Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - OMV Petrom S.A. a obtinut reinnoirea autorizatiei de mediu pentru Sectia Terminal Midia

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 26 iunie 2019
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
OMV Petrom S.A. a obtinut reinnoirea autorizatiei de mediu pentru Sectia Terminal Midia 

Referitor la raportul curent din data de 17 aprilie 2019, OMV Petrom S.A. anunta ca a obtinut reinnoirea autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru Sectia Terminal Midia. Autorizatia a fost primita de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta astazi, 26 iunie 2019.  

Activitatile Terminalului Midia detin autorizatii valide si se desfasoara normal.

Christina Verchere
Director General Executiv
Presedintele Directoratului

Peter Zeilinger
Membru al Directoratului Upstream