Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - modificarea stadiului de conformare cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București (BVB)

     

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață şi Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață

Data raportului: 13 martie 2020
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:

Modificarea stadiului de conformare cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București (BVB)

Ca urmare a revocării lui Sevil Shhaideh din poziția sa de membru al Consiliului de Supraveghere începând cu 3 martie 2020 (și pe cale de consecință încetarea pozițiilor deținute în comitetele consultative ale Consiliului de Supraveghere), Niculae Havrileţ a fost numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere începând cu 3 martie 2020 și de către Consiliul de Supraveghere în calitate de membru în comitetele consultative ale Consiliului de Supraveghere, inclusiv în Comitetul de Audit, începând cu 13 martie 2020.

Astfel, începând cu 13 martie 2020, Comitetul de Audit este compus din următorii patru membri: 

  • Jochen Weise – Președinte;
  • Reinhard Florey – Vicepreședinte;
  • Radu Cojocaru – Membru;
  • Niculae Havrileţ – Membru;

dintre care, ca urmare a evaluării independenței efectuate, a rezultat că doar Jochen Weise și Radu Cojocaru îndeplinesc toate criteriile de independență prevăzute de Codul de Guvernanță Corporativă al BVB.

Pe cale de consecință, OMV Petrom S.A. anunță modificarea, începând cu 13 martie 2020, a stadiului de conformare cu prevederea B.1 a Codului de Guvernanță Corporativă al BVB, respectiv "Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți." în sensul trecerii de la „conformitate” la „conformitate parțială” întrucât doar doi din cei patru membri ai Comitetului de Audit îndeplinesc toate criteriile de independență prevăzute de Codul de Guvernanță Corporativă al BVB.

Christina Verchere                                                Alina Popa
Director General Executiv                                     Director Financiar
Presedintele Directoratului                                 Membru al Directoratului