Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Dosar privind uciderea din culpă - hotărârea instanței de fond - rejudecare

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

Data raportului: 2 septembrie 2019
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Dosar privind uciderea din culpă - hotărârea instanței de fond - rejudecare

În dosarul în care OMV Petrom SA a fost acuzată de ucidere din culpă și a fost trimisă în judecată, în rejudecare, instanța de fond - Judecătoria Ploiești s-a pronunțat în sensul că societatea este vinovată de săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. Societatea a fost condamnată la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 1.000.000 lei (250 zile amendă, suma corespunzătoare unei zile amendă fiind de 4.000 lei). În ceea ce privește latura civilă a dosarului penal, societatea a fost obligată să plătească daune morale familiei victimei în valoare totală de 250.000 euro.

Hotărârea nu este definitivă. Societatea va formula apel împotriva hotărârii.

Acuzația se referă la un incident petrecut lângă una dintre sondele societății, localizată în Ariceștii Rahtivani în județul Prahova, unde victima, a fost găsită decedată.

Christina Verchere
Director General Executiv           
Președintele Directoratului

Peter Zeilinger
Membru al Directoratului
Upstream