Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide
img_PNRR1

OMV Petrom SA - “Extindere capacitate producție hidrogen verde prin construire instalație de 6kNm3h hidrogen prin electroliza apei, utilități și organizare de șantier”

OMV Petrom SA, în calitate de Beneficiar, a semnat împreună cu Ministerul Energiei , în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Pilonul I. Tranziția verde - Componenta 6. Energie, Contractul de finanțare nr. 154/29.12.2023 pentru realizarea proiectului “Extindere capacitate producție hidrogen verde prin construire instalație de 6kNm3h hidrogen prin electroliza apei, utilități și organizare de șantier”. 

Obiectivele proiectului vizează punerea în funcțiune a unei instalații noi de electroliză cu capacitatea de 35MW pentru producția a 18,12 MWH2out și utilizarea acestuia în producția combustibililor cu amprentă redusă de carbon utilizați în transport, precum combustibili sustenabili de aviație (Sustainable Aviation Fuel - SAF), cât și a bio-componentilor tip diesel - uleiul vegetal hidrogenat (Hidrogenated Vegetable Oil - HVO).

Proiectul a cărui perioadă de implementare, conform Contractului de finanțare anterior amintit, a demarat la data de 29.12.2023 este finanțat prin PNRR, Măsura de investiții – Investiția I.2 –Infrastructură de distribuție a gazelor regenerabile (utilizarea gazului natural în combinație cu hidrogenul verde ca măsură de tranziție), precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și / sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice-sub-măsura 2.2 – Sprijinirea investițiilor în construirea de capacități pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză, Cod Apel PNRR/2023/C6/M Energiei/I2 – Sub-măsura 2.2 (relansat).

Investiția pe care OMV Petrom SA și-a propus să o realizeze, prin accesarea fondurilor nerambursabile PNRR, contribuie la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – Componenta C6. Energie, măsura de investiții I.2 și se ridică la valoarea totală de 480.443.092,91 lei, din care:

  • valoarea totală eligibilă este de 357.234.478,05 lei, din care valoarea maximă eligibilă nerambursabilă este de 142.665.500 lei
  • valoarea neeligibilă a cheltuielilor, care se acoperă din contribuția proprie a beneficiarului este de 46.690.990,25 lei

Proiectul este implementat de către OMV Petrom S.A. în regiunea Sud - Muntenia pe platforma rafinăriei Petrobrazi, strada Trandafirilor, nr. 65, comuna Brazi, jud. Prahova, în perioada 29.12.2023 – 31.12.2025 și susține trecerea la o economie neutră din punct de vedere climatic și contribuie la obiectivele UE în ceea ce privește decarbonizarea pentru anii 2030 și 2050.  

Activităţi de informare şi publicitate proiect:

Până în prezent au fost derulate următoarele activități de informare şi publicitate:

  • Anunțul de publicare start proiect poate fi găsit aici și comunicat presă în media
  • Publicare anunț privind lansarea procedurii competitive de achiziții pentru atribuirea contractului având ca obiect ,,Furnizarea de electrolizoare si servicii conexe”
  • Creare pagină web dedicată proiectului pe website-ul companiei.

Date contact beneficiar:

OMV Petrom S.A., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/40/8302/1997, cod fiscal 1590082, cu sediul în Str. Coralilor, nr. 22, (Petrom City), Sectorul 1, București, Cod Poștal 013329, telefon +40 (372) 8 68632, E-mail: office@petrom.com

img_PNNR2 EN

https://mfe.gov.ro/pnrr/               https://www.facebook.com/PNRROficial/