Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Procesul de selectie a auditorului extern

Anunț de prelungire a termenului de participare la procesul de selecție a auditorului extern organizat conform Articolului 16 din Regulamentul UE 537/2014 privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public 

În continuarea invitației publicate pe 1 august 2019 privind procesul de selecție a auditorului extern pentru situațiile financiare anuale individuale și consolidate ale OMV Petrom SA ("OMV Petrom") și ale filialelor sale pentru anul financiar ce se va încheia la 31 decembrie 2021, OMV Petrom anunță prelungirea până la 5 septembrie 2019, ora 13.00, a termenului pana la care auditorii/ firmele de audit interesați/ interesate să participe trebuie să transmită informațiile necesare calificării.

OMV Petrom va pune la dispoziție informații cu privire la procesul de selecție și cerințele de calificare la cerere, la adresa de e-mail audit.tender@petrom.com

Invitație de participare la procesul de selecție a auditorului extern conform Articolului 16 din Regulamentul UE 537/2014 privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public 

OMV Petrom SA, societate românească pe acțiuni, administrată în sistem dualist, cu sediul în București, Str. Coralilor nr. 22, sector 1, („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J40/8302/1997, cod unic de identificare R 1590082 ("OMV Petrom"), anunță începerea procesului de selecție a auditorului extern pentru situațiile financiare anuale individuale și consolidate ale OMV Petrom și ale filialelor sale pentru anul financiar ce se va încheia la 31 decembrie 2021, în conformitate cu Articolul 16 al Regulamentului UE 537/2014 privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate.

OMV Petrom invită toți auditorii/ toate firmele de audit interesați/ interesate să participe în procesul de selecție. OMV Petrom va pune la dispoziție informații cu privire la procesul de selecție și cerințele de calificare la cerere, la adresa de e-mail audit.tender@petrom.com. Toți auditorii/ toate firmele de audit interesați/ interesate să participe în procesul de selecție trebuie să transmită informațiile necesare calificării până la 1 septembrie 2019.