Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Ad hoc report - OMV Petrom a decis proactiv sa anuleze linia de credit revolving in valoare de 1 miliard euro

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 31 octombrie 2018
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
OMV Petrom a decis proactiv sa anuleze linia de credit revolving in valoare de 1 miliard euro

In cadrul strategiei sale de finantare, OMV Petrom a decis proactiv sa anuleze linia de credit revolving in valoare de 1 miliard euro.

Pana in prezent facilitatea de credit nu a fost utilizata.

Actualul flux de trezorerie din activitati de exploatare solid precum si celelalte facilitati de credit disponibile ofera OMV Petrom optiuni de finantare adecvate in sprijinul realizarii planurilor sale de investitii.

Christina Verchere                                                  
Director General Executiv
Presedintele Directoratului

Stefan Waldner
Director Financiar
Membru al Directoratului