Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Conflicte de interese

Societatea a definit reguli clare cu privire la conflictele de interese. Aceste reguli sunt de asemenea prevăzute în Legea Societăților și în Codul de Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu Legea Societăților membrii organelor de administrare ale societății trebuie să-și exercite mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, acționând în interesul societății, abținându-se de la a dezvălui informații confidențiale și secrete de afaceri.

Codul Guvernanței Corporative stabileşte – ca un bun principiu de practică al guvernanței corporative – că membrii Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere trebuie să notifice Directoratul, respectiv Consiliul de Supraveghere, cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.

Membrii Directoratului trebuie să comunice urgent Consiliului de Supraveghere interese semnificative personale in tranzacții ale companiei sau alte conflicte de interese şi să le raporteze Directoratului. Acceptarea de alte angajamente profesionale de către membrii Directoratului în afara Grupului necesită aprobarea Consiliului de Supraveghere.

Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere trebuie să aducă la cunoștința Consiliului de Supraveghere, inclusiv a Președintelui orice conflict de interese când acesta se ivește. Toate conflictele de interese trebuie imediat aduse la cunoștința Președintelui Consiliului de Supraveghere. În cazul în care Preşedintele află despre existenţa unui conflict de interese, va informa imediat Vicepreşedintele.