Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport Curent - Schimbari in Directorat si un nou mandat pentru Directorat

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 14 martie 2019
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: +40 372 161930/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Schimbari in Directorat si un nou mandat pentru Directorat

In sedinta de azi, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. a numit următorii membri ai Directoratului pentru o perioada de patru ani, incepand cu 17 aprilie 2019 pana la 16 aprilie 2023:

  • Christina Verchere - Director General Executiv si Presedinte al Directoratului;
  • Peter Zeilinger - Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Upstream;
  • Radu Căprău - Membru al Directoratului responsabil cu activitatea Downstream Oil; si
  • Franck Neel - Membru al Directoratului responsabil cu activitatea Downstream Gas.
     

Totodata, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. a confirmat decizia din 26 Aprilie 2018 de a o numi pe Alina-Gabriela Popa in calitate de Director Financiar si Membru al Directoratului pentru o perioada de patru ani, incepand cu 17 aprilie 2019 pana la 16 aprilie 2023.

Rainer Seele
Presedinte al Consiliului de Supraveghere

Christina Verchere
Director General Executiv
Presedintele Directoratului