Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Informări publice (Romanian only)

22.12.2022
ANUNȚ PUBLIC

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de suprafață, foraj, echipare și conductă de amestec sonda 225 bis Vasiești”, propus a fi realizat în extravilanul municipiului Moinești, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de avaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni pană joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.”


21.12.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Conductă de amestec sonda 724 BÂLTENI “, propus a fi amplasat în comuna Bâlteni, extravilan, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


21.12.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 1187 BUSTUCHIN“, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, satul Poiana Seciuri,  judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din municipiul Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni până vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
 

21.12.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Lucrări de suprafață, drum acces, foraj și punere în producție sonda 1187 BUSTUCHIN“, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, satul Poiana Seciuri,  judeţul Gorj. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni până vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
 

21.12.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Desființare construcții și instalații și remediere teren din cadrul centralei termice IPROM, oraș Țicleni, jud. Gorj“, propus a fi amplasat în localitatea Țicleni, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
 

21.12.2022
ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1174 BUSTUCHIN”, amplasat în comuna Bustuchin, satul Poiana Seciuri, extravilan, judeţul Gorj.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76 şi la sediul OMV PETROM S.A. din municipiul București, Petrom City, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 -14:00.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://anpm.apmgj.ro.
Documentația supusă dezbaterii și anunțul public au fost postate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj și pe site-ul OMV PETROM S.A.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la sediul Primăriei Bustuchin în data de 24.01.2023, începând cu orele 13:00.
Publicul interesat poate transmite comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate în format electronic prin e-mail: office@apmgj.anpm.ro, prin fax la numărul 0253212892,  sau în scris prin Poștă la sediul A.P.M. Gorj în municipiul Târgu Jiu,  strada Unirii, nr. 76,  județul Gorj, până la data de 24.01.2023.
 

21.12.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 1177 BUSTUCHIN“, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, satul Bustuchin, extravilan, judeţul Gorj. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din municipiul Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni până vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


19.12.2022
Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și echipare de suprafață sonda 603 Țicleni“, amplasat în localitatea Țicleni, extravilan,  judeţul Gorj.
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, din  mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni până vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc  la sediul APM Gorj, din  municipiul Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.


19.12.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 838 Videle Vest”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
-  nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
- nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 838 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.
 

19.12.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2260 Videle Vest”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
-  nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
- nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2260 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, judeţul Teleorman.
 Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.
 

19.12.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3906 Videle Vest”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
-  nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
- nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 3906 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


19.12.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 313 Videle Vest’’, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului, 
pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 313 Videle Vest’’ propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediulAPM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.
 

19.12.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 807 Videle Vest’’, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 807 Videle Vest’’ propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediulAPM Teleorman din municipiul Alexandria, str .Dunării nr. 1 ,județul Teleorman, de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

16.12.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări suprafață foraj și echipare sondă, LEA și conductă de amestec la sonda 1729bis Talpa", propus a fi realizat în extravilanul comunei Talpa, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 - 14:00 și la sediul titularului din mun. București, str. Coralilor, nr. 22 Petrom City, sector 1.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.


15.12.2022
ANUNŢ PUBLIC

Titularul OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra luării decizie etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ”INTEGRITATEA CONDUCTEI SONDEI 3008 BULBUCENI – PARC 1 CĂPRENI”, propus a fi amplasat în comuna Căpreni, extravilan, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din  mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni până vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet> http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


15.12.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 31 MPC Bărbunceşti” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 31 MPC Bărbunceşti” propus a fi amplasat în com. Tisău, jud. Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău din municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni-vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe adresa de e-mail a APM Buzău: office@apmbz.anpm.ro.


14.12.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. prin TUV AUSTRIA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:  “DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII ȘI REMEDIERE SOL CONTAMINAT RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ DIN CADRUL PARC 1 IEDERA (COLIBAȘI) (parțial)”, propus a fi amplasat în comuna Iedera, județul Dâmbovița.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, jud. Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele: 9.00-16.00, precum și la următoartea adresă de internet: http://.apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în tremen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

14.12.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 2026 Blejești”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1,  în zilele de luni până joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.

14.12.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1143 Glavacioc”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1143 Glavacioc”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.
 

 14.12.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei I 6 Glavacioc”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei I 6 Glavacioc”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.
 

 14.12.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1149 Glavacioc”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1149 Glavacioc”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.
 

14.12.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1133 Glavacioc”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1133 Glavacioc”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.
 

14.12.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1138 Glavacioc”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1138 Glavacioc”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.
 

14.12.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1139 Glavacioc”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1139 Glavacioc”, propus a fi realizat în intravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.
 

14.12.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1141 Glavacioc” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1141 Glavacioc”, propus a fi realizat în intravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.
 

14.12.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1144 Glavacioc”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1144 Glavacioc”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.


13.12.2022
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 109 Izvoru”, propus a fi amplasat în com. Izvoru, sat Izvoru, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

13.12.2022
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 106 Izvoru”, propus a fi amplasat în com. Izvoru, sat Izvoru, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

13.12.2022
ANUNŢ PUBLIC  privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2554 Izvoru”, propus a fi amplasat în com. Izvoru, sat Izvoru, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

13.12.2022
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2552 Izvoru”, propus a fi amplasat în com. Izvoru, sat Izvoru, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

13.12.2022
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 910 Izvoru”, propus a fi amplasat în com. Izvoru, sat Izvoru, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

13.12.2022
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2679 Urşi”, propus a fi realizat în județul Vâlcea, comuna Stoileşti, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea din str, Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-14:00, precum şi pe site-ul A.P.M. Vâlcea: www.apmvl.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.

13.12.2022 
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1450 Izvoru”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1450 Izvoru”, propus a fi amplasat în extravilanul com. com. Izvoru, sat Izvoru, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.
 

13.12.2022
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1451 Izvoru”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1451 Izvoru”, propus a fi amplasat în extravilanul com. com. Izvoru, sat Izvoru, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.
 

13.12.2022
 ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2551 Izvoru”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2551 Izvoru”, propus a fi amplasat în extravilanul com. com. Izvoru, sat Izvoru, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

13.12.2022
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2555 Izvoru”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2551 Izvoru”, propus a fi amplasat în extravilanul com. com. Izvoru, sat Izvoru, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

13.12.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA,  titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3110 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
 în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3110 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle,  județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.
 

13.12.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA,  titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 8 H Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
 în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 8 H Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle,  județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.
 

13.12.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA,  titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 835 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
 în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 835 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle,  județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

13.12.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA,  titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 10 H Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
 în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 10 H Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle,  județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

13.12.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA,  titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 891 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
 în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 891 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle,  județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

13.12.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA,  titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3086 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3086 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle,  județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

13.12.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA,  titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 915 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 915 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle,  județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

13.12.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA,  titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 268 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 268 Videle Vest:, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle,  județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

13.12.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA,  titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2162 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2162 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle,  județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

13.12.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA,  titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 4279 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 4279 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle,  județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

13.12.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA,  titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1576 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Scurtu Mare, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1576 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Scurtu Mare, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

13.12.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA,  titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2133 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2133 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle,  județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

13.12.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA,  titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 923 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 923 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle,  județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

13.12.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA,  titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3137 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
 în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3137 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle,  județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

12.12.2022
Anunț public

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : Remediere a solului/subsolului și reconstrucția ecologică a amplasamentului Depozit de Produse Petroliere Zalău, jud. Sălaj , propus a fi amplasat în Mun. Zalău, str. Depozitelor, nr. 4, jud. Sălaj.
Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet : http//apmsj.anmp.ro, și la sediul titularului OMV Petrom S.A, din București, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 07.30-15.30.
Observațiile publicului se primesc zilnic la adresa de email a Agenției pentru Protecția Mediului Sălaj : office@apmsj.anpm.ro.


12.12.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3118 Videle Vest’’,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului, 
pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3118 Videle Vest’’ propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str.Dunării nr.1,județul Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00 , precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

                                                                                                                                          

12.12.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului,,Lucrări de abandonare aferente sondei 800 Videle Vest’’,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,  
pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 800 Videle Vest’’ propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str.Dunării nr.1,județul Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 si vineri între orele 8:00-14:00 , precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

12.12.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 825 Videle Vest”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
-nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 825 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

12.12.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului,,Lucrări de abandonare aferente sondei 2042 Videle Vest’’,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman
-nu se supune evaluarii impactului asupra mediului , 
pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 2042 Videle Vest’’ propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str.Dunării nr.1,județul Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00 , precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

12.12.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 158 Satchinez” propus a fi amplasat în comuna Satchinez, loc. Satchinez, extravilan, CF 401832, nr. top. 401832, judetul Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 158 Satchinez”, propus a fi amplasat în comuna Satchinez, loc. Satchinez, extravilan, CF 401832, nr. top. 401832, judetul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni - joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

12.12.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 102 Satchinez”, propus a fi amplasat în com. Variaș, extravilan, CF 403700, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 102 Satchinez”, propus a fi amplasat în com. Variaș, extravilan, CF nr. 403700, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

12.12.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 101 Satchinez” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 101 Satchinez”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Șandra, identificat prin CF nr. 401065, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18 -18A, în zilele de luni - joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/ - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

12.12.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 61 Șandra” propus a fi amplasat în extravilanul localității Șandra, CF nr. 401143, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  de catre APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 61 Șandra”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Șandra, CF nr. 401143, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18 -18A, în zilele de luni - joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

12.12.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 6 Lovrin”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 6 Lovrin”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Lovrin, teren identificat conform CF 401751, nr. cad. 401751, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

12.12.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 182 Varias Vest”, propus a fi amplasat în localitatea Variaș, extravilan, tarlaua 461/2, parcela CFP 463/2, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 182 Varias Vest”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Variaș, extravilan, tarlaua 461/2, parcela CFP 463/2, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

12.12.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, cu sediul ȋn București, str. Coralilor, nr. 22, anuntă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “DESFIINȚARE CONSTRUCŢII ȘI INSTALAȚII ȘI REMEDIERE SOL CONTAMINAT/RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ DIN CADRUL BATERIE CAZANE 8 DIN PARC 8 SUPLACU DE BARCĂU” propus a fi amplasat în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan, jud. Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii: Agenţia pentru protecția mediului Bihor- Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A și la sediul OMV PETROM SA din municipiul București, str. Coralilor.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția pentru protecția mediului Bihor  - Oradea B-dul Dacia, nr. 25/A, in zilele de luni-vineri, intre orele 09-14.

12.12.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, cu sediul ȋn București, str. Coralilor, nr. 22, anuntă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “DESFIINȚARE CONSTRUCŢII ȘI INSTALAȚII DIN CADRUL PARC 2 VIIȘOARA (parţial 1)” propus a fi amplasat în comuna Viișoara, nr. parcela 511 (pagaia) Viișoara, judeţul Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii: Agenţia pentru protecția mediului Bihor- Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A și la sediul OMV PETROM SA din municipiul București, str. Coralilor.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția pentru protecția mediului Bihor  - Oradea B-dul Dacia, nr. 25/A, ȋn zilele de luni-vineri, ȋntre orele 09-14.

12.12.2022
Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM  S.A.  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de suprafață, foraj și echipare de suprafață sonda 724 Balteni“ , amplasat în localitatea Bâlteni, extravilan,  judeţul Gorj.
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Gorj, din  mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76 în zilele de luni până vineri, între orele 9-14 precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmgj.anpm.ro
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc  la sediul APM Gorj, din  municipiul Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.

12.12.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1053 Bordei Verde Est”,  amplasat în județul Brăila, extravilan comuna Bordei Verde, Tarla 37, Parcela 384/1.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, Bd. Independenței, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din București, str. Coralilor, nr.22, in zilele lucrătoare intre orele 9.00-13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Brăila.

12.12.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, LEA și conductă amestec sondele  2041, 2042 Bradu; Conductă de total de la PMAN 2013 Bradu la Racord CFR„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, LEA și conductă amestec sondele  2041, 2042 Bradu; Conductă de total de la PMAN 2013 Bradu la Racord CFR„, propus a fi amplasat în comuna Bradu, tarlaua T8, județul Argeș.
1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri între orele 10:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

12.12.2022 
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 265 Tașbuga” propus a fi realizat în extravilanul comunei Zemeș, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni pană joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

12.12.2022 
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 44 Gropile lui Zaharache” propus a fi realizat în extravilanul comunei Zemeș, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni pană joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

09.12.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. - Asset Valahia anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONDUCTĂ DE LA SONDELE 175 CIUREȘTI NORD ȘI 454 CIUREȘTI NORD LA PARC 1 CIUREȘTI” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Icoana, T49 și extravilanul și intravilanul comunei Corbu, T102, T103, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9°° - 14°° și la adresa titularului OMV Petrom S.A., Asset Valahia, din Pitești, b-dul Republicii, nr. 160, județul Argeș, între orele 9°° - 14°°.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

09.12.2022 
Anunţ Public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului: ,,LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 428 OTEŞTI” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: 428 OTEŞTI” propus a fi amplasat în extravilanul localității Cungrea, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

08.12.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 67 AR Berca Nord”,  propus a fi amplasat în  com. Berca, jud. Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, pe site-ul APM Buzau: www.apmbz.anpm.ro şi la sediul titularului din Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzău pe adresa de e-mail:office@apmbz.anpm.ro.

07.12.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA – Zona de Producție Moldova titular al proiectului “Construire supratraversare râu Tazlăul Sărat cu conducte de transport țiței și gaze naturale în localitatea Zemeș, județul Bacău”, propus a fi realizat în comuna Zemeș, județul Bacău anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din strada Oituz, nr.23 și la sediul titularului, în zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

07.12.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 1576 Preajba Sud, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8.00 -16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului din București, str. Coralilor, nr.22, Petrom City, sector1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1.

07.12.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 720 Glavacioc” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 720 Glavacioc”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
-Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

07.12.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3382 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3382 Videle Vest”, propus a fi realizat în extravilanul orașului Videle, judeţul Teleorman.
-Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

07.12.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 3010 COLȚEȘTI“, propus a fi amplasat în comuna Logrești, sat Colțești,  extravilan, judeţul Gorj.  
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

06.12.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, prin SC EXPERT SERV SRL, titular al proiectului “Conductă de amestec și LES sonda 220 Bragăreasa”, anunță publicul interesat asupra deciziei de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare nr. 190/22.07.2022 de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Conductă de amestec și LES sonda 220 Bragăreasa” propus a fi amplasat in comunele Valea Măcrișului și Gârbovi (extravilan), jud.Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri între orele 08.00-14.00, la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.


06.12.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1121 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, în zilele de luni până joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.
 

06.12.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1939 Videle Vest Blejesti”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Blejesti, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1,  în zilele de luni până joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.
 

06.12.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1938 Videle Vest Blejesti”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Blejesti, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1,  în zilele de luni până joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.
 

06.12.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1128 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1,  în zilele de luni până joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.
 

06.12.2022
ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1120 BUSTUCHIN”, amplasat în comuna Bustuchin, satul Bustuchin, extravilan, judeţul Gorj.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76 şi la sediul OMV PETROM S.A. din municipiul București, Petrom City, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele  9:00 -14:00.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://anpm.apmgj.ro.
Documentația supusă dezbaterii și anunțul public au fost postate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj și pe site-ul OMV PETROM S.A.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la  sediul Primăriei Bustuchin în data de 06.01.2023, începând cu orele 13:00.
Publicul interesat poate transmite comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate în format electronic prin e-mail:  office@apmgj.anpm.ro, prin fax la numărul 0253212892 sau în scris prin Poștă la sediul A.P.M. Gorj în municipiul Târgu-Jiu,  strada Unirii, nr. 76,  județul Gorj, până la data de 06.01.2023.


05.12.2022
Anunț privind dezbaterea publică

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul “Lucrări de curățare, remediere a solului/subsolului și reconstrucția ecologică a amplasamentului – pe locul fostului depozit dezafectat de produse petroliere nr. 2, judetul Cluj ”, propus a fi realizat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia nr. 160-172 (fosta strada Mașiniștilor), jud. Cluj. Tipul deciziei posibile luate de APM Cluj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul APM Cluj din Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, jud. Cluj, în zilele de luni – vineri, între orele 9:00-13:00 și la sediul OMV Petrom din: București, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-13:00. Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresă de internet: www.ampmcj.anpm.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului  va avea loc la OMV Petrom,  strada Cantonului nr. 2, sat Dezmir, Comuna Apahida, jud. Cluj , în data de 05.01.2023, începând cu ora 17:00.
Publicul interesat poate transmite în scris  comentarii/observații privind documentele menționate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, jud. Cluj,  în zilele de luni-vineri între orele 9:00-13:00, până la data de 05.01.2022.


05.12.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 196 RA Urlați”, amplasat  în localitatea Ceptura, judeţul Prahova.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet http:// apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe site-ul APM Prahova.

05.12.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 268 Videle Vest ”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

05.12.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2162 Videle Vest ”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

05.12.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3086 Videle Vest ”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

29.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 3010 COLȚEȘTI”, propus a fi amplasat în comuna Logrești, sat Colțești,  extravilan, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni - vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.


29.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Traversare Valea Brătuia cu conducta de amestec sonda 345 Țicleni – Punct 77 Țicleni”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Țicleni,  judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


29.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Traversare Valea  Lumedia cu colector Parc 3 Bâlteni – Parc Mare Țicleni”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Țicleni,  judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

29.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Traversare Valea Brătuia cu conducta de amestec sonda 821 Țicleni – Parc 440 Țicleni”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Țicleni,  judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

29.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Traversare Valea Brătuia cu conducta de amestec sonda 872 Țicleni – Parc 440 Țicleni”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Țicleni,  judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


29.11.2022
Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul “Desfiinţare construcţii si instalaţii din cadrul Parc 12 Butești’’, amplasat în extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman.
Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.


29.11.2022
Anunţ public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “LUCRĂRI DE DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII ȘI REMEDIERE TEREN DIN CADRUL CENTRALĂ TERMICĂ IPROM”, ȚICLENI, JUDEȚUL GORJ, propus a fi amplasat în intravilanul orașului Țicleni, județul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

29.11.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 913 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1 și la sediul OMV PETROM SA, în zilele de luni până joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman.
 

29.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 3002 Videle Vest”, propus  a se realiza în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8 – 16:30 și vineri între orele 8 – 14, precum și pe adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.
 

29.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 3204 Videle Vest”, propus  a se realiza în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8 – 16:30 și vineri între orele 8 – 14, precum și pe adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.
 

29.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 3210 Videle Vest”, propus  a se realiza în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8 – 16:30 și vineri între orele 8 – 14, precum și pe adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.
 

29.11.2022
ANUNȚ PUBLIC  privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3077 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1 și la sediul OMV PETROM SA, în zilele de luni până joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.
 

29.11.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 900 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1 și la sediul OMV PETROM SA, în zilele de luni până joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman.
 

29.11.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2149 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1 și la sediul OMV PETROM SA, în zilele de luni până joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman.
 

29.11.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 921 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1 și la sediul OMV PETROM SA, în zilele de luni până joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman.
 

29.11.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2072 Videle Vest”,  propus a fi amplasat în  extravilanul orașului Videle, județul Teleorman, titular OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman.
 

29.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 4041 Videle Vest”, propus a fi amplasat în comuna Bucșani, NC 32494, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, Șos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B şi la sediul OMV PETROM SA, București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, bl. Petrom City.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9:00-14:00 si vineri între orele 9:00-12:00.
 

29.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2191 Videle Vest”, propus a fi amplasat în comuna Bucșani, NC 32422, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, Șos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B şi la sediul OMV PETROM SA, București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, bl. Petrom City.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9:00-14:00 şi vineri între orele 9:00-12:00.

29.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1130 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1,  în zilele de luni până joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.

29.11.2022
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 950 Satchinez”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 950 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Șandra, identificat prin CF nr. 402492, comuna Șandra, judetul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18 -18A, în zilele de luni - joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

29.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1131 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1,  în zilele de luni până joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.

28.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Traversare Valea Romanatului cu conducta de amestec sonda 418 Bâlteni – Parc 3 Bâlteni”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bâlteni,  judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg . Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
 

28.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Traversare Torent Racul cu conducta de amestec sonda 181 Bâlteni – Punct 171 Bâlteni”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bâlteni,  judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
 

28.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Traversare Valea Brătuia cu conducta de amestec sonda 776 Țicleni – Parc 440  Țicleni”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Țicleni,  judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


28.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2084 Bălăria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Letca Nouă, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din Municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

28.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 109 K Bălăria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Ghimpați,  județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din Municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

28.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 45 K Bălăria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Letca Nouă, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din Municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

28.11.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului,,Lucrări de abandonare aferente sondei 4277 Videle Vest’’,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului , 
pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 4277 Videle Vest’’ propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str.Dunării nr.1,județul Teleorman de luni până joi între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400 , precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

28.11.2022
Anunț public privind emitere acord de mediu

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare drum de acces, lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 1 Vața Sud”, propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeș.
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei poate fi consultat la sediul A.P.M. Argeș în zilele de L-V între orele 10:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.
 

28.11.2022
Anunț public privind dezbaterea publică

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului  pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondă, LEA și conductă de amestec la sonda 2395 Preajba Nord”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Poeni, T39,  județul Teleorman (Plan Cadastral vizat de OCPI Teleorman cu nr. 6936/29.04.2022, T39),  județul Teleorman.
Tipul deciziei posibil a fi luata de Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenției pentru Protecție a Mediului Teleorman din Alexandria, str. Dunării, nr. 1, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și la sediul Primăriei comunei Poeni, județul Teleorman.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei comunei Poeni, în data de  12.01.2023,  începând cu orele 11:00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul Agenției pentru Protecție a Mediului Teleorman  din Alexandria, str. Dunării, nr. 1, până  la data de 12.01.2023.


25.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1647 Bălăria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Letca Nouă,  județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

25.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1902 Bălăria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Letca Nouă,  județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

25.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. - Zona de Producţie Oltenia, titular al proiectului “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 3002 Sopot”, anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 3002 Sopot”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Predești, județul Dolj.
Tipul deciziei posibile luate de APM Dolj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 1 și la sediul OMV PETROM SA - Zona de Producție Oltenia din Craiova, str. Brestei, nr. 3, în zilele de luni-joi între orele 8-16 și vineri între orele 8-14.
Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresă de internet: http://apmdj.anpm.ro, secțiunea Reglementări, Acordul de mediu.
Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Predești în data de 10.01.2023, începând cu orele 14.00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 1, jud. Dolj, fax: 0251/419035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro, până la data de 10.01.2023.


25.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. - Zona de Producţie Oltenia, titular al proiectului “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 3001 Sopot”, anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 3001 Sopot”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Predești, județul Dolj.
Tipul deciziei posibile luate de APM Dolj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 1 și la sediul OMV PETROM SA - Zona de Producție Oltenia din Craiova, str. Brestei, nr. 3, în zilele de luni-joi între orele 8-16 și vineri între orele 8-14.
Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresă de internet: http://apmdj.anpm.ro, secțiunea Reglementări, Acordul de mediu.
Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Predești în data de 10.01.2023, începând cu orele 14.00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 1, jud. Dolj, fax: 0251/419035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro, până la data de 10.01.2023.


24.11.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amplasare conductă amestec de la PMAN 2013 Bradu la Parc 9 Oarja; Tronson racord CFR – Parc 9 Oarja", propus a fi amplasat în comuna Bradu, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22 (Petrom City) în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.


24.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 4021 Videle Vest” propus a fi amplasat în comuna Bucșani, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritătii competente pentru protecția mediului din mun. Giurgiu, șos. Bucuresti, bl.111, sc. A+B, jud. Giurgiu și la OMV PETROM SA cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Proiectul deciziei de încadrare a evaluării mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 8,00-14,00 și vineri între orele 8,00-14,00 precum și la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu www.apmgr.anpm.ro.

24.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 4020 Videle Vest” propus a fi amplasat în comuna Bucșani, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritătii competente pentru protecția mediului din mun. Giurgiu, șos. Bucuresti, bl.111, sc. A+B, jud. Giurgiu și la OMV PETROM SA cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Proiectul deciziei de încadrare a evaluării mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 8,00-14,00 și vineri între orele 8,00-14,00 precum și la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu www.apmgr.anpm.ro.

24.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2234 Videle Vest” propus a fi amplasat în comuna Bucșani, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritătii competente pentru protecția mediului din mun. Giurgiu, șos. Bucuresti, bl.111, sc. A+B, jud. Giurgiu și la OMV PETROM SA cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Proiectul deciziei de încadrare a evaluării mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 8,00-14,00 și vineri între orele 8,00-14,00 precum și la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu www.apmgr.anpm.ro.

24.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 9 K Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Noua , jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritătii competente pentru protecția mediului din mun. Giurgiu, șos. Bucuresti, bl.111, sc. A+B, jud. Giurgiu și la OMV PETROM SA cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Proiectul deciziei de încadrare a evaluării mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 8,00-14,00 și vineri între orele 8,00-14,00 precum și la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu www.apmgr.anpm.ro.

24.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 4026 Videle Vest” propus a fi amplasat în comuna Bucșani, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritătii competente pentru protecția mediului din mun. Giurgiu, șos. Bucuresti, bl.111, sc. A+B, jud. Giurgiu și la OMV PETROM SA cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Proiectul deciziei de încadrare a evaluării mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 8,00-14,00 și vineri între orele 8,00-14,00 precum și la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu www.apmgr.anpm.ro.

23.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 313 Videle Vest’’, propus a fi amplasat în orașul Videle, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14.
 

23.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 807 Videle Vest’’, propus a fi amplasat în orașul Videle, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14.
 

23.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 749 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 749 Videle Vest”, propus a fi amplasat în com. Bucșani, nr. cad. 32499, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de interne:t www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.
 

23.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 820 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 820 Videle Vest”, propus a fi amplasat în comuna Bucșani, nr. cadastral 32374, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl.111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9:00-14:00 și vineri între orele 9:00-12:00 precum și la următoarea adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.
 

23.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1639 Bălăria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1639 Bălăria”, propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 33408, nr. cad. 33408, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.
 

23.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1765 Bălăria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1765 Bălăria”, propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 33346, nr. cad. 33346, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.
 

23.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2188 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2188 Videle Vest”, propus a fi amplasat în comuna Bucșani, nr. cadastral 32419, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl.111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9:00-14:00 și vineri între orele 9:00-12:00 precum și la următoarea adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.
 

23.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 4049 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 4049 Videle Vest”, propus a fi amplasat în com. Bucșani, nr. cad. 32518, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.
 

23.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 4051 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 4051 Videle Vest”, propus a fi amplasat în comuna Bucșani, nr. cadastral 32520, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl.111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9:00-14:00 și vineri între orele 9:00-12:00 precum și la următoarea adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.
 

23.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 4253 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 4253 Videle Vest”, propus a fi amplasat în com. Bucșani, nr. cad. 290, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.
 

23.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 4256 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 4256 Videle Vest”, propus a fi amplasat în com. Bucșani, nr. cad. 293, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.
 

23.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1393 Bălăria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1393 Bălăria”, propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 33388, nr. cad. 33388, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.
 

23.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 40 K Bălăria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 40 K Bălăria”, propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32354, nr. cad. 32354, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.
 

23.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 695 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 695 Videle Vest”, propus a fi amplasat în com. Bucșani, nr. cad. 32441, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.
 

23.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 746 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 746 Videle Vest”, propus a fi amplasat în comuna Bucșani, nr. cadastral 32444, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl.111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9:00-14:00 și vineri între orele 9:00-12:00 precum și la următoarea adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.


23.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1147 Glavacioc” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1147 Glavacioc”, propus a fi realizat în intravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
„Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului”
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

23.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1142 Glavacioc” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1142 Glavacioc”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
„Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului”
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

23.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1148 Glavacioc” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1148 Glavacioc”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
„Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului”
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

22.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 1177 Bustuchin“, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, sat Bustuchin,  judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni - vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.
 

22.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 1187 Bustuchin“, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, sat Poiana Seciuri,  judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni - vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.
 

22.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de suprafață, drum acces, foraj și punere în producție sonda 1187 Bustuchin“, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, sat Poiana Seciuri, extravilan, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni - vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.
 

22.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 838 Videle Vest”, propus a se realiza în extravilanul localității Videle, județul Teleorman.
Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și pe adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.
 

22.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 3906 Videle Vest”, propus  a se realiza în extravilanul localității Videle, județul Teleorman.
Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și pe adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.
 

22.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2260 Videle Vest”, propus a se realiza în extravilanul localității Videle, județul Teleorman.
Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și pe adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.
 

22.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Integritatea conductei sondei 3014 Bulbuceni – Parc 4 Căpreni“, propus a fi amplasat în comuna Căpreni, sat Bulbuceni, extravilan, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


22.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 588 Bălăria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 588 Bălăria”, propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Letca Nouă.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu din Șos. București, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09,30-14,30 și vineri, între orele 09,30-12,30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/ .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

22.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 726 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, ȋn cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă şi de emitere a actului de reglementare după completarea documentaţiei pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 726 Videle Vest” propus a se realiza ȋn extravilanul com. Bucșani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

21.11.2022 
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2679 URȘI”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Stoilești, județul Vâlcea.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 6 şi la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City) în zilele de luni –vineri, între orele 9.00- 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 6.

21.11.2022 
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 428 OTEŞTI” propus a fi amplasat în extravilanul localității Cungrea, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul OMV PETROM S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 – 14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt.

21.11.2022
ANUNŢ PUBLIC

Titularul OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”INTEGRITATEA CONDUCTEI SONDEI 3008 BULBUCENI – PARC 1 CĂPRENI”, propus a fi amplasat în comuna Căpreni, extravilan, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii,  nr. 76, judeţul Gorj,  în zilele de luni – vineri între orele  9-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.
 

21.11.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA,  titular al proiectului  „Lucrări de abandonare aferente sondei 389 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 389 Videle Vest", propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle,  județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, de luni până joi între orele 8:00 - 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.
 

21.11.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA,  titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 388 Videle Vest", propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 388 Videle Vest", propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle,  județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.
 

21.11.2022
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 71 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Șandra, CF nr. 401661, judetul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului APM Timiș, din Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.
 

21.11.2022
ANUNŢ PUBLIC

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 265 Tașbuga”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, județul Bacău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul OMV PETROM SA din Bucureşti, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, ȋn zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.
 

21.11.2022
ANUNŢ PUBLIC

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 44 Gropile lui Zaharache”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, județul Bacău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul OMV PETROM SA din Bucureşti, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, ȋn zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.


18.11.2022
Anunţ public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înlocuire conducte sonde 63 Bustuchin și 524 Bustuchin“, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, sat Valea Pojarului, extravilan, județul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni - vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.


18.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 211 MMPG Tașbuga”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

18.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 691 Videle Vest”, propus a fi amplasat în comuna Bucșani, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, Șos București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu şi la OMV PETROM SA cu sediul în str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro.

18.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 191 Videle Vest”, propus a fi amplasat în comuna Bucșani, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului din municipiul Giurgiu, Șos București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la OMV PETROM SA cu sediul în str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro.

18.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 751 Videle Vest”, propus a fi amplasat în comuna Bucșani, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, Șos București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu şi la OMV PETROM SA cu sediul în str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro.

18.11.2022 
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1450 Izvoru”, propus a fi amplasat în com. Izvoru, sat Izvoru, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

18.11.2022   
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2551 Izvoru”, propus a fi amplasat în com. Izvoru, sat Izvoru, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

18.11.2022   
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2555 Izvoru”, propus a fi amplasat în com. Izvoru, sat Izvoru, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

18.11.2022 
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1451 Izvoru”, propus a fi amplasat în com. Izvoru, sat Izvoru, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.
 

17.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Deciziei etapei de încadrare nr. 9912/25.11.2019, emisă pentru proiectul ,,Desfiinţare Constructii și instalaţii din cadrul Parcului 12 Buteşti’’, amplasat în extravilanul comunei Silistea, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman in zilele de luni până joi, între orele 8:00-16:00 şi vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.
 

17.11.2022
Anunț public

OMV PETROM SA titular al proiectului proiectul “Desființare parțială construcții/instalații din Parc 1 Bărbuncești (Stație compresoare 1 Bărbuncești - Baterie cazane) (partial 2)”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului “Desființare parțială construcții/instalații din Parc 1 Bărbuncești (Stație compresoare 1 Bărbuncești - Baterie cazane) (partial 2)”, propus a fi amplasat în comuna Tisău, jud. Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteză pot fi consultate la sediul Agenția pentru Protecția Mediului Buzău din municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău,  în zilele de luni - vineri, între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului,  pe pagina de e-mail  a APM Buzău: office@apmbz.anpm.ro.
 

17.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2052 Bălăria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2052 Bălăria”, propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro.


17.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2190 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2190 Videle Vest”, propus a fi amplasat în comuna Bucșani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro.
 

17.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 4041 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 4041 Videle Vest”, propus a fi amplasat în comuna Bucșani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro.
 

17.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1676 Bălăria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1676 Bălăria”, propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
 

17.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1637 Bălăria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1637 Bălăria”, propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro.
 

17.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2230 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2230 Videle Vest”, propus a fi amplasat în comuna Bucșani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro.
 

17.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2191 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei Videle Vest”, propus a fi amplasat în comuna Bucșani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro.


16.11.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 1309 Independenţa”,  propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Slobozia Conachi, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://www.anpm.ro/ro/web/apm-galati/documente-procedura-eim-si-ea.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro sau la numărul de fax: 0236471009.

16.11.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE REMEDIERE ŞI REABILITARE AMPLASAMENT PENTRU SONDA 1223 INDEPENDENȚA”,  propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Slobozia Conachi, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://apmgl-old.anpm.ro/memorii_de_prezentare_2020-39749.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro sau la numărul de fax: 0236471009.

16.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 6 K Bălăria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Letca Nouă, CF 33296,  județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

16.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2083 Bălăria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Letca Nouă, CF 33301,  județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

16.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1228 Bălăria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Letca Nouă, CF 32351,  județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

16.11.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 66 Satchinez” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Șandra, tarla A286/2, nr. parcela 29/1, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, SC OMV PETROM SA, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

16.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3156 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3156 Videle Vest”, propus a fi realizat în extravilanul orașului Videle, judeţul Teleorman.
-Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

16.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3155 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3155 Videle Vest”, propus a fi realizat în extravilanul orașului Videle, judeţul Teleorman.
-Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

16.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 902 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 902 Videle Vest”, propus a fi realizat în extravilanul orașului Videle, judeţul Teleorman.
-Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

15.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1139 Glavacioc”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Poeni, judetul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, în zilele de luni până joi, între orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.

15.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1133 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni, judetul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, în zilele de luni până joi, între orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.

15.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1138 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni, judetul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, în zilele de luni până joi, între orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.

15.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1141 Glavacioc”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Poeni, judetul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, în zilele de luni până joi, între orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.

15.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1144 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni, judetul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, în zilele de luni până joi, între orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.

15.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1143 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni, judetul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, în zilele de luni până joi, între orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.

15.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 31 MPC Barbuncesti”, propus a fi amplasat în sat Bărbuncești, com. Tisău, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3, pe site-ul APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro şi la sediul titularului din Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzău pe adresa de e-mail: office@apmbz.anpm.ro.

15.11.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND EMITEREA ACTULUI DE REGLEMENTARE REVIZUIT

OMV PETROM SA  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare nr. 8172 din 16.10.2020 revizuite pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1947 Blejești”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei poate fi consultată la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 și la sediul OMV PETROM  SA  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00, precum  și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, în termen de 10 zile de la afișare.

15.11.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND EMITEREA ACTULUI DE REGLEMENTARE REVIZUIT

OMV PETROM SA  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare nr. 8754 din 28.12.2020 revizuite pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1978 Blejești”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei poate fi consultată la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 și la sediul OMV PETROM  SA  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00, precum  și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, în termen de 10 zile de la afișare.


15.11.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondă, LEA și conductă de amestec la sonda 2681 Merișani”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondă, LEA și conductă de amestec la sonda 2681 Merișani”, propus a fi amplasat în comuna Drăganu, tarlaua T18 (extravilan) și T28 (intravilan), județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni - vineri între orele 10:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.
 

15.11.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului „Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec la sonda 3520 bis Vâlcele Vest”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec la sonda 3520 bis Vâlcele Vest”, propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Merișani, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni - vineri între orele 10:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.
 

15.11.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondă, LEA și conductă de amestec la sonda 1219 Vața”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondă, LEA și conductă de amestec la sonda 1219 Vața”, propus a fi amplasat în comuna Vedea, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni - vineri între orele 10:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.
 

15.11.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondă, Manifold, LEA și conductă de amestec la sonda 1218 Vața”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondă, Manifold, LEA și conductă de amestec la sonda 1218 Vața”, propus a fi amplasat în comuna Vedea, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni - vineri între orele 10:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.


15.11.2022 
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, prin SC. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, cu sediu în  București, str. Coralilor, nr. 22,  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2767 I Suplacu de Barcău”, propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău,  judeţul Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor – Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, și sediul OMV PETROM SA, cu sediul în București, str. Coralilor.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Bihor – Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni- vineri, între orele 09-14.

15.11.2022 
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, prin SC. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, cu sediu în  București, str. Coralilor, nr. 22,  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 948 I Suplacu de Barcău”, propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău,   judeţul Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor – Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, și sediul OMV PETROM SA, cu sediul în București, str. Coralilor.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Bihor – Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni- vineri, între orele 09-14.

15.11.2022 
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, prin SC. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, cu sediu în  București, str. Coralilor, nr. 22,  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 905 I Suplacu de Barcău”, propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău,  nr. cadastral 53974, judeţul Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor – Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, și sediul OMV PETROM SA, cu sediul în București, str. Coralilor.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Bihor – Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni- vineri, între orele 09-14.

15.11.2022 
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 758 Glavacioc”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 758 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Stefan cel Mare, sat Glavacioc, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

15.11.2022  
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 770 Glavacioc”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 770 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Stefan cel Mare, sat Glavacioc, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

15.11.2022  
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 306 Glavacioc”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 306 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Stefan cel Mare, sat Glavacioc, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

15.11.2022  
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 307 Glavacioc”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 307 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Stefan cel Mare, sat Glavacioc, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

15.11.2022  
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 701 Glavacioc”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 701 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Stefan cel Mare, sat Glavacioc, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

15.11.2022  
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 724 Glavacioc”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 724 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Stefan cel Mare, sat Glavacioc, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

14.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 571 Torceşti”,  propus a fi amplasat în extravilan sat Torceşti, comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro sau la numarul de fax: 0236 471 009.

14.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 570 Torceşti”,  propus a fi amplasat în extravilan sat Torceşti, comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro sau la numarul de fax: 0236 471 009.

14.11.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3326 Videle Vest’’,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3326 Videle Vest’’ propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediulAPM Teleorman din municipiul Alexandria, str.Dunării nr.1,județul Teleorman de luni până joi între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400 , precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

14.11.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3812 Videle Vest’’,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,  
pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3812 Videle Vest’’ propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediulAPM Teleorman din municipiul Alexandria, str.Dunării nr.1,județul Teleorman de luni până joi între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400 , precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

14.11.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3381 Videle Vest’’,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului  ,
pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3381 Videle Vest’’ propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediulAPM Teleorman din municipiul Alexandria, str.Dunării nr.1,județul Teleorman de luni până joi între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400 , precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

14.11.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3380 Videle Vest’’,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului , 
pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3380 Videle Vest’’ propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str.Dunării nr.1,județul Teleorman de luni până joi între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400 , precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

14.11.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3308 Videle Vest’’,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului ,
pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3308 Videle Vest’’ propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str.Dunării nr.1,județul Teleorman de luni până joi între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400 , precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

14.11.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, cu sediul în Mun. București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 105 Carei”, propus a fi amplasat în Mun. Carei, extravilan, Sonda 105, jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din Mun. Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân, Nr. 8/B, jud. Satu Mare, în zilele de luni- joi, între orele 8-16:30, vineri între orele 8-14, precum şi la urmatoarea adresa de internet: http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

14.11.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, cu sediul în Mun. București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1009 Carei”, propus a fi amplasat în Mun. Carei, extravilan, Sonda 1009, jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din Mun. Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân, Nr. 8/B, jud. Satu Mare, în zilele de luni- joi, între orele 8-16:30, vineri între orele 8-14, precum şi la urmatoarea adresa de internet: http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

14.11.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, cu sediul în Mun. București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1005 Carei”, propus a fi amplasat în Com. Tiream, extravilan, Sonda 1005, jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din Mun. Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân, Nr. 8/B, jud. Satu Mare, în zilele de luni- joi, între orele 8-16:30, vineri între orele 8-14, precum şi la urmatoarea adresa de internet: http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

11.11.2022
ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare de suprafață sonda 603 Ticleni”, amplasat în localitatea Ticleni, extravilan, judeţul Gorj.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76 şi la sediul OMV PETROM S.A. din municipiul București, Petrom City, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 -14:00.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://anpm.apmgj.ro.
Documentația supusă dezbaterii și anunțul public a fost postata pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj și pe site-ul OMV PETROM S.A. (în data de 11.11.2022).
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Ticleni în data de 12.12.2022, începând cu orele 13:00.
Publicul interesat poate transmite comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate în format electronic prin e-mail: office@apmgj.anpm.ro, prin fax la numărul 0253212892 sau în scris prin Poștă la sediul A.P.M. Gorj din municipiul Târgu-Jiu,  strada Unirii, nr. 76,  județul Gorj, până la data de 12.12.2022.


11.11.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., cu sediul în  Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, pentru proiectul “ Lucrări de abandonare aferente sondei 1315 Suplacu de Barcău”, propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău, nr. cadastral 3044/7, județul Bihor, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate, şi nu se supune evaluării asupra corpurilor de apă.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni- joi, între orele 09-12, vineri între orele 9-11 precum şi la urmatoarea adresa de internet: http://apmbh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii/propuneri în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.

11.11.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., cu sediul în  Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, pentru proiectul “ Lucrări de abandonare aferente sondei 641 Suplacu de Barcău” propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău,  nr. cadastral 1571/3, județul Bihor, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate, şi nu se supune evaluării asupra corpurilor de apă.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni- joi, între orele 09-12, vineri între orele 9-11 precum şi la urmatoarea adresa de internet: http://apmbh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii/propuneri în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.

11.11.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, pentru proiectul “ Lucrări de abandonare aferente sondei 2174 Suplac” propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău,  nr. cadastral 53974, județul Bihor, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate, şi nu se supune evaluării asupra corpurilor de apă.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni- joi, între orele 09-12, vineri între orele 9-11 precum şi la urmatoarea adresa de internet: http://apmbh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii/propuneri în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.

10.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 1120 BUSTUCHIN“, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, sat Bustuchin, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
 

10.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Înlocuire conductă gaze HP&MP Parc 1 Căpreni  (Bulbuceni) – SC 1 Căpreni (Bulbuceni)“, propus a fi amplasat în localitatea Căpreni, extravilan, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
 

10.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 1174 BUSTUCHIN“, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, sat Nămete, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
 

10.11.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 196 RA Urlați”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Ceptura, județul Prahova.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova, în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 și la sediul OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet: www.omvpetrom.com.
Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.
 

10.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 3118 Videle Vest”, propus a fi amplasat în orașul Videle, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
 

10.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2042 Videle Vest’’, propus a fi amplasat în orașul Videle, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
 

10.11.2022
Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 

OMV PETROM  S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață foraj și punere în producție sonda 875 Bis Bustuchin“, amplasat în comuna Bustuchin, sat Valea Pojarului, extravilan, județul Gorj.
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Gorj, din  mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni până vineri, între orele 9-14 precum şi la următoarea adresă de internet:  http://apmgj.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc  la sediul APM Gorj, din  municipiul Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.


09.11.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1149 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni, judetul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, în zilele de luni până joi, între orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.

09.11.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1181 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni, judetul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, în zilele de luni până joi, între orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.
 

09.11.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei I 6 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni, judetul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, în zilele de luni până joi, între orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.
 

09.11.2022
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 955 MMPG Independenţa”, propus a fi amplasat în extravilanul satului Independenţa, comuna Independenţa, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-galati/documente-procedura-eim-si-ea.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro  sau la numarul de fax: 0236 471 009.
 

09.11.2022
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 366 MP Schela”,  propus a fi amplasat în extravilanul satului Schela, comuna Schela, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-galati/documente-procedura-eim-si-ea.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro  sau la numarul de fax: 0236 471 009.
 

09.11.2022
ANUNŢ PUBLIC

OMV PETROM S.A, titular al proiectului: “Reabilitare sistem conductă gaze Parc 1 Predești – SRMP Brădești, tronson S5 -  UAT Brădești”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Reabilitare sistem conductă gaze Parc 1 Predești – SRMP Brădești, tronson S5 -  UAT Brădești”, propus a fi amplasat în comuna Brădești, judeţul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Dolj la următoarea adresă de internet: www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.
 

09.11.2022
ANUNŢ PUBLIC

OMV PETROM S.A, titular al proiectului: “Reabilitare sistem conductă gaze Parc 1 Predești – SRMP Brădești, tronson S5 -  UAT Filiași”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Reabilitare sistem conductă gaze Parc 1 Predești – SRMP Brădești, tronson S5 -  UAT Filiași”, propus a fi amplasat în localitate Filiași, judeţul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Dolj la următoarea adresă de internet: www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.


08.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 800 Videle Vest’’, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, de luni până joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00.
 

08.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A.  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  “Lucrări de abandonare aferente sondei 825 Videle Vest”, propus  a se realiza în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și pe adresa de internet http://apmtr.anpm.ro.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.
 

08.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3211 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3211 Videle Vest” propus a fi realizat în extravilanul orașului Videle, judeţul Teleorman:
Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.


08.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Traversare  Valea Brătuia cu conducta de amestec sonda 345 Țicleni“, propus a fi amplasat în  localitatea Țicleni, extravilan, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni - vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.


07.11.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., București titular al proiectului „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, L.E.A. și conductă amestec sonda  2043 Bradu", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, L.E.A. și conductă amestec sonda  2043 Bradu", propus a fi amplasat în comuna Bradu, T8, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri între orele 10:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.


07.11.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 8 H Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

07.11.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obtinere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare  aferente sondei 891 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.                                                                              Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman.

07.11.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei  835 Videle Vest”,  propus a fi amplasat în  extravilanul orașului Videle , județul Teleorman- titular OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman.

07.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 11 H Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 11 H Videle Vest”, propus a fi realizat în extravilanul orașului Videle, judeţul Teleorman - Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

07.11.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obtinere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei  10 H Videle Vest”,  propus a fi amplasat în  extravilanul orașului Videle , județul Teleorman- titular OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman

07.11.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3137 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.                                                                            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman

07.11.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 4279 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman.

07.11.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2133 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.                                                                                  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman.

07.11.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3110 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.                                                                                    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman.

07.11.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 915 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.                                                                                      Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman.

07.11.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 923 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.                                                                                      Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman.

07.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2134 Bălăria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2134 Bălăria”,   propus a se realiza în extravilanul com. Ghimpați, sat Valea Plopilor, tarla nr. 9 , jud. Giurgiu,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

07.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2141 Bălăria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2141 Bălăria”,   propus a se realiza în extravilanul com. Ghimpați, sat Valea Plopilor, tarla nr. 9 , jud. Giurgiu,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

07.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 211 MMPG Taşbuga”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, strada Coralilor, nr.22, judeţul Ilfov, în zilele de luni – joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

04.11.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. - Asset Valahia anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuire conductă apă sărată TF Otești - Parc 9 Albești”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cungrea, tarla 42, 43, 71, 72, 73 + intravilan Cungrea + intravilan Spătaru și în extravilanul comunei Poboru, Tarla 34, 34/3 + intravilan sat Albești, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00 - 14:00 și la adresa titularului OMV Petrom S.A., Asset Valahia, din Pitești, b-dul Republicii, nr. 160, județul Argeș, între orele 9:00 - 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

03.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2086 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2086 Videle Vest” propus a fi amplasat în comuna Bucșani, NC 32458, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

03.11.2022
ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj si echipare de suprafață sonda 724 Bâlteni” amplasat în localitatea Bâlteni, extravilan, judeţul Gorj.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76 şi la sediul OMV PETROM S.A. din municipiul București, Petrom City, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 -14:00.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://anpm.apmgj.ro.
Documentația supusă dezbaterii și anunțul public a fost postată pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj și pe site-ul OMV PETROM S.A. (în data de 04.05.2022).
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Bâlteni în data de 05.12.2022, începând cu orele 13.00.
Publicul interesat poate transmite comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate în format electronic prin e-mail : office@apmgj.anpm.ro , prin fax la numărul 0253212892,  sau în scris prin Poștă la sediul A.P.M. Gorj din municipiul Târgu-Jiu,  strada Unirii, nr. 76,  județul Gorj până la data de 05.12.2022.


03.11.2022
Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite, emisă pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2079 Blejești”, amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei,  poate  fi consultată la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 și la sediul OMV PETROM SA  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, în termen de 10 zile de la afişare.        
 

03.11.2022
Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite, emisă pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1482 Blejești”, amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei,  poate  fi consultată la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 și la sediul OMV PETROM  SA  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri , între orele 9:00 – 15:00, precum  și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, în termen de 10 zile de la afisare.  


03.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Integritatea conductei sondei 2202 Bulbuceni – Parc 2 Căpreni“, propus a fi amplasat în comuna Căpreni, sat Bulbuceni, extravilan, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


03.11.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA ,anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 4277 Videle Vest’’ propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr.1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14.

03.11.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1902 Bălăria”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Letca Nouă, Județul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele      9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 și la OMV PETROM SA. cu sediul în București, sector 1, Str. Coralilor, nr. 22, clădire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

03.11.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1647 Bălăria”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Letca Nouă, Județul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele      9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 și la OMV PETROM SA. cu sediul în București, sector 1, Str. Coralilor, nr. 22, clădire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

02.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2132 Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2132 Bălăria”, propus a fi amplasat în com. Ghimpați, sat Valea Plopilor, tarla nr. 9, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

02.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2136 Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2136 Bălăria”, propus a fi amplasat în com. Ghimpați, sat Valea Plopilor, tarla nr. 9, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

02.11.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2085 Videle Vest” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2085 Videle Vest”, propus a fi amplasat în com. Bucșani, nr. cadastral 32457, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-13,00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

02.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2083 Videle Vest” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2083 Videle Vest”, propus a fi amplasat în comuna Bucșani, nr. cadastral 32455, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

02.11.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2131 Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2131 Bălăria”, propus a fi amplasat în com. Ghimpați, sat Valea Plopilor, tarla nr. 9, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

02.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Traversare Valea Brătuia cu conducta de amestec sonda 776 Țicleni – Parc 440 Țicleni“, propus a fi amplasat în localitatea Țicleni, extravilan, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni - vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.
 

02.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Traversare Valea Romantului cu conducta de amestec sonda 418 Bâlteni – Parc 3 Bâlteni“, propus a fi amplasat în localitatea Bâlteni, extravilan, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni - vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.
 

02.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Traversare Torent Racul cu conducta amestec sonda 181 Bâlteni – Punct 171 Bâlteni“, propus a fi amplasat în localitatea Bâlteni, extravilan, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni - vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.
 

02.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Traversare Valea Brătuia cu conducta  amestec sonda 872 Țicleni – Parc 440 Țicleni“, propus a fi amplasat în localitatea Țicleni, extravilan, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni - vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.
 

02.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Traversare Valea Lumedia cu colector Parc 3 Bâlteni – Parc Mare Țicleni“, propus a fi amplasat în localitatea Țicleni, extravilan, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni - vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.
 

02.11.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Traversare Valea Brătuia cu conducta  amestec sonda 821 Țicleni – Parc 440 Țicleni“, propus a fi amplasat în localitatea Țicleni, extravilan, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg .Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni - vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.
 

02.11.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, LEA și conductă amestec sonda 1105 Albota", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, LEA și conductă amestec sonda 1105 Albota", propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, sat Hințești, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni - vineri între orele 10:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.


31.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1148 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1,  în zilele de luni până joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.

31.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1147 Glavacioc”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Poeni, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1,  în zilele de luni până joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.

31.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1142 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1,  în zilele de luni până joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.

31.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2234 Videle Vest”, amplasat în comuna Bucșani, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu şi la SC OMV PETROM SA din Petrom City, București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, cod poștal 013329.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Giurgiu.

31.10.2022
Anunț public

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “DESFIINȚARE PARȚIALĂ CONSTRUCȚII/INSTALAȚII DIN PARC 1 BĂRBUNCEȘTI (STAȚIE COMPRESOARE 1 BĂRBUNCEȘTI - BATERIE CAZANE) (partial 2)”, propus a fi amplasat  în sat Barbuncești, comuna Tisău, județul Buzău.
Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediu Agenției pentru Protecția Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, pe site-ul APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro și la sediul titularului din Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzău pe adresa de e-mail: office@apmbz.anpm.ro.


31.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul          ” Lucrări de abandonare aferente sondei 117 UN Gura Ocniței”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Gura Ocniței, județul Dambovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița şi la sediul Primăriei Gura Ocniței, în zilele de luni - vineri, între orele 8.00 – 16.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița.

31.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Lucrări de abandonare aferente sondei 401 IRDP Teiș ”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Aninoasa, județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița şi la sediul Primăriei Aninoasa, în zilele de luni - vineri, între orele 8.00 – 16.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița.

31.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 11 H Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 800-1630, vineri între orele 800-1400 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

31.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 101 Satchinez”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Șandra, identificat prin CF nr. 401065, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

31.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 4020 Videle Vest”, amplasat în comuna Bucșani, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului din municipiul Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la OMV PETROM SA din Petrom City, București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, cod poștal 013329.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu.

31.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 4021 Videle Vest”, amplasat în comuna Bucșani, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului din municipiul Giurgiu, Șos București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la OMV PETROM SA din Petrom City, București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, cod poștal 013329.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu.

31.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 9 K Bălăria”, amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, Șos București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu şi la OMV PETROM SA din Petrom City, București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, cod poștal 013329.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Giurgiu.

31.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3085 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3085 Videle Vest” propus a fi realizat în extravilanul orașului Videle, judeţul Teleorman.

„Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului”

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630 și vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

28.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. Asset Valahia titular al proiectului: „Înlocuire conductă de la sonda 1149 Bacea – la Parc 16 Icoana (Bacea)„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înlocuire conductă de la sonda 1149 Bacea – la Parc 16 Icoana (Bacea)„ propus a fi amplasat în extravilanul comunei Icoana, Tarla 17, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00 – 14:00, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
 

28.10.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 1174 BUSTUCHIN“, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, sat Nămete, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni - vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.


28.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, cu sediul in Mun. Bucureşti, Str. Coralilor, Nr. 22, Sector 1, Bucureşti, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: „Lucrări de abandonare aferente sondei 1005 Carei”, propus a fi amplasat în Com. Tiream, extravilan, Sonda 1005, jud.Satu Mare.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, şi la sediul titularului, OMV PETROM SA, Mun. Bucureşti, Str. Coralilor, Nr. 22, Sector 1, Bucureşti, în zilele de luni – joi între orele 8 – 16:00, vineri între orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare.

28.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, cu sediul in Mun. Bucureşti, Str. Coralilor, Nr. 22, Sector 1, Bucureşti, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de abandonare aferente sondei 105 Carei”, propus a fi amplasat în Mun. Carei, extravilan, Sonda 105, jud.Satu Mare.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, şi la sediul titularului, OMV PETROM SA, Mun. Bucureşti, Str. Coralilor, Nr. 22, Sector 1, Bucureşti, în zilele de luni – joi între orele 8 – 16:00, vineri între orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare.

28.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, cu sediul in Mun. Bucureşti, Str. Coralilor, Nr. 22, Sector 1, Bucureşti, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de abandonare aferente sondei 1009 Carei”, propus a fi amplasat în Mun. Carei, extravilan, Sonda 1009, jud.Satu Mare.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, şi la sediul titularului, OMV PETROM SA, Mun. Bucureşti, Str. Coralilor, Nr. 22, Sector 1, Bucureşti, în zilele de luni – joi între orele 8 – 16:00, vineri între orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare.

28.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare  de suprafață aferente sondei 1277 Siliștea”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
-  nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare  de suprafață aferente sondei 1277 Siliștea”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Cosmești, judeţul Teleorman.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

27.10.2022
Anunț public

OMV PETROM SA, titular al proiectului proiectul “Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat și reconstrucție ecologică din cadrul Stației de Injecție Tasbuga Asău”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Asău, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteză pot fi consultate la sediul Agenția pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16, și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului  pe pagina de internet a Agenția pentru Protecția Mediului Bacău.


26.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 726 Videle Vest”, propus a se realiza în extravilanul com. Bucșani, jud. Giurgiu .
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la  APM Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu , în zilele de luni – joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00 și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu , pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

26.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1639 Bălăria”, propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 33408, nr. cad. 33408, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV PETROM SA din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00. 

26.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1393 Bălăria”, propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 33388, nr. cad. 33388, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV PETROM SA din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00.

26.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 4256 Videle Vest”, propus a fi amplasat în com. Bucșani, nr. cadastral 293, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul  OMV PETROM SA  din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00.

26.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 4253 Videle Vest”, propus a fi amplasat în com. Bucșani, nr. cadastral 290, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul  OMV PETROM SA din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00.

26.10.202
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1765 Bălăria”, propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 33346, nr. cad. 33346, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV PETROM SA  din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00.

26.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 40 K Bălăria”, propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32354, nr. cad. 32354, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV PETROM SA din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00.

26.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2230 Videle Vest” propus a fi amplasat în com. Bucșani, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

26.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2190 Videle Vest” propus a fi amplasat în com. Bucșani, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

26.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1676 Bălăria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă,  jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

26.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1637 Bălăria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

26.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 746 Videle Vest”, propus a fi amplasat în comuna Bucșani, NC 32444, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV PETROM SA din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, bl. Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00.

26.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 749 Videle Vest”, propus a fi amplasat în com. Bucșani, nr. cadastral 32499, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV PETROM SA din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00.

26.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 105 Variaș Est” propus a fi amplasat în extravilanul com. Variaș, parcela A861//1/1/3/24, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

26.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 102 Satchinez” propus a fi amplasat în com. Variaș, extravilan, CF nr. 403700, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A, jud. Timiș și la adresa SC OMV PETROM SA, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, corpul C, Timișoara, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

26.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 111 K Bălăria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 111 K Bălăria”,   propus a se realiza în jud. Giurgiu, UAT Ghimpați, sat Valea Plopilor, NC 30768,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

26.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 118 K Bălăria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 118 K Bălăria”,   propus a se realiza în jud. Giurgiu, UAT Ghimpați, sat Valea Plopilor, NC 30773,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

25.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 878 Siliștea”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 878 Siliștea, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman:

„Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului”

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630 și vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

25.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1512 Blejești”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 1512 Blejești, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman:

„Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului”

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630 și vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

25.10.2022 
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 715 Calacea” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Orțisoara, CF nr. 106069- Orțisoara, nr. top.106069, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, București, str. Coralilor, nr.22, jud. Ilfov, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

24.10.2022 
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 758 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Ştefan cel Mare, sat Glavacioc, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

24.10.2022 
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 770 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Ştefan cel Mare, sat Glavacioc, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

24.10.2022 
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 306 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Ştefan cel Mare, sat Glavacioc, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

24.10.2022
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 307 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Ştefan cel Mare, sat Glavacioc, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

24.10.2022 
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 701 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Ştefan cel Mare, sat Glavacioc, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

24.10.2022 
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 724 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Ştefan cel Mare, sat Glavacioc, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

24.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 4026 Videle Vest” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 4026 Videle Vest” propus a fi amplasat în comuna Bucșani, jud. Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

24.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 751 Videle Vest” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 751 Videle Vest” propus a fi amplasat în comuna Bucșani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

24.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 691 Videle Vest” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 691 Videle Vest” propus a fi amplasat în comuna Bucșani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

24.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 191 Videle Vest” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 191 Videle Vest” propus a fi amplasat în comuna Bucșani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

24.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, cu sediul în  București, str. Coralilor, nr. 22,  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 568 Mihai Bravu Vest” propus a fi realizat în localitatea Tamașeu, nr. cadastral 51233, jud. Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor – Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, și sediul OMV PETROM SA, cu sediul în București, str. Coralilor.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Bihor – Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni- vineri, între orele 09-14.

24.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, cu sediul în  București, str. Coralilor, nr. 22,  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 508 Mihai Bravu Vest” propus a fi realizat în localitatea Mihai Bravu, nr. cadastral 53060, jud. Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor – Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, și sediul OMV PETROM SA, cu sediul în București, str. Coralilor.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Bihor – Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni- vineri, între orele 09-14.

24.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, cu sediu în  București, str. Coralilor, nr. 22,  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 4097 Saniob” propus a fi realizat în localitatea  Saniob, jud. Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor – Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, și sediul OMV PETROM SA, cu sediul în București, str. Coralilor.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Bihor – Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni- vineri, între orele 09-14.

21.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 388 Videle Vest   propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle , județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

21.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 389 Videle Vest   propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle , județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

21.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3382 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

21.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 720 Glavacioc”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1,  în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.

20.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 471 MP Bărbunceşti” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 471 MP Bărbunceşti” propus a fi amplasat în com. Tisău, jud. Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzău din mun. Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni-vineri între orele 8-14, precum si la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe adresa de e-mail a APM Buzău: office@apmbz.anpm.ro

20.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 455 MP Bărbunceşti” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 455 MP Bărbunceşti” propus a fi amplasat în com. Tisău, jud. Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzău din mun. Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni-vineri între orele 8-14, precum si la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe adresa de e-mail a APM Buzău: office@apmbz.anpm.ro

20.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 16 SNP Leiculești” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 16 SNP Leiculești” propus a fi amplasat în com. Tisău, jud. Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzău din mun. Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni-vineri între orele 8-14, precum si la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe adresa de e-mail a APM Buzău: office@apmbz.anpm.ro

20.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1093 Bârla”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1093 Bârla”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bârla, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 1000-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

20.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 859 Merişani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 859 Merişani”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Merişani, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 1000-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

20.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2502 Merişani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2502 Merişani”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Merişani, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 1000-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

20.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3819 Vâlcele Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3819 Vâlcele Est”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Merişani, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 1000-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

20.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3595 Vâlcele Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3595 Vâlcele Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Merişani, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 1000-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

20.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3194 Slatioarele”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3194 Slatioarele”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Cocu, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 1000-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

20.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 4047 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 4047 Videle Vest”, propus a fi amplasat în comuna Bucșani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

20.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 47 K Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 47 K Bălăria”, propus a fi amplasat în com. Letca Nouă,  CF 32336, nr. cad. 32336, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

20.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2088 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2088 Videle Vest”, propus a fi amplasat în comuna Bucșani,  nr. cad. 32460, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

20.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 114K Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 114K Bălăria”, propus a fi amplasat în comuna Ghimpați, sat Valea Plopilor, nr. cad. 30288, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

20.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 110K Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 110K Bălăria”, propus a fi amplasat în comuna Ghimpați, sat Valea Plopilor, nr. cad. 30901, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

20.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 105K Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 105K Bălăria”, propus a fi amplasat în comuna Ghimpați, sat Valea Plopilor, nr. cadastral 696, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

20.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 108K Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 108K Bălăria”, propus a fi amplasat în comuna Ghimpați, sat Valea Plopilor, tarla 9, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

20.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1747 Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1747 Bălăria”, propus a fi amplasat în com. Ghimpați, sat Valea Plopilor, nr. cad. 32559, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

20.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 117 K Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 117 K Bălăria”, propus a fi amplasat în com. Ghimpați, sat Valea Plopilor, nr. cad. 30559, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

20.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 112 K Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 112 K Bălăria”, propus a fi amplasat în com. Ghimpați, sat Valea Plopilor, nr. cad. 30858, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

20.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului: „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 1721 Otești, LEA și conductă de amestec”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 1721 Otești, LEA și conductă de amestec”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poboru, T 52,  P49/2, 50/2, 51, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului, A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


19.10.2022
Anunț public           

OMV PETROM S.A., prin Divizia Explorare și Producție, Zona de Producție Oltenia, titular al proiectului “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 4346 Mamu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea:  nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 4346 Mamu”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Șușani, sat Ușurei, judeţul Vâlcea.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmvl.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Vâlcea.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
 

19.10.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 875 Bis Bustuchin“, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bustuchin, sat Valea Pojarului,  județul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni până vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


18.10.2022
Anunț  public privind decizia etapei de încadrare                                                                             

OMV PETROM S.A., reprezentată prin SC Top Survey Group SRL, titular al proiectului ,,CENTRALĂ TERMOELECTRICĂ ÎN COGENERARE (CHP) LA PARC 1 BRĂDEȘTI ȘI RACORDARE LA REȚEAUA DE ENERGIE ELECTRICĂ’’, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,CENTRALĂ TERMOELECTRICĂ ÎN COGENERARE (CHP) LA PARC 1 BRĂDEȘTI ȘI RACORDARE LA REȚEAUA DE ENERGIE ELECTRICĂ’’, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Coțofenii din Față, județul DOLJ.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate  pe site-ul APM Dolj la următoarea adresa de internet: www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Dolj.

  

18.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 695 Videle Vest”, propus a fi amplasat în comuna Bucșani, nr. cadastral 32441, județul Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la sediul OMV PETROM S.A. din  București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observațiile publicului se primesc la APM Giurgiu în zilele de luni – joi între orele 9:00 – 14:00 și vineri de la 9:00 – 12:00.
 

18.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 4051 Videle Vest”, propus a fi amplasat în comuna Bucșani, nr. cadastral 32520, județul Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la sediul OMV PETROM S.A. din  București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22, bl. Petrom City.
Observațiile publicului se primesc la APM Giurgiu în zilele de luni – joi între orele 9:00 – 14:00 și vineri de la 9:00 – 12:00.

18.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 4049 Videle Vest”, propus a fi amplasat în comuna Bucșani, nr. cadastral 32518, județul Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la sediul OMV PETROM S.A. din  București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22, bl. Petrom City.
Observațiile publicului se primesc la APM Giurgiu în zilele de luni – joi între orele 9:00 – 14:00 și vineri de la 9:00 – 12:00.
 

18.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 820 Videle Vest”, propus a fi amplasat în comuna Bucșani, nr. cadastral 32374, județul Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la sediul OMV PETROM S.A. din  București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22, bl. Petrom City.
Observațiile publicului se primesc la APM Giurgiu în zilele de luni – joi între orele 9:00 – 14:00 și vineri de la 9:00 – 12:00.
 

18.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2188 Videle Vest”, propus a fi amplasat în comuna Bucșani, nr. cadastral 32419, județul Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la sediul OMV PETROM S.A. din  București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22, bl. Petrom City.
Observațiile publicului se primesc la APM Giurgiu în zilele de luni – joi între orele 9:00 – 14:00 și vineri de la 9:00 – 12:00.
 

18.10.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondă, LEA și conductă de amestec la sonda 2681 Merișani„ propus a fi amplasat în comuna Drăganu, T8 (extravilan) și T28 (Intravilan), județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A., Zona de Producție Valahia, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr. 160 și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.
 

18.10.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec la sonda 3520 bis Vâlcele Vest„ propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Vâlcelele, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A., Zona de Producție Valahia, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr. 160 și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.
 

18.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3380 Videle Vest’’, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
 

18.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3308 Videle Vest’’, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
 

18.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3381 Videle Vest’’, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
 

18.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3812 Videle Vest’’, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
 

18.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3326 Videle Vest’’, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
 

18.10.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1277 Siliștea”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului.                                                                        Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman.
 

18.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3900 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3900 Videle Vest”, propus a fi realizat în extravilanul orașului Videle, judeţul Teleorman.
„Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului”
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.
 

18.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 104 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 104 Videle Vest” propus a fi realizat în extravilanul orașului Videle, judeţul Teleorman.
„Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului”
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.
 

18.10.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3017 Videle Vest”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3017 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


17.10.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND EMITEREA ACTULUI DE REGLEMENTARE REVIZUIT

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Deciziei etapei de încadrare nr. 12581/02.06.2020, emisă pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 2079 Blejești", amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei  poate  fi consultată la sediul  APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 și la sediul OMV PETROM  SA  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri , între orele 9:00 – 15:00, precum  și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, în termen de 10 zile de la afisare.


17.10.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND EMITEREA ACTULUI DE REGLEMENTARE REVIZUIT

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Deciziei etapei de încadrare nr. 8161/16.10.2020, emisă pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1482 Blejești", amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei  poate  fi consultată la sediul  APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 și la sediul OMV PETROM  SA  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00, precum  și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, în termen de 10 zile de la afisare.


17.10.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND EMITEREA ACTULUI DE REGLEMENTARE REVIZUIT

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Deciziei etapei de încadrare nr. 8172/16.10.2020, emisă pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1947 Blejești", amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei  poate  fi consultată la sediul  APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 și la sediul OMV PETROM  SA  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri , între orele 9:00 – 15:00, precum  și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, în termen de 10 zile de la afisare.        


17.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1C Bălăria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1C Bălăria”,   propus a se realiza în extravilanul com. Letca Nouă, jud. Giurgiu,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

17.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2046 Bălăria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2046 Bălăria”,   propus a se realiza în extravilanul com. Letca Nouă, jud. Giurgiu,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

17.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1901 Bălăria”,   propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu, titular OMV PETRO SA.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritații competente pentru protecția mediului din municipiul Giurgiu, șos Bucuresti, bl.111, sc. A+B, jud. Giurgiu și la sediul OMV PETROM SA cu sediul în str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti.
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00 precum și la următoarea adresă de internet: http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro.

17.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1899 Bălăria”,   propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu, titular OMV PETRO SA.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritații competente pentru protecția mediului din municipiul Giurgiu, șos Bucuresti, bl.111, sc. A+B, jud. Giurgiu și la sediul OMV PETROM SA cu sediul în str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti.
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00 precum și la următoarea adresă de internet: http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro.

17.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1411 Bălăria”,   propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu, titular OMV PETRO SA.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritații competente pentru protecția mediului din municipiul Giurgiu, șos Bucuresti, bl.111, sc. A+B, jud. Giurgiu și la sediul OMV PETROM SA cu sediul în str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti.
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00 precum și la următoarea adresă de internet: http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro.

14.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. , titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Lucări de curățare, remediere și reconstrucție ecologică a amplasamentului Parc XOB 807 Țicleni“, propus a fi amplasat în extravilanul localității Țicleni, judeţul Gorj,  
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

14.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Căptușire cu HDPE conductă Parc 1 Hințești – Parc 6 Moșoaia (tronsoanele 1+2+3)„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul pentru proiectul „Căptușire cu HDPE conductă Parc 1 Hințești – Parc 6 Moșoaia (tronsoanele 1+2+3)„, propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, sat Hințești, județul Argeș.

1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri între orele 10:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

14.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 902 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1 și la sediul OMV PETROM SA, în zilele de luni până joi, între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

14.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3156 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1 și la sediul OMV PETROM SA, în zilele de luni până joi, între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

14.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3155 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1 și la sediul OMV PETROM SA, în zilele de luni până joi, între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

13.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. – Zona de Producție Valahia, titular al proiectului: ,, PROIECT PILOT INJECŢIE POLIMERI VAŢA – ETAPA II”,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,,PROIECT PILOT INJECŢIE POLIMERI VAŢA – ETAPA II”, propus a fi amplasat în  extravilan comunei Bărăști, sat Mereni , tarla 15, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt  din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro   
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecţia mediului.

13.10.2022
Anunț public  privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. – Zona de Producție Valahia, titular al proiectului: ,, PROIECT PILOT INJECŢIE POLIMERI VAŢA – ETAPA II”,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul: ,,PROIECT PILOT INJECŢIE POLIMERI VAŢA – ETAPA II”, propus a fi amplasat în extravilanul  comunei Spineni, județul Olt.   
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt  din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro   
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

13.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 517 Șandra Sud”, propus a fi amplasat în com. Șandra, nr. tarla 360/2/4 și 360/2/2, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

13.10.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 518 Șandra Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Șandra, teren identificat conform CF 402168 Șandra, nr. top./cad.402168, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

12.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A cu sediul în București, sect.1,str. Coralilor, nr.22, titulară a proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 46 K Bălăria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 46 K Bălăria”,  propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă,CF 32383,nr. cad. 32383, jud. Giurgiu,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu din mun. Giurgiu,șos. Bucuresti, bl.111,sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00 precum și la următoarea adresă de internet: www.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

12.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A cu sediul în București, sect.1,str. Coralilor, nr.22, titulară a proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2151 Bălăria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2151 Bălăria”,  propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, sat Milcovățu realiza în extravilanul, jud. Giurgiu,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu din mun. Giurgiu,șos. Bucuresti, bl.111,sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00 precum și la următoarea adresă de internet: www.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

12.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 72 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Șandra, CF nr. 402170, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 72 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Șandra, CF nr. 402170, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate inainta înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

11.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Curățarea, remedierea solului/subsolului și reconstrucția  ecologică a amplasamentului Parc 2 Ileana, judetul Călărași”, propus a fi amplasat în jud. Călărași, intravilan UAT Ileana.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Călărași, Soseaua Chiciu, nr. 2, jud. Călărași şi la sediul titularului OMV PETROM S.A din strada Coralilor, nr. 22, Bucuresti, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Călărași.


11.10.2022
Anunț public

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CURĂȚAREA, REMEDIEREA SOLULUI/SUBSOLULUI ȘI RECONSTRUCȚIA ECOLOGICĂ A AMPLASAMENTULUI Parc 1 Grivița, jud. Galați”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Drăgănești, județul Galați.
Informații privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați prin email pe adresa de office@apmgl.anpm.ro.

11.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM  S.A.  titular al proiectului „Lucrări de curățare, remediere și reconstrucție ecologică a amplasamentului Parc 28 Ciurești”, județul Olt, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de curățare, remediere și reconstrucție ecologică a amplasamentului Parc 28 Ciurești” propus a fi amplasat în  extravilanul comunei Icoana, T62, P50/1, P50/2, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autoritații competente pentru protecția mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, precum si la urmatoarea adresa de internet:  http://ww.apmol.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de  10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

11.10.2022
Anunț public

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII ȘI REMEDIERE SOL CONTAMINAT ȘI RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ DIN CADRUL STAȚIE DE INJECȚIE TASBUGA – ASĂU, comuna Asău, jud. Bacău”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Asău, județul Bacău.
Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, strada Oituz, nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA din București, strada Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.


11.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului  Lucrări de abandonare aferente sondei 1278 Siliștea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 1278 Siliștea, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman:
-Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630 și vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

11.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului  Lucrări de abandonare aferente sondei 1276 Siliștea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 1276 Siliștea, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman:
-Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630 și vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

11.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului  Lucrări de abandonare aferente sondei 1225 Siliștea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 1225 Siliștea, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman:
-Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630 și vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

11.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului  Lucrări de abandonare aferente sondei 1125 Siliștea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 1125 Siliștea, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman:
-Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630 și vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

11.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului  Lucrări de abandonare aferente sondei 1123 Siliștea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 1123 Siliștea, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman:
-Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630 și vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

11.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului  Lucrări de abandonare aferente sondei 1115 Siliștea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 1115 Siliștea, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman:
-Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630 și vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

10.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2085 Videle Vest” propus a fi amplasat în comuna Bucșani, NC 32457, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, Șos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B şi la sediul OMV PETROM SA, București, sect.1, str. Coralilor, nr. 22, bl. Petrom City.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09.00-14.00 și vineri între orele 09.00-12.00.

10.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2083 Videle Vest” propus a fi amplasat în comuna Bucșani, NC 32455, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, Șos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B şi la sediul OMV PETROM SA, București, sect.1, str. Coralilor, nr. 22, bl. Petrom City.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09.00-14.00 și vineri între orele 09.00-12.00.

10.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, LEA 20Kv, LEA 0,5Kv și conductă amestec sonda  2044 Bradu", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, LEA 20Kv, LEA 0,5Kv și conductă amestec sonda  2044 Bradu„ propus a fi amplasat în comuna Bradu, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni - vineri între orele 10:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.
 

10.10.2022
Anunț public privind dezbaterea publică

OMV Petrom S.A. București anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului  pentru proiectul „Amenajare drum de acces, lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 1 Vața Sud", propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeș.
Tipul deciziei posibil a fi luata de Agenția pentru Protecția Mediului Argeș poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenției pentru Protecție a Mediului Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și la sediul Primăriei comunei Săpata, județul Argeș.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de interne:t http://apmag.anpm.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la sediul Primăriei comunei Săpata, în data de  15.11.2022  începând cu orele 11:00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul Agenției pentru Protecție a Mediului  Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș până  la data de 15.11.2022.


07.10.2022
INFORMARE

Această informare este efectuată OMV PETROM Bucureşti – Divizia Explorare și Producție – Zona de Producţie Oltenia, str. Brestei, nr. 3, Craiova, jud. Dolj, pentru obiectivul de investiţii ”Integritatea conductei sondei 2202 Bulbuceni – Parc 2 Căpreni”, ce va fi amplasat în comuna Căpreni, jud. Gorj.
Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producţie, nu vor rezulta ape pluviale, ape reziduale. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa: SC OMV PETROM Bucureşti - Zona de Producţie Oltenia, str. Brestei, nr. 3, Craiova, jud. Dolj.


07.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de incadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de remediere teren aferente sondei 1304 Independența”,  propus a se realiza pe amplasamentul din extravilan com. Independența, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă  de internet http://apmgl.anpm.ro – la Sectiunea: Reglementari– Acordul de mediu –Drafturi acte de reglementere – Proiect decizia de  încadrare 2022.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe e-mail la office@apmgl.anpm.ro si pe fax:0236 471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați.

06.10.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND EMITEREA ACTULUI DE REGLEMENTARE REVIZUIT

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Deciziei etapei de încadrare nr. 8754/28.12.2020, emisă pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 1978 Blejești, amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei  poate  fi consultată la sediul  APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 și la sediul OMV PETROM  SA  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00, precum  și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, în termen de 10 zile de la afisare        


06.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 6 Lovrin” propus a fi amplasat în extravilanul com. Lovrin, teren identificat conform CF 401751 Lovrin, nr. Top/cad. 401751, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud Timiș și la sediul titularului, Municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

06.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 137 Satchinez”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Șandra, CF nr. 402269, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 137 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Șandra, CF nr. 402269, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

05.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2086 Videle Vest” propus a fi amplasat în comuna Bucșani, NC 32458, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, Șos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B şi la sediul OMV PETROM SA, București, sect.1, str. Coralilor, nr. 22, bl. Petrom City.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09,00-14,00 si vineri între orele 09,00-12,00.

05.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3211 Videle Vest ”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

05.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1115 Siliștea ”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

05.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1123 Siliștea”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

05.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 8K Bălăria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 8K Bălăria”,   propus a se realiza în extravilanul com. Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

05.10.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2042 Bălăria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2042 Bălăria”,   propus a se realiza în extravilanul com. Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

05.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului aspura mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 113 K Bălăria” propus a fi amplasat în  comuna Ghimpati, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA..
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului din Municipiul Giurgiu, Șos București, bl.111, sc A+B, jud. Giurgiu si la OMV PETROM SA cu sediul in str. Coralilor, nr.22,sector 1, București.
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro.

04.10.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. - Asset Valahia anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuire conductă de la sonda 1149 Bacea – la Parc 16 Icoana (Bacea)„ , propus a fi amplasat în extravilanul comunei Icoana, T17, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9°° - 14°° și la adresa titularului OMV Petrom S.A., Asset Valahia, din Pitești, b-dul Republicii, nr. 160, județul Argeș, între orele 9°° - 14°°.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.


04.10.2022
ANUNȚ PUBLIC

OMV Petrom SA - Zona de Producție Moldova, cu sediul în str. Coralilor nr. 22, “Petrom City”, sector 1, București, cod poștal 013329, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de autorizaţie de mediu, în scopul desfășurării activităţii în punctul de lucru Parc 14 Slobozia Conachi, pe amplasamentul din comuna Slobozia Conachi, județul Galați.
Informaţii privind impactul asupra mediului al activităţii pentru care se solicita autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până joi, intre orele 8.30 – 16.00 și vineri între orele 8.30 – 13.30, la sediul AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi, judetul Galaţi.
Observațiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M. Galați.


04.10.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul LUCRĂRI DE ABANDONARE A SONDEI 1625 GRĂDINARI,    propus a fi amplasat în comuna Ciorogârla, jud. Ilfov.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 București și la sediul OMV Petrom din str.Coralilor, nr.22, sector 1, București (în zilele de luni-joi, între orele 9:00 – 13:00, vineri între orele 9:00 – 12:00
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 București, email office@apmif.anpm.ro

04.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de incadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de remediere teren aferente sondei 1274 Independența”,  propus a se realiza pe amplasamentul din satul Slobozia Conachi, com. Slobozia Conachi, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă  de internet http://apmgl.anpm.ro – la Sectiunea: Reglementari– Acordul de mediu –Drafturi acte de reglementere – Proiect decizia de  încadrare 2022.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe e-mail la office@apmgl.anpm.ro si pe fax:0236 471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați.

03.10.2022
Anunț public

OMV PETROM SA, titular al proiectului ”DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII ȘI REMEDIERE TEREN DIN CADRUL PARC 12 ȘOTÂNGA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM DAMBOVITA, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII ȘI REMEDIERE TEREN DIN CADRUL PARC 12 ȘOTÂNGA”, propus a fi amplasat în intravilanul localității  Șotânga, judetul Dambovita.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului DÂMBOVIȚA din str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
 

03.10.2022
Anunț public

OMV PETROM SA, titular al proiectului ”DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DIN CADRUL DEPOZIT CENTRAL TEIȘ (PARȚIAL)”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM DAMBOVITA, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DIN CADRUL DEPOZIT CENTRAL TEIȘ (PARȚIAL)”, propus a fi amplasat în intravilanul satului Teiș, comuna Șotânga, judetul Dâmbovița.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului DÂMBOVIȚA din str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, în zilele de luni-vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
 

03.10.2022
Anunț public

OMV PETROM SA, titular al proiectului ”DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DIN CADRUL PARC 4 MORENI (REDEVENȚA) (parțial).”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM DÂMBOVIȚA, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DIN CADRUL PARC 4 MORENI (REDEVENȚA) (parțial).”, propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Moreni, judetul Dâmbovița.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului DÂMBOVIȚA din str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.


03.10.2022
Anunț public privind decizia etapei de incadrare

OMV PETROM S.A., anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de remediere teren aferente sondei 1321 Independența”,  propus a se realiza pe amplasamentul din satul Slobozia Conachi, com. Slobozia Conachi, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă http://apmgl.anpm.ro – la Sectiunea: Reglementari – Acordul de mediu – Drafturi acte de reglementare – Proiect decizia de incadrare 2022.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe email office@apmgl.anpm.ro si pe fax: 0236 4711009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

30.09.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Inlocuire batale depozit Central Ticleni“, propus a fi amplasat în  localitatea Țicleni, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr.7 6, în zilele de luni-vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.


30.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2132 Bălăria”, propus a se realiza în com. Ghimpați, sat Valea Plopilor, tarla nr. 9, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, Şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul  OMV PETROM SA din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00.

30.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2136 Bălăria”, propus a se realiza în com. Ghimpați, sat Valea Plopilor, tarla nr. 9, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, Şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul   OMV PETROM SA din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00.

30.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2131 Bălăria”, propus a se realiza în com. Ghimpați, sat Valea Plopilor, tarla nr. 9, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul                            OMV PETROM SA din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00.

30.09.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, cu sediu în  București, str. Coralilor, nr. 22,  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 641 Suplacu de Barcău” propus a fi realizat în localitatea  Suplacu de Barcău, nr. cadastral 1571/3, jud. Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor – Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, si sediul OMV PETROM SA, cu sediul în București, str. Coralilor.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Bihor – Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în  zilele de luni- vineri, între orele 09-14.

30.09.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, cu sediu în  București, str. Coralilor, nr. 22,  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1315 Suplacu de Barcău” propus a fi realizat în localitatea  Suplacu de Barcău,  jud. Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor – Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, si sediul OMV PETROM SA, cu sediul în București, str. Coralilor.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Bihor – Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în  zilele de luni- vineri, între orele 09-14.


30.09.2022
Anunț public

OMV PETROM SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET – S.G.A. BACĂU, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea proiectului “LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE ȘI CONDUCTĂ DE AMESTEC SONDA 225 BIS VĂSIEȘTI” propus a fi amplasat în Municipiul Moinești, Județul Bacău.
Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la EXPERT SERV SRL, cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1, Ploiești, jud. Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233.


30.09.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Echipare de suprafață și  conductă de amestec sonda 875 Bis Bustuchin“, propus a fi amplasat în  comuna Bustuchin, sat Bustuchin, extravilan, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.
 

30.09.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1177 Bustuchin“, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bustuchin, satul Bustuchin,  judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


29.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2141 Bălăria”, propus a se realiza în extravilanul com. Ghimpați, sat Valea Plopilor, tarla nr. 9, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la  APM Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni – joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00 și la OMV PETROM S.A. cu sediul în  Mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu, pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

29.09.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2134 Bălăria”, propus a se realiza în extravilanul com. Ghimpați, sat Valea Plopilor, tarla nr. 9, jud. Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la  APM Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni – joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00 și la OMV PETROM S.A. cu sediul în  Mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observațiile publicului se primesc la APM Giurgiu, pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

29.09.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1225 Siliștea ”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

29.09.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1125 Siliștea”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

29.09.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “DESFIINȚARE PARȚIALĂ CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DIN CADRUL PARC 817 LUCĂCEȘTI (REZERVOARE, POMPE DE INJECȚIE)  (partial 2)”, propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Moinești, județul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, jud. Bacău și la sediul titularului în zilele de luni - joi, între orele 8.00 – 16.00 și vineri între orele 08.00 – 14.00 precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

                                                    

29.09.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII, REMEDIERE SOL CONTAMINAT ȘI RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ DIN CADRUL PARC 7 SARMAȚIAN MODERNIZAT (PARȚIAL)”, propus a fi realizat în municipiului Moinești, județul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, jud. Bacău și la sediul titularului în zilele de luni - joi, între orele 8.00 – 16.00 și vineri între orele 08.00 – 14.00 precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de  10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.


28.09.2022
ANUNȚ  PUBLIC

OMV  PETROM – Zona de Producție Moldova, titular al activității de extracție a petrolului brut și a gazelor naturale, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu pentru STAȚIA DE INJECȚIE 90 HUMĂRIE ZEMEȘ.
Informațiile privind documentația depusă pot fi obținute la sediul APM Bacău, strada Oituz, nr. 23, municipiul Bacău, județul Bacău și la sediul Zonei de Producție Moldova din municipiul Moinești, str. T. Vladimirescu, nr. 92A, județul Bacău, în zilele de luni – joi între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.


28.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 47 K Bălăria”, propus a se realiza în comuna Letca Nouă, CF. 32336, nr. cad. 32336, jud. Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, Şos. București, nr. 111, sc A+B şi la sediul OMV PETROM SA din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09.00-14.00 si vineri între orele 09.00-12.00.

28.09.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2088 Videle Vest” propus a fi amplasat în comuna Bucșani, NC 32460, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, Șos. Bucureşti, Bl. 111, sc. A+B şi la sediul OMV PETROM SA, București, sect.1, str. Coralilor, nr. 22, bl. Petrom City.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09.00-14.00 si vineri între orele 09.00-12.00.

27. 09.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 134 MP Oprișenești”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, orașul Ianca, satul Oprișenești, T182, P 1654+1656:proiectul propus nu se va supune evaluării impactului asupra mediului .
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl B5, ȋn zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum și  la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/ Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

27. 09.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 357 MMPG Oprișenești”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, orasul Ianca, satul Oprișenești, T149, P 1064, 1065: proiectul propus nu se va supune evaluării impactului asupra mediului .
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl B5, ȋn zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum și  la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/ Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

27. 09.2022
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1093 Bârla”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bârla, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

27. 09.2022
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 859 Merişani”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Merişani, jud. Argeş. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

27. 09.2022
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2502 Merişani”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Merişani, jud. Argeş. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

27. 09.2022
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3819 Vâlcele Est”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Merişani, jud. Argeş.  
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

27. 09.2022
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3595 Vâlcele Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Merişani, jud. Argeş.  
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

27. 09.2022
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3194 Slatioarele”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Cocu, jud. Argeş.  
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

27.09.2022
ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 875 BIS BUSTUCHIN” amplasat în comuna Bustuchin, satul Valea Pojarului, extravilan, judeţul Gorj.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76 şi la sediul OMV PETROM S.A. din municipiul București, Petrom City, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele  9:00 -14:00.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://anpm.apmgj.ro.
Documentația supusă dezbaterii și anunțul public au fost postate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj și pe site-ul OMV PETROM S.A. ( în data de 27.09.2022).
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la  sediul Primăriei Bustuchin în data de 28.10.2022, începând cu orele13.00.
Publicul interesat poate transmite comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate în format electronic prin e-mail : office@apmgj.anpm.ro , prin fax la numărul 0253212892,  sau în scris prin Poștă la sediul A.P.M. Gorj din municipiul Târgu-Jiu,  strada Unirii, nr. 76,  județul Gorj până la data de 28.10.2022.


26.09.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului,,Desființare construcții și instalații şi remediere sol contaminat / reconstrucție ecologică din cadrul grup (parc) 66 Videle’’, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
pentru proiectul ,,Desființare construcții si instalații şi remediere sol contaminat / reconstrucție ecologică din cadrul grup (parc) 66 Videle’’ propus a fi amplasat în extravilanul orasului Videle, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00 , precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


26.09.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. prin TUV AUSTRIA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII ȘI REMEDIERE SOL CONTAMINAT RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ DIN CADRUL PARC 1 IEDERA (COLIBAȘI) (parțial)”, propus a fi amplasat în comuna Iedera, județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul APM Dâmbovița: http://www.anpm.ro/web/apm-dambovita/anunturi-publice.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la APM Dâmbovița.


26.09.2022
Anunț public

OMV PETROM SA titular al proiectului “DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DIN CADRUL STAȚIE DE COLECTARE, SEPARARE ȘI DISTRIBUȚIE A ȚIȚEIULUI ȘI GAZELOR IANCA (TF OPRIȘENEȘTI) (partial 3)’’ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul “DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DIN CADRUL STAȚIE DE COLECTARE, SEPARARE ȘI DISTRIBUȚIE A ȚIȚEIULUI ȘI GAZELOR IANCA (TF OPRIȘENEȘTI) (partial 3)’’, propus a fi amplasat în județul Brăila, sat Oprișenești, strada Brăilei 106, oraș Ianca, CF 815203.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – municipiul Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl. B 5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-braila/drafturi-acte-reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de  10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


26.09.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului,,Lucrări de abandonare aferente sondei 2240 Videle Vest’’,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului, 
pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 2240 Videle Vest’’ propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str.Dunării nr.1,județul Teleorman de luni până joi între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400 , precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

                                                                                                                                          

26.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 11 H Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

26.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1278 Siliștea”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

26.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1276 Siliștea”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

26.09.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1672 Bălăria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluarii impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluarii adecvate, de nesolicitarea evaluarii impactului asupra corpurilor de apa si de emiterea actului de reglementare dupa completarea documentatiei pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1672 Bălăria”, propus a se realiza în  extravilanul com. Letca Noua, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Giurgiu din Sos. Bucuresti, Bl 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 și vineri, între orele 9.00-12.00  precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

26.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 111 K Bălăria”, propus a se realiza în jud. Giurgiu, UAT Ghimpați, sat Valea Plopilor, NC 30768.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la  APM Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni – joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00 și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu, pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

26.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 118 K Bălăria”, propus a se realiza în jud. Giurgiu, UAT Ghimpați, sat Valea Plopilor, NC 30773.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la  APM Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu , în zilele de luni – joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00 și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu , pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

26.09.2022
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 126 Șandra Sud”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 126 Șandra Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Șandra, teren identificat conform CF nr. 402237 Șandra, nr. top./cad. 40223,  jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Timiș din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului”.

26.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2083 Bălăria”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Letca Nouă, CF 33301, Județul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele      9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 și la OMV PETROM SA. cu sediul în București, sector 1, Str. Coralilor, nr. 22, clădire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

26.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1228 Bălăria”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Letca Nouă, CF 32351, Județul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele      9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 și la OMV PETROM SA. cu sediul în București, sector 1, Str. Coralilor, nr. 22, clădire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

26.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 6 K Bălăria”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Letca Nouă, CF 33296, Județul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele      9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 și la OMV PETROM SA. cu sediul în București, sector 1, Str. Coralilor, nr. 22, clădire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

26.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 4047 Videle Vest”, propus a se realiza în extravilanul comuna Bucșani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la OMV PETROM S.A. din  București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22, bl. Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu în zilele de luni – joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00.

26.09.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Explorare și Producție, Zona de Producție Oltenia, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 3, anunţă publicul  interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 4346 Mamu”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Șușani, sat Ușurei. jud. Vâlcea.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Vâlcea, str Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea și la sediul OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str. Brestei, nr. 3, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:00 şi vineri între orele 8:00 – 14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, e-mail: office@apmvl.anpm.ro.

   

26.09.2022
Anunț public privind emiterea acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE SUPRAFAȚĂ, CONDUCTĂ, MANIFOLD ȘI LES LA SONDELE 1336 VAȚA ȘI 1337 VAȚA” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Spineni, județul Olt.
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00- 14:00, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmot.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în termen de 10  zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a  Agenției pentru Protecția Mediului Olt.
 

26.09.2022
Anunț public privind emiterea acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE SUPRAFAȚĂ, CONDUCTĂ, MANIFOLD ȘI LEA LA SONDELE 1387 VAȚA ȘI 1388 VAȚA” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Spineni, județul Olt.
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00- 14:00, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmot.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în termen de 10  zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a  Agenției pentru Protecția Mediului Olt.

             

26.09.2022
Anunț public privind emiterea acordului de mediu

OMV Petrom S.A. – Asset Valahia cu sediul în Pitești, bulevardul Republicii, nr. 160, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ, FORAJ, ECHIPARE SUPRAFAŢĂ, CONDUCTĂ ŞI LEA LA SONDELE 1334 VAŢA, 1386 VAŢA ŞI 1389 VAŢA,, propus a fi amplasat în comuna Bărăști, sat Mereni, T 15, județul Olt.
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00- 14:00, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmot.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în termen de 10  zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a  Agenției pentru Protecția Mediului Olt.

23.09.2022
Anunț public privind decizia etapei de incadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de remediere teren aferente sondei 1026 Independența” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de remediere teren aferente sondei 1026 Independența”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Independența, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galați la următoarea adresă http://apmgl.anpm.ro – reglementări – acordul de mediu – proiect decizie etapa de  încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, prin e-mail la adresa office@apmgl.anpm.ro.

23.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 108 K Bălăria”, propus a fi realizat în comuna Ghimpaţi, sat Valea Plopilor, tarla nr. 9, nr. cadastral 30612, judetul  Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV PETROM SA din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, bl. Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00.

23.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 105 K Bălăria” propus a fi realizat în comuna Bulbucata, sat Bulbucata, nr. cadastral 696, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, bl. Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00.

23.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1747 Bălăria” propus a se realiza în comuna Ghimpaţi, sat Valea Plopilor, nr. cad. 32559, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00.

23.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 117 K Bălăria”, propus a se realiza în comuna Ghimpaţi, sat Valea Plopilor, nr. cad. 30559, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV PETROM SA, din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00.

23.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 114 K Bălăria”, propus a fi realizat în comuna Ghimpaţi, sat Valea Plopilor, nr. cadastral 30288, judeţul  Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV PETROM SA din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, bl. Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00.

23.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 112 K Bălăria” propus a se realiza în comuna Ghimpaţi, sat Valea Plopilor, nr. cad. 30858, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00.

23.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 110 K Bălăria”, propus a fi realizat în comuna Ghimpaţi, sat Valea Plopilor, nr. cadastral 30901, judeţul  Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV PETROM SA din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, bl. Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00.

23.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3085 Videle Vest ”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

22.09.2022 
Anunţ Public privind privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3128 Strâmbu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3128 Strâmbu”, propus a fi amplasat în com. Bogați, sat Strâmbu, judeţul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeş.

22.09.2022 
Anunţ Public privind privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3133 Strâmbu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3133 Strâmbu”, propus a fi amplasat în com. Bogați, sat Strâmbu, judeţul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeş.

22.09.2022 
Anunţ Public privind privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3244 Strâmbu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3244 Strâmbu”, propus a fi amplasat în com. Bogați, sat Strâmbu, judeţul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeş.

21.09.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 62 Șandra” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apa, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 62 Șandra”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Șandra, teren identificat conform CF 402568 Șandra, nr. Top./cad. 402568, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș, din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

21.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 104 Videle Vest”,  propus a fi realizat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

21.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3017 Videle Vest”,  propus a fi realizat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

21.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3900 Videle Vest”,  propus a fi realizat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

21.09.2022
ANUNȚ PUBLIC

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj, echipare și conductă de amestec sonda 225 bis Vasiești” propus a fi realizat în extravilanul municipiului Moinești, județul Bacău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul titularului, județul Bacău, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.


21.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2084 Bălăria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

21.09.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 797 Videle Vest”, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului aspura mediului, pentru proiectul “Lucrari de abandonare aferente sondei 797 Videle Vest”propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Ghimpați.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu din Șos. București, bl 111, Sc a+b, Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu în zilele de luni – joi, între orele 09.30 – 14.30 și vineri, între orele 9,30-12,30, precum si la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

21.09.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 20 K Bălăria”, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului aspura mediului, pentru proiectul “Lucrari de abandonare aferente sondei 20 K Bălăria”propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Letca Nouă.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu din Șos. București, bl 111, Sc a+b, Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu în zilele de luni – joi, între orele 09.30 – 14.30 și vineri, între orele 9,30-12,30, precum si la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

21.02.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 10 K Bălăria”, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului aspura mediului, pentru proiectul “Lucrari de abandonare aferente sondei 10 K Bălăria”propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Letca Nouă.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu din Șos. București, bl 111, Sc a+b, Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu în zilele de luni – joi, între orele 09.30 – 14.30 și vineri, între orele 9,30-12,30, precum si la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

21.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1901 Bălăria”, amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, Şos. Bucuresti, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu şi la SC OMV PETROM SA din Petrom City, București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, cod poștal 013329.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Giurgiu.

21.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1899 Bălăria”, amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, Şos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu şi la OMV PETROM SA din Petrom City, București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, cod poștal 013329.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Giurgiu.

21.09.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2087 Bălăria”, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului aspura mediului, pentru proiectul “Lucrari de abandonare aferente sondei 2087 Bălăria”propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Letca Nouă.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu din Șos. București, bl 111, Sc a+b, Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu în zilele de luni – joi, între orele 09.30 – 14.30 și vineri, între orele 9,30-12,30, precum si la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

21.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 71 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Șandra, CF 401661, jud. Timiș.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, Municipiul Timișoara,  str. Coriolan Brediceanu, nr. 10 C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

21.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 61 Șandra”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Șandra, CF nr. 401143 Șandra, jud. Timiș.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului din București, str. Coralilor, jud. Ilfov, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

21.09.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 182 Variaș Vest”, propus a fi amplasat în localitatea Variaș, extravilan, tarlaua 461/2, parcela CFP 463/2, jud. Timiș.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, str. Coralilor, nr. 22, București, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

21.09.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2046 Bălăria”, propus a se realiza în extravilanul com. Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la  APM Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu , în zilele de luni – joi între orele 9:00 – 14:00 şi vineri între orele 9:00 – 12:00 și la OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
 

21.09.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3038 Videle”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
 în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3038 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.
 

21.09.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 109 K Bălăria” propus a fi amplasat în com. Ghimpați, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, Şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

20.09.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 16 SNP Leiculești”, propus a fi amplasat în com. Tisău, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3, pe site-ul APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro şi la sediul OMV Petrom SA din Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzău pe adresa de e-mail: office@apmbz.anpm.ro.

20.09.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 471 MP Bărbunceşti”, propus a fi amplasat în sat Bărbuncești, com. Tisău, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3, pe site-ul APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro şi la sediul OMV Petrom SA din Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzău pe adresa de e-mail: office@apmbz.anpm.ro.

20.09.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 455 MP Bărbunceşti”, propus a fi amplasat în sat Bărbuncești, com. Tisău, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3, pe site-ul APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro şi la sediul OMV Petrom SA din Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzău pe adresa de e-mail: office@apmbz.anpm.ro.

20.09.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA,  titular al proiectului „Lucrări de curățare, remediere și reconstrucție ecologică a amplasamentului aferent parcului 57 Videle”,  propus a fi amplasat în  extravilanul orașului Videle, județul Teleorman,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
- nu se supune evaluarii impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de curățare, remediere și reconstrucție ecologică a amplasamentului aferent parcului 57 Videle”,  propus a fi amplasat în  extravilanul orașului Videle, judetul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


20.09.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Căptușire cu HDPE conductă Parc 1 Hințești – Parc 6 Hințești (tronsoanele 1+2+3)", propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, sat Hințești, județul Argeș, a completărilor cu nr.21188/26.08.2022.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. din  București, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City) în zilele de  L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

20.09.2022
Anunț public privind emiterea acordului de mediu

OMV Petrom S.A. prin reprezentant S.C. Primul Meridian S.R.L. anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu după completarea documentației pentru proiectul „Amenajare drum acces, careu foraj, foraj, echipare pentru producție sonda 1807 Cartojani, conductă de la Sonda 1807 Cartojani la Parcul 4 Roata și LEA 0.5KV de la sonda 1807 Cartojani la sonda 1606 Cartojani„ propus a fi amplasat în județul Giurgiu, comuna Roata de Jos, T 114, T 115, titular OMV Petrom S.A. prin reprezentant S.C. Primul Meridian S.R.L. , cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22.
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-14:00 și vineri între orele 8:00-12:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmgr.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Giurgiu, șoseaua București, bl. 111, sc. A+B, județului Giurgiu,  în termen de 10 zile de la data afișării anunțului.


19.09.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul  "Lucrări de curățare, remediere si reconstrucție ecologică a amplasamentului aferent parcului 57 Videle",  propus a fi amplasat în  extravilanul orașului Videle, județul Teleorman- titular OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.                                                                  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman.


19.09.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4012 VĂRTEJU ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4012 VĂRTEJU ”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Tălpaș, județul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

19.09.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4018 VĂRTEJU ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4018 VĂRTEJU ”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Tălpaș, județul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

16.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 46 K Bălăria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32383, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, Şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV PETROM SA, din București, Sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

16.09.2022
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovita: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3102 MP Gura Ocniței”, propus a fi amplasat în localitatea Gura Ocniței, județul Dâmbovița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr.1, județul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-16.00, precum și la următoarea adresă de internet  http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații, la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
 

16.09.2022
ANUNȚ PUBLIC

OMV PETROM S.A anunță  publicul  interesat asupra luării deciziei Etapei de încadrare de către APM Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul:,,Execuție lucrări de remediere sol/subsol pentru amplasament fost depozit de produse petroliere si fosta rampa C.F noua Tulcea” propus a se implementa în intravilanul municipiului Tulcea, str. Combustibilului 2, județul Tulcea și identificat prin extras C.F nr. 31573 si 31570.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Tulcea, strada 14 Noiembrie, nr. 5, Tulcea, în zilele de luni până joi intre orele 08.00-16.30 și vineri intre orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmtl.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Tulcea.


15.09.2022
Anunț public 

OMV Petrom, titular al Proiectului “Conducta de Bypass a instalației C3+ Terminal Midia”, propus a fi amplasat în comuna Corbu, intravilan, parcela A614 și 4616, Zona Terminal Midia, str. Petromarului nr. 2, nr. Cadastral C.F. 116978, 109806, județul Constanța, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Ca urmare a parcurgerii etapei de încadrare, s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța din strada Unirii nr. 23, Jud. Constanța, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe pagina de internet a APM Constanța: http://apmct.anpm.ro.

15.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1512 Blejești”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului din mun. București, str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, sectorul 1.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.


15.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2151 Bălăria”, propus a fi  realizat în comuna Letca Nouă, sat Milcovăţu, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la OMV PETROM S.A. din  București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu în zilele de luni – joi între orele 9:00 – 14:00 şi vineri între orele 9:00 – 12:00.
 

15.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1411 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protecția mediului din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu şi la sediul OMV PETROM SA din Petrom City, București, str. Coralilor, nr. 22,sector 1, cod postal 013329.
Observațiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protecția mediului APM Giurgiu.
 

15.09.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 878 Blejești”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul titularului din mun. București, str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, sectorul 1.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.


14.09.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 950 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Șandra, identificat prin CF nr. 402492, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, Municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr.10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


13.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1 C Bălăria”, propus a se realiza în extravilanul com. Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la  APM Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu , în zilele de luni – joi între orele 9:00 – 14:00 şi vineri de la 9:00 – 12:00 și la OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu, pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.


13.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 470 Buciumeni”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Ţepu, T 40/41 judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://www.anpm.ro/ro/web/apm-galaţi/documente-procedura-eim-si-ea.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro sau la numarul de fax: 0236 471 009.

12.09.2022
Anunţ public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII, REMEDIERE SOL CONTAMINAT ȘI RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ DIN CADRUL PARC 7 SARMAȚIAN MODERNIZAT (PARȚIAL)”, propus a fi amplasat în municipiului Moinești, județul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, jud. Bacău și la sediul titularului în zilele de luni - joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la APM Bacău.
 

12.09.2022
Anunţ public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”DESFIINȚARE PARȚIALĂ CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DIN CADRUL PARC 817 LUCĂCEȘTI (REZERVOARE, POMPE DE INJECȚIE)  (partial 2)”, propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Moinești, județul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, jud. Bacău și la sediul titularului în zilele de luni - joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la APM Bacău.


12.09.2022
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 140 Satchinez”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  de catre APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 140 Satchinez”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Șandra, CF nr. 402038, nr. cad. 402038,  jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.
 

12.09.2022
ANUNT  PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

OMV PETROM SA - ZONA DE PRODUCȚIE MUNTENIA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "INSTALARE FACLĂ  FIXĂ ÎN STAȚIA DE COMPRESOARE 14 ȚINTEA", propus a fi amplasat în extravilanul orașului Băicoi, tarlaua 54, P 1030, 1031, 1032, 1044, UA36B, județul Prahova, titular OMV PETROM SA - ZONA DE PRODUCȚIE MUNTENIA.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, în zilele de luni-vineri, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova.
Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 23.09.2022, în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.


09.09.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 39 K Bălăria” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 39 K Bălăria”, propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

09.09.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1089 Satchinez”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  de catre APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1089 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Șandra, CF nr. 400701, nr. cad. 400701, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

09.09.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 629 Cilioaia Est”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

09.09.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondelor 132 K și 30 K Balaria”, propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu şi la OMV PETROM SA cu sediul în str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro.

09.09.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1677 Balaria”, propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu şi la OMV PETROM SA cu sediul în str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro.

07.09.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 1 Săpata„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 1 Săpata„ propus a fi amplasat în comuna Lunca Corbului, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri între orele 10:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.
 

07.09.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, LEA și conductă amestec sondele  2041, 2042 Bradu; Conductă de total de la PMAN 2013 Bradu la Racord CFR„ propus a fi amplasat în comuna Bradu, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Valahia, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr. 160 și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.
 

07.09.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, LEA 20Kv, LEA 0,5Kv și conductă amestec sonda  2044 Bradu„ propus a fi amplasat în comuna Bradu, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Valahia, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr. 160 și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.
 

07.09.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuire conducă apă sărată MTT Poiana Lacului – Parc 15 Vața – UAT Poiana Lacului, UAT Săpata, UAT Vedea, UAT Bărăști”, propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, comuna Săpata (tarla 1, 2, 3, 6, 7, 8), comuna Vedea, sat Mogoșești, județul Argeș și comuna Bărăști, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. cu sediul în municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.


07.09.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1174 Bustuchin“, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bustuchin, satul Poiana Seciuri,  judeţul Gorj. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni până vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
 

07.09.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1120 Bustuchin“, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bustuchin, satul Bustuchin,  județul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni până vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet:  http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


07.09.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 3 P Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 3 P Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

07.09.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 25K Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 25K Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

07.09.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Lucrări de suprafață, foraj și echipare de suprafață sonda 724 Bâlteni“, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bâlteni,  judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


05.09.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4052 VĂRTEJU ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4052 VĂRTEJU ”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Tălpaș, județul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

05.09.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4276 VĂRTEJU ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4276 VĂRTEJU ”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Tălpaș, județul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

05.09.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4284 VĂRTEJU ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4284 VĂRTEJU ”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Tălpaș, județul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

05.09.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 141 K Bălăria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Letca Nouă, CF 32293,  județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

05.09.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, LEA și conductă amestec sonda 2034 Călinești„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, LEA și conductă amestec sonda 2034 Călinești„ propus a fi amplasat în oraș Topoloveni, str. Depozitelor, T25, P904, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni - vineri între orele 10:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

05.09.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, LEA și conductă amestec sonda 2035 Călinești„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, LEA și conductă amestec sonda 2035 Călinești„ propus a fi amplasat în oraș Topoloveni, T25, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni - vineri între orele 10:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.
 

05.09.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. , titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Desființare construcții și instalații și remediere teren  Stația de distribuție carburanți SCO PECO ȚICLENI“, propus a fi amplasat în localitatea Țicleni, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


02.09.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII ȘI REMEDIERE TEREN DIN CADRUL PARC 12 ȘOTÂNGA”, propus a fi amplasat în comuna Șotânga, județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomitei, nr. 1, județul Dâmbovița şi la sediul Primariei Șotânga, în zilele de luni - vineri, între orele 8.00 – 16.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița.
 

02.09.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DIN CADRUL DEPOZIT CENTRAL TEIȘ (PARȚIAL)”, propus a fi amplasat în sat Teiș, comuna Șotânga, județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița şi la sediul Primăriei Șotânga, în zilele de luni - vineri, între orele 8.00 – 16.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomiței, nr. 1, judetul Dâmbovița.


02.09.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DIN CADRUL PARC 4 MORENI (REDEVENȚA) (parțial)”, propus a fi amplasat în municipiul Moreni, județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița şi la sediul Primăriei Moreni, în zilele de luni - vineri, între orele 8.00 – 16.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomitei, nr. 1, județul Dâmbovița.


02.09.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA reprezentată prin SC Top Survey Group SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,CENTRALĂ TERMOELECTRICĂ ÎN COGENERARE (CHP) LA PARC 1 BRĂDEȘTI ȘI RACORDARE LA REȚEAUA DE ENERGIE ELECTRICĂ’’ propus a fi amplasat în comuna COȚOFENII DIN FAȚĂ, județul DOLJ, teren proprietate OMV PETROM S.A..
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM DOLJ, din municipiul Craiova, str. Petru Rareș  nr.1 și la sediul OMV PETROM S.A. din Municipiul București, str. Coralilor nr. 22, de luni până joi între orele 8-16,00 și vineri între orele 8-14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj str. Petru Rareș nr. 1.


02.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2042 Bălăria”, propus a se realiza în extravilanul com. Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la  APM Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni – joi între orele 9.00 – 14.00 şi vineri de la 9.00 – 12.00 și la OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu, pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

02.09.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 8K Bălăria”, propus a se realiza în extravilanul com. Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la  APM Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni – joi între orele 9.00 – 14.00 şi vineri de la 9.00 – 12.00 și la OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu, pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

02.09.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1381 Prejba Sud”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul   ”Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1381 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

02.09.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1405 Prejba Sud”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
 în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ” Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1405 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

02.09.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Desființare construcții și instalații din cadrul Stației de Colectare, Separare și Distribuție a Țițeiului și Gazelor Ianca (TF Oprișenești) (parțial 3)”, propus a fi amplasat în județul Brăila, sat Oprișenești, strada Brăilei 106, oraș Ianca, CF 815203.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Brăila din municipiul Brăila, Bd. Independenței, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22 în zilele lucrătoare, între orele 9.00 – 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenția pentru Protecția Mediului Brăila.


01.09.2022
ANUNŢ PUBLIC

OMV PETROM SA, titular al proiectului „ÎNLOCUIREA CONDUCTEI DE GAZE ÎNTRE SONDA 228 ȘI 216 MATCA NORD”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi, fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”ÎNLOCUIREA CONDUCTEI DE GAZE ÎNTRE SONDA 228 ȘI 216 MATCA NORD” ce va fi realizat în tarla 129 parcele 1035/1/69, 1035/1/70, NC 1263, NC 1271și tarla 131/1 parcele 1040/2/3, 1040/2/2, 1040/2/1, NC 1279, extravilan, comuna Munteni, judeţul Galati.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galaţi la următoarea adresă: http://apmgl.anpm.ro - reglementari – acordul de mediu - proiect decizie etapa de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Galaţi, prin e-mail la adresa office@apmgl.anpm.ro.


01.09.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A.  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3038 Videle” propus  a se realiza în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8 – 16,30 și vineri între orele 8 – 14, precum și pe adresa de internet http://apmtr.anpm.ro
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

01.09.2002  
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3560 Vâlcele Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3560 Vâlcele Vest”, propus a fi amplasat în com. Merişani, sat Vâlcelele, judeţul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeş.

01.09.2002  
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 818 Merişani” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 818 Merişani”, propus a fi amplasat în com. Merişani, sat Merişani, judeţul Arges. 
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeş.

01.09.2002  
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 1754 Vâlcele Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 1754 Vâlcele Vest”, propus a fi amplasat în com. Merişani, sat Vâlcelele, judeţul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10:00-13:00, precum si la următoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeş.

01.09.2002  
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 2311 Vâlcele Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 2311 Vâlcele Vest”, propus a fi amplasat în com. Merişani, sat Vâlcelele, judeţul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeş.

01.09.2002  
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3581 Vâlcele Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3581 Vâlcele Vest”, propus a fi amplasat în com. Merişani, sat Vâlcelele, judeţul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeş.

31.08.2022
Anunț  public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA reprezentată prin SC Top Survey Group SRL, titular al proiectului ,,CENTRALĂ TERMOELECTRICĂ ÎN COGENERARE (CHP) LA PARC 1 BRĂDEȘTI ȘI RACORDARE LA REȚEAUA DE ENERGIE ELECTRICĂ’’ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,CENTRALĂ TERMOELECTRICĂ ÎN COGENERARE (CHP) LA PARC 1 BRĂDEȘTI ȘI RACORDARE LA REȚEAUA DE ENERGIE ELECTRICĂ’’ propus a fi amplasat în comuna BRADEȘTI, județul DOLJ, teren proprietate OMV PETROM S.A.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate  pe site-ul APM Dolj la următoarea adresa de internet: www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Dolj.  


31.08.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, cu sediul ȋn Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor nr. 22,  titulară a proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1761 Bălăria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1761 Bălăria”, propus a fi amplasat în  comuna Letca Noua, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, județul Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

31.08.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 135 MMPG Plopeasa”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de ȋncadrare de către APM Buzău ȋn cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 135 MMPG Plopeasa” propus a fi amplasat ȋn com. Căneşti, jud. Buzău .
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, din mun. Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, ȋn zilele de luni-vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și  la următoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Buzau:office@apmbz.anpm.ro

31.08.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 2032 Videle”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 2032 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

31.08.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 79 Preajba Nord Centru”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 79 Preajba Nord Centru”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

31.08.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 971 Preajba Sud”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 971 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

31.08.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 392 Cartojani”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 392 Cartojani”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Gratia, județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

31.08.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1655 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1655 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

31.08.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului  Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3541 Videle Vest, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3541 Videle Vest, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

31.08.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 21 K Bălăria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 21K Bălăria” propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Letca Nouă.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu din Șos. București, bl 111, Sc a+b, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu în zilele de luni – joi, între orele 09.30 – 14.30 și vineri, între orele 9.30-12.30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

31.08.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM  S.A.  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul  „Lucrări de curățare, remediere și reconstrucție ecologică a amplasamentului Parc 28 Ciurești”, județul Olt, propus a fi amplasat în  extravilanul comunei Icoana, T62, P50/1, P50/2, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul  APM Olt  din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul OMV PETROM  S.A.  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00 – 14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.


30.08.2022
Anunț public

OMV PETROM SA, titular al proiectului "Deviere conductă gaze SRM Monteoru”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Deviere conductă gaze SRM Monteoru“, propus a fi amplasat in sat Sărata Monteoru, comuna Merei, jud. Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău din municipiul Buzău, str. Sfantul Sava de la Buzău nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni – vinei între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe adresa de e-mail a APM Buzău: office@apmbz.anpm.ro.


30.08.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 482 MP Oprisenesti”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan U.A.T. Ianca, tarla 182, parcelele 1659 si 1660, nu se va supune evaluării impactului asupra mediului şi nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului .
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl B5, ȋn zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum și  la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/ Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

30.08.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 113 K Bălăria” amplasat în com. Ghimpati, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu şi la sediul OMV PETROM SA din Petrom City,  București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, cod postal 013329.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul  autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu.

29.08.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj, echipare sondă, LEA, drum de acces și conductă amestec la sonda 1728 Otești”, propus a fi amplasat în Comuna Cungrea, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, la sediul OMV Petrom S.A., Zona de Producție Valahia, in Municipiul Pitești, b-dul Republicii, nr. 160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, Str. Coralilor, Nr. 22,  sector 1, în zilele de luni - vineri, între orele 10°° - 14°°.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.
 

29.08.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 1721 Otești, LEA și conductă de amestec”, propus a fi amplasat în Comuna Poboru, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, la sediul OMV Petrom S.A., Zona de Producție Valahia, in Municipiul Pitești, b-dul Republicii, nr. 160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, Str. Coralilor, Nr. 22,  sector 1, în zilele de luni - vineri, între orele 10°° - 14°°.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.


26.08.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2087 Bălăria”, propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul autorității competente pentru protecția mediului: http://apmgr.anpm.ro, AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GIURGIU, Şos. Bucureşti, Bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu şi la sediul OMV PETROM SA, București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 09.00-13.00.
Observațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu.
 

26.08.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 10 K Bălăria”, propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul autorității competente pentru protecția mediului: http://apmgr.anpm.ro, AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GIURGIU, Șos. Bucureşti, Bl. 111, sc. A+B, Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu şi la sediul OMV PETROM SA, București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 09.00-13.00.
Observațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu.
 

26.08.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 20 K Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul autorității competente pentru protecția mediului: http://apmgr.anpm.ro, AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GIURGIU, Șos. Bucureşti, Bl. 111, sc. A+B, Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu şi la sediul OMV PETROM SA, București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 09.00-13.00.
Observațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu.
 

26.08.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 797 Videle Vest”, propus a fi amplasat în comuna Bucșani, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul autorității competente pentru protecția mediului: http://apmgr.anpm.ro, AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GIURGIU, Șos. Bucureşti, Bl. 111, sc. A+B, Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu şi la sediul OMV PETROM SA, București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 09.00-13.00.
Observațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu.


24.08.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1321 Independenţa”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Slobozia Conachi, T 38, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/documente-procedura-eim-si-ea.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro sau la numărul de fax: 0236 471 009.

23.08.2022
Anunț public privind Decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. cu sediu în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului “Lucrări de curățare, remediere și reconstrucție ecologică a amplasamentului Parc 4 Bălăria“ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrări de curățare, remediere și reconstrucție ecologică a amplasamentului Parc 4 Bălăria“, propus a fi amplasat în comuna Bulbucata, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Giurgiu, mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni - joi, între orele 09:00 - 14:00 și vineri între orele 09:00 – 12:00 și la următoarea adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.


23.08.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 72 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Șandra, CF nr. 402170, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, Municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10 C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.
 

23.08.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2174 Suplac”, propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău, nr. cadastral 53974, judeţul Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor - Oradea, B-dul. Dacia, nr. 25/A, și sediul OMV PETROM SA, cu sediul în București, str. Coralilor.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Bihor - Oradea, B-dul. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 09-14.


23.08.2022
Anunț public

OMV Petrom SA – Zona de Producție Petromar Constanța, a cărei activitate principală constă în exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi (petrol brut și gaze naturale) din Platoul Continental al Mării Negre, informează publicul interesat despre impactul activităților sale asupra mediului în semestrul I 2022, și anume:
- monitorizarea calității factorilor de mediu din zonele de influență ale punctelor de lucru aparținând Zonei de producție Petromar Constanta (Complex exploatare offshore si Secția Terminal Midia) nu a evidențiat depășiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislația specifică domeniului și prin actele de reglementare emise de autoritățile teritoriale pentru protecția mediului;
- nu s-au înregistrat poluări accidentale ale solului, apelor de suprafață sau subterane.


23.08.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare sistem conductă gaze Parc 1 Predești – SRMP Brădești, tronson S5 -  UAT Filiași”, propus a fi amplasat în localitatea Filiași, judeţul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A.–Zona de Producţie Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str.Brestei, nr.3, în zilele de luni până joi, între orele 8:00–16:00 şi vineri între orele 8:00–14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1.
 

23.08.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare sistem conductă gaze Parc 1 Predești – SRMP Brădești, tronson S5 -  UAT Brădești”, propus a fi amplasat în localitatea Brădești, judeţul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A.–Zona de Producţie Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str.Brestei, nr.3, în zilele de luni până joi, între orele 8:00–16:00 şi vineri între orele 8:00–14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1.
 

23.08.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A._Divizia Upstream_Zona de Producţie Oltenia, titular al proiectului “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 3001 Sopot”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 3001 Sopot”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Predești, judeţul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni - joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14:00 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveste conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Dolj, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.
 

23.08.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A._Divizia Upstream_Zona de Producţie Oltenia, titular al proiectului “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 3002 Sopot”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 3002 Sopot”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Predești, judeţul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj,din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni - joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14:00 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveste conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Dolj, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.
 

23.08.2022 
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3128 Strâmbu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bogați, sat Strâmbu, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.
 

23.08. 2022 
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3133 Strâmbu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bogați, sat Strâmbu, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.


23.08. 2022
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3244 Strâmbu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bogați, sat Strâmbu, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.
 

23.08. 2022
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2984 bis Strâmbu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bogați, sat Strâmbu, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

22.08.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 629 Cilioaia Est”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA, din Bucureşti, strada Coralilor, nr. 22, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

22.08.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1120 Bustuchin“, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bustuchin, satul Bustuchin, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.
 

22.08.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1174 Bustuchin“, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bustuchin, satul Poiana Seciuri, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.


19.08.2022
ANUNȚ PUBLIC

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de suprafață, foraj și echipare de suprafață sonda 220 Brăgăreasa” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de suprafață, foraj și echipare de suprafață sonda 220 Brăgăreasa“, propus a fi amplasat în sat Satu Nou, comuna Glodeanu Siliștea, jud.Buzău. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, din Municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni -vineri între orele 8 -14, precum și la urmatoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe adresa de e-mail a APM Buzău: office@apmbz.anpm.ro.
 

19.08.2022
Anunț public

OMV PETROM SA titular al proiectului „Desființare construcții și instalații și refacere amplasament din cadrul Parcului 3 Beciu” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru revizuirea Deciziei Etapei de Încadrare nr. 98 din 05.07.2021 pentru proiectul „Desfiintare construcții și instalații și refacere amplasament din cadrul Parcului 3 Beciu” propus a fi amplasat in extravilan com. Scorțoasa, jud. Buzău.
Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni-vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare revizuită în teremen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Buzau.


19.08.2022
Anunţ public privind decizia etapei de ȋncadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 315 Solonţ” propus a fi realizat în extravilanul comunei Măgireşti, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

19.08.2022
Anunţ public privind decizia etapei de ȋncadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 646 Cilioaia Vest” propus a fi realizat în extravilanul comunei Zemeş, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

19.08.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2052 Bălăria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B şi la sediul OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observațiile publicului se primesc la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

18.08.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1672 Bălăria”, propus a se realiza în extravilanul com. Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la  APM Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu , în zilele de luni – joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00 și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu , pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

18.08.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 1 Săpata„ propus a fi amplasat în comuna Lunca Corbului, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Valahia, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr. 160 și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.
 

18.08.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sonde, LEA și conducte amestec la sondele 1221 Vața și 1222 Vața„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sonde, LEA și conducte amestec la sondele 1221 Vața și 1222 Vața„ propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni - vineri între orele 10:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.


17.08.2022  
​Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4012 VȂRTEJU”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Talpaş, județul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rareş nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City) în zilele de luni –joi, între orele 8,00- 16,00 si vineri între orele 8,00- 14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rareş nr.1.

17.08.2022  
​Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4018 VȂRTEJU ”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Talpaş, județul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rareş nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City) în zilele de luni –joi, între orele 8,00- 16,00 si vineri între orele 8,00- 14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rareş nr.1.

17.08.2022  
​Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului: ,,LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 418 OTEŞTI” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 418 Oteşti” propus a fi amplasat în extravilanul localității Cungrea, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

17.08.2022  
​Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului: ,,LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 643 OTEŞTI” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 643 Oteşti” propus a fi amplasat în extravilanul localității Cungrea, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

17.08.2022  
​Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3022 SLĂTIOARELE”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3022 Slătioarele”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Poiana Lacului, sat Dealul Oraşului jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

17.08.2022  
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3304 Slătioarele”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3304 Slătioarele”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Babana, sat Grosi jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

17.08.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4247 SLAMNESTI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4247 SLĂMNEŞTI ”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Farcaş, județul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

17.08.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1677 Bălăria”, amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritații competente pentru protecția mediului din municipiul Giurgiu, șos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B, jud. Giurgiu și la OMV PETROM SA din Petrom City, str. Coaralilor,nr. 22,sector 1,cod postal 013329.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu.

17.08.202
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondelor 132 K Bălăria și 30 K Bălăria”, amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritații competente pentru protecția mediului din municipiul Giurgiu, șos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B, jud. Giurgiu și la OMV PETROM SA din Petrom City, str. Coaralilor,nr. 22,sector 1,cod postal 013329.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu.

17.08.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovita: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 18 FKY R Moreni Bana”, propus a fi amplasat în Moreni, str. Victoriei, judeţul Dâmbovița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr.1, județul Dâmbovita, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-16.00, precum și la următoarea adresă de internet  http://apmdb.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații, la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritații competente pentru protecția mediului.

16.08.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 2240 Videle Vest’’ propus a fi amplasat în extravilanul Orașului Videle, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din Municipiul Alexandria, str. Dunării nr.1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14.

16.08.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, cu sediul în Mun. București, Str. Coralilor, Nr. 22, Sector 1, București, titular al proiectului: „Lucrări de abandonare aferente sondei 104 Carei”, propus a fi amplasat  în  Mun. Carei, extravilan, Sonda 104, Jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.
Proiectul deciziei de incadrare încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din Mun. Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, Jud. Satu Mare, în zielele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

12.08.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Execuție lucrări de remediere sol/subsol pentru amplasament fost depozit de produse petroliere și fosta rampa  CF nouă Tulcea” propus a se implementa în intravilanul municipiului Tulcea, strada Combustibului, nr. 2, judetul Tulcea și identificat prin extras C.F. nr. 31573 si 31570.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Tulcea, din str. 14 Noiembrie, nr. 5, județul Tulcea, de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14 și la sediul Titularului OMV Petrom SA.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 5, site: http://apmtl.anpm.ro.


12.08.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul ,,Desfiintare construcții și instalații și remediere sol contaminat/reconstrucție ecologică din cadrul grup (parc) 66 Videle’’ propus a fi amplasat în extravilanul orasului Videle, judetul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, judetul Teleorman, de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman, de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14


11.08.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 135 MMPG Plopeasa”, propus a fi amplasat în com. Căneşti, Jud. Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, pe site-ul APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro şi la sediul titularului din mun. București, str. Coralilor nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzău pe adresa de e-mail:office@apmbz.anpm.ro.

11.08.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului „Desființare construcții și instalații din cadrul Parcului 44 Cosmești (Blejesti) (parțial)” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Desființare construcții și instalații din cadrul Parcului 44 Cosmești (Blejesti) (parțial)”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, nr. cadastral 20645, judetul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.
 

11.08.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului ,,DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DIN CADRUL PARCULUI 38 COSMEȘTI (PARȚIAL)’’ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DIN CADRUL PARCULUI 38 COSMEȘTI (PARȚIAL)’’ propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


10.08.2022
Anunț public

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Deviere conductă gaze SRM Monteoru”, propus a fi amplasat în sat Sărata Monteoru, comuna Merei, jud. Buzău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău din municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr 3, pe site-ul APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro și la sediul titularului din Municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, sect
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzău pe adresa de email:office@apmbz.anpm.ro.
 


09.08.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 474 MP Dragăești”, propus a fi amplasat în localitatea Ludești, județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dâmbovița şi la sediul Primăriei Ludești, în zilele de luni - vineri, între orele 8.00 – 16.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomitei, nr. 1, județul Dâmbovița.

09.08.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 3102 MP Gura Ocniței”, propus a fi amplasat în localitatea Gura Ocniței, județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomitei, nr. 1, județul Dămbovița şi la sediul Primăriei Gura Ocniței, în zilele de luni - vineri, între orele 8.00 – 16.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomitei, nr. 1, județul Dâmbovița.

09.08.2022
Anunț public

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desfiinţare construcţii si instalaţii din cadrul Parc 1 Frumusiţa (Rezervor 1 si Rezervor 2) (partial 1)’’, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Măstăcani, județul Galati.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet: http://www anpm.ro/web/apmgalati/acordul-de-mediu.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi prin email pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro.


09.08.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2075 Bălăria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

09.08.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1761 Bălăria” propus a se realiza în comuna Letca Nouă, extravilan, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV PETROM SA, din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00.

09.08.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 21 K Bălăria”, propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul autorității competente pentru protecția mediului http://apmgr.anpm.ro AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GIURGIU, Șos. București, bl 111, Sc a+b, Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu și la sediul OMV PETROM SA, București, Str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – joi, între orele 09.00 – 13.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM GIURGIU.

09.08.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 39 K Bălăria”, propus a fi amplasat ȋn comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. GIURGIU, Șos. București, Bl 111, Sc A+B, MUN. GIURGIU, JUD. GIURGIU și la sediul OMV PETROM SA, București, str. Coralilor , nr. 22.
Observațiile publicului se primesc la sediul APM GIURGIU, în zilele de luni-joi, între orele 09.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00.

08.08.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, sectorul 1, str. Coralilor, nr.22 *Petrom City*, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONDUCTA DE BYPASS A INSTALATIEI C3+ - TERMINAL MIDIA” amplasat în comuna Corbu, intravilan, parcela A614 și A616, Zona Terminal Midia, str. Petromarului nr.2, nr. cadastral / C.F.116978,109806, județul Constanța.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanta: municipiul Constanța, str. Unirii, nr.23 și la OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul București, sectorul 1, str. Coralilor, nr.22 *Petrom City*, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-13.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru Protecția Mediului Constanța.

08.08.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 426 MP Jugureanu”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan comuna Ulmu, tarla 48, parcela 545, 546 si 549 nu se va supune evaluării impactului asupra mediului şi nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului .
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl B5, ȋn zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum și  la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/ Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

08.08.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 381 MMPG Jugureanu”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan comuna Ulmu, tarla 62, parcelele 513,515/1 nu se va supune evaluării impactului asupra mediului şi nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului .
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl B5, ȋn zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum și  la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/ Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

05.08.2022
ANUNŢ PUBLIC

OMV PETROM SA, titular al proiectului „SUBTRAVERSARE DJ251 ȘI CUPLAREA A 13 SONDE DIN ZONA INDEPENDENȚA ÎNTR-UN MANIFOLD”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi, fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „SUBTRAVERSARE DJ251 ȘI CUPLAREA A 13 SONDE DIN ZONA INDEPENDENȚA ÎNTR-UN MANIFOLD”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei SCHELA, judeţul Galați.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galaţi la următoarea adresă: http://apmgl.anpm.ro - reglementări – acordul de mediu - proiect decizie etapa de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Galaţi, prin e-mail la adresa office@apmgl.anpm.ro.


04.08.2022
Anunţ public privind dezbaterea publică

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Amenajare drum acces, careu foraj, foraj, echipare pentru producție sonda 1807 Cartojani, conductă de la Sonda 1807 Cartojani la Parcul 4 Roata și LEA 0.5KV de la sonda 1807 Cartojani la sonda 1606 Cartojani„ propus a fi amplasat în județul Giurgiu, comuna Roata de Jos, T 114, T 115.
Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul APM Giurgiu, municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B și la OMV Petrom S.A., cu sediul cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22.
Tipul deciziei posibile luate de APM Giurgiu poate fi emitere acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu , în zilele de luni-joi, între orele 9:00-14:00 şi vineri, între orele 9:00-12:00.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://apmgr.anpm.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc în data de 14.09.2022, ora 11:00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat, la sediul APM Giurgiu până la data de 14.09.2022, ziua dezbaterii publice.


04.08.2022
Anunţ public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desființare construcții și instalații și remediere teren din cadrul Stației de distribuție  carburanți SCO PECO Ticleni", propus a fi amplasat în intravilanul orașului Țicleni, județul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.


04.08.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA.  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 357 MMPG Oprişeneşti”,  propus a fi amplasat în jud. Brăila, oraşul Ianca, satul Oprişeneşti, T149, P1064, 1065.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila-mun. Brăila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 și la sediul titularului din mun. Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, în zilele lucrătoare între orele 8.00-13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

04.08.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA.  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 134 MP Oprişeneşti”,  propus a fi amplasat în jud. Brăila, oraşul Ianca, satul Oprişeneşti, T182, P1654+ 1656.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila-mun. Brăila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 și la sediul titularului din mun. Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, în zilele lucrătoare între orele 8.00-13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

03.08.2022
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 818 Merișani”, propus a fi amplasat în com. Merișani, sat Merișani, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.
 

03.08.2022
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1754 Vâlcele Vest”, propus a fi amplasat în com. Merișani, sat Vâlcelele, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.
 

03.08.2022
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2311 Vâlcele Vest”, propus a fi amplasat în com. Merișani, sat Vâlcelele, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.
 

03.08.2022
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3560 Vâlcele Vest”, propus a fi amplasat în com. Merișani, sat Vâlcelele, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.
 

03.08.2022
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3581 Vâlcele Vest”, propus a fi amplasat în com. Merișani, sat Vâlcelele, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.


03.08.2022
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, cu sediul în Mun. București, Str. Coralilor, Nr. 22, Sector 1, București, titular al proiectului: „Lucrări de abandonare aferente sondei 1015 Carei”, propus a fi amplasat în Mun. Carei, extravilan, Sonda 1015, Jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.
Proiectul deciziei de incadrare încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din Mun. Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, Jud. Satu Mare, în zielele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.


03.08.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titulară a proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2054 Bălăria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2054 Bălăria”, propus a fi amplasat în, comuna Letca Nouă,carte funciara 92403 (cf 32320), NC 32320, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M Giurgiu din Șos. București, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09.30-14.00 și vineri, între orele 09.30-12.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/ .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

02.08.2022
Anunț public privind dezbaterea publică

OMV Petrom S.A. – Asset Valahia cu sediul în Pitești, bulevardul Republicii, nr. 160, județul Argeș , anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul ”LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE SUPRAFAȚĂ, CONDUCTĂ, MANIFOLD ȘI LES LA SONDELE 1336 VAȚA ȘI 1337 VAȚA” propus a fi amplasat în comuna Spineni, Extravilan Tarla 101, județul Olt.
Tipul deciziei posibile luate de  Agenția pentru Protecția Mediului Olt  poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării  de emitere a acordului de mediu.
Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul APM OLT din Slatina, Str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt  și la sediul OMV Petrom S.A. – Asset Valahia din Pitești, bulevardul Republicii, nr. 160, județul Argeș, în zilele de luni-vineri, intre orele 8:00-14:00.
Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet: http://apmot.anpm.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria Spineni – sală ședință, județul Olt, în data de 08.09.2022, începând cu orele 11:00.
Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul autorității competente pentru protecția mediului  Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt până la data de 05.09.2022.
 

02.08.2022
Anunț public privind dezbaterea publică

OMV Petrom S.A. – Asset Valahia cu sediul în Pitești, bulevardul Republicii, nr. 160, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE SUPRAFAȚĂ, CONDUCTĂ, MANIFOLD ȘI LEA LA SONDELE 1387 VAȚA ȘI 1388 VAȚA” propus a fi amplasat în comuna Spineni, Extravilan, Tarla 59, județul Olt.
Tipul deciziei posibile luate de  Agenția pentru Protecția Mediului Olt  poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării  de emitere a acordului de mediu.
Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul APM OLT din Slatina, Str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt  și la sediul OMV Petrom S.A. – Asset Valahia din Pitești, bulevardul Republicii, nr. 160, județul Argeș, în zilele de luni-vineri, intre orele 8:00-14:00.
Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet: http://apmot.anpm.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria Spineni – sală ședință, județul Olt, în data de 08.09.2022, începând cu orele 12:00.
Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul autorității competente pentru protecția mediului  Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt până la data de 05.09.2022.


02.08.2022
ANUNŢ PUBLIC  

OMV PETROM S.A, prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,  pentru proiectul „Desființare parțială construcții și instalații din cadrul „Depozit Potlogi” (Tank Farm Potlogi)”, propus a fi amplasat în comuna Potlogi, satul Potlogi, judeţul Dâmboviţa.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa din municipiul Târgovişte, Str. Calea Ialomiței, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, în zilele de luni-vineri între orele 9:00-16:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

      

02.08.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. titular al proiectului “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondă, LEA și conductă de amestec la sonda 2395 Preajba Nord”, propus a fi amplasat în comuna Poeni, județul Teleorman, (Plan Cadastral vizat de OCPI Teleorman cu nr. 6936/29.04.2022, T39), judeţul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondă, LEA și conductă de amestec la sonda 2395 Preajba Nord”:
Se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune studiului de evaluare a impactului asupra corpului de apă.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00 -14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

01.08.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1P Bălăria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1P Bălăria”, propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Letca Nouă.
 Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu din Șos. București, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09.30-14.30 și vineri, între orele 09.30-12.30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/ .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

01.08.2022
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere teren aferente sondei 1274 Independenţa”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Independenţa, județul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi prin email pe adresa de office@apmgl.anpm.ro.
 

01.08.2022
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere teren aferente sondei 1304 Independenţa”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Independenţa, județul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi prin email pe adresa de office@apmgl.anpm.ro.
 

01.08.2022
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere teren aferente sondei 1294 Independenţa”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Schela, județul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi prin email pe adresa de office@apmgl.anpm.ro.
 

01.08.2022
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere teren aferente sondei 1026 Independenţa”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Independenţa, județul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi prin email pe adresa de office@apmgl.anpm.ro.


01.08.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA,  titular al proiectului: "Instalare sisteme faclă - MP SKID (Parc) 26 Cosmești", propus a fi amplasat in extravilanul comunei Cosmești, judetul Teleorman,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Instalare sisteme faclă - MP SKID (Parc) 26 Cosmești", propus a fi amplasat in extravilanul comunei Cosmești, judetul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


01.08.2022
Anunț public privind dezbaterea publică

OMV Petrom S.A. – Asset Valahia, cu sediul în Pitești, bulevardul Republicii, nr. 160, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul: ”LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ, FORAJ, ECHIPARE SUPRAFAŢĂ, CONDUCTĂ ŞI LEA LA SONDELE 1334 VAŢA, 1386 VAŢA ŞI 1389 VAŢA,, propus a fi amplasat în comuna Bărăști, sat Mereni, T 15, județul Olt.
Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Olt  poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării  de emitere a acordului de mediu.
Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt si la sediul OMV Petrom S.A. – Asset Valahia, din Pitești, bulevardul Republicii, nr. 160, județul Argeș,  în zilele de luni-vineri, între orele 8:00-14:00.
Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea adresa de internet: http://apmot.anpm.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului  va avea loc la Primăria Bărăști – sală ședință, județul Olt, în data de 07.09.2022, începând cu orele 11:00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județ Olt, până la data de 06.09.2022.


01.08.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA reprezentat prin SC IKEN Construct Management SRL, titular al proiectului ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 1273 Siliștea’’, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 1273 Siliștea’’ propus a fi amplasat în comuna Cosmești, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

                                                                                                                                                                                                         

01.08.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA reprezentat prin SC IKEN Construct Management SRL, titular al proiectului ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 1219 Siliștea’’, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 1219 Siliștea’’ propus a fi amplasat în comuna Cosmești, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

29.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1655 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr.1, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr.1, județul Teleorman.

29.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 971 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr.1, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr.1, județul Teleorman.

29.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 392 Cartojani”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Gratia, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr.1, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr.1, județul Teleorman.

29.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 79 Preajba Nord Centru”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr.1, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr.1, județul Teleorman.

29.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 2032 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr.1, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr.1, județul Teleorman.

29.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3541 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

28.07.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului “Lucrări de curăţare, remediere și reconstrucție ecologică a amplasamentului Parc 5 Bălăria“, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrări de curățare, remediere și reconstrucție ecologică a amplasamentului Parc 5 Bălăria“, propus a fi amplasat în comuna Bulbucata, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni - joi între orele 09:00 - 14:00 și vineri între orele 09:00 – 12:00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.
 

28.07.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. cu sediul in București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului “Lucrări de curățare, remediere și reconstrucție ecologică a amplasamentului Parc 7 Bălăria“, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrări de curățare, remediere și reconstrucție ecologică a amplasamentului Parc 7 Bălăria“, propus a fi amplasat în comuna Bulbucata, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni - joi între orele 09:00 - 14:00 și vineri între orele 09:00 – 12:00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.


28.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 126 Șandra Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Șandra, teren identificat conform CF 402237 Șandra, nr. top./cad. 402237, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

27.07.2022
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4284 VĂRTEJU”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Talpaş, județul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rareş nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City) în zilele de luni –joi, între orele 8,00- 16,00 si vineri între orele 8,00- 14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rareş nr.1.

27.07.2022
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4276 VĂRTEJU ”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Talpaş, județul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rareş nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City) în zilele de luni –joi, între orele 8,00- 16,00 si vineri între orele 8,00- 14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rareş nr.1.

27.07.2022
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4052 VĂRTEJU”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Talpaş, județul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rareş nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City) în zilele de luni –joi, între orele 8,00- 16,00 si vineri între orele 8,00- 14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rareş nr.1.

27.07.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, cu sediul ȋn Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor nr. 22,  titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2105 Bălăria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2105 Bălăria”, propus a fi amplasat în  comuna Letca Noua,  CF 33325, nr. cad. 33325, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B,județul Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

27.07.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, cu sediul ȋn Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor nr. 22,  titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1391 Bălăria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1391 Bălăria”, propus a fi amplasat în  comuna Letca Noua,  CF 32298, nr. cad. 32298, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B,județul Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

27.07.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, cu sediul ȋn Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor nr. 22,  titulară a proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1215 Bălăria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1215 Bălăria”, propus a fi amplasat în  comuna Letca Noua, extras CF 92297 (CF33337), județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B,județul Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

27.07.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, cu sediul ȋn Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor nr. 22,  titulară a proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 50 K Bălăria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 50 K Bălăria”, propus a fi amplasat în  comuna Letca Noua, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B,județul Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

27.07.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 141 K Bălăria”, propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul autorității competente pentru protecția mediului http://apmgr.anpm.ro AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GIURGIU, Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B, MUN. GIURGIU, JUD. GIURGIU, și la sediul OMV PETROM SA, București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – joi, între orele 09.00 – 13.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM GIURGIU.

27.07.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului ”Desființare construcții și instalații din cadrul Parcului 25 Blejești (Cosmești)(Parțial)”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,  
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Desființare construcții și instalații din cadrul Parcului 25 Blejești (Cosmești)(Parțial)”, propus a fi amplasat în comuna Blejești, județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


26.07.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului  "Lucrări de abandonare  aferente sondei 1431 Bis Blejești", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de abandonare  aferente sondei 1431 Bis Blejești", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

25.07.2022
Anunț public

APM Bacău anunță publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a autorizației integrate de mediu pentru SC OMV Petrom SA cu sediul în București-Sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al activității prevăzută în anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Eliminarea sau valorificarea deșeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicit desfășurarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activități: a) tratare biologică – Stația de bioremediere și Platforma de stocare temporară Runcu.
Proiectul autorizației integrate de mediu actualizate și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmbc,anpm.ro, reglementări, autorizația integrată de mediu.
Publicul interesat poate transmite în scris propuneri/ comentarii/ observații la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, tel. 0234 512750, fax 0234 571056, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului anunț, până la data de 25.08.2022.

25.07.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 672 RAP Monteoru”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 672 RAP Monteoru”, propus a fi amplasat în Comuna Merei, județul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni-vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe adresa de e-mail a APM Buzău: office@apmbz.anpm.ro.

22.07.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 315 Solonț”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Măgirești, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni - joi, între orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

22.07.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1679 Balaria” propus a fi amplasat în extravilanul com. Letca Nouă, CF 32352, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele      9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 și la OMV PETROM SA. cu sediul în București, sector 1, Str. Coralilor, nr. 22, clădire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

22.07.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A.- Asset Valahia, titular al proiectului: „ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ ȚIȚEI PARC 9 ALBEȘTI – PARC 7 SPĂTARU” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ ȚIȚEI PARC 9 ALBEȘTI – PARC 7 SPĂTARU, propus a fi amplasat în comuna Poboru, Extravilan, T34, T34/3 și Intravilan, sat Albești, și comuna Cungrea, Extravilan, T38/1, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400, precum și la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

22.07.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, LEA și conductă amestec sonda 2035 Călinești„ propus a fi amplasat în oraș Topoloveni, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Valahia, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr. 160 și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

22.07.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, LEA și conductă amestec sonda 2034 Călinești„ propus a fi amplasat în oraș Topoloveni, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Valahia, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr. 160 și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

22.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 482 MP Oprişeneşti”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan UAT  Ianca, tarla 182, parcelele 1659 şi 1660.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila din mun. Brăila, Bd. Independenței nr. 16, Bl. B5 şi la sediul OMV Petrom SA din mun. București, sector 1, str. Coralilor nr. 22, Petrom City, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.

21.07.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Înlocuire rezervor R14 Sătuc” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Înlocuire rezervor R14 Sătuc “, propus a fi amplasat în sat Sătuc, comuna Berca, jud. Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău din municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr.3, jud. Buzău în zilele de luni – vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe adresa de e-mail a APM Buzău:office@apmbz.anpm.ro.

20.07.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3061 Videle”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3061 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

20.07.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3152 Videle”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3152 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

20.07.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 2044 Videle”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 2044 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

20.07.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2075 Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2075 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, CF 32306, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

20.07.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA reprezentată prin SC IKEN Construct Management SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul ,,DESFIINŢARE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII DIN CADRUL PARCULUI 38 COSMEŞTI (PARŢIAL)’’ propus a fi amplasat în comuna Cosmeşti , judeţul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr.1, judeţul Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 şi vineri între orele 8-14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman de luni până joi între orele 8-16.00 şi vineri între orele 8-14.

19.07.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA reprezentată prin SC Top Survey Group SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,CENTRALĂ TERMOELECTRICĂ ÎN COGENERARE (CHP) LA PARC 1 BRĂDEŞTI ŞI RACORDARE LA REŢEAUA DE ENERGIE ELECTRICĂ’’ propus a fi amplasat în comuna BRĂDEŞTI, judeţul DOLJ, teren proprietate OMV PETROM S.A..
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM DOLJ, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş  nr.1 şi la sediul OMV PETROM S.A. din Municipiul Bucureşti, Str. Coralilor nr. 22, de luni până joi între orele 8-16.00 şi vineri între orele 8-14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj str. Petru Rareş nr. 1.

19.07.2022 
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 327 Slătioarele”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Babana, sat Grosi, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

19.07.2022 
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3304 Slătioarele”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Babana, sat Grosi, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

19.07.2022 
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3022 Slătioarele”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Poiana Lacului, sat Dealul Orasului, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

19.07.2022 
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 643 OTEŞTI” propus a fi amplasat în extravilanul localității Cungrea, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul OMV PETROM S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 – 14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt.

19.07.2022 
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 418 OTEŞTI” propus a fi amplasat în extravilanul localității Cungrea, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul OMV PETROM S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 – 14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt.

19.07.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 137 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Șandra, CF nr. 402269, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

19.07.2022
Anunț public privind decizia etapei de  încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1328 Independența” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1328 Independența”,  propus a fi amplasat în extravilanul satului Schela, comuna Schela, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galați la următoarea adresă http://apmgl.anpm.ro – reglementări – acordul de mediu – drafturi acte de reglementare - proiect decizia de încadrare 2022.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, prin e-mail la adresa office@apmgl.anpm.ro.

18.07.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare  de suprafata aferente sondei 3263 Videle”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
-nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare de suprafata aferente sondei 3263 Videle”, propus a fi amplasat in extravilanul orasului Videle, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

18.07.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, reprezentată prin SC Teche Construct Solutions SRL, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3136 Videle”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3136 Videle”, propus a fi amplasat în orașul Videle, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

15.07.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, cu sediul in Mun. București, Str. Coralilor, Nr. 22, Sector1, București, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: „Lucrări de abandonare aferente sondei 104 Carei”, propus a fi amplasat  în  Mun. Carei, extravilan, Sonda 104, Jud. Satu Mare.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, și la sediul titularului, OMV PETROM SA, Mun. București, Str. Coralilor, Nr. 22, Sector1, București, în zilele de luni-joi intre orele 8-16.00, vineri între orele 8-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare.

15.07.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1938 Bălăria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1938 Bălăria”, propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Letca Nouă.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu din Șos. București, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09,30-14,30 și vineri, între orele 09,30-12,30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/ .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

15.07.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1938 Bălăria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2056 Bălăria”, propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Letca Nouă.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu din Șos. București, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09,30-14,30 și vineri, între orele 09,30-12,30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/ .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

14.07.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Lucrări de suprafață, foraj și echipare de suprafață, alimentare cu energie electrică și drum acces sonda 603 Țicleni“, propus a fi amplasat în extravilanul localității Țicleni, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
 

14.07.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Conductă de amestec  sonda 603 Țicleni“, propus a fi amplasat în localitatea Țicleni, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni până vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
 

14.07.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Cuponare colector pompare Parc 2 Bâlteni - Parc 3 Bâlteni“, propus a fi amplasat în comuna Bâlteni, extravilan, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni până vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


14.07.2022
ANUNȚ PUBLIC

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Lucrări de curățare, remediere și reconstrucție ecologică a amplasamentului Stația de compresoare XOB Slamnești“, propus a fi amplasat în comuna Crușeț, sat Slamnești, extravilan, județul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
 

14.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1089 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Șandra, CF nr. 400701, nr. top. 400701, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

14.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 140 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Șandra, CF 402038, nr. cad. 402038, judetul Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

13.07.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA,  titular al proiectului ––  Instalare sisteme facla Asset Moesia – Depozit 9 Poeni, propus a fi amplasat în comuna Poeni,  Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluarii impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Instalare sisteme facla Asset Moesia – Depozit 9 Poeni, propus a fi amplasat în comuna Poeni, judetul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

13.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 62 Șandra”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Șandra, teren identificat conform CF 402568 Șandra, nr. top./cad. 402568, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

13.07.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3044 Videle”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3044 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

13.07.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3031 Videle”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3031 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

13.07.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 37 K Bălăria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 37 K Bălăria”,   propus a se realiza în extravilanul com. Letca Nouă, jud. Giurgiu,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

13.07.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2058 Bălăria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2058 Bălăria”,   propus a se realiza în extravilanul com. Letca Nouă, jud. Giurgiu,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

13.07.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1678 Bălăria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1678 Bălăria”,   propus a se realiza în extravilanul com. Letca Nouă, jud. Giurgiu,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

13.07.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1666 Bălăria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1666 Bălăria”,   propus a se realiza în extravilanul com. Letca Nouă, jud. Giurgiu,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

12.07.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, cu sediul in Mun. București, Str. Coralilor, Nr. 22, Sector 1, București, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: „Lucrări de abandonare aferente sondei 1015 Carei”, propus a fi amplasat  în  Mun. Carei, extravilan, Sonda 1015, Jud. Satu Mare.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, și la sediul titularului, OMV PETROM SA, Mun. București, Str. Coralilor, Nr. 22, Sector1, București, în zilele de luni-joi intre orele 8-16.00, vineri între orele 8-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare.

12.07.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1679 Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1679 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, CF 32352, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

11.07.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA, prin EXPERT SERV SRL, titular al proiectului “Conductă de amestec și LES sonda 220 Brăgăreasa” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Conductă de amestec și LES sonda 220 Brăgăreasa”  ce va fi realizat în com. Valea Măcrișului (extravilan) și com. Gârbovi (extravilan) jud. Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri între orele 08.00-14.00, la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro și la sediul Primăriilor Gârbovi și Valea Măcrișului din jud. Ialomița.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.


08.07.2022
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. prin SC IKEN, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DIN CADRUL PARCULUI 25 BLEJEȘTI (COSMEȘTI) (PARȚIAL)”, propus a fi amplasat în comuna Blejești, Județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate sediul APM Teleorman, din Mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14 și la site-ul titularului.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din Mun. Alexandria, str. Dunării, nr.1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14.

08.07.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. , titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Rerutare colector Colibași în Parc 12 Țicleni“, propus a fi amplasat în localitatea Țicleni, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


08.07.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului: ,,LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1717 OTEŞTI” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,,LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1717 OTEŞTI”, propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Cungrea, judeţul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum și la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.


08.07.2022
ANUNȚ PUBLIC

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Explorare și Producție, Zona de Producție Oltenia, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 3, anunţă publicul  interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 3001 Șopot”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Predești, judeţul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str. Brestei, nr. 3, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:00 şi vineri între orele 8:00 – 14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1.
 

08.07.2022
ANUNȚ PUBLIC

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Explorare și Producție, Zona de Producţie Oltenia, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 3, anunţă publicul  interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 3002 Șopot”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Predești, judeţul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str. Brestei, nr. 3, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:00 şi vineri între orele 8:00 – 14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1.
 

08.07.2022
ANUNȚ PUBLIC

OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 18 FKY R Moreni Bana”, propus a fi amplasat în Moreni, str. Victoriei, judeţul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul APM Dâmbovița: http://www.anpm.ro/ro/web/apm-dambovita/acord de mediu/anunturi publice.
Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Dâmbovița.


07.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1431 Bis Blejești", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8.00 -16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului din București, str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, sector1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

 

07.07.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 2044 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.


07.07.2022
Anunţ public privind emiterea actului de reglementare actualizat

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de actualizare a Deciziei etapei de încadrare  nr. 1912 din 04.08.2020 (actualizată prin Actualizarea deciziei etapei de incadrare nr. 9521/22.11.2021) ,  pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 4244 Videle Vest “,  propus a fi realizat în Comuna Bucșani, Județul Giurgiu.
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu, cu sediul în Municipiul Giurgiu, Șoseaua București, bl. 111, Sc. A+B, la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro și la OMV PETROM SA  cu sediul in municipiul Bucureşti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu, cu sediul în Municipiul Giurgiu, Șoseaua București, bl. 111, Sc. A+B, la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.

07.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2054 Bălăria”, propus a fi realizat ȋn comuna Letca Nouă, extras carte funciara 92403 (cf 32320), nr. Cadastral 32320, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, Șos. București, nr. 111, sc A+B, și la sediul OMV PETROM S.A., din București, sect. 1, str. Coralilor , nr. 22, bl. Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu, in zielele de luni-joi, intre orele 9,00 – 14,00 și vineri intre orele 9,00-12,00.

07.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 49K Bălăria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32292, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

06.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu                                               

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de curățare, remediere sol/subsol și reconstrucție ecologică a amplasamentului Parc 5 Bălăria’’, propus a se realiza în Comuna Bulbucata, Județul Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. București, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9.00 – 14.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00 și la OMV PETROM S.A.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.


06.07.2022
ANUNȚ PUBLIC

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață sonda 220 Brăgăreasa” propus a fi amplasat în sat Satu Nou, com. Glodeanu Siliștea, jud. Buzău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, pe site-ul APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro și la sediul titularului din Municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, sect. 1.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzău pe adresa de e-mail: office@apmbz.anpm.ro.


06.07.2022 
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4247 SLĂMNEȘTI”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Farcaş, județul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rareş nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City) în zilele de luni –joi, între orele  8:00- 16:00 și vineri între orele 8:00- 14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rareş nr.1.
 

06.07.2022 
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA., titular al proiectului „Lucrări de curățare, remediere sol/subsol și reconstrucție ecologică a amplasamentului Parc 1 Căscioarele, comuna Găiseni, judetul Giurgiu’’, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitare a impactului asupra corpurilor de apa, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în comuna Găiseni, sat Căscioarele, judet Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9:00-14:00 și vineri între orele 9:00-12:00 precum și la urmatoarea adresa de internet: www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.
 

06.07.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 875 Bis Bustuchin“, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bustuchin, sat Valea Pojarului, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
 

06.07.2022 
Anunț public

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Construire puțuri de monitorizare provizorii pentru investigare apă subterană”, propus a fi amplasat în comuna Ghiroda, satul Ghiroda, nr. Cadastral 5028, CADPAS seria MO3, nr. 9156, jud. Timis, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire puțuri de monitorizare provizorii pentru investigare apă subterană”, propus a fi amplasat în comuna Ghiroda, satul Ghiroda, nr. Cadastral 5028, CADPAS seria MO3, nr. 9156, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și la urmatoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro/ - Sectiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.


05.07.2022
Anunţ public privind revizuirea deciziei etapei de încadrare

OMV PETROM SA, cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Giurgiu de revizuire a Deciziei etapei de încadrare nr. 10906 din 01.04.2022, emisă pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 524 Bălăria” amplasată în comuna Bulbucata, sat Bulbucata, nr. cad. 614, județul Giurgiu, ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul proiectului și de emitere a unei decizii privind etapa de încadrare pentru actualizarea actului de reglementare.
Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B şi la sediul OMV PETROM SA. din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri, între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului, A.P.M. Giurgiu.

05.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu                                               

OMV PETROM S.A., cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de curățare, remediere sol/subsol și reconstrucție ecologică a amplasamentului Parc 7 Balăria’’, propus a se realiza în Comuna Bulbucata, sat Bălaria, județul Giurgiu.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul autorități competente pentru protecția mediului http://apmgr.apm.ro, AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GIURGIU, JUD. GIURGIU, Sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, judet Giurgiu, și la sediul OMV PETROM S.A., Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – joi intre orele 9.00 – 13.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității compretente pentru protectia mediului A.P.M. GIURGIU.


05.07.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare sonda 489 Bragadiru”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, asupra evaluării adecvate și asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Lucrări de abandonare sonda 489 Bragadiru”, propus a fi amplasat în extravilanul Orașului Bragadiru, jud. Ilfov.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov din București, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
 

05.07.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  prin SC IKEN Construct Management SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 1273 Siliștea’’ propus a fi amplasat în comuna Cosmești, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr.1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14.
 

05.07.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  prin SC IKEN Construct Management SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 1219 Siliștea’’ propus a fi amplasat în comuna Cosmești, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr.1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14.


05.07.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1381 Cartojani”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1381 Cartojani”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Gratia, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.
 

05.07.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1419 Preajba Sud”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1419 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.
 

05.07.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1429 Preajba Sud”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1429 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.
 

05.07.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3014 Videle”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3014 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.
 

05.07.2022
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3039 Videle”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3039 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


05.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 50 K Bălăria” propus a fi realizat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV PETROM SA din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc la sediul APM Giurgiu, ȋn zilele de luni – joi, ȋntre orele 9.00 – 14.00 şi vineri ȋntre orele 9.00 – 12.00.

05.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1215 Bălăria” propus a fi realizat în comuna Letca Nouă, extras carte funciară 92297 (cf 33337), nr. cadastral 631, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV PETROM SA din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc la sediul APM Giurgiu, ȋn zilele de luni – joi, ȋntre orele 9.00 – 14.00 şi vineri ȋntre orele 9.00 – 12.00.

05.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A, cu sediul în București, str. Coralilor , nr. 22 prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1 P Bălăria”, propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul autorităţii competente pentru protecţia mediului http://apmgr.anpm.ro AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GIURGIU, Șos. București, Bl 111, Sc A+B, MUN. GIURGIU, JUD. GIURGIU și la sediul OMV PETROM SA, București, str. Coralilor , nr. 22, in zilele de luni-joi, ȋntre orele 09.00-13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM GIURGIU.

04.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 426 Jugureanu”, propus a fi amplasat în jud. Brăila extravilan comuna Ulmu, tarla 48, parcelele 545, 546 şi 549.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila din mun. Brăila, Bd. Independenței nr. 16, Bl. B5 şi la sediul OMV Petrom SA din mun. București, sector 1, str. Coralilor nr. 22, Petrom City, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.

04.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 381 Jugureanu”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan comuna Ulmu, tarla 62, parcelele 513, 515/1.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila din mun. Brăila, Bd. Independenței nr. 16, Bl. B5 şi la sediul OMV Petrom SA din mun. București, sector 1, str. Coralilor nr. 22, Petrom City, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.

04.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu                                                

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de curățare, remediere sol/subsol și reconstrucție ecologică a amplasamentului Parc 4 Balăria’’, propus a se realiza în Comuna Bulbucata, Județul Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. București, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9.00 – 14.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00 și la OMV PETROM S.A.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.


04.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1391 Bălăria” propus a se realiza ȋn CF 32298, nr. cad. 32298, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, din Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B și la sediul OMV PETROM SA din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni – joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00.

01.07.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1658 Bălăria”, propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă,  jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, şos Bucureşti, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu şi la OMV PETROM SA cu sediul ȋn str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucureşti.
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluarii asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu în zilele de luni-joi, ȋntre orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro.

01.07.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2081 Bălăria”, propus a fi amplasat în comuna Letca Noua,  jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, şos Bucureşti, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu şi la OMV PETROM SA cu sediul ȋn str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucureşti.
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu în zilele de luni-joi, ȋntre orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro.

01.07.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2105 Bălăria” propus a se realiza ȋn CF 33325, nr. cad. 33325, Județul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, din Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B și la sediul OMV PETROM SA din București, sector 1, Str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni – joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00.

 30.06.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 632 Moineşti”,  propus a fi realizat în extravilanul municipiului Moinești, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

30.06.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  ’’Proiect pilot injecție polimeri alcalini Independența", propus a se realiza în extravilan sat Schela, com. Schela, iudețul Galați.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro, la Secțiunea: Reglementări - Acordul de mediu - Drafturi acte de reglementare - Proiect decizia de încadrare 2022.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe email office@apmgl.anpm.ro și pe fax: 0236 471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.
 

29.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu                                                

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de curățare, remediere sol/subsol și reconstrucție ecologică a amplasamentului Parc 4 Bălăria’’, propus a se realiza în Comuna Bulbucata, Județul Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. București, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9.00 – 14.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00 și la OMV PETROM S.A.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.


29.06.2022
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. prin SC Iken Construct Management SRL, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „DESFIINŢARE CONSTRUCŢII si INSTALAŢII DIN CADRUL DEPOZIT POTLOGI (TANK FARM POTLOGI) (PARTIAL)”, propus a fi amplasat în comuna Potlogi, Saul Potlogi, jud. Dambovita.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul A.P.M.  Dâmboviţa: http://www.anpm.ro/ro/web/apm-dambovita/acorddemediu/anunturi publice.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmboviţa.


28.06.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Desființare construcții și instalații din cadrul Parcului 25 Blejești (Cosmești) (Parțial)”, propus a fi amplasat în propus a fi amplasat în comuna Blejești, judeţul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00 și la pe site-ul titularului.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.


27.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Desființare construcții și instalații din cadrul Parcului 44 Cosmești (Blejești) (partial)”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, nr. cadastral 20645, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecție a Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni pană joi între orele 8.00 -16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului din București, str. Coralilor, nr.22, Petrom City, sector1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1.


27.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Conductă de amestec sonda 603 Țicleni“, propus a fi amplasat în  localitatea Țicleni, judeţul Gorj   
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

27.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de suprafață, foraj echipare de suprafață, alimentare cu energie electrică și drum de acces sonda 603 Țicleni“, propus a fi amplasat în extravilanul localității Țicleni, judeţul Gorj   
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14 .
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

24.06.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA., titular al proiectului „Lucrări de curățare, remediere sol/subsol și reconstrucție ecologică a amplasamentului Depozit Carburanţi Pielești’’ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de ȋncadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de curățare, remediere sol/subsol și reconstrucție ecologică a amplasamentului Depozit Carburanţi Pielești’’, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Pielești, Județul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Dolj la urmatoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Dolj.

24.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA – ASSET VALAHIA   anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ ŢIŢEI PARC 9 ALBEŞTI – PARC 7 SPĂTARU”, propus a fi amplasat în  comuna Poboru, extravilan , tarla 34, tarla 34/3 + intravilan sat Albeşti şi comuna Cungrea, extravilan, tarla 38/1, judeţul Olt.    
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul  A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 şi la  adresa titularului SC OMV PETROM SA – ASSET VALAHIA  din  Piteşti, b - dul. Republicii, nr. 160, jud. Argeş, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14,  
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Olt.

24.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA – ASSET VALAHIA   anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ ŢIŢEI PARC 9 ALBEŞTI – PARC 7 SPĂTARU”, propus a fi amplasat în  comuna Poboru, extravilan , tarla 34, tarla 34/3 + intravilan sat Albeşti şi comuna Cungrea, extravilan, tarla 38/1, judeţul Olt.    
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul  A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 şi la  adresa titularului SC OMV PETROM SA – ASSET VALAHIA  din  Piteşti, b - dul. Republicii, nr. 160, jud. Argeş, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14,  
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Olt.

24.06.2022
Anunț public

Această informare este efectuată de OMV PETROM SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, ce intenționează să solicite de la A.N. Apele Romane – Administrația Bazinală Buzău-Ialomita, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea proiectului “LUCRĂRI SUPRAFAŢĂ, FORAJ ŞI ECHIPARE DE SUPRAFAŢĂ SONDA 220 BRĂGĂREASA” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Glodeanu Siliștea, judetul Buzău.
Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la EXPERT SERV SRL , cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud. Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233.

24.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Inlocuire rezervor R14 Satuc “, propus a fi amplasat în sat Sătuc, comuna Berca, jud. Buzău.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, loc. Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr.3, pe site-ul APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro și la sediul titularului din mun. Buzău, str. Transilvaniei nr.1, jud. Buzău.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău pe adresa de e-mail:office@apmbz.anpm.ro

24.06.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, cu sediul ȋn Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor nr. 22,  titulară a proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 928 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 928 Videle Vest”, propus a fi amplasat în  comuna Bucșani,  NC32378, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

24.06.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, cu sediul ȋn Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor nr. 22,  titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 750 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 750 Videle Vest”, propus a fi amplasat în  comuna Bucșani,  nr. Cad.32500, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

24.06.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. , titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Lucrări de curățare, remediere și reconstrucție ecologică a amplasamentului Parc 3 Turburea “, propus a fi amplasat în comuna Turburea, sat Turburea, extravilan, judeţul Gorj,  
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

24.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de curățare, remediere și reconstrucție ecologică a amplasamentului Stație de compresoare XOB Slămnești, județul Gorj“, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Crușeț, sat Slămnești, judeţul Gorj   
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14 .
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

24.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3031 Videle” propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.

24.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3044 Videle” propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.

24.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3061 Videle” propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.

24.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3152 Videle” propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.

23.06.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. , titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Echipare de suprafață și conductă de amestec sondele 1078 și 1084 Bustuchin “, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bustuchin, satele Poienița și Nămete, judeţul Gorj,  
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

22.06.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1997 Balaria”, propus a fi amplasat în com. Letca Noua,  județul Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din muncicipiul Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu si la OMV PETROM SA cu sediul in str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti.
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluarii asupra mediului si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu în zilele de luni-joi, intre orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro.

22.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2056 Bălăria”, amplasat ȋn comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la  pe site-ul autoritatii competente pentru protectia mediului http://apm.gr.anpm.ro AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GIURGIU, Șos. București, bl. 111, sc A+B, MUN. GIURGIU JUD. GIURGIU și la sediul OMV PETROM S.A. din Petrom City , București, str. Coralilor , nr. 22. sector 1, in zielele de luni-joi, intre orele 09:00 – 13:00
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecita mediului APM Giurgiu.

22.06.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 26 I Blejesti”, amplasat în comuna Cosmești, extravilan, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

-nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
-nu se supune evaluării adecvate;
-nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă,

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 26 I Blejesti”, amplasat în comuna Cosmești,extravilan, județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

22.06.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1407 Cartojani”anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,

               -nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1407 Cartojani”, propus a fi amplasat în comuna Silistea, județul Teleorman.                                   
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

22.06.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 7 IR Blejești”anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,

               -nu se supune evaluării impactului asupra mediului
               -nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă,

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 7 IR Blejești”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Cosmești, județul Teleorman.                                                                   
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

22.06.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2201 Baciu”anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,

               -nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
               -nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă,

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2201 Baciu”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Cosmești, județul Teleorman.                                                                   
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

22.06.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2142 Blejești” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,

               -nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
               -nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă,

 în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2142 Blejești”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Cosmești, județul Teleorman.                                                                   
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

21.06.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA reprezentată prin SC Teche Construct Solutions SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3136 Videle” propus a fi amplasat în orașul Videle, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr.1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14.

21.06.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A.  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3263 Videle” propus  a se realiza în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8 – 16,30 și vineri între orele 8 – 14, precum și pe adresa de internet http://apmtr.anpm.ro
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

20.06.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – „INSTALARE SISTEME FACLĂ ASSET MOESIA – DEPOZIT 9 POENI”, propus a fi realizat in comuna Poeni,  jud. Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare  pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria str. Dunării, nr.1 și in zilele de luni – joi intre orele 8,00 – 16,00 și vineri intre orele 8.00 – 14.00 și la sediul titularului.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

20.06.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – „INSTALARE SISTEME FACLĂ ASSET MOESIA – MP SKID(PARC) 26 COSMEȘTI”, propus a fi realizat in comuna COSMEȘTI,  jud. Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare  pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria str. Dunării, nr.1 și in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.00 și vineri intre orele 8.00 – 14.00 și la sediul titularului.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

20.06.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul CENTRALA TERMOELECTRICA (G2P) LA PARC 26 COSMEŞTI SI RACORDARE LA RETEAUA DE ENERGIE ELECTRICA, propus a fi amplasat in comuna COSMEŞTI, extravilan, numerele cadastrale 20653, 20644, categoria de folosinţa curţi construcţii, judeţul TELEORMAN.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autoritaţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Teleorman din Alexandria, Strada Dunării 1, judeţul Teleorman, in zilele de luni - vineri, între orele 9-15, precum si la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Teleorman.

17.06.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2P Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2P Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, CF 33298, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

17.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 3P Bălăria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

17.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 25K Bălăria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

17.06.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 538 Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 538 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, CF 32387, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

16.06.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1068 Independenţa”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1068 Independenţa”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Schela,  judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galați la următoarea adresă http://apmgl.anpm.ro – reglementări – acordul de mediu - proiect decizie etapa de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, prin e-mail la adresa office@apmgl.anpm.ro.

16.06.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondă, Manifold, LEA și conductă de amestec la sonda 1218 Vața„ propus a fi amplasat în comuna Vedea, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Valahia, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr. 160 și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.
 

16.06.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondă, LEA și conductă de amestec la sonda 1219 Vața„ propus a fi amplasat în comuna Vedea, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Valahia, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr. 160 și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.
 

16.06.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, L.E.A. și conductă amestec sonda  2043 Bradu„ propus a fi amplasat în comuna Bradu, Tarla 8, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Valahia, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr. 160 și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.
 

16.06.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, LEA și conductă amestec sonda 1105 Albota„ propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, sat Hințești, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Valahia, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr. 160 și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.
 

16.06.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare                                                                                                    

OMV PETROM SA., cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului „Desfiintare constructii si instalatii C1, C19 din cadrul depozit Roata (TF Roata de Jos –Cartojani – masiv 2)”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul „Desfiintare constructii si instalatii C1, C19 din cadrul depozit Roata (TF Roata de Jos –Cartojani – masiv 2)” ce se va realiza in Județul Giurgiu, comuna Roata de Jos.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.
 

16.06.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare                                                                                               

OMV PETROM SA., cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului „Desfiintare constructii si instalatii din cadrul depozit Roata (TF Roata de Jos –Cartojani – masiv 1)”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul „Desfiintare constructii si instalatii din cadrul depozit Roata (TF Roata de Jos –Cartojani – masiv 1)” ce se va realiza in Județul Giurgiu, comuna Roata de Jos.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.


15.06.2022
Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM  S.A.  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conducte de amestec sondele 531 ȚICLENI și 601 ȚICLENI“ , amplasat în localitatea Țicleni,  judeţul Gorj.
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Gorj, din  mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni până vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmgj.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc  la sediul APM Gorj, din  municipiul Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.

15.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1717 OTEŞTI” propus a fi amplasat în extravilanul localității Cungrea, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul OMV PETROM S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt.


14.06.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 49K Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 49K Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, CF 32292, jud. Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

10.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu                                               

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de curățare, remediere sol/subsol și reconstrucție ecologică a amplasamentului Parc 1 Căscioarele, comuna Găiseni, județul Giurgiu” propus a fi amplasat în comuna Găiseni , sat Căscioarele, Județul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9:00-14:00 şi vineri intre orele 9:00-12:00 și la OMV PETROM SA. cu sediul în București, sector 1, Str. Coralilor, nr. 22, clădire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.


10.06.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA prin SC EXPERT SERV SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Conductă de amestec și LES sonda 220 Bragăreasa” ce va fi realizat în com. Valea Măcrisului (extravilan) și com.Gârbovi (extravilan), jud.Ialomita.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri între orele 08.00-14.00, la sediul Primăriei Valea Măcrișului și Gârbovi, jud. Ialomița, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri, între orele 8.00-14.00 și la sediul SC OMV PETROM SA prin SC EXPERT SERV SRL, cu sediul în mun. București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița.


10.06.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1419 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.
 

10.06.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3014 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.
 

10.06.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3039 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.
 

10.06.2022
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1429 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman.


10.06.2022
Anunț publicprivind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 672 RAP Monteoru”, propus a fi amplasat în Merei, județul Buzău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Buzău, Str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3, pe site-ul APM Buzau: www.apmbz.anpm.ro și la sediul titularului din Municipiul București, str. Coralilor nr. 22, Sector 1.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzău pe adresa de e-mail: office@apmbz.anpm.ro.

09.06.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1381 Cartojani” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Gratia, județul Teleorman – titular OMV PETROM SA.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr.1, județul Teleorman în zilele de luni până joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman.
 

09.06.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Amenajare drum de acces, lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 1 Vața Sud„  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Amenajare drum de acces, lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 1 Vața Sud„. propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri între orele 10:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet A.P.M. Argeș.
 

09.06.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 4251 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă si de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 4251 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bucșani,  județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Giurgiu, la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.
 

09.06.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 4258 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă si de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 4258 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bucșani,  județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Giurgiu, la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.
 

09.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 538 Bălăria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32387, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
 

09.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2P Bălăria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 33298, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
 

09.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A, cu sediul in București, str. Coralilor , nr. 22, prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1938 Bălăria”, propus a fi amplasat ȋn comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul autorităţii competente pentru protecţia mediului http://apmgr.anpm.ro, AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GIURGIU, Șos. București, Bl 111, Sc A+B, MUN. GIURGIU, JUD. GIURGIU și la sediul OMV PETROM SA, București, str. Coralilor , nr. 22, in zilele de luni-joi, intre orele 09:00-13:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM GIURGIU.
 

09.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2081 Bălăria”, amplasat ȋn comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu, titular OMV Petrom SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la OMV PETROM S.A. din Petrom City, București, str. Coralilor , nr. 22. sector 1, cod postal 013329.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Giurgiu.
 

09.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1658 Bălăria”, amplasat ȋn comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu, titular OMV Petrom SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la OMV PETROM S.A. din Petrom City, București, str. Coralilor , nr. 22. sector 1, cod postal 013329.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Giurgiu.


08.06.2022
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1421 Urşi”, propus a fi realizat în județul Vâlcea, comuna Stoileşti, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-14:00, precum şi pe site-ul A.P.M. Vâlcea: www.apmvl.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.
 

08.06.2022
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2627 Urşi”, propus a fi realizat în județul Vâlcea, comuna Stoileşti, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-14:00, precum şi pe site-ul A.P.M. Vâlcea: www.apmvl.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.
 

08.06.2022
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2668 Urşi”, propus a fi realizat în județul Vâlcea, comuna Stoileşti, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-14:00, precum şi pe site-ul A.P.M. Vâlcea: www.apmvl.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.


07.06.2022
Anunț  public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „ÎNLOCUIREA CONDUCTEI DE GAZE ÎNTRE SONDA 228 ȘI 216 MATCA NORD” ce va fi realizat în tarla 129, parcele 1035/1/69, 1035/1/70, NC 1263, NC 1271și tarla 131/1, parcele 1040/2/3, 1040/2/2, 1040/2/1, NC 1279, extravilan, comuna Munteni, judeţul Galați.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul de mediu și la sediul OMV PETROM-ASSET Moldova, Mun. Buzău – strada Transilvaniei nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați prin e-mail pe adresa de office@apmgl.anpm.ro.


07.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 632 Moineşti”,  propus a fi amplasat în extravilanul Municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, strada Coralilor, nr 22, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

06.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2058 Bălăria”, propus a se realiza în extravilanul com. Letca Nouă, jud. Giurgiu
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la  APM Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu , în zilele de luni – joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00 și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu , pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

06.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1678 Bălăria”, propus a se realiza în extravilanul com. Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la  APM Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu , în zilele de luni – joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00 și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu , pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

06.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1666 Bălăria”, propus a se realiza în extravilanul com. Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la  APM Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu , în zilele de luni – joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00 și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu , pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

06.06.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 37K Bălăria”, propus a se realiza în extravilanul com. Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la  APM Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu , în zilele de luni – joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00 și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu , pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

03.06.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Desființare construcții și instalații din cadrul parcului 10 Videle (parțial)” propus a fi amplasat în extravilanul orasului Videle, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Nu se supune evaluării adecvate
Nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apa
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desființare construcții și instalații din cadrul parcului 10 Videle (parțial)” propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din mun. Alexandria în zilele de luni - joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la urmatoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Teleorman.


03.06.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3485 Videle”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,

-  nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

- nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3485 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

03.06.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3416 Videle”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,

-  nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

- nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3416 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

31.05.2022
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Stației de injecție 21 Runcu”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.


31.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 304 SR Zemeș”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

31.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 4038 Zemeș”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

31.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 4016 Zemeș”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

31.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1736 MMPG Tașbuga”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Asău, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

31.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 316 MN Zemeș”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

31.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 619 MMPG Zemeș”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

31.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 967 MMPG Independența”,  propus a se realiza pe amplasamentul din satul Slobozia Conachi, com. Slobozia Conachi, T97, P69,  judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: Reglementări – Acordul de mediu – Drafturi acte de reglementare - Proiect decizia de încadrare 2022.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe e-mail office@apmgl.anpm.ro și pe fax: 0236471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M Galați.

31.05.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 928 Videle Vest”, propus a fi realizat ȋn comuna Bucșani, NC 32378, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la  sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B și la sediul OMV PETROM S.A. din București, sect.1, str. Coralilor , nr. 22, bl. Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc la sediul zilnic A.P.M. Giurgiu, in zilele de luni-joi, intre orele 9.00-14.00 și vineri intre orele 9.00-12.00.

31.05.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 750 Videle Vest”, propus a fi realizat ȋn comuna Bucșani, NC 32500, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la  sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B și la sediul OMV PETROM S.A. din București, sect.1, str. Coralilor , nr. 22, bl. Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc la sediul zilnic A.P.M. Giurgiu, in zilele de luni-joi, intre orele 9.00-14.00 și vineri intre orele 9.00-12.00.

30.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 215 Variaș Est”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 215 Variaș Est”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Variaș, CF nr. 405287 Variaș, nr. top. 405287, județul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

30.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 4261 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bucșani,  județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

30.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 4222 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bucșani,  județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

30.05.2022  
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1100 Bârla”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1100 Bârla”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bârla, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.
 

30.05.2022  
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2587 Merişani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2587 Merişani", propus a fi amplasat în extravilanul com. Drăganu, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.
 

30.05.2022  
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de desființare aferente sondei 2486 Dumbrava”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “ Lucrări de desființare aferente sondei 2486 Dumbrava”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Mozăceni, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.
 

30.05.2022  
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2379 Bârla”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2379 Bârla”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Căldăraru, Sat Burdea, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.
 

30.05.2022  
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2011 Ciureşti Sud”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2011 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bârla, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.


30.05.2022  
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2533 Merişani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2533 Merişani”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Drăganu, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.


30.05.2022  
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3042 Cocu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3042 Cocu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Cocu, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

27.05.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de curățare, remediere și reconstrucție ecologică a amplasamentului Parc 3 Turburea“, propus a fi amplasat în comuna Turburea, sat Turburea, județul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.


27.05.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., Asset Valahia Pitești, titular al proiectului: „LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ, FORAJ, ECHIPARE  SUPRAFAȚĂ, CONDUCTĂ ȘI LEA LA SONDELE 1334 VAȚA , 1386 VAȚA ȘI 1389 VAȚA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ, FORAJ, ECHIPARE  SUPRAFAȚĂ, CONDUCTĂ ȘI LEA LA SONDELE 1334 VAȚA , 1386 VAȚA ȘI 1389 VAȚA”, propus a fi amplasat în comuna Bărăști, sat Mereni, T15,  județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00- 14:00, precum și la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
 

27.05.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., Asset Valahia Pitești, titular al proiectului: „LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ, FORAJ, ECHIPARE  SUPRAFAȚĂ, CONDUCTĂ, MANIFOLD ȘI LES LA SONDELE 1336 VAȚA SI 1337 VAȚA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ, FORAJ, ECHIPARE  SUPRAFAȚĂ, CONDUCTĂ, MANIFOLD ȘI LES LA SONDELE 1336 VAȚA ȘI 1337 VAȚA”, propus a fi amplasat în Comuna Spineni, Extravilan, T101,  județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00- 14:00, precum și la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
 

27.05.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., Asset Valahia Pitești, titular al proiectului: „LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ, FORAJ, ECHIPARE  SUPRAFAȚĂ, CONDUCTĂ, MANIFOLD ȘI LEA LA SONDELE 1387 VAȚA ȘI 1388 VAȚA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ, FORAJ, ECHIPARE  SUPRAFAȚĂ, CONDUCTĂ, MANIFOLD ȘI LEA LA SONDELE 1387 VAȚA ȘI 1388 VAȚA”, propus a fi amplasat în Comuna Spineni, Extravilan, T 59,  județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00- 14:00, precum și la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

           

26.05.2022
Anunţ public

OMV PETROM cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Desființare construcții și instalații din cadrul Parc 70 Bucșani (Videle)(parțial)” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Desființare construcții și instalații din cadrul Parc 70 Bucșani (Videle)(parțial)” propus a fi amplasat în comuna Bucșani, nr. cad. 460, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
 

26.05.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Desfiintare constructii si instalatii din cadrul parcului 10 Videle (partial)’’,  amplasat in extravilanul orasului Videle, judetul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Teleorman, Alexandria, str. Dunarii, nr. 1 şi la sediul titularului din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, sector 1. în zilele de luni – joi,  între orele 8 – 16:30 si  vineri   între orele 8 – 14:30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Teleorman.

26.05.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și punere în funcțiune sonda 875 Bis Bustuchin“, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bustuchin, sat Valea Pojarului, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

25.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de ȋncadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 3 CM Arbănaşi”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 3 CM Arbănaşi”, propus a fi amplasat în com. Scorţoasa, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe adresa de e-mail a APM Buzău: office@apmbz.anpm.ro.

25.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de ȋncadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 4 CM Arbănaşi”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 4 CM Arbănaşi”, propus a fi amplasat în com. Scorţoasa, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe adresa de e-mail a APM Buzău: office@apmbz.anpm.ro.

25.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de ȋncadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 680 Monteoru”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 680 Monteoru”, propus a fi amplasat în com. Merei, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe adresa de e-mail a APM Buzău: office@apmbz.anpm.ro.

25.05.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1997 Bălăria”, amplasat ȋn comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu, titular OMV Petrom SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la  sediul autorităţii pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la OMV PETROM S.A. din Petrom City , București, str. Coralilor , nr. 22. sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii pentru protecţia mediului Giurgiu.

24.05.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 45 Pordeanu”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apa în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 45 Pordeanu”, propus a fi amplasat în comuna Beba Veche, extravilan, CF 402710, nr. top. 402710, județul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

24.05.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., prin S.C. Primul Meridian S.A., cu sediul în Municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului “Amenajare drum acces, careu foraj, foraj, echipare pentru producție sonda 1807 Cartojani, conductă de la Sonda 1807 Cartojani la Parcul 4 Roata și LEA 0.5KV de la sonda 1807 Cartojani la sonda 1606 Cartojani„ propus a fi amplasat în Comuna Roata de Jos, T114,T115, județul Giurgiu, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a se solicita evaluarea impactului asupra mediului și de a nu se solicita evaluarea adecvată de către APM Giurgiu.
1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, din Giurgiu, Șos. Bucuresti, bl. 111, Sc A+B, județul Giurgiu, în zilele de luni – joi între orele 9:00 – 14:00 și vineri de la 9:00- 12:00, precum și la următoarea adresă de e-mail office@apmgr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunț.
2.Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Giurgiu, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

24.05.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Desfiintare constructii si instalatii din cadrul depozit Roata (TF Roata de Jos –Cartojani – masiv 1)” ce se va realiza in Județul Giurgiu, comuna Roata de Jos.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9:00-14:00 şi vineri intre orele 9:00-12:00 și la OMV PETROM SA.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

24.05.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Desfiintare constructii si instalatii C1, C19 din cadrul depozit Roata (TF Roata de Jos –Cartojani – masiv 2)” ce se va realiza in Județul Giurgiu, comuna Roata de Jos.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele  9:00-14:00 şi vineri intre orele 9:00-12:00 și la OMV PETROM SA.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

24.05.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA reprezentată prin SC Teche Construct Solutions SRL, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 250 Cartojani”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului  
pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 250 Cartojani” propus a fi amplasat în comuna Gratia, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

24.05.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA reprezentată prin SC Teche Construct Solutions SRL, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1344 Cartojani” ,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului  
pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1344 Cartojani” propus a fi amplasat în comuna Gratia, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00 , precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

23.05.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Conductă Parc 2 bis Moșoaia – Parc 2A Moșoaia„  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Conductă Parc 2 bis Moșoaia – Parc 2A Moșoaia„ propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, sat Moșoaia, județul Argeș.

1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri între orele 10:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

23.05.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire puţuri de monitorizare provizorii pentru investigare apa subterană”, propus a fi amplasat ȋn comuna Ghiroda, satul Ghiroda, nr. Cadastral 5028, CADPAS seria MO3, nr. 9156, jud. Timiş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 – 18°, jud. Timiş şi la sediul titularului, municipiul Timişoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiş, in zilele de luni – joi ȋntre orele 8.00 – 16.30, vineri ȋntre orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

20.05.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 619 MMPG Zemeș”, propus a se realiza in extravilanul  comunei Zemeș, Județul Bacău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău,str. Oituz, nr.23 și la sediul titularului din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

19.05.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Rerutare colector Colibași în Parc 12 Țicleni“, propus a fi amplasat în localitatea Țicleni, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.


19.05.2022
Anunț  public

OMV PETROM SA – Zona de producție Moldova, titular al proiectului “Desființare instalație producere energie electrică și cogenerare (energie termică și electrică) orașul Comănești”, propus a fi realizat în orașul Comănești, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, str.Oituz, nr.23 în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului.

19.05.2022
Anunț  public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “CONDUCTA DE AMESTEC DE LA SONDA 217 BRĂGĂREASA LA PARC 28 BRĂGĂREASA” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONDUCTA DE AMESTEC DE LA SONDA 217 BRĂGĂREASA LA PARC 28 BRĂGĂREASA”  ce va fi realizat în com. Colelia (extravilan)-tarlaua 32/2/6, 27/4/12, 27/6, 19/1/4, 1/1, 13, 135/1/2, 135/1/1,135/1/9, 3/4, 15/10 (nr. cad. 21395, 21514, 21381, 21363, 21447, 21475, 21486, 21225, 21445, 21506, 20939, 20883, 20881, 20842, 20882, 20841, 20812, 20768, 20769, 20770, 20771, 20772, 20773,20774, 20775, 20776, 20777, 20778, 20779, 20780, 20781, 20782, 20783, 20784, 20785, 20786, 20787, 20788, 20789, 20790, 20811, 20809, 20808, 20807, 20805, 20804, 20803, 20802, 20801, 21018, 21010, 21030, 21026, 21027, 21030, 21004) și Grindu (extravilan) – tarlaua 31/10, 31/7, 31/4, 31/1 (nr. cad. 21205, 21210, 21208, 21212), judeţul Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului, loc. Slobozia – str. Mihai Viteazu nr. 1, în zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro și la sediul Primăriilor Colelia și Grindu, jud. Ialomița.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.


19.05.2022
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 761 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Orțisoara, CF nr. 106083, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 761 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Orțisoara, CF nr. 106083, Jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.
 

19.05.2022
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 630 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Orțisoara, CF nr. 106054, Jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 630 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Orțisoara, CF nr. 106054, Jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timiș din Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.
 

19.05.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Desființare construcții şi instalații şi remediere sol contaminat din cadrul Stației de injecție 21 Runcu”, propus a se realiza în extravilanul  comunei Zemeş, Județul Bacău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul titularului din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.


18.05.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1405 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului din mun. București, str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, sectorul 1.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
 

18.05.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1381 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 , vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului din mun. București, str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, sectorul 1.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
 

18.05.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A.  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  “Lucrări de abandonare aferente sondei 7 IR Blejești” propus  a se realiza în extravilanul localității Cosmești, județul Teleorman.
Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorma din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și pe adresa de internet http://apmtr.anpm.ro.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.
 

18.05.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A.  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  “Lucrări de abandonare aferente sondei 2201 Baciu” propus  a se realiza în extravilanul localității Cosmești, județul Teleorman.
Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și pe adresa de internet http://apmtr.anpm.ro.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.


18.05.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare drum de acces, lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 1 Vața Sud„ propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Valahia, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr. 160 și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.


17.05.2022
ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ  
„Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață sonda 719 BÂLTENI” amplasat în localitatea Bâlteni, extravilan, judeţul Gorj.

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață sonda 719 BÂLTENI”  amplasat în localitatea Bâlteni, extravilan,  judeţul Gorj.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76 şi la sediul OMV PETROM S.A. din municipiul București, Petrom City, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 -14:00.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://anpm.apmgj.ro.
Documentația supusă dezbaterii și anunțul public au fost postate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj și pe site-ul OMV PETROM S.A. 
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Bâlteni în data de 16.06.2022, începând cu orele 13:00.
Publicul interesat poate transmite comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate în format electronic prin e-mail: office@apmgj.anpm.ro, prin fax la numărul 0253212892,  sau în scris prin Poștă la sediul A.P.M. Gorj din municipiul Târgu-Jiu,  strada Unirii, nr. 76,  județul Gorj, până la data de 16.06.2022.

17.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 686 Calacea”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 686 Calacea” propus a fi amplasat în comuna Satchinez, loc. Satchinez, extravilan, CF 402252, nr. top. 402252, judeţul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului APM Timiș, din Municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18 -18A, în zilele de luni - joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

17.05.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Lucrări de abandonare aferente sondei 2142 Blejești’’, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman în zilele de luni – joi,  între orele 8.00 – 16.30 și  vineri   între orele 8.00 – 14.00 și la sediul titularului din mun. București, str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, sectorul 1 .
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.

17.05.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Lucrări de abandonare aferente sondei 26 I Blejești’’,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1 jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului din mun. București, str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, sectorul 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.

16.05.2022
Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite   pentru proiectul “Desfiinţare construcţii si instalaţii din cadrul Parc 43 Cosmeşti’’ amplasat în extravilanul comunei Cosmești, sat Ciuperceni, judeţul Teleorman.
Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
 

16.05.2022
Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite   pentru proiectul “Desfiinţare construcţii si instalaţii din cadrul Parc 33 Cosmeşti” amplasat în extravilanul comunei Cosmești, sat Ciuperceni, judeţul Teleorman.
Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 si vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.


16.05.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Extensie conductă magistrală de gaze Parc 11 Săpata - Parc 15 bis Vața„  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Extensie conductă magistrală de gaze Parc 11 Săpata - Parc 15 bis Vața„ propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri între orele 10:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

16.05.2022
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 922 Suplacu de Barcău”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bihor: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, asupra evaluării adecvate și asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 922 Suplacu de Barcău”, propus a fi realizat în comuna Suplacu de Barcău, sat Suplacu de Barcău, județul Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din Municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM BIHOR.

   

16.05.2022
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2397 Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bihor: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, asupra evaluării adecvate și asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2397 Suplac”, propus a fi realizat în comuna Suplacu de Barcău, sat Suplacu de Barcău, nr. cad. 53931, județul Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din Municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM BIHOR.
 

16.05.2022
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3 Abram”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bihor: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, asupra evaluării adecvate și asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 3 Abram”, propus a fi realizat în extravilanul satului Abram, nr. cad. 14, județul Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din Municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM BIHOR.
 

16.05.2022
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 50 Abrămuţ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bihor: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, asupra evaluării adecvate și asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 50 Abrămuţ”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Abramuţ, nr. cad. 90, 91, judeţul Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din Municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM BIHOR.

   

16.05.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare sonda 558 Bragadiru”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, asupra evaluării adecvate și asupra corpurilor de apa, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Lucrări de abandonare sonda 558 Bragadiru”, propus a fi amplasat în extravilanul Orașului Bragadiru, jud. Ilfov.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov din București, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, în zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 și vineri 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
 

16.05.2022
Anunț public privind emiterea acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, sector 1, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă și LEA sonda 2679 Cobia Sud„, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Valea Mare, județul Dâmbovița.
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului, APM Dâmbovița, din Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr.1, județul Dâmbovița, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmdb.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Dâmbovița, din Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr 1, județul Dâmbovița, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


13.05.2022 
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1100 Bârla”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Căldăraru, sat Burdea, jud. Arges.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.
 

13.05.2022 
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2011 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bârla, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.


13.05.2022
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2379 Bârla”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Căldăraru, Sat Burdea, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.
 

13.05.2022 
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2486 Dumbrava”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Mozăceni, jud. Arges.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.
 

13.05.2022 
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2533 Merişani”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Draganu, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.
 

13.05.2022 
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2587 Merişani”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Drăganu, jud. Arges.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.
 

13.05.2022 
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3042 Cocu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Cocu, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.
 

13.05.2022 
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA reprezentată prin SC IKEN Construct Management SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 1407 Cartojani’’ propus a fi amplasat în comuna Siliștea, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8-14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14.

13.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 4002 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bucșani,  județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

12.05.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 489 Bragadiru”, propus a fi amplasat în  extravilanul orașului Bragadiru.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Ilfov, str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, în zilele de Luni - Vineri între orele 9.00 – 12.00, precum și la următoarea adresă de internet: apmif.anpm.ro.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Ilfov.
 

12.05.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sonde, LEA și conducte amestec la sondele 1221 Vața și 1222 Vața„ propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Valahia, din municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr. 160 și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Argeș.
 

12.05.2022
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1 Lovrin”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Sânpetru Mare, CF nr. 402758, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1 Lovrin”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Sânpetru Mare, CF nr. 402758, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18 -18A, jud. Timis în zilele de luni - joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

11.05.2022
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului proiectul: „Lucrări de abandonare aferente sondei E 4 MP Jugureanu”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, comuna Ulmu, tarla 60, parcela 828/2 - 833, nu se va supune evaluării impactului asupra mediului şi nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl B5, ȋn zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum și  la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/ Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.
 

11.05.2022
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului proiectul: „Lucrări de abandonare aferente sondei 452 MP Jugureanu”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, comuna Ulmu, tarla 60, parcela A811, nu se va supune evaluării impactului asupra mediului şi nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl B5, ȋn zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum și  la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/ Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

11.05.2022
Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunța publicul interesat asupra depunerii ssolicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 2668 Ursi", propus a fi realizat în județul Vâlcea, comuna Stoilești.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea din strada Remus Bellu nr. 6 şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, sector 1, strada Coralilor, Nr. 22, in zilele de luni – vineri, intre orele 09:00 – 14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 6.


11.05.2022
Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunța publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1421 Ursi", propus a fi realizat în județul Vâlcea, comuna Stoilești.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea din strada Remus Bellu nr. 6 şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, sector 1, strada Coralilor, Nr. 22, in zilele de luni – vineri, intre orele 09:00 – 14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 6.


11.05.2022
Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunța publicul interesat asupra depunerii ssolicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 2627 Ursi", propus a fi realizat în județul Vâlcea, comuna Stoilești.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea din strada Remus Bellu nr. 6 şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, sector 1, strada Coralilor, Nr. 22, in zilele de luni – vineri, intre orele 09:00 – 14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 6.

09.05.2022
ANUNŢ PUBLIC

OMV PETROM S.A anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de suprafaţă, foraj, echipare de suprafaţă şi conductă de amestec sonda 35H Independenţa”, propus a fi amplasat în satul Schela, comuna Schela, judeţul Galaţi.
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro, la secțiunea: reglementări-acordul de mediu-drafturi acte de reglementare-proiect acord de mediu 2010-2020-2022.
Observațiie/contestațiile publicului se primesc în scris la APM Galați, la adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data afișării anuntului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
 

09.05.2022
Anunț  public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „SUBTRAVERSARE DJ251 ȘI CUPLAREA A 13 SONDE DIN ZONA INDEPENDENȚA ÎNTR-UN  MANIFOLD” ce va fi realizat în extravilan, comuna Schela, judeţul Galați.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galați/acordul de mediu și la sediul OMV PETROM-Zona de Producție Moldova, Mun. Buzău – strada Transilvaniei nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați prin e-mail pe adresa de office@apmgl.anpm.ro.

09.05.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 4038 Zemeş”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, strada Coralilor, nr.22 , în zilele de luni – joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

09.05.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 1736 MMPG Taşbuga”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Asău, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, strada Coralilor, nr.22 , în zilele de luni – joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

09.05.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 4016 Zemeş”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, strada Coralilor, nr.22 , în zilele de luni – joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

09.05.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 304 SR Zemeş”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, strada Coralilor, nr.22 , în zilele de luni – joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

09.05.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de  mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 316 MN Zemeş”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, strada Coralilor, nr.22 , în zilele de luni – joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

09.05.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Echipare de suprafață și conductă de amestec sonde 1078 și 1084 BUSTUCHIN“, propus a fi amplasat în localitatea Bustuchin, satele Poienița și Nămete, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

06.05.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA – Zona de producție Moldova anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desființare instalație producere energie electrică și cogenerare (energie termică și electrică) orașul Comănești”, propus a se realiza în orașul Comănești, județul Bacău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, str.Oituz, nr.23 și la sediul SC OMV PETROM din București, sector 1, str.Coralilor nr.22, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

06.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului: ,,LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1737 OTEŞTI” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,,LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1737 OTEŞTI”, propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Cungrea, judeţul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

06.05.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA – anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 646 Cilioaia Vest” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, județul Bacău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 și la sediul SC OMV PETROM SA din București, strada Coralilor nr. 22, Sector 1 în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

06.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 991 Tazlău” propus a fi realizat în extravilanul comunei Zemeș, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrarea în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

06.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de ȋncadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 385 Tazlău” propus a fi realizat în extravilanul comunei Zemeș, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrarea în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

05.05.2022
ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ „Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conducte de amestec sondele 531, 601 ȚICLENI” amplasat în localitatea Țicleni, extravilan, judeţul Gorj.

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conducte de amestec sondele 531, 601 ȚICLENI” amplasat în localitatea Țicleni, extravilan,  judeţul Gorj.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76 şi la sediul OMV PETROM S.A. din municipiul București, Petrom City, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 -14:00.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://anpm.apmgj.ro.
Documentația supusă dezbaterii și anunțul public au fost postate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj și pe site-ul OMV PETROM S.A.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la  sediul Primăriei Țicleni în data de 06.06.2022, începând cu orele 13:00.
Publicul interesat poate transmite comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate în format electronic prin e-mail : office@apmgj.anpm.ro , prin fax la numărul 0253212892,  sau în scris prin Poștă la sediul A.P.M. Gorj din municipiul Târgu-Jiu,  strada Unirii, nr. 76,  județul Gorj până la data de 06.06.2022.

05.05.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producţie sonda 2710 Răcari”, amplasat în extravilanul localităţii Filiaşi, judeţul Dolj.
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate pe site-ul APM Dolj la următoarea adresă de internet: http://apmdj.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Dolj din municipiul Craiova, str. Petru Rareș, nr. 1, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Dolj.

05.05.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 4261 Videle Vest” propus a fi amplasat în extravilanul com. Bucșani, Județul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele      9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12,00 și la OMV PETROM SA. cu sediul în București, sector 1, Str. Coralilor, nr. 22, clădire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

05.05.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 4222 Videle Vest” propus a fi amplasat în extravilanul com. Bucșani, Județul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele      9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00 și la OMV PETROM SA cu sediul în București, sector 1, Str. Coralilor, nr. 22, clădire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

04.05.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA reprezentată prin SC Teche Construct Solutions SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3416 Videle” propus a fi amplasat în orașul Videle, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr.1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.

04.05.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA reprezentată prin SC Teche Construct Solutions SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3485 Videle” propus a fi amplasat în orașul Videle, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr.1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.

03.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA,  titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1552 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluarii impactului asupra mediului
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1552 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

03.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA,  titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 1437 Preajba Sud", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluarii impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1437 Preajba Sud", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

03.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1558 Preajba Sud” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1558 Preajba Sud” propus a fi realizat în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.

„Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului”

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

03.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 207 Baciu” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 207 Baciu” propus a fi realizat în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.

„Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului”

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

03.05.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1436 Preajba Sud” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1436 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman.                                                                   
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

03.05.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 968 Preajba Sud” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 968 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman.                                                                   
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

03.05.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 295 Blejești” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului
 în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 295 Blejești”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Blejești, județul Teleorman.                                                                   
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

03.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1910 Blejeşti” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1910 Blejeşti” propus a fi realizat în extravilanul comunei Cosmeşti, judeţul Teleorman.

„Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului”

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8.00 – 16.30 si vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

03.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului  "Lucrări de abandonare aferente sondei 2045 Videle Vest", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 2045 Videle Vest", propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la dată publicării anunțului pe pagină de internet a APM Teleorman.

03.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA,  titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 3657 Videle Vest" , propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle,  județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul " Lucrări de abandonare aferente sondei 3657 Videle Vest", propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle,  județul Teleorman.  
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la dată publicării anunțului pe pagină de internet a APM Teleorman.

03.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3656 Videle Vest” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3656 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la dată publicării anunțului pe pagină de internet a APM Teleorman.

03.05.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3819 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3819 Videle Vest” propus a fi realizat în extravilanul orașului Videle, judeţul Teleorman.

„Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului”

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la dată publicării anunţului pe pagină de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

03.05.2022
Anunț public privind decizia de emiterea acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, Petrom City, sector 1, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Amenajare careu foraj, Foraj și Echipare de producție (inclusiv LEA 0.5 KV in careu) sonda 1839 Talpa și conductă de la sondă la Parc 34 Talpa”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Cosmești, tarla 13,14, extravilan comuna Talpa, tarla 33, 39 județul Teleorman.
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni - joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 - 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http//:apmtr.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului Teleorman, municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
 

03.05.2022
Anunț public privind decizia de emiterea acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, Petrom City, sector 1, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Amenajare careu foraj, foraj și echipare pentru producție sonda 213 Hârlești (inclusiv LEA 0,5 KV in careu), conductă de la sonda 213 Hârlești la 211 Hârlești și placare cu HDPE  conducta existentă de la 211 Hârlești la Parc 67 Talpa”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Talpa, tarla 12, 13, 13 A, județul Teleorman. 
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, in zilele de luni - joi, intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http//:apmtr.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului Teleorman, municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

03.05.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului  "Lucrări de abandonare aferente sondei 1109 Siliștea", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1109 Siliștea", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

03.05.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 3 CM Arbănaşi”,  propus a fi amplasat în com. Scorţoasa, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3, pe site-ul APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro şi la sediul titularului din Municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sect 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzău pe adresa de e-mail: office@apmbz.anpm.ro.

03.05.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 4 CM Arbănaşi”,  propus a fi amplasat în com. Scorţoasa, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3, pe site-ul APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro şi la sediul titularului din Municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sect 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzău pe adresa de e-mail: office@apmbz.anpm.ro.

02.05.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafata aferente sondei 680 Monteoru”,  propus a fi amplasat în com. Merei, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3, pe site-ul APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro şi la sediul titularului din Municipiul Bucuresti, str. Corarilor, nr. 22, sect 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzău pe adresa de e-mail: office@apmbz.anpm.ro.

29.04.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 4258 Videle Vest”, propus a se realiza în extravilanul com. Bucșani, jud. Giurgiu .
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la  APM Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu , în zilele de luni – joi între orele 9.00 – 14.00 şi vineri de la 9.00 – 12.00 și la OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu , pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

29.04.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 4251 Videle Vest”, propus a se realiza în extravilanul com. Bucșani, jud. Giurgiu .
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la  APM Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu , în zilele de luni – joi între orele 9,00 – 14.00 şi vineri de la 9.00 – 12.00 și la OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu , pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

29.04.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desființare construcții și instalații din cadrul Parc 70 Bucșani (Videle) (parțial)” propus a fi amplasat în com. Bucșani, nr. cad. 460, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

29.04.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 215 Variaș Est”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Variaș, CF nr. 405287 - Variaș, nr. top. 405287, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul OMV Petrom SA, Municipiul Timișoara,  str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

29.04.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA reprezentată prin SC Teche Construct Solutions SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1344 Cartojani” propus a fi amplasat în comuna Gratia, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14.

29.04.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA reprezentată prin SC Teche Construct Solutions SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 250 Cartojani” propus a fi amplasat în comuna Gratia, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14.

26.04.2022
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de curăţare, remediere a solului / subsolului şi reconstrucţie ecologică a amplasamentului Parc 1 Ţepu, jud. Galaţi”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Munteni, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro.

22.04.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA – Zona de producție Moldova titular al proiectului “Optimizare G2P/CHP în zona Moinești – CHP Depozit Albotești”, propus a fi amplasat în municipiul Moinești, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, str.Oituz, nr.23 în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.  
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului.

21.04.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 826 Varias Vest”, propus a fi amplasat în comuna Variaș, extravilan, judetul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului - APM Timiș, din municipiul Timişoara,     B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

21.04.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 558 Bragadiru”, propus a fi amplasat în  extravilanul orașului Bragadiru.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, în zilele de Luni - Vineri între orele 9.00 – 12.00, precum și la următoarea adresă de internet: apmif.anpm.ro.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov.

20.04.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. titular al proiectului ”Lucrări de curățare, remediere a solului/subsolului si reconstrucția ecologica a amplasamentului depozitului de produse petroliere Cluj 2” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, de efectuare a evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Lucrări de curățare, remediere a solului/subsolului și reconstrucția ecologica a amplasamentului depozitului de produse petroliere Cluj 2” propus a fi amplasat în Cluj Napoca, strada Romulus Vuia, nr. 160-172, Județul Cluj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, din Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni-vineri între orele 09.00-15.00, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmcj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Cluj.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește contțnutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, precum și la adresa de email: office@apmcj.anpm.ro  în termen de 10 zile de la data prezentului anunț pe pagina de internet a Agenției pentru Protectia Mediului Cluj.

20.04.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 3819 Videle Vest, propus a fi amplasat în  extravilanul orașului Videle, județul Teleorman - titular OMV Petrom SA .
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00 - 16.30, vineri între orele 8.00 - 14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

20.04.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Stației de apă Rogojina“, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Jupânești, sat Vierșani, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


19.04.2022
Anunț public

OMV PETROM S.A. prin EXPERT PETROLEUM SOLUTIONS SRL, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Conductă de amestec și L.E.S. sonda 719 Bâlteni“, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bâlteni, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


19.04.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 30 Pordeanu”, propus a fi amplasat in extravilanul localității Beba Veche, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului - APM Timiș, din municipiul Timișoara, Bdul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

18.04.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Deciziei etapei de încadrare nr. 8819/11.11.2019 emisă pentru proiectul ,,Desființare Construcții şi instalații din cadrul Parcului 43 Cosmeşti’’ amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman in zilele de luni până joi, între orele 8:00-16:00 şi vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.
 

18.04.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Deciziei etapei de încadrare nr. 8590/21.10.2019 emisă pentru proiectul ,,Desființare Construcții şi instalații din cadrul Parcului 33 Cosmeşti’’ amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman in zilele de luni până joi, între orele 8:00-16:00 şi vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.


18.04.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare drum acces, careu foraj, foraj, echipare pentru producție sonda 1807 Cartojani, conductă de la Sonda 1807 Cartojani la Parcul 4 Roata și LEA 0.5KV de la sonda 1807 Cartojani la sonda 1606 Cartojani„ propus a fi amplasat în Comuna Roata de Jos, T114,115,128,  județul Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucuresti, bl. 111, Sc A+B, județul Giurgiu, în zilele de luni – joi între orele 9°° - 14°° și vineri între orele 9°° - 12°° și la sediul OMV Petrom S.A. din București, Str. Coralilor, Nr. 22,  sector 1.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.


18.04.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 2117 Blejești”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 2117 Blejești”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

18.04.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 2236 Videle”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 2236 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

 15.04.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1603 Grădinari”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: NU SE SUPUNE EVALUĂRII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUĂRII ADECVATE/EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APĂ, de către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1603 Grădinari”, propus a fi amplasat în comuna Domnești, Jud. Ilfov.
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Ilfov: Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de Luni - Vineri între orele 900 - 1200 , precum și la următoarea adresă de internet: apmif.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov - Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

15.04.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare                                              

OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL,  cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 409 Tinca”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, asupra evaluarii adecvate și asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 409 Tinca”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Tinca, județul Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM BIHOR.


15.04.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL,  cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat/reconstrucție ecologică din cadrul bateriei cazane 42 din Parc 42 Suplacu de Barcău”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, asupra evaluarii adecvate și asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat/reconstrucție ecologică din cadrul bateriei cazane 42 din Parc 42 Suplacu de Barcău”, propus a fi realizat în extravilanul localității Suplacu de Barcău, județul Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM BIHOR.


14.04.2022
ANUNŢ  PUBLIC privind solicitarea de actualizare a Autorizației Integrate de Mediu

depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, str. Oituz, nr.23 de către OMV PETROM SA cu sediul în București, strada Coralilor nr.22, sector 1, în scopul desfășurării activităților de:
valorificarea deșeurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfășurarea activității de tratare biologică;
depozitarea temporară a deșeurilor periculoase înaintea activității de valorificare/eliminare cu o capacitate totală de peste 50 t;
prevăzute în anexa nr. 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale la pct. 5.1.a și pct. 5.5.
Solicitarea de actualizare a Autorizației Integrate de Mediu se referă la ”Stația de bioremediere” și ”Platforma de stocare temporară Runcu Zemeș”, instalații existente.
Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită actualizarea autorizației integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, strada Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, strada Oituz, nr. 23 sau electronic la adresa de e-mail: office@apmbc.anpm.ro până la data de 15.04.2022.
 

14.04.2022
Anunţ public  privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 4002 Videle Vest” propus a fi amplasat în extravilanul com. Bucșani, Județul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele      9.00-14.00 şi vineri intre orele 9.00-12.00 și la OMV PETROM SA. cu sediul în București, sector 1, Str. Coralilor, nr. 22, clădire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

14.04.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1735 MMPG Taşbuga”,  propus a fi realizat în extravilanul comunei Asău, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

14.04.2022
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 208 MMPG Taşbuga”,  propus a fi realizat în extravilanul comunei Asău, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

13.04.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA – anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 385 Tazlău” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, județul Bacău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, ȋn zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

13.04.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA – anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 991 Tazlău” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, județul Bacău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, ȋn zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

12.04.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj, echipare suprafață, conductă și LEA la sondele 1334 Vața, 1386 Vața și 1389 Vața”, propus a fi amplasat în Comuna Bărăști, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, la sediul OMV Petrom S.A., Zona de Producție Valahia, în Municipiul Pitești, b-dul Republicii, nr. 160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, Str. Coralilor, Nr. 22,  sector 1, în zilele de luni - vineri, între orele 10°° - 14°°.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.
 

12.04.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj, echipare suprafață, conductă și LES la sondele 1336 Vața și 1337 Vața”, propus a fi amplasat în Comuna Spineni, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, la sediul OMV Petrom S.A., Zona de Producție Valahia, în Municipiul Pitești, b-dul Republicii, nr. 160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, Str. Coralilor, Nr. 22,  sector 1, în zilele de luni - vineri, între orele 10°° - 14°°.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.
 

12.04.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj, echipare suprafață, conductă, Manifold și LEA la sondele 1387 Vața și 1388 Vața”, propus a fi amplasat in Comuna Spineni, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, la sediul OMV Petrom S.A., Zona de Producție Valahia, în Municipiul Pitești, b-dul Republicii, nr. 160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, Str. Coralilor, Nr. 22,  sector 1, în zilele de luni - vineri, între orele 10°° - 14°°.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

12.04.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 7045 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Variaș, identificat prin CF nr. 405140, comuna Variaș, județul Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 7045 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Variaș, identificat prin CF nr. 405140, comuna Variaș, județul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

11.04.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 630 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Orțișoara, CF nr. 106054, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului din localitatea Timișoara, și la sediul beneficiarului: OMV Petrom SA, Str. Coralilor, nr. 22, București, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

11.04.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 761 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Orțișoara, CF nr. 106083, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului din localitatea Timișoara, și la sediul beneficiarului: OMV Petrom SA, Str. Coralilor, nr. 22, București, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

08.04.2022
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extensie conductă magistrală de gaze Parc 11 Săpata - Parc 15 bis Vața„ propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City) în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.
 

07.04.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA reprezentată prin SC Teche Construct Solutions SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 2236 Videle” propus a fi amplasat în orașul Videle, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării nr.1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.

06.04.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 81 PITULAŢI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 81 PITULAŢI”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Scăești, sat Scăești, județul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

06.04.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 152 MALU MARE”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 152 MALU MARE”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Malu Mare, județul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

05.04.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA – Zona de producție Moldova anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Optimizare G2P/CHP în zona Moinești – Depozit Albotești”, propus a fi amplasat în municipiul Moinești, județul Bacău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, str.Oituz, nr.23 și la sediul SC OMV PETROM din București, sector 1, str.Coralilor nr.22, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

05.04.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 3657 Videle Vest,  propus a fi amplasat în  extravilanul orașului Videle , județul Teleorman- titular OMV PETROM SA .
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

05.04.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 1437 Preajba Sud,  propus a fi amplasat în  extravilanul comunei Scurtu Mare , județul Teleorman- titular OMV PETROM SA .
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

05.04.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 207 Baciu,  propus a fi amplasat în  extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman - titular OMV Petrom SA .
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00 - 16.30, vineri între orele 8.00 - 14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

05.04.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 1436 Preajba Sud,  propus a fi amplasat în  extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman - titular OMV Petrom SA .
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00 - 16.30, vineri între orele 8.00 - 14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

05.04.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 968 Preajba Sud,  propus a fi amplasat în  extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman - titular OMV Petrom SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00 - 16.30, vineri între orele 8.00 - 14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

05.04.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 295 Blejești,  propus a fi amplasat în  extravilanul comunei Blejești, județul Teleorman - titular OMV Petrom SA .
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00 - 16.30, vineri între orele 8.00 - 14.00 și la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman.

05.04.2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 1910 Blejești,  propus a fi amplasat în  extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman - titular OMV Petrom SA .
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00 - 16.30, vineri &