Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Lanțul de furnizori

Achiziții și Conformitate

Furnizorii nostri trebuie să adere la cerințele noastre legale precum și la standardele HSSE. Pentru a ne asigura de susținerea principiilor OMV Petrom și mitigarea riscului privind munca forțată, sclavia și traficul de persoane, partenerii lanțului de aprovizionare ai OMV Petrom trebuie să semneze Codul de Conduită al OMV Petrom. OMV Petrom își rezerva dreptul de a încheia relația sa cu furnizorii dacă se descoperă neconformitatea cu politicile aplicabile sau neconformități care nu au fost rezolvate în timp util.

În plus, OMV Petrom folosește instrumente precum feedback-ul de 360 grade, evaluarea furnizorilor și auditarea, cu scopul de a verifica și monitoriza aderarea furnizorului la principiile subliniate în Codul de Conduită al OMV Petrom. În vederea examinării furnizorilor principali, OMV Petrom solicita în mod regulat suportul auditorilor externi pe lanțul de aprovizionare. Selecția furnizorilor care urmează să fie auditați se face în baza unei analize de risc ample care ține cont și de riscurile sociale. Acolo unde un furnizor nu acționează cu integritate sau nu a implementat controale potrivite, OMV Petrom va lua în considerare dacă se va angaja la acțiuni comune în vederea implementarii de îmbunătățiri sau îți va încheia relațiile cu acest furnizor.

Furnizori locali

Încurajăm achizițiile locale pentru a crea valoare împreună în comunitățile noastre locale. Susținem furnizorii locali prin îmbunătățirea capabilităților acestora în vederea atingerii de standarde înalte tehnice, HSSE și în afaceri.

Puteți găsi Cod de conduită (PDF, 4,9 MB) al furnizorilor OMV Petrom (parte integrantă a General Conditions of Purchase (PDF, 107,2 KB) ale OMV Petrom).

Obiective din strategia de sustenabilitate pentru 2025 și realizări din 2020:

  •  20 audituri ale furnizorilor, care acoperă aspecte de  sustenabilitate, până în 2025 
  • în 2020: au fost efectuate 12 audituri ale furnizorilor

Mai multe detalii pot fi găsite în versiunea interactivă a Raportului de sustenabilitate sau în Raportul de Sustenabilitate al OMV Petrom pentru 2020.