a autorizației este unul complex și s-a prelungit mai mult decât ne așteptam din cauza unor solicitări suplimentare din partea autorității competente de mediu.

La sfârșitul lui martie, în urma unor plângeri ale localnicilor privind contaminarea unor terenuri cu reziduuri petroliere, Garda Națională de Mediu a demarat o investigație în zona Vadu-Corbu. Conform notei de constatare comunicate de Garda Națională de Mediu, poluarea de la Vadu nu a putut fi legată de activitățile OMV Petrom în zona.

Stația Terminal Midia funcționează din septembrie 1989 și procesează producția de gaze din Marea Neagră.

O eventuală oprire a Stației Terminal Midia ar conduce la oprirea completă a producției din Marea Neagră, de circa 25.000 bep/zi în prezent.

Christina Verchere
Director General Executiv
Presedintele Directoratului

Peter Zeilinger
Membru al Directoratului Upstream