Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Modificarea stadiului de conformare cu prevederile Codului de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori București

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

Data raportului: 19 aprilie 2019
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Modificarea stadiului de conformare cu prevederile Codului de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori București

În vederea creșterii nivelului de conformitate cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București („CGC BVB”), Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. („OMV Petrom”) a aprobat următoarele modificări în cadrul Comitetului de Audit începând cu 19 aprilie 2019:

  • domnul Jochen Weise a fost numit în funcția de Președinte al Comitetului de Audit. Anterior, domnul Weise a deținut funcția de Vicepreședinte al Comitetulul de Audit;
  • domnul Reinhard Florey a fost numit în funcția de Vicepreședinte al Comitetului de Audit. Anterior, domnul Florey a deținut funcția de Președinte al Comitetului de Audit.

 
Astfel, urmare acestor modificări, componența Comitetului de Audit este următoarea:

  • domnul Jochen Weise – Președinte;
  • domnul Reinhard Florey – Vicepreședinte;
  • domnul Radu Cojocaru – membru;
  • doamna Sevil Shhaideh – membru.

Toți cei patru membri ai Comitetului de Audit sunt neexecutivi, aceștia fiind totodată și membri ai Consiliului de Supraveghere. În urma evaluării privind independența acestora, a rezultat că trei dintre membrii Comitetului de Audit, respectiv domnul Jochen Weise, doamna Sevil Shhaideh și domnul Radu Cojocaru întrunesc criteriile de independență prevăzute de CGC BVB.
În consecință, OMV Petrom anunță modificarea începând cu 19 aprilie 2019 a stadiului de conformare cu prevederea B.2 a CGC BVB, și anume „Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent”, în sensul trecerii de la „conformitate parțială” la „conformitate”, întrucât noul Președinte al Comitetului de Audit îndeplinește atât condiția de membru neexecutiv, cât și pe cea de independent.

Christina Verchere
Director General Executiv
Președintele Directoratului

Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului