Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Ad-hoc Report - Publication of quarterly consolidated figures for 2009

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 1/2006 of CNVM

Data raportului: 12 iulie 2010
Denumirea entităţii emitente: OMV PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 429082/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Publicarea cifrelor trimestriale consolidate pentru anul 2009

Petrom anunta investitorii si analistii sai ca a publicat cifrele trimestriale consolidate pentru anul 2009, inclusiv rezultatele consolidate ale Grupului Petrom pregatite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS). Cifrele sunt disponibile in format Excel, incepand cu 12 iulie 2010, pe site-ul de internet al companiei www.petrom.com, sectiunea Relatia cu investitorii > Download Center > Rapoarte Interimare.

De asemenea, puteti descarca fisierul accesand linkul urmator:
Petrom Grup, cifre trimestriale istorice IFRS pentru 2009, (PDF, 1,6 MB)

Petrom raporteaza rezultate consolidate pregatite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara in rapoartele trimestriale, semestriale si anuale catre piata de capital, incepand cu prezentarea rezultatelor pentru perioada ianuarie - martie 2010 (anterior Petrom raporta rezultate neconsolidate/individuale, pregatite in conformitate cu Standardele Romanesti de Contabilitate). Rapoartele sunt publicate la datele specificate in Calendarul financiar pentru anul 2010 al companiei. Rezultatele individuale ale OMV Petrom SA, pregatite in conformitate cu Standardele Romanesti de Contabilitate vor fi raportate doar semestrial si anual, incepand cu primul semestru al anului 2010. Rezultatele individuale vor fi diseminate in conformitate cu reglementarile pietei de capital si in termenele impuse de catre cerintele legale.

Comunicarea rezultatelor pentru perioada ianuarie – iunie si trimestrul al doilea din 2010 va avea loc pe data de 4 august 2010.