Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Independenţa membrilor Consiliului de Supraveghere

Legea Societăților este principalul act normativ care reglementează posibilitatea unei societăți pe acțiuni de a impune, prin deciziile sale corporative, anumite criterii specifice de independență pe care trebuie să le îndeplinească anumiți membri ai consiliului de supraveghere.

Astfel, în conformitate cu articolul 153*8 din Legea Societăților, prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor se pot stabili anumite condiții specifice de profesionalism și independență pentru membrii consiliului de supraveghere. În aprecierea independenței unui membru al consiliului de supraveghere vor fi avute în vedere criteriile prevăzute la articolul 138*2 alineatul (2).

O altă prevedere importantă este reprezentată de articolul 153*10 din Legea Societăților care prevede că atunci când o societate (mai precis, consiliul său de supraveghere) decide să înființeze, printre altele, un comitet de audit, cel puțin un membru al acestui comitet de audit trebuie să fie un membru independent al consiliului de supraveghere.

Pe de altă parte, Codul de guvernanță corporativă BVB aplicabil societăților listate conține de asemenea prevederi specifice de independență aplicabile membrilor consiliului de supraveghere.