Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Organizare şi funcţionare

Directoratul gestionează activitatea curentă a Companiei şi monitorizează activitatea companiilor din cadrul Grupului în conformitate cu prevederile legale, a Actului Constitutiv al Companiei, regulamentului intern şi procedurilor şi totodată a hotărârilor Consiliului de Supraveghere. Lista membrilor Directoratului este disponibilă aici.

Atribuții și responsibilități ale Directoratului

  • Directoratul aduce la îndeplinire popriile hotărâri, precum şi deciziile Consiliului de Supraveghere şi hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor, implementând totodată şi procedurile interne în conformitate cu prevederile legale.
  • Directoratul este organul corporativ care conduce societatea şi o reprezintă în faţa terţilor. De asemenea, directoratul aprobă strategia companiei împreună cu Consiliul de Supraveghere şi discută periodic despre stadiul implementarii strategiei.
  • Directoratul furnizează periodic Consiliului de Supraveghere raportări cu privire la aspectele relevante ale desfăşurării activităţii, inclusiv o evaluare a riscurilor importante şi a managementului riscurilor efectuat la nivelul companiei şi la nivelul companiilor din cadrul Grupului la care aceasta deţine pachetul majoritar.