Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - solicitare AGOA

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 10 ianuarie 2020
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A. („OMV Petrom”)
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Solicitarea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (anterior  Ministerul Energiei) in numele Statului Roman privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor (AGOA) OMV Petrom

OMV Petrom anunta primirea unei solicitari de convocare a AGOA OMV Petrom, de la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (anterior  Ministerul Energiei) in numele Statului Roman, in calitate de actionar ce detine un numar de 11.690.694.418 de actiuni, reprezentand 20,6389% din capitalul social al OMV Petrom.

Solicitarea este intemeiata pe art. 119 din Legea societatilor nr. 31/1990, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 189 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Textul integral al solicitarii se regaseste in Anexa prezentului raport curent (apasa aici pentru a accesa Anexa) .

OMV Petrom va actiona in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Christina Verchere                                                                        Alina Popa
Director General Executiv                                                               Director Financiar
Presedintele Directoratului                                                           Membru al Directoratului