Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Ad-hoc Report - The decision of the Board of Directors of Petrom from October 18, 2005, regarding the acquisition of controlling stake in Rafiserv Petrobrazi and Rafiserv Arpechim

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 13/2004 al CNVM

Data raportului: 21 octombrie 2005
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 021 4060101/021 4060436
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.600.050.607,8RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Hotararea Consiliului de Administratie din data de 18 octombrie 2005, privind achizitia participatiei de control la Rafiserv Petrobrazi S.A si Rafiserv Arpechim S.A.

In sedinta din data de 18.10.2005, Consiliul de Administratie al SC Petrom SA a aprobat achizitionarea  pachetului de actiuni reprezentand 89.8386% din capitalul social al SC Rafiserv Petrobrazi SA si a pachetului de actiuni reprezentand 98.8556 % din capitalul social al SC Rafiserv Arpechim SA.

Aceste companii sunt prestatori de servicii pentru cele doua rafinarii ale Petrom, iar angajatii lor sunt fosti angajati ai Petrom.

Managementul Petrom considera ca imbunatatirea  activitatii de mentenanta in rafinarii constituie un factor important in atingerea standardelor de eficienta, aceste achizitii reprezentand baza pentru o organizare mai eficienta si cresterea calitatii serviciilor. 

Aceste achizitii sunt supuse unor conditii suspensive, printre care si autorizarea Consiliului Concurentei.