Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport Curent - Propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2018

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 14 martie 2019
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2018

Propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2018, aceeasi cu cea  anuntata in 6 februarie 2019, respectiv un dividend brut de 0,0270 lei/actiune, a fost aprobată de către Consiliul de Supraveghere pe 14 martie 2019 și va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocata in data de 19 aprilie 2019.

Data de Înregistrare propusă pentru identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende este 23 mai 2019, "Ex-Date" propusă este 22 mai 2019, în timp ce Data Plății propusă este 13 iunie 2019.

Mai multe detalii privind condițiile și modalitățile de plată propuse sunt incluse în documentele și materialele informative referitoare la acest punct de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Christina Verchere
Director General Executiv
Presedintele Directoratului

Stefan Waldner
Director Financiar
Membru al Directoratului