Contact
OMV Group Websites
en ro
Logout
OMV Group Websites
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Group www.omv.com OMV Romania www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Close

Public announcements (Romanian only)

Anunţuri publice
22-12-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectelor "Lucrări de abandonare aferente sondei 194 Ciuresti Nord" propus a fi amplasat in com. Icoana, "Lucrări de abandonare aferente sondei 234 Ciuresti Nord" propus a fi amplasat in com. Icoana, "Lucrări de abandonare aferente sondei 2491 Ciuresti Nord" propus a fi amplasat in com. Icoana, "Lucrări de abandonare aferente sondei 422 Ciuresti Nord" propus a fi amplasat in com. Icoana, "Lucrări de abandonare aferente sondei 2781 Negreni Olt" propus a fi amplasat in localitatea Optasi Magura, "Lucrări de abandonare aferente sondei 1044 Otesti" propus a fi amplasat in localitatea Cungrea, "Lucrări de abandonare aferente sondei 2524 Otesti" propus a fi amplasat in localitatea Verguleasa, judetul OLT, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectele deciziilor de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul APM OLT Slatina, Str.  Ion Morosanu, Nr. 3, Jud. OLT, in zilele de LUNI – VINERI, intre orele 8 – 14., precum şi la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

22-12-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 355 Cherestur", propus a fi amplasat în comuna Dudeștii Vechi, CF nr. 403349, jud Timiș. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, municipiul Timișoara, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, și la titular: Timișoara, Piața Unirii, nr. 3, jud. Timiș, în zilele de luni- joi între orele 800 - 1630, vineri între orele 800 - 1400.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis

21-12-2017 Anunt Public

OMV Petrom S.A., titular al proiectului ”Construcția conductelor de  apă și gaz de la GP 34 la Platformele 8 și 10”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Construcția conductelor de apă și gaz de la GP 34 la Platformele 8 și 10, propus a fi amplasat
în loc. Leșmir și Șumal, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.12.2017.

21-12-2017 Anunt Public

SC OMV Petrom SA- Zona de Producție VI –Muntenia  Central, cu   sediul in sat Viforâta,  comuna Aninoasa,  str.Aleea  Sinaia, nr.6, jud. Dâmbovița, anunța publicul interesat asupra  depunerii Raportului privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul: ” Amenajare drum acces și careu de foraj, foraj, echipare de suprafață și LEA 0,5KV sonda 3374 Strâmbu”, propus a fi amplasat în comuna Bogați, sat Strâmbu, jud.Argeș.
Tipul deciziei posibile luate de APM Argeș  poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu. 
Raporul   privind Impactul asupra Mediului   poate fi consultat la sediul  APM Argeș  din  Pitești , str.Egalității,nr.50 A, jud. Argeș  și la sediul SC OMV Petrom SA- Zona de Producție VI –Muntenia  Central, cu   sediul in sat Viforâta,  comuna Aninoasa,  str.Aleea  Sinaia, nr.6, jud. Dâmbovița,  în zilele  de  luni-vineri,   între orele  10-14
Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet http//apmag.anpm.ro
Dezbaterea publică a raportelor privind impactul asupra mediului  va avea loc la Primăria com.Bogați, jud. Argeș , în data de  16.01.2017 , începand cu ora 13 00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii /opinii / observații privind documentele menționate la sediul APM Argeș, până la data de   16.01.2017.                       
 

20-12-2017 Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 430 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru- 96 sonde, județul Teleorman” anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare  nr. 14677/20.12.2013 revizuita, pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 430 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru- 96 sonde, județul Teleorman” amplasat în extravilanul comunei Poeni, jud. Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri  între orele 8.00 -14.00 și la sediul OMV Petrom SA  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9.00-15.00, precum și la următoarea adresa de internet : http://amptr.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în  termen de 10 zile de la publicare.

20-12-2017Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit

 OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 937 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru- 96 sonde, județul Teleorman” anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare  nr. 14672/20.12.2013 revizuita pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 937 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru- 96 sonde, județul Teleorman” amplasat în extravilanul comunei Poeni, jud. Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri  între orele 8.00 -14.00 și la sediul OMV Petrom SA  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9.00-15.00, precum și la următoarea adresa de internet : http://amptr.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în  termen de 10 zile de la publicare.

20-12-2017 Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 939 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru- 96 sonde, județul Teleorman” anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare  nr. 14666/20.12.2013 revizuita, pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 939 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru- 96 sonde, județul Teleorman” amplasat în extravilanul comunei Poeni, jud. Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri  între orele 8.00 -14.00 și la sediul OMV Petrom SA  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9.00-15.00, precum și la următoarea adresa de internet : http://amptr.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în  termen de 10 zile de la publicare.

20-12-2017 Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit

 OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 1277 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru- 96 sonde, județul Teleorman” anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare  nr. 14705/20.12.2013 revizuita, pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1277 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru- 96 sonde, județul Teleorman” amplasat în extravilanul comunei Poeni, jud. Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri  între orele 8.00 -14.00 și la sediul OMV Petrom SA  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9.00-15.00, precum și la următoarea adresa de internet : http://amptr.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în  termen de 10 zile de la publicare.

19-12-2017 Anunt Public

OMV PETROM SA din Bucuresti, Str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele:
„Lucrari de abandonare aferente sondei 3322 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Teslui (x= 341849,99, y= 450187,31), Judetul Olt, 
„Lucrari de abandonare aferente sondei 3341 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Teslui (x= 342833,12, y= 450300,94), Judetul Olt,
„Lucrari de abandonare aferente sondei 3334 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Teslui (x= 340579,83, y= 450324,95), Judetul Olt,
„Lucrari de abandonare aferente sondei 3431 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Teslui (x= 343070,3, y= 450590,17), Judetul Olt,
„Lucrari de abandonare aferente sondei 3303 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Oporelu (x= 341950,23, y= 451543,62), Judetul Olt,
„Lucrari de abandonare aferente sondei 3428 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Oporelu (x= 342583,39, y= 455452,36), Judetul Olt.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Morosanu, nr.3, jud. Olt si la adresa: OMV PETROM SA din Bucuresti, Str. Coralilor, nr.22 in zilele de luni până vineri, intre orele 8 – 14.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt.

19-12-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, ”, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de catre APM Timis de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi a nu se efectua evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Lucrari de decontaminare si reconstructive ecologica a amplasamentului Depozitului de produse petroliere Lugoj” propuse in localitatea Lugoj, str. Buziasului, nr. 16 A, judet Timis.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediu APM Timis, Judetul timis, localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de  luni-joi intre orele 800-1400 precum si la aurmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro- acorduri de mediu
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunț pana la data de 27.12.2017.

15-12-2017 Anunt Public

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Construcția conductelor de  apă și gaz de la GP 34 la Platformele 8 și 10,  propus a fi amplasat în loc. Leșmir și Șumal, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

15-12-2017 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A. anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele: "Lucrări de abandonare aferente sondei 194 Ciuresti Nord" propus a fi amplasat in com. Icoana, "Lucrări de abandonare aferente sondei 234 Ciuresti Nord" propus a fi amplasat in com. Icoana, "Lucrări de abandonare aferente sondei 2491 Ciuresti Nord" propus a fi amplasat in com. Icoana, "Lucrări de abandonare aferente sondei 422 Ciuresti Nord" propus a fi amplasat in com. Icoana, "Lucrări de abandonare aferente sondei 2781 Negreni Olt" propus a fi amplasat in localitatea Optasi Magura, "Lucrări de abandonare aferente sondei 1044 Otesti" propus a fi amplasat in localitatea Cungrea, "Lucrări de abandonare aferente sondei 2524 Otesti" propus a fi amplasat in localitatea Verguleasa, judetul OLT.
Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul APM OLT Slatina, Str.  Ion Morosanu, Nr. 3, Jud. OLT si la sediul OMV Petrom S.A., Str. Coralilor, Nr. 22, Bucuresti, in zilele de LUNI – VINERI, intre orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, Str.  Ion Morosanu, Nr. 3, Jud. OLT.

15-12-2017 Anunt Public

OMV PETROM SA din Bucuresti, Str. Coralilor, nr.22, titular al proiectelor: 
„Lucrari de abandonare aferente sondei 3322 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Teslui (x= 341849,99, y= 450187,31), Judetul Olt, 
„Lucrari de abandonare aferente sondei 3341 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Teslui (x= 342833,12, y= 450300,94), Judetul Olt,
„Lucrari de abandonare aferente sondei 3334 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Teslui (x= 340579,83, y= 450324,95), Judetul Olt,
„Lucrari de abandonare aferente sondei 3431 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Teslui (x= 343070,3, y= 450590,17), Judetul Olt,
„Lucrari de abandonare aferente sondei 3303 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Oporelu (x= 341950,23, y= 451543,62), Judetul Olt,
„Lucrari de abandonare aferente sondei 3428 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Oporelu (x= 342583,39, y= 455452,36), Judetul Olt,
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei  de încadrare de către APM Olt.

Nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesară evaluarea adecvată, pentru proiectele propuse a fi amplasate în locaţiile menţionate.

Proiectele deciziei de încadrare si motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt, din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud, Olt in zilele de luni - joi, intre orele 800-1400 precum şi la următoarea adresă de internet : http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectele deciziilor de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

13-12-2017 Anunt Public

„SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 97 Plopeasa”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în extravilan comuna Căneşti, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţului, până la data de 18.12.2017”

13-12-2017 Anunt Public

„SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 432 Bărbuncesti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în extravilan comuna Tisau, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţului, până la data de 18.12.2017”

8-12-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Desfiinţare sonda 168 AR Boldeşti şi lucrări conexe”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Desfiinţare sonda 168 AR Boldeşti şi lucrări conexe”,, propus a fi amplasat in localitatea Boldeşti Scăieni, judeţul Prahova.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 12.12.2017.

7-12-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA  anunţă  publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul “ Lucrări de abandonare la sonda 1277 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”, amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

7-12-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA  anunţă  publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul “ Lucrări de abandonare la sonda 430 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”, amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

7-12-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA  anunţă  publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul “ Lucrări de abandonare la sonda 937 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”,  amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

7-12-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA  anunţă  publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul “ Lucrări de abandonare la sonda 939 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”, amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

7-12-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de Remediere si Reabilitare aferente sondei 495 Filiu” amplasat in judetul Brăila, extravilan loc. Bordei Verde: proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila - mun, Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, bl. B5, in zilele lucrătoare între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pana la data de 11.12.2017 .

7-12-2017 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului: Desființare depozit produse petroliere OMV Petrom Zalău-Demolare constructii existente, anunță  publicul  interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul Desființare depozit produse petroliere OMV Petrom Zalău-Demolare constructii existente, propus a fi amplasat în mun. Zalău, str. Depozitelor, nr. 4, Jud. Sălaj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Salaj din Zalău,  str. Parcului , nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni pana joi, intre orele 8:30-16:00 și vineri,  intre orele 08:30-13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare, pâna la data de 11.12.2017

7-12-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de Remediere si Reabilitare aferente sondei 495 Filiu” amplasat in judetul Brăila, extravilan loc. Bordei Verde: proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila - mun, Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, bl. B5, in zilele lucrătoare între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pana la data de  11.12.2017 .

6-12-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 48 Mihoc”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul comunei Solont, judeţul Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni – joi între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 11.12.2017.

6-12-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 70 Mihoc”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul comunei Solont, judeţul Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni – joi între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 11.12.2017.

4-12-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Desfiinţare sonda 168 AR Boldeşti şi lucrări conexe”, amplasat in localitatea Lipăneşti, judeţul Prahova.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 si la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.omvpetrom.com.
Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

29-11-2017 Anunt Public

OMV PETROM SA - ASSET IV MOESIA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Construire rezervoare 1000 mc - Depozit 26 Cosmeşti”, amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti, sat Cosmeşti, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni - joi, între orele 8.00 - 16.30 şi vineri între orele 8.00 - 14.00 şi la sediul titularului situat în oraş Bolintin Vale, str. Republicii nr. 2, judeţul Giurgiu.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

29-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timis  de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 25 Jimbolia, jud. Timiş” propus a fi amplasat în localitatea Jimbolia, jud. Timiş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18 - 18A, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30, vineri între orele 8.00 -14.00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro –acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pană la data de 03.12.2017.

29-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2441 Vaţa”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2441 Vaţa”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Vedea, judeţul Argeş.        
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 4.12.2017

29-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2418 Vaţa”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2418 Vaţa”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Vedea, judeţul Argeş.        
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 4.12.2017

29-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 865 Vaţa”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 865 Vaţa”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Vedea, judeţul Argeş.        
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 4.12.2017

29-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 842 Vaţa”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 842 Vaţa”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Vedea, judeţul Argeş.        
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 4.12.2017

29-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2449 Vaţa”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2449 Vaţa”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Vedea, judeţul Argeş.        
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 4.12.2017

28-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, Clădirea Petrom City, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 118 Ţepu”, cu amplasamentul în extravilan comuna Munteni, T47/1, P Cc 384/2, De 384/3, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM  Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de luni - joi între orele 830-1600 şi vineri între orele 830 – 1330.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, APM Galaţi.

28-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, Clădirea Petrom City, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 107 bis Buciumeni”, cu amplasamentul în extravilan comuna Ţepu, T53, P 451, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM  Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de luni - joi între orele 830-1600 şi vineri între orele 830 – 1330.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, APM Galaţi.

28-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, Clădirea Petrom City, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 109 Buciumeni”, cu amplasamentul în extravilan comuna Ţepu, T53, P 451, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM  Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de luni - joi între orele 830-1600 şi vineri între orele 830 – 1330.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, APM Galaţi.

28-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, Clădirea Petrom City, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 325 Buciumeni”, cu amplasamentul în extravilan comuna Ţepu, T49, P 25, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM  Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de luni - joi între orele 830-1600 şi vineri între orele 830 – 1330.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, APM Galaţi.

28-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, Clădirea Petrom City, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 330 Buciumeni”, cu amplasamentul în extravilan comuna Ţepu, T49, P 25, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM  Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de luni - joi între orele 830-1600 şi vineri între orele 830 – 1330.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, APM Galaţi.

27-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timis  de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 25 Jimbolia, jud. Timiş” propus a fi amplasat în localitatea Jimbolia, jud. Timiş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18 - 18A, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30, vineri între orele 8.00 -14.00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro –acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pană la data de 01.12.2017.

27-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare  de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul “Lucrari de abandonare de suprafata aferente sondei 124 Calacea, Jud. Timis”, propus a fi amplasat in localitatea Calacea, CF nr. 106103 Calacea, jud Timis.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timis, localitatea Timisoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 04.12.2017.

24-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 601 Frumoasa”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Balcani, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

24-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 602 Frumoasa”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Balcani, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

24-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 616 Frumoasa”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Balcani, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

24-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 618 Frumoasa”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Balcani, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

24-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 622 Frumoasa”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Balcani, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

24-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 625 Frumoasa”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Balcani, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

24-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 613 Frumoasa”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Balcani, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

24-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 2449 Vaţa”, propus a fi amplasat în extravilantul com. Vedea, sat Lungani, judeţul Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A , jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

22-11-2017 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A.„ anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 2418  VATA" propus a fi amplasat in com.Vedea jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate Ia sediul A.P.M.Arges din Piteşti, str.Egalitatii,nr.50 A, jud. Argeş si la sediul SC OMV Petrom SA, in zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

22-11-2017 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A.„ anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 842 VATA”propus a fi amplasat in corn.Vedea, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Arges din Piteşti, str.Egalitatii,nr.50 A, jud. Argeş si la sediul SC OMV Petrom SA, in zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

22-11-2017 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A.„ anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 865 Vata" propus a fi amplasat in corn.Vedea, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Arges din Piteşti, str.Egalitatii,nr.50 A, jud. Argeş si la sediul SC OMV Petrom SA, in zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

22-11-2017 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A.„ anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 2441 VATA" propus a fi amplasat in corn.Vedea, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Arges din Piteşti, str.Egalitatii,nr.50 A, jud. Argeş si la sediul SC OMV Petrom SA, in zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

22-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 495 Filiu”  propus a fi amplasat în judeţul Brăila, extravilanul localității Bordei Verde.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila, municipiul Brăila, B-dul Independenţei, Nr. 16, Bloc B 5 şi la sediul SC OMV PETROM SA din municipiul Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, în zilele lucrătoare, între orele 900-1300.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

22-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., Zona de Producție III Muntenia Vest cu sediul în Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș, titular al proiectului „Conductă total PMAN 22 Vaţa - Parc 15 bis Vaţa„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Conductă total PMAN 22 Vaţa - Parc 15 bis Vaţa„, propus a fi amplasat în comuna Vedea, sat Lungani, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

21-11-2017 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti Sector 1, str. Coralilor nr.22, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 990 Carei”, amplasat în oraşul Carei, judeţul Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat. 
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data prezentului anunţ.

21-11-2017 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul în Bucureşti, Str. Coralilor, nr.22, sector 1, titular al proiectelor din județul Olt:
-„Lucrări de abandonare aferente sondei 1677 Otești”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localității Cungrea (X=356875.48, Y=454887.85), 
-„Lucrări de abandonare aferente sondei 1283 Otești”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localității Cungrea (X=353538.34, Y=453070.59), 
-„Lucrări de abandonare aferente sondei 1693 Otești”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localității Cungrea (X=356367.01, Y=451870.99), 
-„Lucrări de abandonare aferente sondei 3321 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localității Teslui (X=342642.97, Y=451478.18), 
-„Lucrări de abandonare aferente sondei 3348 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localității Teslui (X=340033, Y=450318,81),
-„Lucrări de abandonare aferente sondei 3406 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localității Oporelu (X=342168.29, Y=455554.52),
-„Lucrări de abandonare aferente sondei 3413 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localității Teslui (X=340759.90, Y=451170.80).
anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt.
Nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesară evaluarea adecvată, pentru proiectele propuse a fi amplasate în locaţiile menţionate.
Proiectele deciziei de încadrare si motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt, din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud, Olt in zilele de luni - joi, intre orele 900-1300 precum şi la următoarea adresă de internet : http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectele deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 27.11.2017.

20-11-2017 Anunt Public

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR și OMV Petrom S.A. – Zona de Producție 1 Crișana Banat anunță publicul interesat că, în urma parcurgerii etapei  de încadrare conform prevederilor HG nr. 1076/2004 pentru PUZ „Amplasarea, forajul, echiparea și exploatarea sondelor 131E, 145E, 159E, 702BIS, 130E, 130V” - propus in comuna Suplacu de Barcău, satul Suplacu de Barcău, nr. cad. 51450, 51130, titular  - OMV PETROM S.A., București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Comitetul Special Constituit  întrunit în data de 15.11.2017 a decis încadrarea planului în categoria celor pentru care  nu este necesară evaluarea de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun în scris la sediul APM Bihor, B-dul. Dacia nr. 25/A  tel. 0259 444590, până la data de 25.11.2017 (ziua limita de primire a observaţiilor = 10 zile  calendaristice  de  la  data  anunţului).

20-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1644 Bălăria’’ propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 30890, nr. cad. 661, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9-12,00.

20-11-2017 Anunt Public

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 1466 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru- 96 sonde, județul Teleorman” anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare  nr. 14739/20.12.2013 revizuite(2) pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1466 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru- 96 sonde, județul Teleorman” amplasat în extravilanul comunei Poeni, jud. Teleorman. 
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri  între orele 8.00 -14.00 și la sediul OMV Petrom SA  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9.00-15.00, precum și la următoarea adresa de internet : http://amptr.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în  termen de 10 zile de la publicare.

20-11-2017 Anunt Public

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 638 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru- 96 sonde, județul Teleorman” amplasat în extravilanul comunei Poeni, jud. Teleorman anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de revizuite(2) de către APM Teleorman:  
Nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate
In cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul propus a fi amplasat in extravilanul localității Poeni, județul Teleorman. 
Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 și vineri  între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresa de internet : http://amptr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

20-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei  1584 Cartojani’’ propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, sat Roata de Jos , Parcul 4 Roata, jud. Giurgiu titular SC OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii  competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu şi la sediul SC OMV PETROM SA cu sediul în municipiul Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii  competente pentru protecţia mediului Giurgiu.

20-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei  1376 Cartojani’’ propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, sat Roata de Jos , Parcul 6 Roata, jud. Giurgiu titular SC OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii  competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu şi la sediul SC OMV PETROM SA cu sediul în municipiul Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii  competente pentru protecţia mediului Giurgiu.

20-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1634 Bălăria’’ propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32265, nr. cad. 529, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9-12,00.

20-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1617 Bălăria’’ propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32252, nr. cad. 596, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9-12,00.

20-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1612 Bălăria’’ propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 30889, nr. cad. 659, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9-12,00.

20-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1606 Bălăria’’ propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32264, nr. cad. 648, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9-12,00.

20-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1443 Bălăria’’ propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32257, nr. cad. 692, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9-12,00.

20-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1442 Bălăria’’ propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32263, nr. cad. 684, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9-12,00.

20-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1438 Bălăria’’ propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32266, nr. cad. 689, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9-12,00.

20-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 2108 Bălăria’’ propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32251, nr. cad. 584, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9-12,00.

20-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1649 Bălăria’’ propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32253, nr. cad. 610, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9-12,00.

20-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1660 Bălăria’’ propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32258, nr. cad. 712, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9-12,00.

20-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1683 Bălăria’’ propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32267, nr. cad. 581, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9-12,00.

20-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1833 Bălăria’’ propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32255, nr. cad. 640, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9-12,00.

20-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1837 Bălăria’’ propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32259, nr. cad. 713, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9-12,00.

20-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1861 Bălăria’’ propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32256, nr. cad. 641, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9-12,00.

20-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1900 Bălăria’’ propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32260, nr. cad. 724, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9-12,00.

20-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1903 Bălăria’’ propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32254, nr. cad. 624, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9-12,00.

20-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1994 Bălăria’’ propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32262, nr. cad. 672, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9-12,00.

17-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului „Conductă HDPE de la sonda 2063 Cocu modul Negrea la Parc 11 Sămara„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Conductă HDPE de la sonda 2063 Cocu modul Negrea la Parc 11 Sămara„ propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, județul Argeș. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

17-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului „Conductă de amestec sonda 2958 Cocu – Parc 10 Cocu„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM  Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Conductă de amestec sonda 3121 Cocu – Parc 23 Cocu„, propus a fi amplasat în comuna Cocu, sat Făcălețești, județul Argeș. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

17-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului „Conductă de amestec sonda 3121 Cocu – Parc 23 Cocu„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM  Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Conductă de amestec sonda 3121 Cocu – Parc 23 Cocu„ - tronson, propus a fi amplasat în comuna Cocu, sat Făcălețești, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

16-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., - Zona de Produc?ie VI Muntenia Central, cu sediul în comuna Aninoasa,sat Viforâta, str.Aleea Sinaia, nr.6, jud.Dâmbovita anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a acordului de mediu,pentru proiectul: „Lucrari de suprafata pentru foraj (careu de sonda si drum acces) forajul sondei si conducta de gaze la sonda 1529 Vulturesti” propus a fi amplasat în comuna Vulturesti,jud.Arges
Proiectul acordului de mediu ?i informa?iile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Arge? din Pite?ti, str.Egalita?ii, nr. 50 A, jud. Arge? , în zilele de luni – vineri, intre orele 10 – 14 precum ?i la adresa de internet http//apmag.anpm.ro.
Observa?iile/contesta?iile publicului se primesc la sediul APM Arge?, in termen de 8 zile de la data afi?arii anun?ului, pâna la data de 24.11.2017.

16-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., - Zona de Produc?ie VI Muntenia Central, cu sediul în comuna Aninoasa,sat Viforâta, str.Aleea Sinaia, nr.6, jud.Dâmbovita anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a acordului de mediu,pentru proiectul: „„Reamenajare drum acces, careu foraj si forajul sondei 2013 Bradu”” propus a fi amplasat în comuna Bradu,jud.Arges
Proiectul acordului de mediu ?i informa?iile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Arge? din Pite?ti, str.Egalita?ii, nr. 50 A, jud. Arge? , în zilele de luni – vineri, intre orele 10 – 14 precum ?i la adresa de internet http//apmag.anpm.ro.
Observa?iile/contesta?iile publicului se primesc la sediul APM Arge?, in termen de 8 zile de la data afi?arii anun?ului, pâna la data de 24.11.2017.

16-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., - Zona de Produc?ie VI Muntenia Central, cu sediul în comuna Aninoasa,sat Viforâta, str.Aleea Sinaia, nr.6, jud.Dâmbovita anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a acordului de mediu,pentru proiectul: „Amenajare drum acces,careu foraj‚ foraj,echipare de suprafata si alimentarea cu energie electrica a sondei 2017 Oarja” propus a fi amplasat în ora?ul Topoloveni,jud.Arges
Proiectul acordului de mediu ?i informa?iile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Arge? din Pite?ti, str.Egalita?ii, nr. 50 A, jud. Arge? , în zilele de luni – vineri, intre orele 10 – 14 precum ?i la adresa de internet http//apmag.anpm.ro.
Observa?iile/contesta?iile publicului se primesc la sediul APM Arge?, in termen de 8 zile de la data afi?arii anun?ului, pâna la data de 24.11.2017.

14-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producție III Muntenia Vest, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  „Construire conductă total PMAN 22 Vața – Parc 15 Vața” propus a fi amplasat în comuna Vedea, sat Lungani, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeş, şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A  Zona de Producţie III Muntenia Vest, cu sediul în Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, jud. Argeş, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

14-11-2017 Anunt Public

SC OMV Petrom SA, titular al proiectului: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 1718 Talpa’’, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei  etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 1718 Talpa’’, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, sat Ciuperceni, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până  joi,  între orele 800 – 1630, vineri între orele 800 – 1400, şi la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

10-11-2017 Anunt Public

OMV PETROM SA din București, Str. Coralilor, nr.22, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de abandonare aferente sondei 3321 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localității Teslui (X=342642.97, Y=451478.18), Județul Olt. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt si la adresa: OMV PETROM SA din București, Str. Coralilor, nr.22 in zilele de luni până vineri, intre orele 8 – 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt.

10-11-2017 Anunt Public

OMV PETROM SA din București, Str. Coralilor, nr.22, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de abandonare aferente sondei 3348”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localității Teslui (X=340033, Y=450318,81), Județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt si la adresa: OMV PETROM SA din București, Str. Coralilor, nr.22 in zilele de luni până vineri, intre orele 8 – 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt.

10-11-2017 Anunt Public

OMV PETROM SA din București, Str. Coralilor, nr.22, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de abandonare aferente sondei 3406 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localității Oporelu (X=342168.29, Y=455554.52), Județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt si la adresa: OMV PETROM SA din București, Str. Coralilor, nr.22 in zilele de luni până vineri, intre orele 8 – 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt.

10-11-2017 Anunt Public

OMV PETROM SA din București, Str. Coralilor, nr.22, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de abandonare aferente sondei 3413 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localității Teslui (X=340759.90, Y=451170.80), Județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt si la adresa: OMV PETROM SA din București, Str. Coralilor, nr.22 in zilele de luni până vineri, intre orele 8 – 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt.

9-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Bihor: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul – „Lucrări de abandonare aferente sondei 4107 Suplac (4107 Exploatare)” propus a fi realizat în extravilanul localităţii Suplacu de Barcău, jud. Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor din municipiul Oradea, B-dul. Dacia nr. 25 / A, jud. Bihor, şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A., Str. Coralilor, Nr. 22, Petrom City, Bucuresti, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00 -14.00.
Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării pe site.

9-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bihor: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul – „Lucrări de abandonare aferente sondei 3 Mihai Bravu Vest” propus a fi realizat în extravilanul localităţii Tamăseu, jud. Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor din municipiul Oradea, B-dul. Dacia nr. 25 / A, jud. Bihor, şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A., Str. Coralilor, Nr. 22, Petrom City, Bucureşti, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00 -14.00.
Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării pe site.

9-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bihor: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul – „Lucrări de abandonare aferente sondei 561 Mihai Bravu Vest” propus a fi realizat în extravilanul localităţii Tamăşeu, jud. Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Bihor din municipiul Oradea, B-dul. Dacia nr. 25 / A, jud. Bihor, şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A., Str. Coralilor, Nr. 22, Petrom City, Bucureşti, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00 -14.00.
Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării pe site.

9-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. , ZONA DE PRODUCŢIE X- PETROMAR, CONSTANŢA  anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE SĂPARE A SONDEI DE EXPLOATARE LVO7 LEBăDA VEST” din perimetrul de explorare - exploatare – dezvoltare XVIII Istria.
Tipul deciziei posibile luate de APM Constanţa poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu .
Raportul  poate  fi consultat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Constanţa, str. Unirii nr.23 şi la  sediul OMV PETROM S.A.- ZONA DE PRODUCŢIE X- PETROMAR , în municipiul Constanţa, Incintă Port Dana 34, judeţul Constanţa, în zilele de luni – vineri, între orele 9-16 .
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://apmct.anpm.ro
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Hotel Bulevard Constanţa, B-dul. Mamaia Nr. 294 în Sala de conferinţe Panoramic, în data de 27.11. 2017, începând cu orele 16.00.
Publicul interesat poate transmite în scris observaţii privind documentul menţionat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, str. Unirii nr.23, până la data de 27.11.2017  (data dezbaterii publice).

9-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 136 A AR Boldeşti” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 136 A AR Boldeşti”, propus a fi amplasat in localitatea Boldeşti Scăieni, judeţul Prahova.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 13.10.2017.

8-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2661 Merişani”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2661 Merişani”, propus a fi amplasat în com. Drăganu, judeţul Argeş.        
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 13.11.2017.

8-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2642 Merişani”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2642 Merişani”, propus a fi amplasat în com. Drăganu, judeţul Argeş.        
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 13.11.2017.

7-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire (2) a deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectele 
„Lucrări de abandonare la sonda 1466 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde , județul Teleorman”  amplasat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman.
„Lucrări de abandonare la sonda 638 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde , județul Teleorman” amplasat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în zilele de intre Luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, și la sediul titularului situat în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

7-11-2017 Anunt Public

OMV PETROM SA cu sediul in municipiul Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului - Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 2080 Albeni  anunţa publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de catre APM Teleorman:
proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului
nu se supune evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul - Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 2080 Albeni  propus a fo realizat in extravilanul comunei Scurtu Mare, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării Nr. l, judeţul Teleorman, în zilele de luni - joi, orele 8.00- 16.30/ vineri 8.00-14.00 si la următoarea adresa de internet:  http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării a prezentului anunţ.

7-11-2017 Anunt Public

OMV PETROM SA, titular al proiectului - Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 2115 Baciu  anunţa publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de catre APM Teleorman:
proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului
nu se supune evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul - Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 2115 Baciu  propus a fi realizat in extravilanul localitatii Cosmesti, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării Nr. l, judeţul Teleorman, în zilele de luni - joi, orele 8.00- 16.30/ vineri 8.00-14.00 si la următoarea adresa de internet:  http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării a prezentului anunţ.

7-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 70 Mihoc”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Solonţ, judeţul Bacău.        
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 şi la sediul SC OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de   luni-joi,  între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

7-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 48 Mihoc”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Solonţ, judeţul Bacău.        
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 şi la sediul SC OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de   luni-joi,  între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău. 

6-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrari de abandonare de suprafata afetente sondei 124 Calacea, jud. Timis”, propus a fi amplasat in localitatea Calacea, CF nr. 106103, jud. Timiş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiş, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, şi la titular: Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

6-11-2017 Anunt Public

OMV PETROM SA din București, Str. Coralilor, nr.22, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de abandonare aferente sondei 1677 Otești”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Cungrea (X=356875.48, Y=454887.85), Județul Olt. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt si la adresa: OMV PETROM SA din București, Str. Coralilor, nr.22 in zilele de luni până vineri, intre orele 8 – 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt.

6-11-2017 Anunt Public

OMV PETROM SA din București, Str. Coralilor, nr.22, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de abandonare aferente sondei 1283 Otești”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localității Cungrea (X=353538.34, Y=453070.59), Județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt si la adresa: OMV PETROM SA din București, Str. Coralilor, nr.22 in zilele de luni până vineri, intre orele 8 – 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt.

6-11-2017 Anunt Public

OMV PETROM SA din București, Str. Coralilor, nr.22, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de abandonare aferente sondei 1693 Otești”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localității Cungrea (X=356367.01, Y=451870.99), Județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt si la adresa: OMV PETROM SA din București, Str. Coralilor, nr.22 in zilele de luni până vineri, intre orele 8 – 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt.

2-11-2017 Anunt Public

SC OMV Petrom SA anunta publicul interest asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul “Forarea si echiparea Sondei 7061 Satchinez” propus a fi amplasat in comuna Sandra CF 402044, jud Timis.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, jud Timis, loc Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30, vineri intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http.\\apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de Mediu. Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului amunt pana la data de 06.11.2017.

1-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare sonda  689 Moineşti Vest şi drum aferent”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni – joi între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 06.11.2017.

1-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 319 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în com. Bîrla, judeţul Argeş, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 319 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în com. Bîrla, judeţul Argeş.        
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 06.11.2017

1-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 157 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în com. Bîrla, judeţul Argeş, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 157 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în com. Bîrla, judeţul Argeş.        
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 06.11.2017

1-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 1025 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în com. Bîrla, judeţul Argeş, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 1025 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în com. Bîrla, judeţul Argeş.        
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 06.11.2017

1-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2661 Merişani”, propus a fi amplasat în com. Drăganu, judeţul Argeş.        
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A , jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

1-11-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2642 Merişani”, propus a fi amplasat în com. Drăganu, judeţul Argeş.        
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A , jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

01-11-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 136 A AR Boldeşti”, amplasata in localitatea Boldeşti-Scăieni, judeţul Prahova.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 si la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.omvpetrom.com.
Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

31-10-2017 Anunt Public

SC OMV Petrom SA anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 2115 Baciu" propus a fi realizat in extravilanul comunei Cosmesti, judetul Teleorman.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, in zilele de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00 si la sediul titularului din Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr.22.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1.

31-10-2017 Anunt Public

SC OMV Petrom SA anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 2080 Albeni" propus a fi realizat in extravilanul comunei Scurtu Mare, judetul Teleorman.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, in zilele de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00 si la sediul titularului din Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr.22.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1.

26.10.2017  Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit 

OMV PETROM S.A., anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare, a solicitării de revizuire pentru proiectul „Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 389 Cartojani, județul Teleorman”, amplasat în extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman. 

1.Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri  între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresa de internet: http://amptr.anpm.ro.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

26.10.2017  Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit 

OMV PETROM S.A., anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziilor etapei de încadrare revizuite pentru proiectul

- „Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 1419 Cartojani, județul Teleorman”

propus a fi amplasate  în extravilanul comunei Siliștea, jud. Teleorman, titular OMV Petrom. 

Decizia autorității de mediu, precum si informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri  între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresa de internet: http://amptr.anpm.ro.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicare.

26.10.2017  Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu
S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 157 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bîrla, judeţul Argeş.        
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

26.10.2017  Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 1025 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bîrla, judeţul Argeş.        
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

26.10.2017  Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 319 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bîrla, judeţul Argeş.        
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

25-10-2017 Anunţ public

SC OMV Petrom SA anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Forarea si Echiparea Sondei 7061 Satchinez" propus pentru a fi amplasat in comuna Sandra, CF nr. 402044, jud Timis.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A si la titular: Timisoara, calea Martirilor 1989, nr. 1-3-5, jud Timis, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

23-10-2017 Anunţ public

SC OMV PETROM SA ZONA DE PRODUCȚIE IX MOLDOVA SUD titulară a proiectului „Modernizare Depozit Oprișenești Faza 1 – Integrare rezervoare de livrare”, propus a fi amplasat în județul Brăila, orașul Ianca, satul Oprișenești anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat: Nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.
Proiectul  deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-braila/drafturi-acte-reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării (23.10.2017) prezentului anunţ, până la data 27.10.2017”

23-10-2017 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit 

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuite (2) pentru proiectele „Lucrări de abandonare la sonda 1903 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde , județul Teleorman” și „Lucrări de abandonare la sonda 1458 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde , județul Teleorman” propus a fi amplasate in extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman. 

Deciziile autorității de mediu, precum si informațiile relevante pentru luarea deciziilor pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman și la sediul OMV Petrom SA  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, in zilele de luni - joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la următoarea adresa de internet : http://amptr.anpm.ro.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman, in termen de 10 zile de la publicare.

23-10-2017 Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit 

OMV PETROM SA, titular al proiectului anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare  nr. 14645/20.12.2013 revizuita pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 928 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru- 96 sonde, județul Teleorman” amplasat în extravilanul localității Siliștea, jud. Teleorman. 

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri  între orele 8.00 -14.00 și la sediul OMV Petrom SA  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9.00-15.00, precum și la următoarea adresa de internet : http://amptr.anpm.ro.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în  termen de 10 zile de la publicare.

23-10-2017 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit 

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 1437 Cartojani, județul Teleorman”, amplasat în extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare  nr. 6665/03.10.2016 revizuită,  pentru proiectul „Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 1437 Cartojani, județul Teleorman” amplasat în extravilanul comunei Siliștea, județul. Teleorman. 

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri  între orele 8.00 -14.00 și la sediul OMV Petrom SA  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9.00-15.00, precum și la următoarea adresa de internet :http://amptr.anpm.ro.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

23-10-2017 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit 

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 1471 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru- 96 sonde, județul Teleorman” anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare nr. 14686/20.12.2013, revizuita pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1471 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru- 96 sonde, județul Teleorman” amplasat în extravilanul localității Poeni, jud. Teleorman. 

Decizia autorității de mediu, precum si informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri  între orele 8.00 -14.00 și la sediul OMV Petrom SA  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9.00-15.00, precum și la următoarea adresa de internet :http://amptr.anpm.ro.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

23-10-2017 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu  

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: 

-„Lucrări de abandonare aferente sondei 1718 Talpa” amplasata in extravilanul comunei Cosmești, Sat Ciuperceni, județul Teleorman. 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 și vineri  între orele 8.00 -14.00 și la sediul titularului situat în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

20-10-2017 Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu

Autoritatea competentă pentru protecția mediului A.P.M. Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie 1 Crişana-Banat, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Amplasarea, forajul, echiparea și exploatarea sondei nr. 22 N Săcueni”, amplasat în extravilanul  satului Cheșereu, comuna Cherechiu, județul Bihor, titular OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie 1 Crişana-Banat.
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor, str. Dacia nr. 25/A, în zilele de luni – vineri între orele 900 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 24.10.2017.

20-10-2017 ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

SC OMV Petrom S.A.,cu sediul in Bucuresti,str.Coralilor,nr.22,titular al proiectului: „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1630 Oarja ”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arges in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului,pentru proiectul: „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1630 Oarja ” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Oarja, Jud. Argeș.
 1.Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Arges,din Pitesti,str.Egalitatii,nr.50 A,jud.Arges,in zilele de 20.10– 26.10.2017 ,intre orele 10-14 precum si la adresa de internet:http/apmag.anpm.ro.
 Publicul interesat poate initia comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la publicarea prezentului anunt,pana la data de 26.10.2017.

19.10.2017  Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 232 Slătioarele”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 232 Slătioarele”, propus a fi amplasat în com. Cocu, judeţul Argeş.        
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 24.10.2017

19.10.2017  Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 250 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în com. Bîrla, judeţul Argeş, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 250 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în com. Bîrla, judeţul Argeş.        
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 24.10.2017

19.10.2017  Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 304 Slătioarele”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 304 Slătioarele”, propus a fi amplasat în com. Cocu, judeţul Argeş.        
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 24.10.2017

19.10.2017  Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 351 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în com. Bîrla, judeţul Argeş, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 351 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în com. Bîrla, judeţul Argeş.        
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 24.10.2017

19.10.2017  Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 575 Slătioarele”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 575 Slătioarele”, propus a fi amplasat în com. Cocu, judeţul Argeş.        
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 24.10.2017

19.10.2017  Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2002 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în com. Bîrla, judeţul Argeş, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2002 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în com. Bîrla, judeţul Argeş.        
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 24.10.2017

19.10.2017  Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2771 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în com. Bîrla, judeţul Argeş, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2771 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în com. Bîrla, judeţul Argeş.        
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 24.10.2017

19.10.2017  Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2773 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în com. Bîrla, judeţul Argeş, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2773 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în com. Bîrla, judeţul Argeş.        
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 24.10.2017

19.10.2017 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

,,SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei nr. 25 Jimbolia, jud. Timiș", propus a fi amplasat în extravilanul localității Jimbolia, Jud Timiș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara str. Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, și la SC OMV PETROM SA, cu sediul în Coralilor, nr. 22, sector 1, București, în zilele de luni- joi între orele 800 - 1630 și vineri între orele 800 - 1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș"

16-10-2017 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire a Acordului de Mediu 

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii notificarii de revizuire a Deciziei etapei de încadrare  nr. 14686/20.12.2013, revizuita in data de 20.10.2016, emisa pentru proiectul „Lucrari de abandonare la sonda 1471 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde , judeţul Teleorman” propus a fi realizat in extravilanul localitatii Poeni, jud. Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri  între orele 8.00 -14.00 şi la sediul titularului  situat în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1.

13-10-2017 ANUNŢ PUBLIC

OMV Petrom S.A. – Zona de Producție 1 Crișana Banat, titular al planului / programului: „Amplasarea, forajul, echiparea și exploatarea sondelor 131E, 145E, 159E, 702bis, 130E, 130V”- PUZ, amplasat în intravilanul și extravilanul localității Suplacu de Barcău, județul Bihor, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul / programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Bihor, Oradea, b-dul Dacia, nr. 25/A, zilnic între orele 8-14.
Observaţii / comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM Bihor, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

13-10-2017 ANUNȚ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de abandonare aferente sondei 1630 Oarja ”, propus a fi amplasat în comuna Oarja,sat Oarja, Jud. Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești , Str.  Egalităţii nr. 50 A, Judeţul Argeş și la sediul SC OMV Petrom SA Asset VI Muntenia Central  din Municipiul Târgoviște, str. Aleea Sinaia, nr. 6, jud. Dâmbovița, în zilele de Luni -Vineri, orele 10-14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

12-10-2017 Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. prin proiectantul  S.C. IKEN Construct Management S.R.L. anuntă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 4107 SUPLAC (4107 EXPLOATARE)”, jud. Bihor propus a fi amplasat în comuna Suplacu de Barcău, nr. cadastral 52564, jud.Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor, Bd. Dacia, 25A, Oradea, Bihor, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul in București,  str. Coralilor, nr.22, sector 1.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor.

12-10-2017 Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. prin proiectantul  S.C. IKEN Construct Management S.R.L. anuntă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 3 Mihai Bravu Vest ”, jud. Bihor propus a fi amplasat in comuna Tămășeu, nr. cadastral 54819, jud.Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor, Bd. Dacia, 25A, Oradea, Bihor, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în București,  str. Coralilor, nr.22, sector 1.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor.

12-10-2017 Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. prin proiectantul  S.C. IKEN Construct Management S.R.L. anuntă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 561 Mihai Bravu Vest ”, jud. Bihor propus a fi amplasat in comuna Tămaăseu, nr. cadastral 54824, jud.Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor, Bd. Dacia, 25A, Oradea, Bihor, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul in București,  str. Coralilor, nr.22, sector 1.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor.

12-10-2017 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV Petrom S.A., titular al proiectului ”Punct de colectare – GP 9 Suplacu de Barcău”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Punct de colectare – GP 9 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 16.10.2017.

12-10-2017  Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 575 Slătioarele”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Cocu, judeţul Argeş.       

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

12-10-2017  Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2002 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bîrla, judeţul Argeş.       

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A , jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

12-10-2017  Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 250 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bîrla, judeţul Argeş.        
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

12-10-2017  Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 351 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bîrla, judeţul Argeş.       

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

12-10-2017  Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2773 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bîrla, judeţul Argeş.       

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

12-10-2017  Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2771 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bîrla, judeţul Argeş.       

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

12-10-2017  Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 232 Slătioarele”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Cocu, judeţul Argeş.        
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

12-10- 2017  Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 304 Slătioarele”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Cocu, judeţul Argeş.       

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

11-10-2017 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 303 Cucuieţi", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Solonţ, judeţul Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

11-10-2017 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 395 Cucuieţi", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Solonţ, judeţul Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

11-10-2017 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 609 Frumoasa", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Balcani, judeţul Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

11-10-2017 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 227 Asău", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Asău, judeţul Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

11-10-2017 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire a Deciziei etapei de încadrare  

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Deciziei etapei de încadrare  pentru proiectele: 

"Lucrări de desfiinţare, remediere şi reabilitare amplasament şi drum de acces aferent sondei 1437 Cartojani, judeţul Teleorman" amplasat  în  comuna Siliştea, judeţul Teleorman

"Lucrări de desfiinţare, remediere şi reabilitare amplasament şi drum de acces aferent sondei 389 Cartojani, judeţul Teleorman" amplasat  în  comuna Siliştea, judeţul Teleorman

"Lucrări de desfiinţare, remediere şi reabilitare amplasament şi drum de acces aferent sondei 1419 Cartojani, judeţul Teleorman" amplasat  in  comuna Siliştea, judeţul Teleorman

"Lucrări de abandonare la sonda 1903 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judeţul Teleorman" amplasat  în  extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman

"Lucrări de abandonare la sonda 928 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judeţul Teleorman" amplasat  în  extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman

"Lucrări de abandonare la sonda 1458 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judeţul Teleorman" amplasat  în  extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman

Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri  între orele 8.00 -14.00 şi la sediul titularului  situat în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

11-10-2017  Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "Lucrări de  abandonare aferente sondei 1712 Cocu", anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de  abandonare aferente sondei 1712 Cocu", propus a fi amplasat în extravilanul com. Cocu, judeţul Argeş.        

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 15.10.2017.

11-10-2017  Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "Lucrări de  abandonare aferente sondei 2947 Cocu", anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de  abandonare aferente sondei 2947 Cocu", propus a fi amplasat în extravilanul com. Cocu, judeţul Argeş.        

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 15.10.2017.

11-10-2017  Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "Lucrări de  abandonare aferente sondei 3057 Cocu", anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de  abandonare aferente sondei 3057 Cocu", propus a fi amplasat în extravilanul com. Cocu, judeţul Argeş.        

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 15.10.2017.

10-10-2017 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare sondă 689 Moineşti Vest şi drum aferent", propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Moineşti, judeţul Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

10-10-2017 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectelor „Lucrări de abandonare aferente sondei 182 MMPG Manasia”, "Lucrări de abandonare aferente sondei 283 MMPG Manasia", "Lucrări de abandonare aferente sondei 301 MP Manasia" şi "Lucrări de abandonare aferente sondei 303 MP Manasia", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, nu se supune evaluării  impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, pentru proiectele "Lucrări de abandonare aferente sondei 182 MMPG Manasia", "Lucrări de abandonare aferente sondei 283 MMPG Manasia", "Lucrări de abandonare aferente sondei 301 MP Manasia” şi "Lucrări de abandonare aferente sondei 303 MP Manasia", propuse a fi amplasate in extravilanul comunei Manasia, judeţul Ialomiţa.

Proiectele deciziilor etapei de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa din municipiul Slobozia str. Mihai Viteazu nr. 1, judeţul Ialomiţa în zilele de luni- joi între orele 08.00-16.30, vineri intre orele 08.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmil.anpm.ro si la sediul Primariei comunei Manasia, judetul Ialomiţa.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ. 

06-10-2017 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
 
S.C. OMV Petrom S.A., - Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în comuna Aninoasa,sat Viforâta, str.Aleea Sinaia, nr.6, jud.Dâmboviţa anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Amenajare drum acces,careu foraj‚ foraj,echipare de suprafata si alimentarea cu energie electrica a sondei 2017 Oarja" propus a fi amplasat în oraș Topoloveni, T 25, jud.Argeş
Tipul deciziei posibil luate de APM Argeș poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul privind Impactul asupra Mediului poate fi consultat la sediul APM Argeș din Pitești, str.Egalității, nr. 50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA- Zona de Producție VI – Muntenia Central, cu sediul în sat Viforâta, comuna Aninoasa, str. Aleea Sinaia,nr.6, jud. Dâmbovița, în zilele de luni – vineri, intre orele 10 – 14.

Documentele menționate sunt disponibile și la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro

Dezbaterea publică a rapoartelor privind impactul asupra mediului va avea loc la primaria com. Vulturești, jud. Argeș, în data de 01.11.2017, începâqnd cu ora 13.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/ opinii/ observații privind documentele menționate, la sediul APM Argeș, până la data de 01.11.2017.

06-10-2017 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., - Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în comuna Aninoasa,sat Viforâta, str.Aleea Sinaia, nr.6, jud.Dâmboviţa anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Reamenajare drum acces, careu foraj şi forajul sondei 2013 Bradu" propus a fi amplasat în comuna Bradu, T8, P59, jud.Argeş

Tipul deciziei posibil luate de APM Argeș poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul privind Impactul asupra Mediului poate fi consultat la sediul APM Argeș din Pitești, str.Egalității, nr. 50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA- Zona de Producție VI – Muntenia Central, cu sediul în sat Viforâta, comuna Aninoasa, str. Aleea Sinaia,nr.6, jud. Dâmbovița, în zilele de luni – vineri, intre orele 10 – 14.

Documentele menționate sunt disponibile și la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro

Dezbaterea publică a rapoartelor privind impactul asupra mediului va avea loc la primaria com. Vulturești, jud. Argeș, în data de 07.11.2017, începâqnd cu ora 13.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/ opinii/ observații privind documentele menționate, la sediul APM Argeș, până la data de 07.11.2017.

06-10-2017 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., - Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în comuna Aninoasa,sat Viforâta, str.Aleea Sinaia, nr.6, jud.Dâmboviţa anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de suprafaţă pentru foraj (careu de sondă şi drum acces) forajul sondei şi conducta de gaze la sonda 1529 Vultureşti" propus a fi amplasat în comuna Vultureşti, jud.Argeş

Tipul deciziei posibil luate de APM Argeș poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul privind Impactul asupra Mediului poate fi consultat la sediul APM Argeș din Pitești, str.Egalității, nr. 50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA- Zona de Producție VI – Muntenia Central, cu sediul în sat Viforâta, comuna Aninoasa, str. Aleea Sinaia,nr.6, jud. Dâmbovița, în zilele de luni – vineri, intre orele 10 – 14.

Documentele menționate sunt disponibile și la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro

Dezbaterea publică a rapoartelor privind impactul asupra mediului va avea loc la primaria com. Vulturești, jud. Argeș, în data de 31.10.2017, începâqnd cu ora 13.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/ opinii/ observații privind documentele menționate, la sediul APM Argeș, până la data de 31.10.2017.

06-10-2017 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Punct de colectare – GP 9 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

05-10-2017 Anunt public privind decizia etapei de încadrare

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 2851 Slatioarele", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 2851 Slatioarele" propus a fi amplasat în com.Mosoaia, jud. Argeş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate Ia
sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş, în zilele de LUNI-VINERI
între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 10.10.2017

05-10-2017 Anunt public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1712 Cocu", propus a fi amplasat în com. Cocu, jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

05-10-2017 Anunt public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 2947 Cocu", propus a fi amplasat în com. Cocu, jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

05-10-2017 Anunt public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 3057 Cocu", propus a fi amplasat în com. Cocu, jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

02-10-2017 Anunt public

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul III 2017, si anume:

monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie X Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;
nu s-au inregistrat poluari accidentale ale solului, apelor de suprafata sau subterane.
 

29-09-2017 Anunt Public

OMV PETROM SA din Bucuresti, Str. Coralilor, nr.22, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele: „Lucrari de abandonare aferente sondei 3422 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Oporelu (x=341671,43, y=454774,12); „Lucrari de abandonare aferente sondei 3302 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Oporelu (x=342709,96, y=454375,74); „Lucrari de abandonare aferente sondei 3430 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Oporelu (x=342321,26, y=455154,06); „Lucrari de abandonare aferente sondei 1208 Deleni”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Verguleasa (x=344671,66, y=450827,89); „Lucrari de abandonare aferente sondei 1121 Deleni”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Verguleasa (x=344492,19, y=449978,95); „Lucrari de abandonare aferente sondei 835 Vata”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Barasti (x=360090,34, y=469084,24);  Judetul Olt. 
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Morosanu, nr.3, jud. Olt si la adresa: OMV PETROM SA din Bucuresti, Str. Coralilor, nr.22 in zilele de luni până vineri, intre orele 8 – 14.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt.

29-09-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA prin SC COMPROIECT 92-SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: INLOCUIRE REZERVOR AMESTEC LA PARC 818 BOLDESTI, propus a fi amplasat in judetul Prahova, oras Boldesti-Scaieni.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova si la sediul SC OMV PETROM SA, cu sediul in Ploiesti, str. Mihai Eminescu, nr. 7-9, judetul Prahova de luni-vineri, intre orele 9.00-13.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova, Ploiesti, str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306.

28-09-2017 Anunt Public

OMV PETROM SA din Bucuresti, Str. Coralilor, nr.22, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrari de abandonare aferente sondei 2782 Negreni”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Optasi-Magura (x=339 101,65, y=471 805,91), Judetul Olt. 
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Morosanu, nr.3, jud. Olt si la adresa: OMV PETROM SA din Bucuresti, Str. Coralilor, nr.22 in zilele de luni până vineri, intre orele 8 – 14.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt. 
28.09.2017  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

28-09-2017 Anunt Public

OMV PETROM SA din Bucuresti, Str. Coralilor, nr.22, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:„ Lucrari de abandonare aferente sondei 3002 Negreni”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Optasi-Magura (x=339 088,33, y=471 479,92), Judetul Olt.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Morosanu, nr.3, jud. Olt si la adresa: OMV PETROM SA din Bucuresti, Str. Coralilor, nr.22 in zilele de luni până vineri, intre orele 8 – 14.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt.

28-09-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. București, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Creşterea integrităţii subtraversării cu, conducte în zona Ciureşti” propus a fi amplasat în comuna Izvoru, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeş, şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A  Zona de Producţie III Muntenia Vest, cu sediul în Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, jud. Argeş, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

28-09-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producție III Muntenia Vest, cu sediul în Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, judeţul Argeș, titular al proiectului „Creşterea integrităţii subtraversării cu, conducte în zona Poiana Lacului + drum de acces temporar„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Creşterea integrităţii subtraversării cu, conducte în zona Poiana Lacului + drum de acces temporar„, propus a fi amplasat în comuna Vedea, sat Prodani, judeţul Argeș. 
1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 03.10.2017.

28-09-2017 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 2851 Slatioarele , propus a fi amplasat în com. Mosoaia, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

22-09-2017 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. titular al proiectului - MODERNIZARE DEPOZIT ARAD, anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare - Nu se supune evaluarii impactului de mediu, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arad in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat mai sus, propus a fi realizat în Arad, str. Cometei, nr.1, jud. Arad.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, Splaiul Mureș, FN, de luni pana vineri, între orele 09 – 1630, precum si la urmatoare adresa de internet: www.apmar.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 29.09.2017.

22-09-2017 Anunt Public

A.P.M. BIHOR și OMV PETROM S.A. – Zona de Producție 1 Crișana - Banat anunță publicul interesat asupra dezbaterii publice a raportului la studiul de evaluare a impactului  asupra mediului pentru proiectul: Forajul și echiparea sondei nr. 22 N Săcueni, amplasat în extravilanul satului Cheșereu, comuna Cherechiu, județul Bihor, care va avea loc la sediul Primăriei Cherechiu, strada Principală nr. 78, în data de 17.10.2017 ora 15:00.  
Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Bihor Oradea b-dul Dacia nr. 25/A zilnic între orele 8-14. Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Bihor până la data dezbaterii publice din 17.10.2017.

21-09-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, cu sediul in Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarilor de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectele: -„Lucrări de abandonare aferente sondei 182 MMPG Manasia”
-„ Lucrări de abandonare aferente sondei 283 MMPG Manasia”
-„ Lucrări de abandonare aferente sondei 301 MP Manasia”
-„ Lucrări de abandonare aferente sondei 303 MP Manasia”
propuse a fi realizate in extravilanul comunei Manasia, judeţul Ialomiţa.
Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomiţa din municipiul Slobozia str. Mihai Viteazul nr. 1, in zilele de luni- joi intre orele 08.00-16.30, vineri intre orele 08.00-14.00, la sediul S.C. OMV PETROM S.A, la sediul Primariei Manasia, in zilele de luni- vineri, in orele de program.
Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomiţa.

21-09-2017 Anunt Public

Autoritatea competentă pentru protecția mediului A.P.M. Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie 1 Crişana-Banat, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Forajul și echiparea sondei nr. 301 Abrămuţ”, județul Bihor, amplasat în extravilanul municipiului Marghita, titular OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie 1 Crişana-Banat.
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor, str. Dacia nr. 25/A, în zilele de luni – vineri între orele 900 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.09.2017.

21-09-2017 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  „Creşterea integrităţii subtraversării cu, conducte în zona Poiana Lacului + drum de acces temporar” propus a fi amplasat în comuna Vedea, sat Prodani, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeş, şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A  Zona de Producţie III Muntenia Vest, cu sediul în Piteşti, b - dul Republicii, nr.160, jud. Argeş, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

20-09-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1218 Oarja”, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1218 Oarja”, propus a fi amplasat în com. Căteasca, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 25.09.2017.

20-09-2017 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectului - Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 445 Preajba Nord si centru - amplasat in comuna Poeni, judeţul Teleorman, anunţa publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilita de APM Teleorman:
proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului
nu se supune evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvata, pentru proiectul - Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 445 Preajba Nord si centru amplasat in comuna Poeni, judeţul Teleorman .
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării Nr. l, judeţul Teleorman, în zilele de luni - joi, orele 8.00- 16.30/ vineri 8.00-14.00 si la următoarea adresa de internet:  http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării in mass- media a prezentului

20-09-2017 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectului - Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 952 Preajba Nord - amplasat in comuna Poeni, judeţul Teleorman, anunţa publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilita de APM Teleorman:
proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului
nu se supune evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvata, pentru proiectul - Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 952 Preajba Nord amplasat in comuna Poeni, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării Nr. l, judeţul Teleorman, în zilele de luni - joi, orele 8.00- 16.30/ vineri 8.00-14.00 si la următoarea adresa de internet:  http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării in mass- media a prezentului

20-09-2017 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectului - Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 463 Preajba Nord - amplasat in comuna Poeni, judeţul Teleorman, anunţa publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilita de APM Teleorman:
proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului
nu se supune evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvata, pentru proiectul - Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 463 Preajba Nord amplasat in comuna Poeni, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării Nr. l, judeţul Teleorman, în zilele de luni - joi, orele 8.00- 16.30/ vineri 8.00-14.00 si la următoarea adresa de internet:  http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării in mass- media a prezentului

20-09-2017 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectului - Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei i1 Preajba Nord si Centru - amplasat in extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman, anunţa publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilita de APM Teleorman:
nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvata, pentru proiectul amplasat in comuna Poeni, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării Nr. l, judeţul Teleorman, în zilele de luni - joi, orele 8.00- 16.30/ vineri 8.00-14.00 si la următoarea adresa de internet:  http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării in mass- media a prezentului

20-09-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 318 Slătioarele”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Băbana, judeţul Argeş.        
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

20-09-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 243 Slătioarele”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Băbana, judeţul Argeş.        
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

20-09-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 303 Slătioarele”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Băbana, judeţul Argeş.        
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A , jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

18-09-2017 Anunt Public

MEER UMAIR ASGHAR in calitate de manager al OMV PETROM SA BUCURESTI ASSET X PETROMAR CONSTANTA, titulat al proiectului: AMPLASARE INSTALATIE DE STINGERE CU SPUMA TERMINAL MIDIA, propus a fi amplasat in com. Corbu, satul Corbu, intravilan, str. Petromarului nr. 2, judetul Constanta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediului Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmct.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

18-09-2017 Anunt Public

SC OMV Petrom SA, titular al proiectului: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 607 Harleşti”, amplasat în extravilanul localităţii Trivalea Moşteni, judeţul Teleorman anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman: 
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu  se supune evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Trivalea Moșteni, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din mun. Alexandria, în zilele de luni – joi  între orele 800 – 1630 şi vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

18-09-2017 Anunt Public

OMV Petrom SA anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul: ,,Lucrări de abandonare la sonda 2119 Baciu din perimetrul Baciu – 40 sonde jud. Teleorman’’ amplasat în extravilanul com. Siliştea, jud. Teleorman. 
Decizia APM Teleorman cât și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman, str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, jud. Teleorman și sediul OMV Petrom SA, mun. București, str. Coralilor, nr. 22, cât și la următoarea adresă de internet www.apmtr.anpm.ro .
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman, str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, jud. Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

18-09-2017 Anunt Public

SC OMV Petrom SA, titular al proiectului: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3047 Videle Vest’’,  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare nr. 15565/30.12.2013 revizuită, pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3047 Videle Vest’’ amplasat în extravilanul localităţii Videle , judeţul Teleorman. 
Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi,  între orele 800 – 1630, vineri între orele 800 – 1400 şi la sediul OMV PETROM SA din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri,  între orele 900 – 1530, precum şi la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro 
Observaţiile/ contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str Dunării nr. 1, judeţul Teleorman,  în termen de 10 zile de la publicare.

18-09-2017 Anunt Public

SC OMV Petrom SA, titular al proiectului: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 1804 Talpa’’,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman 
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu  se supune evaluării adecvate
pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 1804 Talpa’’, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti, sat Ciuperceni, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str Dunării nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi  între orele 800 – 1630 si vineri între orele 800 – 1400 , precum şi la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

15-09-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 851 Bărbunceşti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în extravilan comuna Tisău, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Buzau, din Buzău, str. Democratiei nr. 11, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Puclicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 20.09.2017.

15-09-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 477 MP Bărbunceşti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în extravilan comuna Tisău, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Buzau, din Buzău, str. Democratiei nr. 11, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Puclicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 20.09.2017.

15-09-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 103 MPC Plopeasa”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în extravilan comuna Căneşti, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Buzau, din Buzău, str. Democratiei nr. 11, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Puclicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 20.09.2017.

15-09-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei  96 SNP Plopeasa”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în extravilan comuna Căneşti, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Buzau, din Buzău, str. Democratiei nr. 11, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Puclicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 20.09.2017.

15-09-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei  11 SRP Plopeasa”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în extravilan comuna Căneşti, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Buzau, din Buzău, str. Democratiei nr. 11, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Puclicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 20.09.2017.

14-09-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul București, sector 1, str. Coralilor nr. 22, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităților cu impact potențial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 611 Frumoasa”, propus a fi amplasat în jud. Neamț, comuna Tazlău – extravilan – Sonda 611 Frumoasa, titular proiect. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmnt.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

14-09-2017 Anunt Public

A.P.M. Argeş anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1218 Oarja”, propus a fi amplasat în com. Căteasca, sat Cireşu, jud. Argeş, titular OMV Petrom S.A.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

12-09-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3047 Videle Vest” propus a se realiza în extravilanul comunei Videle, judeţul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 .
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

12-09-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 607 Hârlești” propus a se realiza în extravilanul comunei Trivalea Moșteni, judeţul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 .
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

12-09-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului,  de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2330 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, jud. Giurgiu și să se emita actul de reglementare, după completarea documentației.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni –joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

12-09-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului,  de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1993 Bălăria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, jud. Giurgiu și să se emita actul de reglementare, după completarea documentației.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni –joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

12-09-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului,  de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1373 Cartojani” propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, jud. Giurgiu și să se emita actul de reglementare, după completarea documentației.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni –joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

11-09-2017 Anunt Public

OMV Petrom SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 1, str Coralilor, nr. 22 titular al proiectului: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 2R Harlesti’’ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, şi/sau de evaluare adecvată pentru  proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 2R Harlesti” propus a fi realizat în extravilanul localităţii Trivalea Moșteni,   judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, din mun. Alexandria în zilele de luni – joi între orele 800 – 1630 şi vineri 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

06-09-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3047 Videle Vest” propus a se realiza în extravilanul comunei Videle, judeţul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 .
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

06-09-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 607 Hârlești” propus a se realiza în extravilanul comunei Trivalea Moșteni, judeţul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 .
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

06-09-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2R Hârlești” propus a se realiza în extravilanul comunei Trivalea Moșteni, judeţul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 .
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

06-09-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1804 Talpa” propus a se realiza în extravilanul comunei Cosmești,sat Ciuperceni, judeţul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 .
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

06.09.2017 Anunt Public

OMV PETROM S.A. titular al proiectului ”Inlocuire rezervor R6 la Parc 1Bărbuncești” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Buzău, în cadrul procedurii de evaluarea impactului asupra mediului  și de evaluare adecvată pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în com.Tisău, jud.Buzău Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău  în zilele luni –joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00 -12.00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmbz.anpm.ro.

05.09.2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1 titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1695 Balaria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, jud. Giurgiu  anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului  și de a nu se solicita evaluarea adecvată de către APM Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni –joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

05.09.2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1 titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 933 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu  anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului  și de a nu se solicita evaluarea adecvată de către APM Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni –joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

05.09.2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1 titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1392 Balaria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, jud. Giurgiu  anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului  și de a nu se solicita evaluarea adecvată de către APM Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni –joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

05.09.2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1 titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1616 Balaria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, jud. Giurgiu  anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului  și de a nu se solicita evaluarea adecvată de către APM Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni –joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

05.09.2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1 titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1697 Balaria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, jud. Giurgiu  anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului  și de a nu se solicita evaluarea adecvată de către APM Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni –joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

01.09.2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafata aferente sondei 707 Calacea, jud. Timiş”, propus a fi amplasat in localitatea Calacea, CF 106051, jud. Timiş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timişoara, şi la adresa titularului, Bucureşti, str. Coralilor nr.22, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 şi vineri, între orele 8.00 – 14.00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei Pentru Protecţia Mediului Timiş.

31.08.2017 Anunt Public

APM Bihor și OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul: “Forajul şi echiparea sondei nr. 22 N Sacueni”, propus a fi realizat în localitatea Chesereu, jud. Bihor, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA-BANAT,  loc. Suplacu de Barcău , str. Crinului nr. 72, jud. Bihor. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunţului.

31.08.2017 Anunt Public

OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul: “Parc Cherechiu”, propus a fi realizat în extravilanul localității Cheșereu, jud. Bihor, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA BANAT, loc. Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, jud. Bihor. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului.

31.08.2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1149 Independența, județul Galați”, propus a fi realizat in comuna Independența, județul Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul SC OMV PETROM SA din București, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

31.08.2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1127 Independența, județul Galați”, propus a fi realizat in comuna Independența, județul Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul SC OMV PETROM SA din București, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

31.08.2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 605 Buciumeni, județul Galați”, propus a fi realizat in comuna Țepu, județul Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul SC OMV PETROM SA din București, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

31.08.2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele:
”Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 445 Preajba Nord și Centru”,
”Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei I1 Preajba Nord și Centru”
”Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 952 Preajba Nord ”
”Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 463 Preajba Nord și Centru”, 
amplasate în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri  între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului situat în Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

31.08.2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 837 SRP Boldeşti” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 837 SRP Boldeşti”, propus a fi amplasat in localitatea Boldeşti Scăieni, judeţul Prahova.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 04.09.2017.

29.08.2017 Anunt Public

OMV PETROM S.A.(prin Gauss SRL) titular al proiectului ”Echiparea la suprafață și racordarea electrică a Sondei 555” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ”Echiparea la suprafață și racordarea electrică a Sondei 555”, amplasat în extravilanul municipiului Adjud , localitatea componenta Burcioaia, jud. Vrancea. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea din Focșani str.Dinicu Golescu nr.2 în zilele luni –joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00 -12.00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmvn.anpm.ro.

29.08.2017 Anunt Public

OMV Petrom SA,  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Deciziei etapei de încadrare pentru proiectul: 
"Lucrări de abandonare la sonda 2119 Baciu din perimetrul Baciu – 40 sonde, județul Teleorman", amplasat în extravilanul comunei Siliştea,  judeţul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, în zilele de luni – joi,  între orele 8.00– 16.30 şi vineri, între orele 8.00– 14.00 și la sediul titularului situat în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

29.08.2017 Anunt Public

APM BIHOR și OMV PETROM S.A. – Zona de Producție 1 Crișana - Banat anunță publicul interesat asupra dezbaterii publice a raportului la studiul de evaluare a impactului  asupra mediului  pentru  proiectul: Forajul și echiparea sondei nr. 301 Abrămuț, amplasată în extravilanul municipiului Marghita, județul Bihor, care va avea loc la sediul Primăriei Marghita, str. Calea Republicii nr. 1, în data de 19.09.2017 ora 15:00.  
Raportul poate fi consultat la sediul APM Bihor Oradea b-dul Dacia nr. 25/A zilnic între orele 8-14. Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Bihor până la data dezbaterii publice din 19.09.2017.

25.08.2017 Anunt Public

“SC OMV Petrom SA, titular al proiectului proiectul “Instalație de producere a energiei electrice la Parcul 12 Independenţa şi racordare la rețeaua electrică de medie tensiune”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Instalaţie de producere a energiei electrice la Parcul 12 Independenţa şi racordare la reţeaua electrică de medie tensiune”, propus a fi realizat în intravilan comuna Schela, T.83, P.720, P.721/5 – lot 3, jud. Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele luni-joi, între orele 8:30-16:00 şi vineri între orele 8:30-13:30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro - reglementari - acordul de mediu - proiect decizie etapa de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.”

25.08.2017 Anunt Public

MEER UMAIR ASGHAR in calitate de manager al OMV PETROM SA BUCURESTI ASSET X PETROMAR CONSTANTA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “AMPLASARE INSTALATIE DE STINGERE CU SPUMA TERMINAL MIDIA”, propus a fi amplasat in judetul Constanta, Comuna Corbu, Satul Corbu, intravilan, strada Petromarului nr. 2.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediului Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, str. Unirii nr. 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic intre orele 9 - 13 si la sediul titularului: MEER UMAIR ASGHAR in calitate de manager al OMV PETROM SA BUCURESTI ASSET X PETROMAR CONSTANTA cu sediul  in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, str. Erou N. Iancu nr, 83, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediului Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, str. Unirii nr. 23, Constanta, judetul Constanta,  intre orele 9 – 13.

24.08.2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectelor: Ecologizare platformă și construcție zid de sprijin - Cluster 16; Forajul și echiparea sondei 1791 Suplacu de Barcău; Forajul și echiparea sondei 1792 Suplacu de Barcău; Forajul și echiparea sondelor 2703, 4287, 4289, 4294 Suplacu de Barcău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectele: Ecologizare platformă și construcție zid de sprijin - Cluster 16; Forajul și echiparea sondei 1791 Suplacu de Barcău; Forajul și echiparea sondei 1792 Suplacu de Barcău; Forajul și echiparea sondelor 2703, 4287, 4289, 4294 Suplacu de Barcău, propuse a fi amplasate în localitățile Leşmir și Șumal, intravilan, comuna Marca, județul Sălaj,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 28.08.2017.

24.08.2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectele: Forajul și echiparea sondei 1793 Suplac; Forajul și echiparea sondei 4281 Suplac; Forajul și echiparea sondei 4236 (167 V) Suplac, propuse a fi realizate în extravilanul localității Suplacu de Barcău, jud. Bihor, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA-BANAT, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor. 
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului.

24.08.2017 Anunt Public

S.C. OMV PETROM  S.A., cu sediul in municipiul București, sectorul 1, strada Coralilor nr. 22, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  “Lucrări de abandonare aferente sondei 611 Frumoasa”, propus a fi amplasat in județul Neamț, comuna Tazlău – extravilan – Sonda 611 Frumoasa.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, strada Piața 22 Decembrie, nr.5, in zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.

23.08.2017 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie, Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul Buzău, prin reprezentanții săi, titular al proiectului ”Înlocuire conductă principală gaze Parc 2 Matca– Stația de Uscare Gaze Munteni”,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ”Înlocuire conductă principală gaze Parc 2 Matca– Stația de Uscare Gaze Munteni”,  propus a fi realizat în comuna Munteni si  comuna Negrilesti, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentază pot fi consultate la sediul APM Galați, str Regiment 11 Siret, nr 2, în zilele de luni – joi între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30 precum și la următoarea adresă de internet: http//apmgl.anpm.ro-reglementări-acorduri de mediu- drafturi acte de reglementare-proiect etapă de încadrare 2016-2017.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data prezentului anunț, până la data de 30.08.2017

21.08.2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 837 SRP Boldeşti”, amplasata in localitatea Boldeşti, judeţul Prahova.
Informaţiile privind proiectul propus poate fi consultat la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 si la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.omvpetrom.com.
Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

18.08.2017 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele: 

- Forajul și echiparea sondei nr. 1791 Suplacu de Barcău,
- Forajul și echiparea sondei nr. 1792 Suplacu de Barcău,
- Forajul și echiparea sondelor nr. 2703, 4287, 4289, 4294 Suplacu de Barcău,

propuse a fi amplasate în localitațile Șumal și Leșmir, intravilan, comuna Marca, jud. Sălaj.

Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00, şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor,  nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

18.08.2017 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectele:

- Forajul și echiparea sondei nr. 1793 Suplac,
- Forajul și echiparea sondei nr. 4281 Suplac, 
- Forajul și echiparea sondei nr. 4236 (167 V) Suplac,

propuse a fi amplasate în extravilanul localității Suplacu de Barcău, județul Bihor.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9:00 – 14:00.  

Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

17.08.2017 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

APM Bihor și OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul: "Forajul şi echiparea sondei nr. 301 Abramuţ", propus a fi realizat în localitatea Marghita, jud. Bihor, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA-BANAT,  loc. Suplacu de Barcău , str. Crinului nr. 72, jud. Bihor. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunţului. 

16.08.2017 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie, Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul Buzău, prin reprezentanții săi, titular al proiectului ”Înlocuire conductă principală gaze Parc 2 Matca– Stația de Uscare Gaze Munteni”,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ”Înlocuire conductă principală gaze Parc 2 Matca– Stația de Uscare Gaze Munteni”,  propus a fi realizat în comuna Munteni si  comuna Negrilesti, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentază pot fi consultate la sediul APM Galați, str Regiment 11 Siret, nr 2, în zilele de luni – joi între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30 precum și la următoarea adresă de internet: http//apmgl.anpm.ro-reglementări-acorduri de mediu- drafturi acte de reglementare-proiect etapă de încadrare 2016-2017

16.08.2017 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul pe str. Coralilor nr. 22 (Petrom City) sector 1 Bucuresti titular al proiectului "Curătarea, remedierea solului si reconstructia ecologica a depozitului de produse petroliere Carei, județul Satu Mare", amplasat pe str. Dorului, nr. 6, municipiul  Carei, județul Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat.
Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Satu Mare, strada Mircea cel Batran, nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 800–16 30și vineri între orele 800-1400  precum si la următoarea adresă de internet : http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data prezentului anunț.

14.08.2017 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: Ecologizare platformă și construcție zid de sprijin – Cluster 16, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Sălaj din Zalău, strada Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 și vineri, între orele 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 7:30 – 15:30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sălaj.

11.08.2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Stație de condiționare gaze Munteni, comuna Munteni, județul Galați”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Galati, fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul „Stație de condiționare gazae Munteni, comuna Munteni, județul Galați”, propus a fi realizat în comuna Munteni, sat Munteni, județul Galați.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați din str. Regimentul 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30 – 16:00 și vineri între orele 8:30 – 13:30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro – reglementări – acorduri de mediu – drafturi acte de reglementare – proiect decizie etapa de încadrare 2016-2017.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunț, până la data de 16.08.2017.

10.08.2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Stație de condiționare gaze Munteni, comuna Munteni, judetul Galați”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galați, fară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul „Stație de condiționare gaze Munteni, comuna Munteni, județul Galați”, propus a fi realizat in comuna Munteni, sat Munteni, județul Galați.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați din str. Regimentul 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 8:30 – 16:00 si vineri intre orele 8:30 – 13:30, precum și la urmatoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro – reglementari – acorduri de mediu – drafturi acte de reglementare – proiect decizie etapa de incadrare 2016-2017.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pana la data de 16.08.2017.

10.08.2017 Anunt Public

SC OMV Petrom S.A.,cu sediul in Bucuresti,str.Coralilor,nr.22,titular al proiectului: „Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 378 Bogaţi Nord”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arges in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului,pentru proiectul: „Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 378 Bogaţi Nord” propus a fi amplasat în com. Bogati, Jud. Argeș.
Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Arges,din Pitesti,str.Egalitatii,nr.50 A,jud.Arges,in zilele de 10.08 – 16.08.2017 ,intre orele 10-14 precum si la adresa de internet:http/apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate initia comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la publicarea prezentului anunt,pana la data de 16.08.2017.

09.08.2017 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 3224 Slatioarele , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: " Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 3224 Slatioarele” propus a fi amplasat în com.Cocu, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate Ia
sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş, în zilele de LUNI-VINERI 
între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 14.08.2017

09.08.2017 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: " Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 3227 Slătioarele , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: " Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 3227 Slătioarele, propus a fi amplasat în corn. Cocu, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii.nr.50 A, jud. Argeş , în zilele de LUNI-VINERI 
între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de Ia data publicării prezentului anunţ, până la data de 14.08.2017

09.08.2017 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: " Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 3337Slatioarele , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 3337Slatioarele „ propus a fi amplasat în corn. Cocu, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate Ia
sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş, în zilele de LUNI-VINERI 
între orele 10-14 precum şi la adresa de intenet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 14.08.2017

09.08.2017 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: " Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 3324 Slatioarele , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 3324 Slatioarele „propus a fi amplasat în com. Cocu, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş , în zilele de LUNI-VINERI 
între orele 10-14 precum şi la adresa de intenet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 14.08.2017

09.08.2017 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: " Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 3040 Valcele Est , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 3040Valcele Est „propus a fi amplasat în com. Baiculesti, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş , în zilele de LUNI-VINERI 
între orele 10-14 precum şi la adresa de intenet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 14.08.2017

08.08.2017 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, prin reprezentanţii săi, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Înlocuire rezervor R6 la Parc 1 Bărbuncești”, propus a fi amplasat în parc 1 Bărbuncești, comuna Tisău, județul Buzău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul  Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzau din Buzau,  str. Democratiei, nr. 11 si la sediul titularului din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, județul Buzău.

04.08.2017 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A.„ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de abandonare aferente sondei 3040 Valcele Est ,propus a fi amplasat în com. Baiculesti, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Argeş din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş

04.08.2017 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A.„ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de abandonare aferente sondei 3227 Slatioarele ,propus a fi amplasat în com. COCU, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Argeş din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş

04.08.2017 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A.„ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de abandonare aferente sondei 3324 Slatioarele ,propus a fi amplasat în com. COCU, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Argeş din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş

04.08.2017 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A.„ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de abandonare aferente sondei 3337 Slatioarele ,propus a fi amplasat în com. COCU, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Argeş din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş

04.08.2017 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A.„ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de abandonare aferente sondei 3224 Slatioarele ,propus a fi amplasat în com. COCU, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Argeş din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş

04.08.2017 Anunt Public

SC OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de abandonare aferente sondei 378 Bogaţi”, propus a fi amplasat în com. Bogaţi, Jud. Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești , Str.  Egalităţii nr. 50 A, Judeţul Argeş și la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.
 

03.08.2017 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, prin reprezentanţii săi, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a autorizației de mediu  nr. 323 din 23.12.2013  pentru punctul de lucru ”Stație Uscare Gaze Munteni ”,  comuna Munteni, județul Galați. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regimentului  11  Siret,  jud. Galați, în zilele de luni-joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30.

03.08.2017 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, prin reprezentanţii săi, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a autorizației de mediu  nr. 323 din 23.12.2013  pentru punctul de lucru ”Stație Uscare Gaze Munteni ”,  comuna Munteni, județul Galați. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regimentului  11  Siret,  jud. Galați, în zilele de luni-joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30.

03.08.2017 Anunt Public

SC OMV Petrom S.A. Zona de Producție VI Muntenia  Central, cu sediul in sat Viforâta,  com. Aninoasa,sat Viforâta,str. Aleea Sinaia, nr.6, Jud. Dâmbovița, anunță publicul interesat  asupra  depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Reamenajare drum acces,careu foraj şi forajul sondei 2013 Bradu” propus a fi amplasat în com.Bradu, jud.Argeș.   
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești,str.Egalității,nr 50 A,jud.Argeș și la sediul Zonei de Producție VI Muntenia Central,in zilele de L-V, orele 8 - 13.
Observațiile proiectului se primesc la sediul A.P.M.Argeș, municipiul Pitești,str.Egalității, nr. 50 A, jud.Argeș.

03.08.2017 Anunt Public

SC OMV Petrom S.A. Zona de Producție VI Muntenia  Central, cu sediul in sat Viforâta,  com. Aninoasa,sat Viforâta,str. Aleea Sinaia, nr.6, Jud. Dâmbovița, anunță publicul interesat  asupra  depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Reamenajare drum acces,careu foraj şi forajul sondei 2013 Bradu” propus a fi amplasat în com.Bradu, jud.Argeș.   
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești,str.Egalității,nr 50 A,jud.Argeș și la sediul Zonei de Producție VI Muntenia Central,in zilele de L-V, orele 8 - 13.
Observațiile proiectului se primesc la sediul A.P.M.Argeș, municipiul Pitești,str.Egalității, nr. 50 A, jud.Argeș.

03.08.2017 Anunt Public

SC OMV Petrom S.A. Zona de Producție VI Muntenia  Central, cu sediul in sat Viforâta,  com. Aninoasa,sat Viforâta,str. Aleea Sinaia, nr.6, Jud. Dâmbovița, anunță publicul interesat  asupra  depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Reamenajare drum acces,careu foraj şi forajul sondei 2013 Bradu” propus a fi amplasat în com.Bradu, jud.Argeș.   
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești,str.Egalității,nr 50 A,jud.Argeș și la sediul Zonei de Producție VI Muntenia Central,in zilele de L-V, orele 8 - 13.
Observațiile proiectului se primesc la sediul A.P.M.Argeș, municipiul Pitești,str.Egalității, nr. 50 A, jud.Argeș.

03.08.2017 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 3233 Slatioarele , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: " Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 3233 Slatiorele” propus a fi amplasat în com.Babana, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate Ia
sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş, în zilele de LUNI-VINERI 
între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 7.08.2017

03.08.2017 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 319 Slatioarele , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: " Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 319 Slatiorele” propus a fi amplasat în com.Babana, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate Ia
sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş, în zilele de LUNI-VINERI 
între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 7.08.2017

03.08.2017 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 986 Vata , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: " Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 986 Vata” propus a fi amplasat în com.Vedea, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate Ia
sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş, în zilele de LUNI-VINERI 
între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 7.08.2017

03.08.2017 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 3232 Slatioarele , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: " Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 3232 Slatiorele” propus a fi amplasat în com.Babana, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate Ia
sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş, în zilele de LUNI-VINERI 
între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 7.08.2017

02.08.2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Curățare, remediere si reconstrucție ecologică a solului aferent Depozitului de Carburanți Berca”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Buzău, in cadrul procedurilor de evaluare adecvată pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat in sat Berca, str. Petrolistului, nr.1, com Berca, județul Buzău.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău, din Buzău, str. Democrației, nr.11, in zilele de luni-vineri, intre orele 8.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data 07.08.2017.

01.08.2017 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată, pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafata aferente sondei 26 Jimbolia, Jud. Timis", propus a fi amplasat în localitatea Jimbolia, CF 400591, jud. Timiş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18 – 18A, în zilele de luni-joi între orele 8:00 - 16:30, vineri între orele 8:00 - 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 05.08.2017.

27.07.2017 Anunt public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A.„ anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 3232 Slatioarele" propus a fi amplasat in com.Babana, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate Ia sediul A.P.M.Arges din Piteşti, str.Egalitatii,nr.50 A, jud. Argeş si la sediul SC OMV Petrom SA, in zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

27.07.2017 Anunt public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A.„ anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 319 Slatioarele" propus a fi amplasat in corn.Babana, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Arges din Piteşti, str.Egalitatii,nr.50 A, jud. Argeş si la sediul SC OMV Petrom SA, in zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

27.07.2017 Anunt public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A.„ anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 986 Vata" propus a fi amplasat in corn.Vedea, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Arges din Piteşti, str.Egalitatii,nr.50 A, jud. Argeş si la sediul SC OMV Petrom SA, in zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

27.07.2017 Anunt public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A.„ anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 3233 Slatioarele" propus a fi amplasat in corn.Babana, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Arges din Piteşti, str.Egalitatii,nr.50 A, jud. Argeş si la sediul SC OMV Petrom SA, in zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

27.07.2017 Anunt public privind decizi etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 10 Sînmartinu Sârbesc”, propus a fi amplasat în comuna Peciu Nou, CF nr. 404729 Peciu Nou, nr. cad. 5017, jud. Timiş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate  la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18 – 18A, jud. Timiş, în zilele de luni-joi între orele 800-1630, vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro-acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 31.07.2017.

26.07.2017 Anunt public

OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul: “Creșterea integrității conductei de gaze Săcueni Nord – Stație Degazolinare Abrămuț”, propus a fi realizat în extravilanul localității Săcueni, jud. Bihor, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA BANAT, loc. Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, jud. Bihor. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului.

26.07.2017 Anunt public

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul in București, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2404 Vaţa,”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2404 Vaţa”, propus a fi amplasat în com. Săpata, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 30.07.2017.

26.07.2017 Anunt public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: Amplasarea, forajul, echiparea și exploatarea sondei 167 V Suplac, propus a fi amplasat în extravilanul localității Suplacu de Barcău.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

25.07.2017 Solicitare de Expresie de Interes

Denumire Contract: Achizitie aparate respirat si Verificari periodice aparate respirat
Nr. de referinta OMV Petrom : 1443 / 25.07.2017
OMV Petrom S.A. este interesata de incheierea unuia sau mai multor contracte de achizitie / prestare servicii in vederea “Achizitiei de aparate de respirat si verificari periodice aparate de respirat”.
Obiectul Caietului de Sarcini cuprinde:
Lot 1 : Achizitie aparate de respirat si verificari periodice ale acestora.
Lot 2: Verificare periodica aparate respirat din dotarea OMV Petrom SA.
Durata contractului: 48 luni.
OMV Petrom S.A. invita companii eligibile sa-si exprime interesul in prestarea serviciilor mai sus mentionate. Companiile interesate vor furniza informatii care demonstreaza ca au calificarile si experienta relevanta in implementarea contractului (brosuri, descrierea unor contracte similare, experienta in conditii similare, etc.)
In cazul unei asocieri, informatiile mentionate mai sus se vor furniza pentru toti membrii asocierii.
Toate companiile care isi vor exprima interesul de a participa la procedura organizata de OMV Petrom vor fi invitate sa depuna oferta. Companiile vor primi documentatia de licitatie si vor fi invitate sa depuna oferta.
Informatii suplimentare se pot obtine de la adresa de mai jos, in timpul orelor de program : intre 08:00 si 16:30
Expresiile de interes trebuie transmise in forma scrisa la adresa de mai jos (personal, sau prin posta, fax, email) pana la data de 07.08.2017 ora 16:30
Prezenta Solicitare de Expresie de Interes va expira dupa data sus mentionata.

19.07.2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2404 Vaţa, jud. Argeş”, propus a fi amplasat în com. Săpata, jud. Argeş”.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

19.07.2017 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, prin reprezentanţii săi, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM Brăila, pentru proiectul ”Înlocuire rezervor ţiţei R 99 - Parc 9 Lişcoteanca”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, oraş Însurăţei, că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila - mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr.14 bloc 5, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 – 13.00 precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – Reglementări/Acord de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de ăncadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

19.07.2017 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – Modernizare depozit Arad propus a fi realizat în Arad, str. Cometei, nr.1, jud. Arad.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, jud. Arad și la sediul beneficiarului din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – vineri, între orele 800 – 1630.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, jud. Arad.

18.07.2017 Solicitare de expresie de interes

Denumire Contract:  Furnizare Mansoane si benzi termocontractile
Nr. de referinta OMV Petrom : 1396/14.07.2017 
OMV Petrom S.A. este interesata de incheierea unui contract de ,,furnizare Mansoane si benzi termocontractile’’
Obiectul Caietului de Sarcini : este ansamblul cerintelor tehnice minime privind achizitia de mansoane si benzi termocontractile  necesare pentru  izolarea inmbinarilor sudate la coductele din otel,din cadrul OMV Petrom.
Durata contractului : 36 luni.
OMV Petrom S.A. invita companii eligibile sa-si exprime interesul in furnizarea bunurilor mai sus mentionate. Companiile interesate vor furniza informatii care demonstreaza ca au calificarile si experienta relevanta in implementarea contractului (brosuri, descrierea unor contracte similare, experienta in conditii similare, etc.)
In cazul unei asocieri, informatiile mentionate mai sus se vor furniza pentru toti membrii asocierii. 
Toate companiile care isi vor exprima interesul de a participa la procedura organizata de OMV Petrom vor fi invitate sa depuna oferta. 
Companiile vor primi documentatia de licitatie si vor fi invitati sa depuna oferta.
Informatii suplimentare se pot obtine de la adresa de mai jos, in timpul orelor de program : intre 08:00 si 16:30
Expresiile de interes trebuie transmise in forma scrisa la adresa de mai jos (personal, sau prin posta, fax, e-mail) pana la data de 31.07.2017 ora 14:00.
Prezenta Solicitare de Expresie de Interes va expira dupa data sus mentionata.

18.07.2017 Solicitare de expresie de interes

Denumire Contract:  Spumanti si pulberi pentru  stingere incendii
Nr. de referinta OMV Petrom : 1395/14.07.2017    
OMV Petrom S.A. este interesata de incheierea unui contract de ,,furnizare Spumanti si pulberi pentru  stingere incendii’’
Obiectul Caietului de Sarcini : este ansamblul cerintelor tehnice minime privind Substantele de stingere (spumanti si pulberi)  folosite de catre Brigazile de pompieri la stingerea incendiilor  din cadrul OMV Petrom.
Durata contractului : 24 luni.
OMV Petrom S.A. invita companii eligibile sa-si exprime interesul in furnizarea bunurilor mai sus mentionate. Companiile interesate vor furniza informatii care demonstreaza ca au calificarile si experienta relevanta in implementarea contractului (brosuri, descrierea unor contracte similare, experienta in conditii similare,  etc.)
In cazul unei asocieri, informatiile mentionate mai sus se vor furniza pentru toti membrii asocierii. 
Toate companiile care isi vor exprima interesul de a participa la procedura organizata de OMV Petrom vor fi invitate sa depuna oferta. 
Companiile vor primi documentatia de licitatie si vor fi invitati sa depuna oferta.
Informatii suplimentare se pot obtine de la adresa de mai jos, in timpul orelor de program : intre 08:00 si 16:30
Expresiile de interes trebuie transmise in forma scrisa la adresa de mai jos (personal, sau prin posta, fax, e-mail) pana la data de 31.07.2017 ora 14:00.
Prezenta Solicitare de Expresie de Interes va expira dupa data sus mentionata.

18.07.2017 Anunţ Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 851 Barbuncesti”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Tisău, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, str. Democraţiei nr. 11 şi la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22.

18.07.2017 Anunţ Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 477 MP Barbuncesti”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Tisău, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, str. Democraţiei nr. 11 şi la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22.

18.07.2017 Anunţ Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 103 MPC Plopeasa”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Căneşti, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, str. Democraţiei nr. 11 şi la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22.

18.07.2017 Anunţ Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 96 SNP Plopeasa”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Căneşti, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, str. Democraţiei nr. 11 şi la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22.

18.07.2017 Anunţ Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 11 SRP Plopeasa”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Căneşti, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, str. Democraţiei nr. 11 şi la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22.

14.07.2017 Anunţ Public

S.C. OMV PETROM S.A.  cu sediul in București, str. Coralilor, nr. 22, judeţul Olt anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele:  „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3411 OPORELU” , „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3412 OPORELU”, „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3417 OPORELU”   propus a fi amplasate în comuna Oporelu, judeţul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

14.07.2017 Anunţ Public

S.C. OMV PETROM S.A.  din  București, str. Coralilor, nr. 22, judeţul Olt anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1090 Bacea”,  propus a fi amplasat în comuna Movileni, judeţul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

14.07.2017 Anunţ Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 933 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc A+B, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

14.07.2017 - Anunț Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1117 Independența”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1117 Independența”, propus a fi realizat în extravilan comuna Schela, jud. Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30-16:00 şi vineri între orele 8:30 - 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro  - reglementari - acordul de mediu - drafturi acte de reglementare - proiect decizie etapa de încadrare 2016-2017.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

14.07.2017 - Anunț Public

S.C. OMV PETROM S.A.  cu sediul in București, str. Coralilor, nr. 22, judeţul Olt anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele:  „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3411 OPORELU” , „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3412 OPORELU”, „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3417 OPORELU”   propus a fi amplasate în comuna Oporelu, judeţul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

14.07.2017 - Anunț Public

S.C. OMV PETROM S.A.  din  București, str. Coralilor, nr. 22, judeţul Olt anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1090 Bacea”,  propus a fi amplasat în comuna Movileni, judeţul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

14.07.2017 - Anunț Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 933 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc A+B, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

14.07.2017 - Anunț Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 53 MMPG Fierbinţi” anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.
NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI DE MEDIU SI EVALUĂRII ADECVATE, propus a fi amplasat in localitatea Grădiştea, judetul Ilfov.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Bucureşti Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, în zilele de luni- joi între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 20.07.2017.

13.07.2016 - Solicitare expresie de interes

Nr. de referinta OMV Petrom : 1386/12.07.2017

OMV Petrom S.A. este interesata de achizitia, punerea in functiune, reparatii in perioada de garantie a echipamentelor de laborator.
Obiectul Caietului de Sarcini: achizitie, punere in functiune, reparatii in perioada de garantie a echipamentelor de laborator ICPT Campina -7 loturi:
- POMPĂ DE VID FĂRĂ ULEI, TIP SCROLL
- MINIPERMEAMETRU PENTRU MASURAREA PERMEABILITATII CAROTELOR PRIN METODA STATIONARA DE CURGERE
- VIDEOENDOSCOP PORTABIL
- MANOMETRU DIGITAL CU ACURATEȚE FOARTE BUNĂ
- AGITATOR MECANIC DIGITAL
- SISTEM PORTABIL DE PREPARARE APA ULTRAPURA
- DENSIMETRU DIGITAL PORTABIL

Durata contractului: 6 luni

OMV Petrom S.A. invita companii eligibile sa-si exprime interesul in furnizarea bunurilor mai sus mentionate. Companiile interesate vor furniza informatii care demonstreaza ca au calificarile si experienta relevanta in implementarea contractului (brosuri, descrierea unor contracte similare, experienta in conditii similare, etc.). In cazul unei asocieri, informatiile mentionate mai sus se vor furniza pentru toti membrii asocierii.
Toate companiile care isi vor exprima interesul de a participa la procedura organizata de OMV Petrom vor fi invitate sa depuna oferta.
Companiile vor primi documentatia de licitatie si vor fi invitati sa depuna oferta.
Informatii suplimentare se pot obtine de la adresa de mai jos, in timpul orelor de program : intre 08:00 si 16:30

Expresiile de interes trebuie transmise in forma scrisa la adresa de mai jos (personal, sau prin posta, fax, e-mail) pana la data de 26.07.2017 ora 13:00

Prezenta Solicitare de Expresie de Interes va expira dupa data sus mentionata.
Procurement Department

12.07.2017 - Anunț Public

S.C. OMV PETROM S.A. , ZONA DE PRODUCŢIE X- PETROMAR, CONSTANŢA  anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Executarea forajului Sondei de Explorare Deschidere 1 Marina Nord din perimetrul de XVIII Istria al platformei continentale a Mării Negre” judeţul Constanţa.Tipul deciziei posibile luate de APM Constanţa poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul  poate  fi consultat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului : Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, str. Unirii, nr.23, Constanţa, judeţul Constanţa, şi la  sediul OMV PETROM S.A.- ZONA DE PRODUCŢIE X- PETROMAR CONSTANŢA , Incintă Port Dana 34 .
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://apmct.anpm.ro
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc în sala de şedinţe la Hotel Bulevard Constanţa, B-dul. Mamaia Nr. 294, Sala de conferinţe Panoramic, în data de 27.07. 2017, începând cu orele 16.00.
Publicul interesat poate transmite în scris observaţii privind documentul menţionat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, str. Unirii nr.23, până la data de 27.07. 2017  (data dezbaterii publice) .

11.07.2017 - Anunț Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare pentru proiectul ”Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 2021 Negreni”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Tătărăştii de Jos, sat Negreni, judeţul Teleorman”.
Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman şi la sediul SC OMV PETROM SA, din municipiul Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni joi, între orele 800-1630 şi vineri între orele 8 00 - 14 00 precum şi la următoarea adresă de internet http:// apmtr.anpm.ro
Observaţiile/ contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman în termen de 10 zile de la publicare.
 

10.07.2017 - Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1993 BĂLĂRIA” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, sat Milcovăţu, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

10.07.2017 - Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1697 BĂLĂRIA” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, sat Milcovăţu, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

10.07.2017 - Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1695 BĂLĂRIA” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, sat Milcovăţu, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

10.07.2017 - Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1616 BĂLĂRIA” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, sat Milcovăţu, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

10.07.2017 - Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1392 BĂLĂRIA” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, sat Milcovăţu, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

10.07.2017 - Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1373 CARTOJANI” propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

10.07.2017 - Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2330 VIDELE EST” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, sat Milcovăţu, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

10.07.2017 - Anunț public

SC OMV PETROM SA, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 233 MP Plopu. Desfiinţare careu sondă şi drum de acces sonda 233 Plopu”, amplasament jud Brăila, oraş Ianca, sat Plopu: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila, in cadrul procedurii de revizuire a deciziei etapei de încadrare pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 233 MP Plopu. Desfiinţare careu sondă şi drum de acces sonda 233 Plopu”, amplasament jud Brăila, oraş Ianca, sat Plopu.
Decizia APM Brăila cât şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM  Brăila –mun. Brăila, Bdul Independenţei , nr. 16, Bl B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro  – secţiunea Reglementări /Mediatizare/Proiect decizii etapa de încadrare pentru proiecte.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Brăila, in termen de 10 zile de la publicare, pâna la data de 19.07.2017

10.07.2017 - Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A., anunță  publicul  interesat   asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Sălaj: nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Desființare depozit produse petroliere ANRS OMV Petrom Zalău“, propus a fi amplasat în Zalău, str. Lupului, nr. 16, Județul Sălaj,
Titular: OMV Petrom SA 
   
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Salaj din Zalău,  str. Parcului , nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni pana joi, intre orele 8:30-16:00 și vineri,  intre orele 08:30-13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare, pâna la data de 14.07.2017

06.07.2017 - Anunț public

SC OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Stație de condiționare gaze Munteni, comuna Munteni, județul Galați”, propus a fi realizat în comuna Munteni, sat Munteni, județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galați din strada Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din București, strada Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.39-13.30.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați din strada Regimentul 11 Siret, nr.2.

06.07.2017 - Anunț public

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul II 2017, si anume:

- Monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie X Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;

- Nu s-au inregistrat poluari accidentale ale solului, apelor de suprafata sau subterane.

05.07.2017 - Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată, pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 10 Sînmartinu Sârbesc", propus a fi amplasat în comuna Peciu Nou, CF nr. 404729 Peciu Nou, nr. cad. 5017, jud. Timiş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18 – 18A, jud. Timiş, în zilele de luni-joi între orele 800-1630, vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro-acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 07.07.2017.

05.07.2017 - Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1082 Independenţa", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1082 Independenţa", propus a fi realizat în extravilan comuna Schela, jud. Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30-16:00 şi vineri între orele 8:30 - 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro - reglementari - acordul de mediu - drafturi acte de reglementare - proiect decizie etapa de încadrare 2016-2017.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

05.07.2017 - Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1042 Independenţa", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1042 Independenţa", propus a fi realizat în extravilan comuna Independența, jud. Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30-16:00 şi vineri între orele 8:30 - 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro - reglementari - acordul de mediu - drafturi acte de reglementare - proiect decizie etapa de încadrare 2016-2017.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

05.07.2017 - Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1138 Independenţa", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1138 Independenţa", propus a fi realizat în extravilan comuna Schela, jud. Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30-16:00 şi vineri între orele 8:30 - 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro - reglementari - acordul de mediu - drafturi acte de reglementare - proiect decizie etapa de încadrare 2016-2017.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

05.07.2017 - Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 459 Lascăr Catargiu", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 459 Lascăr Catargiu", propus a fi realizat în extravilan comuna Independența, jud. Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30-16:00 şi vineri între orele 8:30 - 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro - reglementari - acordul de mediu - drafturi acte de reglementare - proiect decizie etapa de încadrare 2016-2017.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

04.07.2017 - Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A. (prin SC Gauss SRL) anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Echiparea la suprafata si racordarea electrica a Sondei 555", amplasat in extravilanul municipiului Adjud, localitatea componenta Burcioaia, jud Vrancea.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str, Dinicu Gloescu, nr. 2, jud Vrancea si la sediul societatii din Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr.22, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-14:00 si vinery intre orele 8:00-12:00.

Observatiile publicului se primesc in scris si sub semnatura si cu date de identificare, zilnic la sediul APM.

03.07.2017 - Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A., ZONA DE PRODUCŢIE X-PETROMAR, CONSTANŢA anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Executarea lucrărilor de abandonare a intervalului 2631-1750m și săpare a intervalului 1750-3660 m în sonda LV10A Lebăda Vest din perimetrul de explorare - exploatare – dezvoltare XVIII Istria al platformei continentale a Mării Negre" judeţul Constanţa.

Tipul deciziei posibile luate de APM Constanţa poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, str. Unirii, nr.23, Constanţa, judeţul Constanţa, şi la sediul OMV PETROM S.A.- ZONA DE PRODUCŢIE X-PETROMAR CONSTANŢA, Incintă Port Dana 34.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc în sala de şedinţe la Hotel Bulevard Constanţa, B-dul. Mamaia Nr. 294, Sala de conferinţe Panoramic, în data de 24.07. 2017, începând cu orele 16.00.

Publicul interesat poate transmite în scris observaţii privind documentul menţionat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, str. Unirii nr.23, până la data de 24.07. 2017 (data dezbaterii publice).

30.06.2017 - Anunț public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 287 Grivița Nord", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de catre APM Galați fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 287 Grivița Nord", propus a fi realizat în extravilan comuna Dragănesti, judeţul Galaţi.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 8:30 - 16:00 şi vineri între orele 8:30 - 13:30, precum si la urmatoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro – reglementări – acordul de mediu – proiect decizie etapă de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

30.06.2017 - Anunț public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 286 Grivița Nord", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de catre APM Galați fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 286 Grivița Nord", propus a fi realizat în extravilan comuna Dragănesti, judeţul Galaţi.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 8:30 - 16:00 şi vineri între orele 8:30 - 13:30, precum si la urmatoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro – reglementări – acordul de mediu – proiect decizie etapă de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

30.06.2017 - Anunț public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 156 Grivița Nord", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de catre APM Galați fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 156 Grivița Nord", propus a fi realizat în extravilan comuna Dragănesti, judeţul Galaţi.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 8:30 - 16:00 şi vineri între orele 8:30 - 13:30, precum si la urmatoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro – reglementări – acordul de mediu – proiect decizie etapă de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

27.06.2017 - Anunț public

SC OMV PETROM SA anunta publicul interest asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Montare grupuri generatoare Parc 3 Pordeanu si racordarea la reteaua de energie electrica" propus a fi amplasat in localitatea Pordeanu, comuna Beba Veche, CF nr. 401341, nr. top. 401341, jud. Timis.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, jud. Timis, localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 - 16:00 si vineri intre orele 8:00 - 14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro - acorduri de mediu.

Publicul interest poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 03.07.2017.

26.06.2017 - Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1149 Independenta", propus a fi realizat în extravilan comuna Independenta, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8:30 - 16:00 şi vineri între orele 8:30 - 13:30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

26.06.2017 - Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 605 Buciumeni", propus a fi realizat în extravilan comuna Tepu, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8:30 - 16:00 şi vineri între orele 8:30 - 13:30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

23.06.2017 - Anunț public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, prin reprezentanţii săi, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Înlocuire rezervor ţiţei R 99 - Parc 9 Lişcoteanca”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, oraş Însurăţei, trup intravilan, tarla 36, parcela 220/1, număr cadastral 851.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, APM Brăila, Bdul Independenţei, bloc 5 şi la sediul OMV Petrom SA - Zona de Producţie IX Moldova Sud,  municipiul Buzău, strada Transilvaniei, nr. 1, în zilele lucrătoare, între orele 9 – 13.
Observaţiile publicului se primesc, zilnic, la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, APM Brăila.
 

23.06.2017 - Anunț public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1045 Independenţa", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1045 Indpendenţa", propus a fi realizat în extravilan comuna Independenta, jud. Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30 - 16:00 şi vineri între orele 8:30 - 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro - reglementari - acordul de mediu – proiect decizie etapa încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

23.06.2017 - Anunț public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 339 Independenţa", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 339 Indpendenţa", propus a fi realizat în extravilan comuna Schela, jud. Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30 - 16:00 şi vineri între orele 8:30 - 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro - reglementari - acordul de mediu – proiect decizie etapa încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

23.06.2017 - Anunț public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 290 Grivita Nord", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 290 Grivita Nord", propus a fi realizat în extravilan comuna Draganesti, jud. Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30 - 16:00 şi vineri între orele 8:30 - 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro - reglementari - acordul de mediu – proiect decizie etapa încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

23.06.2017 - Anunț public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 284 Lascar Catargiu", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 284 Lascar Catargiu", propus a fi realizat în extravilan comuna Independenta, jud. Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30 - 16:00 şi vineri între orele 8:30 - 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro - reglementari - acordul de mediu - proiect decizie etapa încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

23.06.2017 - Anunț public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie, Zona de Producţie IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul Buzău, prin reprezentanţii săi, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Înlocuire rezervor ţiţei R 99 - Parc 9 Lişcoteanca", propus a fi amplasat în judeţul Brăila, oraş Însurăţei, trup intravilan, tarla 36, parcela 220/1, număr cadastral 851.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, APM Brăila, Bdul Independenţei, bloc 5 şi la sediul OMV Petrom SA - Zona de Producţie IX Moldova Sud, municipiul Buzău, strada Transilvaniei, nr. 1, în zilele lucrătoare, între orele 9 - 13.

Observaţiile publicului se primesc, zilnic, la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, APM Brăila.

21.06.2017 - Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 26 Jimbolia, jud. Timiş”, propus a fi amplasat în localitatea Jimbolia, CF nr. 400591, jud. Timiş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv Liviu Rebreanu nr. 18 – 18A, Timişoara, şi la adresa  titularului, Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni - joi între orele 800-1630, vineri între orele 800 – 1400.
Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Timiş.

21.06.2017 - Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectele: Amplasarea, forajul, echiparea și exploatarea sondei 22 N Săcueni și Parc Cherechiu, propuse a fi amplasate în extravilanul UAT Cherechiu.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectelor propuse pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9:00 - 14:00.

Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

21.06.2017 - Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Centrală termoelectrică (CTE) Depozit 9 Poeni și racordare la rețeaua de energie electrică", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Centrală termoelectrică (CTE) Depozit 9 Poeni și racordare la rețeaua de energie electrică" propus a fi amplasat in comuna Poeni, județul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din mun. Alexandria în zilele de luni – joi între orele 8:00 - 16:00 și vineri între orele 8:00 - 14:00, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

21.06.2017 - Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată, pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 7 Sînmartinu Sârbesc", propus a fi amplasat în comuna Peciu Nou, CF nr. 404629 Peciu Nou, nr. cad. 5017, jud. Timiş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18 – 18A, jud. Timiş, în zilele de luni-joi între orele 8:00 - 16:30, vineri între orele 8:00 - 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.06.2017.

19.06.2017 - Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV Petrom SA, titular al proiectelor: "Lucrări de abandonare aferente sondei 3569 Videle Vest", "Lucrări de abandonare aferente sondei 3522 Videle Vest", "Lucrări de abandonare aferente sondei 3792 Videle Vest", "Lucrări de abandonare aferente sondei 3734 Videle Vest", propuse a fi amplasate în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele "Lucrări de abandonare aferente sondei 3569 Videle Vest", "Lucrări de abandonare aferente sondei 3522 Videle Vest", "Lucrări de abandonare aferente sondei 3792 Videle Vest", "Lucrări de abandonare aferente sondei 3734 Videle Vest", propuse a fi amplasate în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandria în zilele de luni – joi între orele 8:00 - 16:30 şi vineri 8:00 - 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

16.06.2017 - Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 53 MMPG Fierbinti", amplasata  in localitatea Grădiştea, judeţul Ilfov.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Ilfov din municipiul Bucureşti Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.omvpetrom.com.

Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Ilfov.

16.06.2017 - Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1410 Indpendenţa”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1410 Indpendenţa", propus a fi realizat în extravilan comuna Slobozia Conachi, jud. Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30-16:00 şi vineri între orele 8:30 - 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro  - reglementari - acordul de mediu - drafturi acte de reglementare - proiect decizie etapa de încadrare 2016-2017.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

16.06.2017 - Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1256 Independenţa", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1256 Indpendenţa", propus a fi realizat în extravilan comuna Schela, jud. Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30-16:00 şi vineri între orele 8:30 - 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro  - reglementari - acordul de mediu - drafturi acte de reglementare - proiect decizie etapa de încadrare 2016-2017.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

14.06.2017 - Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: Foraj si echipare sonda 301 Abramuț, propus a fi amplasat în extravilanul UAT Marghita.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.

Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

14.06.2017 - Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: Creșterea integrității conductei de gaze Săcueni Nord – Stație Degazolinare Abramuț, în extravilanul UAT Săcueni.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9:00 – 14:00.

Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

13.06.2017 - Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Montare grupuri generartoare Parc 3 Pordeanu si racordarea la reteaua electrica" propus a fi amplasat in localitatea Pordeanu, comuna Beba Veche, CF nr. 401341, nr. top. 401341, jud Timis.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, localitatea Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A si la sediul titularului din loc Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, in zilele luni- joi intre orele 8:00-16:00, vineri intre orele 8:00-14:00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

09.06.2017 - Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 265 Ciureşti Sud", propus a fi amplasat în com. Tufeni, jud. Olt.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Str. Ion Moroşanu, nr. 3, Slatina, Jud. Olt, şi la sediul OMV Petrom, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucureşti, în zilele Luni- Vineri între orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

09.06.2017 - Anunț public

SC OMV Petrom SA, titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 29 Frumuşita", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare dc către APM Galaţi fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 29 Frumuşiţa", propus a fi realizat în extravilan comuna Frumuşiţa, satul Ijdileni, T 211 /1, jud. Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Şiret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30 - 16:00 şi vineri între orele 8:30 - 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro - reglementari - acordul de mediu - proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

09.06.2017 - Anunț public

SC OMV Petrom SA, titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 1417 Independenta", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare dc către APM Galaţi fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1417 Independenta", propus a fi realizat în extravilan comuna Independenta, jud. Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30 - 16:00 şi vineri între orele 8:30 - 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro - reglementari - acordul de mediu - proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

09.06.2017 - Anunț public

SC OMV Petrom SA, titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 1325 Independenta", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare dc către APM Galaţi fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1325 Independenta", propus a fi realizat în extravilan comuna Independenta, jud. Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30 - 16:00 şi vineri între orele 8:30 - 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro - reglementari - acordul de mediu - proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

09.06.2017 - Anunț public

SC OMV Petrom SA, titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 1058 Independenta", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare dc către APM Galaţi fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1058 Independenta", propus a fi realizat în extravilan comuna Independența, jud. Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30 - 16:00 şi vineri între orele 8:30 - 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro - reglementari - acordul de mediu - proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

09.06.2017 - Anunț public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Desfiinţare sonda 371 Griviţa Nord", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Desfiinţare sonda 371 Griviţa Nord", propus a fi amplasat în extravilan comuna Cudalbi, T34/1, P 187/2, judeţul Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, în zilele de luni - joi între orele 8:30 - 16:00 si vineri între orele 8:30 - 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – reglementări - acordul de mediu – proiect decizie etapa de încadrare.

Puclicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

09.06.2017 - Anunț public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Desfiinţare sonda 340 Griviţa Nord", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Desfiinţare sonda 340 Griviţa Nord", propus a fi amplasat în extravilan comuna Cudalbi, T34/1, P 187/4, judeţul Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, în zilele de luni - joi între orele 8:30 - 16:00 si vineri între orele 8:30 - 13:30 , precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – reglementări - acordul de mediu – proiect decizie etapa de încadrare.

Puclicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

09.06.2017 - Anunț public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 98 Ţepu, în comuna Munteni, jud. Galaţi", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 98 Ţepu, în comuna Munteni, jud. Galaţi", propus a fi amplasat în extravilan comuna Munteni, T60, P 431/1, judeţul Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, în zilele de luni - joi între orele 8:30 - 16:00 si vineri între orele 8:30 - 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – reglementări - acordul de mediu – proiect decizie etapa de încadrare.

Puclicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

07.06.2017 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 10 Sinmartinu Sarbesc”, propus a fi amplasat în comuna Peciu Nou, CF nr. 404729 Peciu Nou, nr. cad. 5017, judeţul Timiş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiş, municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 – 18A şi la titular: Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni - joi între orele 800-1630, vineri între orele 800 – 1400.
Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

31.05.2017 Anunţ public privind deciziile etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectelor:
"Lucrări de abandonare aferente sondei 1712 Talpa” amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti, județul Teleorman,
"Lucrări de abandonare aferente sondei 8 I Talpa” amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti, județul Teleorman,
"Lucrări de abandonare aferente sondei 1713 Talpa” amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti, județul Teleorman,
"Lucrări de abandonare aferente sondei 1786 Talpa” amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti, județul Teleorman”
"Lucrări de abandonare aferente sondei 2378 Preajba Nord” amplasat  în extravilanul comunei Gratia, județul Teleorman,
"Lucrări de abandonare aferente sondei 117 Videle Vest” amplasat  în oraşul Videle, județul Teleorman,
"Lucrări de abandonare aferente sondei 2224 Videle Vest” amplasat în oraşul Videle, județul Teleorman,
"Lucrări de abandonare aferente sondei 3791 Videle Vest” amplasat în oraşul Videle, județul Teleorman,

anunţă publicul interesat asupra luării deciziilor etapei de încadrare  de către APM Teleorman,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului
şi
nu se supune evaluării adecvate,

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectele:
"Lucrări de abandonare aferente sondei 1712 Talpa” amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti, județul Teleorman,
"Lucrări de abandonare aferente sondei 8 I Talpa” amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti, județul Teleorman,
"Lucrări de abandonare aferente sondei 1713 Talpa” amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti, județul Teleorman,
"Lucrări de abandonare aferente sondei 1786 Talpa” amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti, județul Teleorman,
"Lucrări de abandonare aferente sondei 2378 Preajba Nord” amplasat  în extravilanul comunei Gratia, județul Teleorman,
"Lucrări de abandonare aferente sondei 117 Videle Vest” amplasat  în oraşul Videle, județul Teleorman,
"Lucrări de abandonare aferente sondei 2224 Videle Vest” amplasat în oraşul Videle, județul Teleorman,
"Lucrări de abandonare aferente sondei 3791 Videle Vest” amplasat în oraşul Videle, județul Teleorman,

Proiectele deciziilor de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

31.05.2017 - Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Instalaţie de producere a energiei electrice la Parcul 12 Independenţa şi racordare la reţeaua electrică de medie tensiune”, propus a fi realizat în intravilan comuna Schela, T.83, P.720, P.721/5 - lot 3, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30-13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2

31.05.2017 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare   

 S.C. OMV Petrom S.A., - Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în comuna Aninoasa,sat Viforâta, str.Aleea Sinaia, nr.6, jud.Dâmboviţa anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Lucrări de suprafaţă pentru foraj (careu de sondă şi drum acces) forajul sondei şi conducta de gaze la sonda 1529 Vultureşti” propus a fi amplasat în comuna Vultureşti, jud.Argeş. 
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Argeş din Piteşti, str.Egalităţii, nr.50 A, jud.Argeş, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14 , precum şi la adresa de internet  http//apmag.anpm.ro,      
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 04.06.2017.
 2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Argeş, precum şi la următoarea adresă e-mail: office@apmag.anpm.ro până la data de 09.06.2017.

31.05.2017 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV Petrom S.A.,cu sediul in Bucuresti,str.Coralilor ,nr.22,titular al proiectului: „Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1378 Bogaţi”,anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de catre APM Argeș in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului,pentru proiectul: „Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1378 Bogaţi”, propus a fi amplasat în com. Priboieni, Jud. Argeș.
    1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești , Str.  Egalităţii nr. 50 A, Judeţul Argeş,in zilele de:           31.05 – 05.06.2017,intre orele 10-14 precum si la adresa de internet:http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate inaita comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la publicarea prezentului anunt,până la data de 05.06.2017.

25.05.2017 – Anunț public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 117 Ţepu, în comuna Munteni, jud. Galaţi", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 117 Ţepu, în comuna Munteni, jud. Galaţi", propus a fi amplasat în extravilan comuna Munteni, judeţul Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, în zilele de luni - joi între orele 8:30-16:00 si vineri între orele 8:30 – 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – reglementări - acordul de mediu – proiect decizie etapa de încadrare.

Puclicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

25.05.2017 – Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1378 Bogaţi", propus a fi amplasat în com. Priboieni, Jud. Argeș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, Str. Egalităţii nr. 50A, Judeţul Argeş și la sediul SC OMV Petrom SA Asset VI Muntenia Central din Municipiul Târgoviște, str. Aleea Sinaia, nr. 6, jud. Dâmbovița, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

24.05.2017 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 331 Ciurești Sud

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 331 Ciurești Sud, jud. Argeș", propus a fi amplasat în com. Bârla, județul Argeș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș, str. Egalității, nr. 50A, Pitești, Jud. Arge, și la sediul OMV Petrom, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti, în zilele Luni-Vineri între orele 1000-1400. Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

24.05.2017 – Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom S.A. Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul in sat Viforâta, com. Aninoasa,sat Viforâta,str. Aleea Sinaia, nr.6, Jud. Dâmbovița, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de suprafaţă pentru foraj (careu de sonda şi drum acces), forajul sondei şi conducta de gaze la sonda 1529 Vultureşti" propus a fi amplasat în com.Vultureşti, jud.Argeș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești,str.Egalității,nr 50 A,jud.Argeș și la sediul Zonei de Producție VI Muntenia Central,in zilele de L-V, orele 8 - 13.

Observațiile proiectului se primesc la sediul A.P.M.Argeș, municipiul Pitești,str.Egalității, nr. 50 A, jud.Argeș.

24.05.2017 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele:

 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 1712 Talpa" amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti, județul Teleorman
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 8 I Talpa" amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti, județul Teleorman
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 1713 Talpa" amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti, județul Teleorman
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 1786 Talpa" amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti, județul Teleorman
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 2378 Preajba Nord" amplasat în extravilanul comunei Gratia, județul Teleorman
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 117 Videle Vest" amplasat în oraşul Videle, județul Teleorman
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 2224 Videle Vest" amplasat în oraşul Videle, județul Teleorman
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 3522 Videle Vest" amplasat în oraşul Videle, județul Teleorman
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 3734 Videle Vest" amplasat în oraşul Videle, județul Teleorman
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 3569 Videle Vest" amplasat în oraşul Videle, județul Teleorman
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 3791 Videle Vest" amplasat în oraşul Videle, județul Teleorman
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 3792 Videle Vest" amplasat în oraşul Videle, județul Teleorman

Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, in zilele de luni până joi, între orele 08.00 – 16.30 şi vineri între orele 08.00 – 14.00 şi la sediul titularului situat în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

24.05.2017 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectelor:

 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 2129 Bălăria"
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 2130 Bălăria"
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 2148 Bălăria", amplasate pe raza localităţii Bulbucata, jud. Giurgiu
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 2371 Videle Est"
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 2463 Videle Est"
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 2406 Videle Est"
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 1409 Bălăria"
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 2431 Videle Est"
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 1708 Bălăria", amplasate pe raza localităţii Letca Nouă, jud. Giurgiu
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 1638 Cartojani"
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 1455 Cartojani", amplasate pe raza localităţii Roata de Jos, jud. Giurgiu
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 1720 Mârşa", amplasat in localitatea Crevedia Mare, jud. Giurgiu
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 1109 Novaci", amplasat in localitatea Mihăileşti", jud. Giurgiu

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectele:

 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 2129 Bălăria"
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 2130 Bălăria"
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 2148 Bălăria", amplasate pe raza localităţii Bulbucata, jud. Giurgiu;
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 2371 Videle Est"
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 2463 Videle Est"
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 2406 Videle Est"
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 1409 Bălăria"
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 2431 Videle Est"
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 1708 Bălăria", amplasate pe raza localităţii Letca Nouă, jud. Giurgiu
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 1638 Cartojani"
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 1455 Cartojani", amplasate pe raza localităţii Roata de Jos, jud. Giurgiu
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 1720 Mârşa", amplasat in localitatea Crevedia Mare, jud. Giurgiu
 • "Lucrări de abandonare aferente sondei 1109 Novaci", amplasat in localitatea Mihăileşti", jud. Giurgiu

Proiectele deciziilor de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

18.05.2017 – Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 156 Grivita Nord", propus a fi realizat în extravilan comuna Dragănesti, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

18.05.2017 – Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 284 Lascăr Catargiu", propus a fi realizat în extravilan comuna Independenta, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

18.05.2017 – Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 286 Grivita Nord", propus a fi realizat în extravilan comuna Dragănesti, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

18.05.2017 – Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 287 Grivita Nord", propus a fi realizat în extravilan comuna Dragănesti, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

18.05.2017 – Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 290 Grivita Nord", propus a fi realizat în extravilan comuna Dragănesti, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

18.05.2017 – Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 339 Independenţa", propus a fi realizat în intravilan comuna Schela, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

18.05.2017 – Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 459 Lascăr Catargiu", propus a fi realizat în extravilan comuna Schela, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

18.05.2017 – Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1042 Independenta", propus a fi realizat în extravilan comuna Independenta, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

18.05.2017 – Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1045 Independenta", propus a fi realizat în extravilan comuna Independenta, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

18.05.2017 – Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1082 Independenta", propus a fi realizat în extravilan comuna Schela, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

18.05.2017 – Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1138 Independenta", propus a fi realizat în comuna Schela, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

18.05.2017 – Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1256 Independenta", propus a fi realizat în extravilan comuna Schela, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

18.05.2017 – Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1410 Independenta", propus a fi realizat în comuna Slobozia Conachi, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

18.05.2017 – Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei I 15 Independenta", propus a fi realizat în extravilan comuna Independenta, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

16.05.2017 – Anunț public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, prin reprezentanţii săi, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare, revizuite, pentru proiectul: "Modernizarea parcurilor vechi Burcioaia – Parc 2 Matca Nord în comuna Munteni, județul Galați", propus a fi realizat  în comuna Munteni,T 131/1, P 1040/12, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare, revizuite precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei, pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați din Galați, str.Regiment 11 Siret, nr.2, în zilele de luni – joi, între orele 8:30 – 16:00 și vineri orele 8:30 – 13:30, precum și la urmatoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro- reglementări- acordul de mediu-drafturi acte de reglementare-proiect decizie etapa de încadrare 2016 – 2017.

Observațiile/comentariile publicului se primesc la sediul A.P.M. Galați din Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 în termen de 10 zile de la publicare.

16.05.2017 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în comuna Aninoasa,sat Viforâta, Aleea Sinaia, nr.6, județul Dâmbovița, cod fiscal 1590082, prin reprezentanții săi, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de suprafaţă foraj, foraj, echipare de suprafaţă inclusiv alimentare cu energie electrică L.E.A. 0,5 kv şi conducte amestec sondele 462 şi 463 Dealul Bătrân şi conductă injecţie abur la sonda 461 Dealul Bătrân" propus a fi amplasat în comuna Gura Ocniţei, jud. Dâmboviţa.  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dâmbovița, str.Calea Ialomiței, nr.1,Târgoviște, jud.Dâmbovița, în zilele de luni-vineri între  orele 10-14.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării.

12.05.2017 - Anunţ public 

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 519 Bărbuncești" propus a fi amplasat în extravilan sat Bărbuncești, comuna Tisău, județul Buzău. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Buzău, str. Democrației, nr. 11 si la sediul titularului Buzău, str. Transilvaniei, nr.1, jud. Buzau.

11.05.2017 - Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

 SC OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Dezafectarea unor facilităţi de producţie – Lot 3 – Staţia de apă Foale", propus a se realiza intravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bacău, str. Oituz, nr. 23 si la sediul SC OMV PETROM S.A., București, strada Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bacău.

11.05.2017 - Anunț public privind depunerea solicitării de emitere   acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 7 Sinmartinu Sarbesc", propus a fi amplasat în comuna Peciu Nou, CF nr. 404629 Peciu Nou, nr. cad. 5017, judeţul Timiş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiş, municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 – 18A şi la sediul SC OMV PETROM SA, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, corpul C, Timişoara, jud. Timiş, în zilele de luni - joi între orele 800-1630, vineri între orele 800 – 1400.

Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

11.05.2017 - Anunț public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, prin reprezentanţii săi, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul : "Inlocuire tronsoane conducta titei P 1 Barbuncesti – Depozit Tratare Satuc", propus a fi amplasat in extravilanul satului Barbuncesti, comuna Tisau, jud. Buzau.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei de Protectia Mediului din Buzău, str Democrației, nr. 11 și la sediul titularului din Buzău, str Transilvaniei, nr. 1,jud. Buzău. 

11.05.2017 - Anunț public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, prin reprezentanţii săi, anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia de Protectia Mediului Buzau, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul: "Supratraversare peste rauri conducta Plopeasa – TF Satuc", propus a fi amplasat în sat Policiori, comuna Scorțoasa, județul Buzău.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul  Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzau din Buzau,  str. Democratiei, nr. 11, în zilele de luni- vineri între orele 8,00-14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la publicarea anuntului.

10.05.2017 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1757 Vâlcele Est (1757 exploatare Vâlcele Est)", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: " Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1757 Vâlcele Est (1757 exploatare Vâlcele Est) propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Băiculeşti, jud. Argeş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate Ia sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş, în zilele de 10-15.05.2017 între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 15.05.2017

10.05.2017 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: " Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 429 Slătioarele ( 429 exploatare Slătioarele) ", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: " Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 429 Slătioarele ( 429 exploatare Slătioarele)", propus a fi amplasat în corn. Moşoaia, jud. Argeş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii.nr.50 A, jud. Argeş , în zilele de 10.-15.05.2017între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de Ia data publicării prezentului anunţ, până la data de 15.05.2017

10.05.2017 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: " Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1963 Vâlcele Vest ( 1963 exploatarel 963Vâlcele Vest) ", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1963 Vâlcele Vest ( 1963 exploatare 1963Vâlcele Vest) ", propus a fi amplasat în corn. Merişani, jud. Argeş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate Ia sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş, în zilele de 10-15.05.2017 între orele 10-14 precum şi la adresa de intenet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 15.05.2017

10.05.2017 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: " Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 688 Merişani ( 688 exploatare Merişani) ", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 688 Merişani ( 688 exploatare Merişani) propus a fi amplasat în com. Dragănu, jud. Argeş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş , în zilele de 10-15.05.2017 între orele 10-14 precum şi la adresa de intenet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 15.05.2017

09.05.2017 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare 

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 40 Săliște", propus a fi amplasat în localitatea Săliștea de Sus, Fn, jud. Maramureş, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: “nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate", în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul mai sus menţionat. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, jud. Maramureş, în zilele de luni – joi între orele 8 – 16:30 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmmm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ în presă.

09.05.2017 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare 

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1 Şieu", propus a fi amplasat în localitatea Şieu, Fn, jud. Maramureş, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: “nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate", în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul mai sus menţionat. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, jud. Maramureş, în zilele de luni – joi între orele 8 – 16:30 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmmm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ în presă.

08.05.2017 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare 

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3 SRP Săliște", propus a fi amplasat în localitatea Săliștea de Sus, Fn, jud. Maramureş, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: “nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate", în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul mai sus menţionat. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, jud. Maramureş, în zilele de luni – joi între orele 8 – 16:30 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmmm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ în presă.

05.05.2017 - Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul: “Modernizarea parcului 1 Abram, propus a fi realizat în extravilanul localității Abram, jud. Bihor, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA-BANAT, loc. Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, jud. Bihor. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului. 

04.05.2017 - Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 688 Merisani (688 exploatare Merisani), propus a fi amplasat în com. Draganu, jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

04.05.2017 - Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A." anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1757 Vâlcele Est ( 1757 exploatare Vâlcele Est), propus a fi amplasat în com. Baiculesti, jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Argeş din Piteşti, str.Egalităţii,nr,50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

04.05.2017 - Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A." anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1963 Vâlcele Est ( 1963 exploatare Vâlcele Est)", propus a fi amplasat în com. Merişani, jud. Argeş,

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Argeş din Piteşti, str.EgaIităţii,nr.50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

04.05.2017 - Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A." anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 429 Slatioarele (429 exploatare Vâlcele Est)", propus a fi amplasat în com. Mosoaia, jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Argeş din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş. 

28.04.2017 – Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Curățare, remediere și reconstrucție ecologica a solului aferent Depozitului de Carburanți Berca" propus a fi amplasat în sat Berca, str. Petrolistului, nr.1, comuna Berca, jud.Buzău. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Buzău, str. Democrației, nr.11 și la sediul titularului din Buzău, str.Transilvaniei, nr.1,  jud.Buzău.

28.04.2017 – Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 5 Teremia", propus a fi amplasat în extravilan localitatea Valcani, CF nr. 400702, judeţul Timiş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 – 18A, în zilele de luni - joi între orele 800-1630 si vineri între orele 800 – 1400 , precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 03.05.2017.

21.04.2017 - Anunţul public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului - nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 604 Oprişeneşti", propus a fi amplasat în judeţul Brăila, oraş Ianca, localitatea Oprişeneşti.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila - municipiul Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro sectiunea Reglementări / Acordul de mediu / Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 26.04.2017.

21.04.2017 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., - Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în comuna Aninoasa,sat Viforâta, str.Aleea Sinaia, nr.6, jud.Dâmboviţa anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Optimizarea facilităţilor de producţie parc 28 Leordeni, sat Budişteni,jud.Argeş. 

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Argeş din Piteşti, str.Egalităţii, nr.50 A, jud.Argeş, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14 , precum şi la adresa de internet  http//apmag.anpm.ro,      

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 26.04.2017.

21.04.2017 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A, Zona de Producție III Muntenia Vest cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii, nr. 160, judeţul Argeș, titular al proiectului “Reabilitare prin căptușire cu HDPE conductă de apă sărată M.T.T. Poiana Lacului - Parc 3 Hințești, Tronson I" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeş, în cadrul procedurilor de evaluarea a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Reabilitare prin căptușire cu HDPE conductă de apă sărată M.T.T. Poiana Lacului - Parc 3 Hințești, Tronson I" propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10-14 precum și la adresa de interne: http://apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 27.04.2017.

21.04.2017 - Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 111 Teremia", propus a fi amplasat în extravilan localitatea Valcani, CF nr. 400698, judeţul Timiş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 – 18A, în zilele de luni - joi între orele 8:00-16:30 si vineri între orele 8:00 – 14:00 , precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – acorduri de mediu.

Puclicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 26.04.2017.

19.04.2017 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., - Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în comuna Aninoasa, sat Viforâta, str.Aleea Sinaia, nr. 6, jud.Dâmboviţa anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Sonda 3374 Strâmbu – conductă", propus a fi amplasat în com. Bogaţi, sat Strâmbu, jud.Argeş. 

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr.50 A, jud.Argeş, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14 , precum şi la adresa de internet  http//apmag.anpm.ro. 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 24.04.2017.

13.04.2017 – Anunț public

SC OMV PETROM SA cu sediul in municipiul Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titular al proiectului "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondelor 1 SRP Sălişte, 2 SRP Sălişte şi 5 SRP Sălişte", amplasate in localitatea Săliştea de Sus, f.n., jud. Maramureş,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş: "nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate",  in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul mai sus menţionat.
Proiectele deciziilor etapei de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul APM Maramureş cu sediul in localitatea Baia Mare str. Iza nr. 1 A, judeţul Maramureş în zilele de luni- joi între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 08.00 – 14.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ in presa.

13.04.2017 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 3003 Glavacioc (3003 exploatare Glavacioc)", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 3003 Glavacioc (3003 exploatare Glavacioc)", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Ştefan cel Mare, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr.50A, jud. Argeş, în zilele de 13–18.04.2017 între orele 10-14 precum și la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentării/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 18.04.2017.

13.04.2017 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 9 Ştefan cel Mare (9 exploatare Ştefan cel Mare)", anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 9 Ştefan cel Mare (9 exploatare Ştefan cel Mare)", propus a fi amplasat in extravilanul localităţii Ştefan cel Mare, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Argeş, din Piteşti , str.Egalitatii, nr.50A, jud. Argeş , in zilele de 13–18.04.2017 intre orele 10-14 precum si la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentării/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pana la data de 18.04.2017

13.04.2017 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1737 Valcele Est (1737 exploatare Valcele Est)", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1737 Valcele Est (1737 exploatare Valcele Est)", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Merişani, jud. Argeş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la

sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr.50A, jud. Argeş , în zilele de 13–18.04.2017 între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la dată publicării prezentului anunţ, până la data de 18.04.2017.

13.04.2017 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1992 Valcele Est (1992 exploatare Valcele Est)", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1992 Valcele Est (1992 exploatare Valcele Est)", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Merişani, jud. Argeş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la

sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr.50A, jud. Argeş , în zilele de 13–18.04.2017 între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la dată publicării prezentului anunţ, până la data de 18.04.2017.

13.04.2017 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 2900 Valcele Est (2900 exploatare Valcele Est)", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 2900 Valcele Est (2900 exploatare Valcele Est)", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Merişani, jud. Argeş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la

sediul APM Argeş, din Piteşti , str.Egalităţii, nr.50A, jud. Argeş , în zilele de 13–18.04.2017 între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la dată publicării prezentului anunţ, până la dată de 18.04.2017.

13.04.2017 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 2906 Valcele Est (2906 exploatare Valcele Est)", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 2906 Valcele Est (2906 exploatare Valcele Est)", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Merişani, jud. Argeş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la

sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr.50A, jud. Argeş , în zilele de 13–18.04.2017 între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la dată publicării prezentului anunţ, până la dată de 18.04.2017.

13.04.2017 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 2913 Valcele Est (2913 exploatare Valcele Est)", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 2913 Valcele Est (2913 exploatare Valcele Est)", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Băiculeşti, jud. Argeş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la

sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr.50A, jud. Argeş, în zilele de 13–18.04.2017 între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la dată publicării prezentului anunţ, până la data de 18.04.2017.

13.04.2017 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 2923 Vâlcele Est (2923 exploatare Vâlcele Est)", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 2923 Vâlcele Est (2923 exploatare Vâlcele Est)", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Băiculeşti, jud. Argeş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la

sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr.50A, jud. Argeş, în zilele de 13–18.04.2017 între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 18.04.2017.

12.04.2017 – Anunț public 

SC OMV PETROM SA cu sediul in municipiul Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titular al proiectului "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 4 SRP Săcel", amplasat in localitatea Săcel, f.n., jud. Maramureş,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş: "nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate",  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul mai sus menţionat.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Maramureş cu sediul in localitatea Baia Mare str. Iza nr. 1 A, judeţul Maramureş în zilele de luni- joi între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 08.00 – 14.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ în presă. 

11.04.2017 Anunț public privind decizia etapei de încadrare 

Subscrisa OMV Petrom SA, având sediul în str. Coralilor nr.22, “Petrom City", sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în com. Aninoasa, sat Viforâta, Aleea Sinaia nr. 6, județul Dâmbovița, cod fiscal 1590082, prin reprezentanții săi, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul " Amenajare drum acces si careu foraj,foraj,echipare de suprafață si LEA 0,5 KV sda 1314 Moreni"  propus a fi amplasat în municipiul Moreni, județul Dâmboviţa.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmboviţa din Târgovişte, str.Calea Ialomiţei, nr. 1, cod 130142, județul Dâmboviţa si la sediul OMV Petrom Zona de Producție VI Muntenia Central, Aleea Sinaia, nr.6, comuna Aninoasa, sat Viforâta, județul Dâmboviţa, în zilele de Luni-Vineri, orele 10-14.

Observațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmboviţa.

11.04.2017 Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A., - Zona de Producție VI Muntenia Central, anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Optimizarea facilitaţilor de producţie parc 28 Leordeni" – lucrări de construcţii montaj, propus a fi amplasat în com. Leordeni, sat Budişteni, jud.Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str.Egalităţii, nr.50 A, jud.Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA Zona de Producţie VI Muntenia Central, comuna Aninoasa, sat Viforâta, str.Aleea Sinaia,nr.6,jud.Damboviţa, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M.Argeş.

11.04.2017 Anunț public privind decizia etapei de încadrare 

Subscrisa OMV Petrom SA, având sediul în str. Coralilor nr.22, “Petrom City", sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în com. Aninoasa, sat Viforâta, Aleea Sinaia nr. 6, judetul Dâmbovița, cod fiscal 1590082, prin reprezentanții săi, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul "Extinderea platformei la sonda 11 Stârmini pentru efectuarea operaţiei de ST"  propus a fi amplasat în comuna Vulcana Băi, județul Dâmboviţa.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmboviţa din Târgovişte, str.Calea Ialomiţei, nr. 1, cod 130142, județul Dâmboviţa si la sediul OMV Petrom Zona de Producție VI Muntenia Central, Aleea Sinaia, nr.6, comuna Aninoasa, sat Viforâta, județul Dâmboviţa, în zilele de Luni-Vineri, orele 10-14.

Observațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmboviţa.

11.04.2017 Anunț public

SC OMV PETROM SA prin Divizia UPSTREAM, Unitatea de Afaceri Zona de Producţie X Petromar anunțã publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul MODERNIZARE SISTEM ÎNCĂRCARE GAZOLINĂ DIN REZERVOR ÎN CISTERNE CF în comuna Corbu, satul Corbu, str. Petromarului nr. 2, jud. Constanţa. 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANŢA, str. Unirii, nr. 23, Constanţa, județul Constanţa, zilnic, între orele 9-13 şi la sediul SC OMV PETROM SA, incinta Port Constanţa, Dana 34, în zilele de luni-vineri, între orele 9-13.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanţa, str. Unirii, nr. 23, Constanţa, județul Constanţa, zilnic, între orele 9-13.

10.04.2017 – Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de remediere si reabilitare aferent sondei 1011 Soparlesti", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului

și

nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de remediere si reabilitare aferent sondei 1011 Soparlesti", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandria în zilele de luni - joi între orele 8:00 – 16:0 si vineri 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

11.04.2017 Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de remediere si reabilitare aferent sondei 1495 Preajba Nord + Centru", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului

și

nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de remediere si reabilitare aferent sondei 1495 Preajba Nord + Centru", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Silistea, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandria în zilele de luni - joi între orele 8:00 – 16:0 și vineri 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro.  

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

10.04.2017 – Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de remediere si reabilitare aferent sondei 1926 Preajba Sud", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului

și

nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de remediere si reabilitare aferent sondei 1926 Preajba Sud", propus a fi amplasat in extravilanul comunei Scurtu Mare, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandria în zilele de luni - joi între orele 8:00 – 16:0 și vineri 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro. 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

07.04.2017 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare 

S.C. OMV Petrom S.A. București,  Zona de Producție VI – Muntenia Central, titular al proiectului “Sonda 3374 Strâmbu + conductă", anunță publicul  interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Sonda 3374 Strâmbu-conductă", propus a fi amplasat în comuna Bogați, sat Strâmbu, Județul Argeș.   

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr.50 A, județul Argeș, în zilele de Luni – Vineri, între orele 10-14 precum şi la adresa de internet http://apmag.anpm.ro.                                                               

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 07.04.2017.

 2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Argeş, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmag.anpm.ro, până la data de 12.04.2017.

06.04.2017 – Anunț public 

OMV Petrom SA – Zona de Producţie X Petromar Constanţa, a cărui activitate principală constă în exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi (petrol brut şi gaze naturale) din Platoul Continental al Mării Negre, informează publicul interesat despre impactul activităţilor sale asupra mediului în trimestrul I 2017, şi anume:

- monitorizarea calităţii factorilor de mediu din zonele de influenţă ale punctelor de lucru aparţinând Zonei de Producţie X Petromar Constanţa (Complex exploatare offshore, Secţia Terminal Midia şi Baza de operaţiuni din İncinta Port Constanţa – Dana 34) nu a evidenţiat depăşiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislaţia specifică domeniului şi prin actele de reglementare emise de autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului;

- nu s-au înregistrat poluări accidentale ale solului, apelor de suprafaţă sau subterane.

06.04.2017 - Anunț public pentru solicitare emitere acord de mediu 

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie, Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul Buzău, prin reprezentanții săi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emiterea acordului de mediu, pentru proiectul "Înlocuire conducta principala gaze Parc 2 Matca Nord – Stația de Uscare Gaze Munteni", propus a fi realizat în comuna Munteni și comuna Negrilesti, judeţul Galaţi.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galați, str Regiment 11 Siret, nr 2, în zilele de luni – joi între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30  și la sediul OMV Petrom din Bucuresti, strada Coralilor, nr. 22.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret, nr 2, județul Galați.

06.04.2017 - Anunț public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, prin reprezentanţii săi, anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia de Protecția Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul: "Consolidare drum de acces la sondele din zona Beciu", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scorțoasa, județul Buzău.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzau din Buzău,  str. Democrației, nr. 11, în zilele de luni- vineri între orele 9,00-14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la publicarea anunțului.

05.04.2017 - Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1992 Vâlcele Est (1992 exploatare Vâlcele Est), propus a fi amplasat în corn. Merișani, jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Piteşti, str. Egalității, nr. 50 A, jud. Argeş și la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14. 

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

05.04.2017 - Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1737 Vâlcele Est (1737 exploatare Vâlcele Est), propus a fi amplasat în corn. Merișani, jud. Argeş,

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Piteşti, str.EgaIitatii, nr.50 A, jud. Argeş și la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14. 

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

05.04.2017 - Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 2906 Vâlcele Est (2906 exploatare Vâlcele Est), propus a fi amplasat în corn. Merișani, jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Arges din Piteşti, str.Egalitatii, nr.50 A, jud. Argeş si la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M Argeș.

05.04.2017 - Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 2923 Vâlcele Est (2923 exploatare Vâlcele Est), propus a fi amplasat în com Baiculesti jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Argeș din Piteşti, str.Egalității, nr.50 A, jud. Argeş și la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14. 

Observaţiile  publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

05.04.2017 - Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 2900 Vâlcele Est (2900 exploatare Vâlcele Est), propus a fi amplasat in corn. Merisani, jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Arges din Piteşti, str.Egalității, nr.50 A, jud. Argeş si la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14. 

Observaţiile  publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

05.04.2017 – Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 2913 Vâlcele Est (2913 exploatare Vâlcele Est), propus a fi amplasat în com. Băiculești, jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Piteşti, str.Egalității, nr.50 A, jud. Argeş și la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14. 

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

04.04.2017 – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM S.A., titular al proiectelor: 

"Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1011 Soparlesti" amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, judetul Teleorman,

"Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1926 Preajba Sud"amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, judetul Teleorman,

anunţă publicul interesat asupra solicitării de emitere a acordului de mediu de către APM Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului din mun. Alexandria – judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 -14.00, precum şi la următoarea adresa de internet:  http://apmtr.anpm.ro.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protectia Mediului Teleorman.

04.04.2017 – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM S.A., titular al proiectelor: 

"Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1588 Preajba Sud’’ amplasat in extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman,

"Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1598 Preajba Sud’’ amplasat in extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman,

"Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1495 Preajba Nord+Centru’’ amplasat in extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman,

anunţă publicul interesat asupra solicitării de emitere a acordului de mediu de către APM Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului din mun. Alexandria – judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresa de internet:  http://apmtr.anpm.ro .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman. 

04.04.2017 – Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

SC OMV PETROM SA, cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 1631 Cartojani" propus a fi amplasat în comuna Roata de Jos, jud. Giurgiu, anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului  și de a nu se solicita evaluarea adecvată de către APM Giurgiu.

- proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni –joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

03.04.2017 - Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit 

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziilor etapei de încadrare revizuite pentru  proiectele:

-"Lucrări de abandonare la sonda 1465 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman’’ 

-"Lucrări de abandonare la sonda 1114 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman’’ 

-"Lucrări de abandonare la sonda 1290 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman’’ 

propuse a fi amplasate in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. 

Decizia autorității de mediu precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 800 – 1630 și vineri 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http//:apmtr.anpm.ro 

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicare.

04.04.2017 - Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 3003 Glavacioc" propus a fi amplasat în com. Ștefan cel Mare, jud. Argeș. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Pitesti, str. Egalității, nr.50 A, Jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10 - 14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

04.04.2017 - Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 9 Ștefan cel Mare" propus a fi amplasat în com. Ștefan cel Mare, jud. Argeș. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, Jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10 - 14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș

03.04.2017 - Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit 

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziilor etapei de încadrare revizuite pentru  proiectul:

-"Lucrări de abandonare la sonda 1056 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman’’ 

propus a fi amplasat în extravilanul comunei Gratia, județul Teleorman.

Decizia autorității de mediu precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 800 – 1630 și vineri 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http//:apmtr.anpm.ro 

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicare.

29.03.2017 - Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu 

Subscrisa OMV Petrom SA, având sediul în str. Coralilor nr.22, “Petrom City", sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în com. Aninoasa, sat Viforâta, Aleea Sinaia nr. 6, judetul Dâmbovița, cod fiscal 1590082, prin reprezentanții săi, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare drum acces şi careu foraj, foraj, echipare de suprafaţă, conducta şi LEA 0,5 KV sonda 1314 Moreni"  propus a fi amplasat în municipiul Moreni, județul Dâmboviţa.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmboviţa din Târgovişte, str.Calea Ialomiţei, nr. 1, cod 130142, județul Dâmboviţa şi la sediul OMV Petrom, Zona de Producție VI Muntenia Central, Aleea Sinaia, nr.6, comuna Aninoasa, sat Viforâta, județul Dâmboviţa, în zilele de Luni-Vineri, orele 10-14.

Observațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmboviţa.

29.03.2017 - Anunţ public  privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A, cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 568 Izvoru", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 568 Izvoru", propus a fi amplasat in com. Slobozia, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalitatii nr.50 A, jud. Argeş , in zilele de Luni – Vineri intre orele 10-14 precum si la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 03.04.2017.

29.03.2017 - Anunţ public  privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A, cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 573 Izvoru", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 573 Izvoru", propus a fi amplasat in com. Popeşti, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalitatii,nr.50 A, jud. Argeş , in zilele de Luni – Vineri intre orele 10-14 precum si la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 03.04.2017

29.03.2017 - Anunţ public  privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A, cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 778 Ştefan cel Mare", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 778 Ştefan cel Mare", propus a fi amplasat in com. Izvoru, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalitatii,nr.50 A, jud. Argeş , in zilele de Luni – Vineri intre orele 10-14 precum si la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 03.04.2017.

28.03.2017 - Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordurilor de mediu pentru proiectele "Lucrări de abandonare aferente sondelor 2129 Bălăria, 1708 Bălăria, 2406 Videle Est, 2371 Videle Est, 1409 Bălăria, 2431 Videle Est, 2463 Videle Est" propuse a fi amplasate în com. Bulbucata si Letca Noua, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

28.03.2017 - Anunţ public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului “Abandonare sonda 863 Moineşti" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvata, pentru proiectul propus a se realiza in extravilanul Moinesti, judeţul Bacău. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro. 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 04.04.2017.

28.03.2017 - Anunţ public privind depunerea solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu

OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru obiectivul: Staţia de epurare ape industriale 2 Suplac, judeţul Bihor 

Informaţii se pot solicita la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A, zilnic între orele 9,00 – 14,00.

Propuneri sau contestaţii se pot depune la sediul A.P.M. Bihor în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

23.03.2017 – Anunț public 

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 1 Şieu", amplasată in localitatea Şieu, F.N., judeţul Maramureş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Maramureş din municipiul Baia Mare str. Iza nr. 1 A, judeţul Maramureş in zilele de luni- joi intre orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 08.00-14.00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.omvpetrom.com.

Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Maramureş.

23.03.2017 – Anunț public 

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 1 SRP Sălişte", amplasată in localitatea Săliştea de Sus, F.N., judeţul Maramureş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Maramureş din municipiul Baia Mare str. Iza nr. 1 A, judeţul Maramureş in zilele de luni- joi intre orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 08.00-14.00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.omvpetrom.com.

Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Maramureş.

23.03.2017 – Anunț public 

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 2 SRP Sălişte", amplasată in localitatea Săliştea de Sus, F.N., judeţul Maramureş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Maramureş din municipiul Baia Mare str. Iza nr. 1 A, judeţul Maramureş in zilele de luni- joi intre orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 08.00-14.00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.omvpetrom.com.

Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Maramureş.

23.03.2017 – Anunț public 

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 3 SRP Sălişte", amplasată in localitatea Săliştea de Sus, F.N., judeţul Maramureş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Maramureş din municipiul Baia Mare str. Iza nr. 1 A, judeţul Maramureş in zilele de luni- joi intre orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 08.00-14.00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.omvpetrom.com.

Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Maramureş.

23.03.2017 – Anunț public 

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 4 SRP Săcel", amplasată in localitatea Săcel, F.N., judeţul Maramureş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Maramureş din municipiul Baia Mare str. Iza nr. 1 A, judeţul Maramureş in zilele de luni- joi intre orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 08.00-14.00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.omvpetrom.com.

Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Maramureş.

23.03.2017 – Anunț public 

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 5 SRP Sălişte", amplasată in localitatea Săliştea de Sus, F.N., judeţul Maramureş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Maramureş din municipiul Baia Mare str. Iza nr. 1 A, judeţul Maramureş in zilele de luni- joi intre orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 08.00-14.00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.omvpetrom.com.

Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Maramureş. 

23.03.2017 – Anunț public 

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 40 Sălişte", amplasată in localitatea Săliştea de Sus, F.N., judeţul Maramureş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Maramureş din municipiul Baia Mare str. Iza nr. 1 A, judeţul Maramureş in zilele de luni- joi intre orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 08.00-14.00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.omvpetrom.com.

Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Maramureş.

23.03.2017 - Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1631 Cartojani" propus a fi amplasat în Roata de Jos, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

23.03.2017 - Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului: "Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 1540 Cartojani’’ amplasat in extravilanul comunei Silistea, judetul Teleorman, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

•Nu se supune evaluării impactului asupra mediului

•Nu se supune evaluării adecvate 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului din mun. Alexandria - judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri  între orele 8.00 -14.00, precum şi la următoarea adresa de internet:  http://apmtr.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la dată publicării prezentului anunţ

23.03.2017 - Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 1658 exploatare Preajba Sud’’ amplasat in extravilanul comunei Scurtu Mare, judetul Teleorman, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

•Nu se supune evaluării impactului asupra mediului

•Nu se supune evaluării adecvate 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului din mun. Alexandria - judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri  între orele 8.00 -14.00, precum şi la următoarea adresa de internet:  http://apmtr.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la dată publicării prezentului anunţ.

23.03.2017 - Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului: "Lucrari de abandonare aferente sondei 3714 Videle Vest’’ amplasat in extravilanul orasului Videle, judetul Teleorman,

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

•Nu se supune evaluării impactului asupra mediului

•Nu se supune evaluării adecvate 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului din mun. Alexandria - judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri  între orele 8.00 -14.00, precum şi la următoarea adresa de internet:  http://apmtr.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la dată publicării prezentului anunţ.

23.02.2017 – Anunţ public  

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 5 Teremia", propus a fi amplasat în extravilan Valcani, CF nr. 400702, judeţul Timiş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 – 18A şi la sediul titularului din  Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni - joi între orele 800-1630, vineri între orele 800 – 1400.

Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

23.02.2017 – Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A., cu sediul în Bucureşti, Str.Coralilor, nr.22, Sector 1, titular al proiectului  "Lucrări de abandonare aferente Sondei 1282 Otesti, Comuna Cungrea, Judeţul Olt", cu propunere de amplasare în comuna Cungrea, județul Olt,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt. 

Nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nu este necesară evaluarea adecvată pentru proiectele propuse a fi amplasate în locațiile menționate.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care le fundamentează pot fi consultate la Sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 8 – 14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectele deciziilor de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț .

22.03.2017 - Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 573 Izvoru (573 exploatare Izvoru)", propus a fi amplasat în com.Popeşti, jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Argeș din Piteşti, str.Egalității nr.50 A, jud. Argeş și la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14. Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

22.03.2017 - Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 778 Ştefan cel Mare", propus a fi amplasat în com. Izvoru, jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Argeș din Piteşti, str.Egalității nr.50 A, jud. Argeş și la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14. Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

22.03.2017 - Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 568 Izvoru", propus a fi amplasat în com. Slobozia, jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Argeș din Piteşti, str.Egalității nr.50 A, jud. Argeş și la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14. Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

20.03.2017 - Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA titular al proiectelor:

"Lucrări de abandonare la sonda 638 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman;

"Lucrări de abandonare la sonda 603 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman;

"Lucrări de abandonare la sonda 1954 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman;

"Lucrări de abandonare la sonda 1276 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman;

"Lucrări de abandonare la sonda 1466 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman;

"Lucrări de abandonare la sonda 1275 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman;

"Lucrări de abandonare la sonda 1277 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman;

"Lucrări de abandonare la sonda 499 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman;

"Lucrări de abandonare la sonda 489 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman;

"Lucrări de abandonare la sonda 1155 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman;

"Lucrări de abandonare la sonda 816 Baciu  din perimetrul Baciu - 40 sonde, județul Teleorman amplasat in extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman;

Lucrări de abandonare la sonda 661 Baciu  din perimetrul Baciu -  40 sonde, județul Teleorman amplasat in extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman;

Lucrări de abandonare la sonda 827 Baciu  din perimetrul Baciu -  40 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman;

Lucrări de abandonare la sonda 815 Baciu  din perimetrul Baciu-  40 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Siliștea , județul Teleorman

Lucrări de abandonare la sonda 1004 Baciu din perimetrul Baciu -  40 sonde , județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Purani, județul Teleorman 

anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare:

14669 din 20.12.2013 revizuite, pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 638 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman;

14668 din 20.12.2013 revizuite, pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 603 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman;

14735 din 20.12.2013 revizuite, pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare la sonda 1954 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman;

14704 din 20.12.2013 revizuite, pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 1276 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni , județul Teleorman

14739 din 20.12.2013 revizuite, pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare la sonda 1466 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman;

14703 din 20.12.2013 revizuite, pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 1275 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman;

14705 din 20.12.2013 revizuite, pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 1277 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni , județul Teleorman

14676 din 20.12.2013 revizuite, pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 499 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman;

14674 din 20.12.2013 revizuite, pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 489 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman;

14635 din 20.12.2013 revizuite, pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 1155 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat in extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman;

14712 din 20.12.2013 revizuite, pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 816 Baciu din perimetrul Baciu 40 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman;

14714 din 20.12.2013 revizuite, pentru proiectul Lucrări de abandonare la sonda 661 Baciu din perimetrul Baciu - 40 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman;

14711 din 20.12.2013 revizuite, pentru proiectul Lucrări de abandonare la sonda 827 Baciu din perimetrul Baciu - 40 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman;

14713 din 20.12.2013 revizuite, pentru proiectul Lucrări de abandonare la sonda 815 Baciu din perimetrul Baciu - 40 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman;

14709 din 20.12.2013 revizuite, pentru proiectul Lucrări de abandonare la sonda 1004 Baciu din perimetrul Baciu - 40 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Purani, județul Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, in zilele de luni până joi, între orele orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9.00 – 15.00, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

17.03.2017 – Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 284 Lascăr Catargiu", propus a fi realizat în extravilan comuna Independenta, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2.

17.03.2017 – Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 339 Independenţa", propus a fi realizat în intravilan comuna Schela, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2.

17.03.2017 – Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 459 Lascar Catargiu", propus a fi realizat în extravilan comuna Schela, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2.

17.03.2017 – Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1042 Independenta", propus a fi realizat în extravilan comuna Independenta, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2. 

17.03.2017 – Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1045 Independenta", propus a fi realizat în extravilan comuna Independenta, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2.

17.03.2017 – Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1138 Independenta", propus a fi realizat în comuna Schela, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2. 

17.03.2017 – Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1410 Independenta", propus a fi realizat în comuna Slobozia Conachi, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2.

17.03.2017  - Anunţ public

SC OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 601 Oprisenesti" amplasat în judeţul Brăila, extravilan oraş Ianca (i 180), că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 11, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 23.03.2017.

16.03.2017 –  Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA , titular al proiectului “Lucrări de desființare careu sonda 414 MP Geamana (414 MP exploatare Geamana)",  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluare adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat in extravilanul comunei Asau, judeţul Bacău. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet:www.apmbc.anpm.ro. 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 20.03.2017."

16.03.2017 –  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 2148 Bălăria" propus a fi amplasat în comuna Bulbucata, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

16.03.2017 –  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 2130 Bălăria" propus a fi amplasat în comuna Bulbucata, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

16.03.2017 –  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1109 Novaci" propus a fi amplasat în Mihăilești, sat Novaci, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

16.03.2017 –  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1720 Mârşa" propus a fi amplasat în com. Crevedia Mare, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

16.03.2017 –  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1638 Cartojani" propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu

16.03.2017 –  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1455 Cartojani" propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

16.03.2017 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C.OMV Petrom S.A. București , Zona de Producție VI – Muntenia Central,titular al proiectului “Amenajare drum acces și careu de foraj, echipare de suprafață și LEA 0,5 KV sonda 3374 Strâmbu", anunță publicul  interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amenajare drum acces și careu de foraj, echipare de suprafață și LEA 0,5 KV sonda 3374 Strâmbu", propus a fi amplasat în comuna Bogați, sat Strâmbu, Județul Argeș.   

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalității, nr.50 A, județul Argeș, în zilele de Luni – Vineri,între orele 10-14 precum şi la adresa de internet http://apmag.anpm.ro.                                                               

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 20.03.2017.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Argeş, precum şi la urmatoarea adresa de e-mail:office@apmag.anpm.ro, până la data de 25.03.2017.

16.03.2017 – Anunț public 

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, prin reprezentanţii săi, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul  "Consolidare drum de acces la sondele din zona Beciu", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scorțoasa, județul Buzău.

Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul  Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzau, din Buzau  str. Democratiei, nr. 11, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00 și la sediul titularului din Buzău.str Transilvaniei, nr.1, judeţul Buzău, între orele 8,00  - 16,00.

16.03.2017 – Anunț public 

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, prin reprezentanţii săi, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată   pentru proiectul "Înlocuire conductă P 1 Pâcle-TF Sătuc", propus a fi amplasat în extravilanul comuna Berca, județul Buzău.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzau, din Buzau  str. Democratiei, nr. 11, în zilele de luni- vineri între orele 8,00-14,00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

15.03.2017 –  Anunţ public privind depunerea solicitării  de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: Modernizarea parcului 1 Abram (Sector Marghita), în extravilanul localităţii Abram.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.

Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

14.03.2017 – Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 604 Oprișenesti" propus a fi amplasat judeţul Brăila, oraş Ianca, localitatea Oprișenesti.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - APM Brăila, Bdul Independenţei Bloc B 5 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, sector 1, strada Coralilor, nr. 22, în zilele lucrătoare, între orele 9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Brăila.

13.03.2017 - Anunţ public  privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM S.A., titular al proiectelor: 

"Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 443 Preajba Nord si Centru’’ amplasat in extravilanul comunei Silistea, judetul Teleorman,

"Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 206 Baciu’’ amplasat in extravilanul comunei Blejesti, judetul Teleorman,

"Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 2154 Baciu’’ amplasat in extravilanul comunei Cosmesti, judetul Teleorman,

"Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 807 Baciu’’ amplasat in extravilanul comunei Blejesti, judetul Teleorman,

"Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 2179 Baciu’’ amplasat in extravilanul comunei Blejesti, judetul Teleorman,

"Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 3714 Videle’’ amplasat in extravilanul orasului Videle, judetul Teleorman,

"Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 1952 Preajba Nord’’ amplasat in extravilanul comunei Poeni, judetul Teleorman,

"Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 1145 exploatare Glavacioc’’ amplasat in extravilanul comunei Poeni, judetul Teleorman,

"Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 1540 Cartojani’’ amplasat in extravilanul comunei Silistea, judetul Teleorman,

"Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 1658 exploatare Preajba Sud’’ amplasat in extravilanul comunei Scurtu Mare, judetul Teleorman,

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Nu se supune evaluării adecvate 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului din mun. Alexandria - judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri  între orele 8.00 -14.00, precum şi la următoarea adresa de internet:  http://apmtr.anpm.ro. 

Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la dată publicării prezentului anunţ.

10.03.2017 – Anunţ public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului  “Lucrări de abandonare aferente sondei 1420 Uture" propus a se realiza în extravilanul comunei Solonţ, judeţul Bacău,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet:www.apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 14.03.2017.

10.03.2017 – Anunţ public

SC OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare sonda 863 Moinești", propus a se realiza în extravilanul municipiului Moinești, județul Bacău.

Informațiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, și la sediul SC OMV PETROM SA, București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

10.03.2017 – Anunţ public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, prin reprezentanţii săi, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul  "Supratraversare peste râuri conductă Plopeasa -TF Sătuc", propus a fi amplasat în comuna Scorțoasa, județul Buzău.

Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul  Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzau, din Buzau  str. Democratiei, nr. 11, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00 și la sediul titularului din Buzău. str Transilvaniei, nr.1, judeţul Buzău, între orele 8,00  - 16,00.

10.03.2017 – Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C.OMV Petrom S.A. București , Zona de Producție VI – Muntenia Central,anunță publicul  interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Amenajare drum acces și careu de foraj, echipare de suprafață și LEA 0,5 KV sonda 3374 Strâmbu", propus a fi amplasat în comuna Bogați, sat Strâmbu, Județul Argeș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str.Egalității, nr.50 A, județul Argeș și la sediul SC OMV Petrom S.A.București, Zona de Producție VI Muntenia Central, comuna Aninoasa, sat Viforâta, Aleea Sinaia,nr.6, județul Dâmbovița, în zilele de L-V,orele 10-14.

Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

07.03.2017 - Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire a Deciziei etapei de încadrare  

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Deciziei etapei de încadrare  pentru proiectele: 

"Lucrări de abandonare la sonda 638 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman

"Lucrări de abandonare la sonda 603 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman

"Lucrări de abandonare la sonda 1954 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman

"Lucrări de abandonare la sonda 1276 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman

"Lucrări de abandonare la sonda 1466 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman

"Lucrări de abandonare la sonda 1275 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman

"Lucrări de abandonare la sonda 1290 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman

"Lucrări de abandonare la sonda 1277 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman

"Lucrări de abandonare la sonda 499 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman

"Lucrări de abandonare la sonda 489 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman

"Lucrări de abandonare la sonda 1114  Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman

"Lucrări de abandonare la sonda 1465 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman

"Lucrări de abandonare la sonda 1056 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Gratia, județul Teleorman

"Lucrări de abandonare la sonda 1155 Preajba Nord din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman

"Lucrări de abandonare la sonda 816 Baciu din perimetrul Baciu - 40 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman

Lucrări de abandonare la sonda 661 Baciu din perimetrul Baciu - 40 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman

Lucrări de abandonare la sonda 827 Baciu din perimetrul Baciu - 40 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman

Lucrări de abandonare la sonda 815 Baciu din perimetrul Baciu -  40 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman

Lucrări de abandonare la sonda 1004 Baciu din perimetrul Baciu -  40 sonde, județul Teleorman amplasat  in extravilanul comunei Purani, județul Teleorman

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 și vineri  între orele 8.00 -14.00 și la sediul titularului situat în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

03.03.2017 - Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele: 

"Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 443 Preajba Nord și Centru’’ amplasat în extravilanul comunei Silistea, județul Teleorman,

"Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 206 Baciu’’ amplasat în extravilanul comunei Blejesti, județul Teleorman,

"Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 2154 Baciu’’ amplasat în extravilanul comunei Cosmesti, județul Teleorman,

"Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 807 Baciu’’ amplasat în extravilanul comunei Blejesti, județul Teleorman,

"Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 2179 Baciu’’ amplasat in extravilanul comunei Blejesti, județul Teleorman,

"Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 3714 Videle’’ amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman,

"Lucrări de remediere și reabilitare aferentee sondei 1952 Preajba Nord’’ amplasat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman,

"Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1145 exploatare Glavacioc’’ amplasat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman,

"Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1540 Cartojani’’ amplasat în extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman,

"Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1658 exploatare Preajba Sud’’ amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman,

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, judetul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri  între orele 8.00 -14.00 si la sediul titularului  situat in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman. 

22.02.2017 - Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A., cu sediul în Bucureşti, Str.Coralilor, nr.22, Sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente Sondei 1282 Otesti, Comuna Cungrea, Judeţul Olt" cu propunerea de amplasare în Comună Cungrea, judeţul Olt.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, jud. Olt şi la adresa S.C. OMV PETROM S.A., Bucureşti, Str.Coralilor, nr.22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 8 - 14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3 Jud. Olt.

22.02.2017 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Demolare structuri existente Stație compresoare 1 Merisani", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Demolare structuri existente Stație compresoare 1 Merisani" propus a fi amplasat în com. Merisani, sat Vâlcele, jud. Argeș.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș în zilele de luni – vineri, între orele 10-14, precum și la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 27.02.2017.  

22.02.2017 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Demolare structuri existente Stație comprimare gaze Merișani – Stație de dezbenzinare Merisani, centrala termica Merisani", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Demolare structuri existente Stație comprimare gaze Merișani – Stație de dezbenzinare Merișani, centrala termica Merisani" propus a fi amplasat in com. Merisani, sat Merisani, jud. Arges.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș în zilele de luni – vineri, între orele 10-14, precum și la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 27.02.2017.

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 606 Calacea", propus a se realiza în extravilanul localitatii Calacea, județul Timiș;

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenția Pentru Protecție Mediului Timiș, Bd. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, Timișoara și la adresa titularului, București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș. 

21.02.2017 – Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom S.A. Zona de Producție VI Muntenia  Central, cu sediul in sat Viforâta,  com. Aninoasa,sat Viforâta,str. Aleea Sinaia, nr.6, Jud. Dâmbovița, anunță publicul interesat  asupra  depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Căptușire conductă pompare amestec cu polietilenă de înalta densitate Parc 31 Topoloveni-Parc 22 Bogați" propus a fi amplasat în com.Bogați, jud.Argeș.   

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești,str.Egalității,nr 50 A,jud.Argeș și la sediul Zonei de Producție VI Muntenia Central,in zilele de L-V, orele 8 - 13.

Observațiile proiectului se primesc la sediul A.P.M.Argeș, municipiul Pitești,str.Egalității, nr. 50 A, jud.Argeș.

20.02.2017 – Anunț public 

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 601 Oprisenesti" propus a fi amplasat în judeţul Brăila, extravilan oraş Ianca (T180). 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competenţe pentru protecţia mediului – APM Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din Bucureşti, sector 1, strada Coralilor, nr. 22, în zilele lucrătoare, între orele 9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Brăila.

15.02.2017 –  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 19 Mihai Bravu Vest, jud. Bihor", propus a se realiza in extravilanul comunei Tamaseu, judeţul Bihor, nr. Cad 54567.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecția  Mediului Bihor din municipiul Oradea, B-dul. Dacia nr. 25 / A, jud. Bihor, si la sediul S.C. OMV Petrom S.A., Str. Coralilor, Nr. 22, Petrom City, București, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecția  Mediului Bihor.

15.02.2017 –  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 403 Mihai Bravu Vest, jud. Bihor", propus a se realiza in extravilanul comunei Rosiori, judeţul Bihor, nr. Cad 51813.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecția  Mediului Bihor din municipiul Oradea, B-dul. Dacia nr. 25 / A, jud. Bihor, si la sediul S.C. OMV Petrom S.A., Str. Coralilor, Nr. 22, Petrom City, București, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecția  Mediului Bihor.

15.02.2017 –  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 407 Mihai Bravu Vest, jud. Bihor", propus a se realiza in extravilanul comunei Rosiori, judeţul Bihor, nr. Cad 51852.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecția  Mediului Bihor din municipiul Oradea, B-dul. Dacia nr. 25 / A, jud. Bihor, si la sediul S.C. OMV Petrom S.A., Str. Coralilor, Nr. 22, Petrom City, București, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecția  Mediului Bihor.

15.02.2017 –  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 409 Mihai Bravu Vest, jud. Bihor", propus a se realiza in extravilanul comunei Diosig, judeţul Bihor, nr. Cad 51814.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecția  Mediului Bihor din municipiul Oradea, B-dul. Dacia nr. 25 / A, jud. Bihor, si la sediul S.C. OMV Petrom S.A., Str. Coralilor, Nr. 22, Petrom City, București, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecția  Mediului Bihor.

15.02.2017 –  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 558 Mihai Bravu Vest, jud. Bihor", propus a se realiza in extravilanul comunei Tamaseu, judeţul Bihor, nr. Cad 303.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecția  Mediului Bihor din municipiul Oradea, B-dul. Dacia nr. 25 / A, jud. Bihor, si la sediul S.C. OMV Petrom S.A., Str. Coralilor, Nr. 22, Petrom City, București, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecția  Mediului Bihor.

15.02.2017 –  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 563 Mihai Bravu Vest, jud. Bihor", propus a se realiza in extravilanul comunei Tamaseu, judeţul Bihor, nr. Cad 54565.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecția  Mediului Bihor din municipiul Oradea, B-dul. Dacia nr. 25 / A, jud. Bihor, si la sediul S.C. OMV Petrom S.A., Str. Coralilor, Nr. 22, Petrom City, București, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecția  Mediului Bihor.

15.02.2017 - Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Demolare structuri existente Stație compresoare 1 Merișani", propus a fi amplasat în com. Merișani, sat Vâlcele, jud. Argeș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr.22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.

Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

15.02.2017 - Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Demolare structuri existente Stație comprimare gaze Merișani – Stație de dezbenzinare Merișani, centrala termica Merișani", propus a fi amplasat în com. Merișani, sat Merișani, jud. Argeș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr.22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.

Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

15.02.2017 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectelor: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1383 Cartojani", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Gratia, judeţul Teleorman şi "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 986 Preajba Sud", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului

Nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1383 Cartojani", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Gratia, judeţul Teleorman şi "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 986 Preajba Sud", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandria în zilele de luni - joi între orele 8:00 - 16:30 şi vineri 8:00 - 14:00, precum şi la următoarea adresa de internet: http//:apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

15.02.2017 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, stabilită în şedinţa Comisiei de Analiză Tehnică din dată de 10.02.2017, respectiv:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul - Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1049 Preajba Sud, amplasat în comuna Scurtu Mare, judeţul Teleorman - titular OMV PETROM S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 - 16:00, vineri între orele 8:00 - 14:00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectele deciziilor etapei de încadrare, în termen de 8 zile de la afişare pe site.

15.02.17 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, stabilită în şedinţa Comisiei de Analiză Tehnică din dată de 10.02.2017, respectiv:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul - Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei L4 Tătărăşti (L4 exploatare Tătărăşti), amplasat în comuna Tatarastii de Sus, judeţul Teleorman - titular OMV PETROM S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 - 16:00, vineri între orele 8:00 - 14:00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectele deciziilor etapei de încadrare, în termen de 8 zile de la afişare pe site.

09.02.2017  Anunţ public

SC OMV Petrom SA anuntã publicul interesat asupra deciziei APM Brãila, în cadrul procedurii de revizuire a deciziei etapei de încadrare pentru proiectul “Lucrãri de desfiinţare, remediere si reabilitare amplasament şi drum de acces aferent sondei 379 MMPG Oprişenesti", amplasament: oraş Ianca, localitatea Oprişenesti, tarlaua 146, parcelele 996 – 997, judetul Brâila – Modificarile proiectului nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 

Decizia APM Brâila cât şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Braila, municipiul Brãila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, in zilele lucratoare între orele 9.00 – 13.00, precum și la urmãtoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro – sectiunea Reglementari/Mediatizare/Proiect Decizii etapa de încadrare pentru proiecte.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Braila, în termen de 10 zile de la publicare, pâna la data de 19.02.2017.

08.02.2017  Anunţ public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, prin reprezentanţii săi, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul "Înlocuire conductă P 1 Pâcle-TF Sătuc", propus a fi amplasat în comuna Berca, județul Buzău.

Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul  Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzau, din Buzau  str. Democratiei, nr. 11, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00 și la sediul titularului din Buzău.str Transilvaniei, nr.1, judeţul Buzău, între orele 8,00  - 16,00.

08.02.2017  Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1117 Independenţa, judeţul Galaţi", propus a fi realizat în comuna Schela, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, Nr. 2 şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, Str. Coralilor Nr. 22, în zilele de luni-joi între orele 8:30 – 16:00 şi vineri între orele 8:30 – 13:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, Nr. 2.

07.02.2017 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei L4 Tatarasti (L4 exploatare Tatarasti)", propus a fi amplasat in comuna Tatarastii de Sus, județul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 și vineri între orele 8.00 -14.00 și la sediul titularului OMV Petrom S.A. din municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Teleorman.

07.02.2017 – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1049 Preajba Sud", propus a fi amplasat in comuna Scurtu Mare, județul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00 și la sediul titularului OMV Petrom S.A. din municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Teleorman.

07.02.2017 – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1383 Cartojani", propus a fi amplasat in comuna Gratia, judetul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00 si la sediul titularului OMV Petrom S.A. din municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Teleorman.

06.02.2017 – Anunț public

SC OMV Petrom SA, titular al proiectului "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 398 Oprișeneşti" propus a fi amplasat în judetul Brăila, oraşul Ianca, extravilan, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat: Nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 11.02.2017.

02.02.2017 – Anunț public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, prin reprezentanţii săi, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul "Supratraversare peste râuri conductă Plopeasa-TF Sătuc", propus a fi amplasat în comuna Scorțoasa, județul Buzău.

Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul  Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzau, din Buzau  str. Democrației, nr. 11, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00, la sediul Primăriei Scorțoasa, judeţul Buzău, între orele 8,00  - 16,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău. 

01.02.2017 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 111 Teremia", propus a fi amplasat în extravilan localitatea Valcani, CF nr. 400698, jud. Timiș

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A și la sediul SC OMV PETROM SA: București, localitatea București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00. 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

Anunțurile publicate conform prevederilor art. 11 alin (1)  lit. (g), se vor depune la APM Timiș.

27.01.2017 – Anunţ public – solicitare emitere acord de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare teren sonda 432 MP Bărbunceşti" propus a fi amplasat în comuna Tisău, judeţul Buzău. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11 şi la sediul titularului din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.

27.01.2017 – Anunţ public – solicitare emitere acord mediu

 SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare sonda 97 Plopeasa’' propus a fi amplasat în comuna Căneşti, judeţul Buzău. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11 şi la sediul titularului din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.

25.01.2017 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Demolare sonda nr. 703 cu platformă tehnologică", propus a fi amplasat în comuna Orțișoara, localitatea Călacea, CF nr. 106045 Orțișoara, nr. top. 106045, jud. Timiș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A și la titular: Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, 10/C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

18.01.2017 Anunț public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 97 MP Pacureti" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 97 MP Pacureti", propus a fi amplasat în localitatea Gornet Cuib, judeţul Prahova.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9:00-14:00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmph.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 23.01.2017.

17.01.2017 Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 108 Frumuşiţa" propus a fi realizat în comuna Frumuşiţa, sat Frumuşiţa, judeţul Galaţi. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Şiret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8:30-16:00 şi vineri între orele 8:30-13:30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Şiret nr. 2.

După înaintarea memoriului de prezentare întocmit în conformitate cu prevederile Ord M.M.D.D nr. 135/2010, a dovezii achitării tarifului aferent etapei de încadrare şi a anunţurilor publice (dovada afişării Ia sediul Primăriei Frumuşiţa, judeţul Galaţi, Ia sediul SC OMV PETROM SA, pe pagina proprie de internet şi pagina de ziar în original), A.P.M. Galaţi va finaliza etapa de încadrare.

16.01.2017 Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare 

S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sect. 1, titular al proiectului "Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 2 Sudurău, jud. Satu Mare", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/ B, jud. Satu Mare, în zilele de luni – joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-12.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data prezentului anunţ.

13.01.2017 Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu          

Subscrisa OMV Petrom SA, avand sediul în str. Coralilor nr.22, "Petrom City", sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în com. Aninoasa, sat Viforâta, Aleea Sinaia nr. 6, judetul Dâmbovița, cod fiscal 1590082, prin reprezentanții săi, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Supratraversare Bucșani Pârâul Pâscov" propus a fi amplasat în comuna Bucșani, județul Dâmboviţa.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmboviţa din Târgovişte, str.Calea Ialomiţei, nr. 1, cod 130142, județul Dâmboviţa si la sediul OMV Petrom Zona de Producție VI Muntenia Central, Aleea Sinaia, nr.6, comuna Aninoasa, sat Viforâta, județul Dâmboviţa, în zilele de Luni-Vineri, orele 10-14.

Observațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmboviţa.

12.01.2017 Anunț Public

S.C. OMV PETROM S.A. , ZONA DE PRODUCŢIE X- PETROMAR, CONSTANŢA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Executarea lucrărilor de abandonare a intervalului 2631-1750m și săpare a intervalului 1750-3660 m în sonda LV 10A Lebăda Vest din perimetrul de explorare - exploatare – dezvoltare XVIII Istria."judeţul Constanţa.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului CONSTANŢA, str. Unirii nr. 23, mun.Constanţa, judeţul Constanţa , zilnic, intre orele 9-13 şi la sediul titularului OMV PETROM S.A.-ZONA DE PRODUCŢIE X- PETROMAR, CONSTANŢA, Incinta Port-Dana 34 în zilele de luni-vineri, între orele 9-13.

Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Constanţa, str. Unirii nr.23, mun.Constanţa, judeţul Constanţa, între orele 9-13.

11.01.2017 Anunț Public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 275 Șipoteni" propus a se realiza în extravilanul orașului Comănești, judeţul Bacău,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet:www.apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 17.01.2017.

11.01.2017 Anunț Public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunării solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Decontaminare sol, subsol in zona amplasamentului Depozit Petrom Sângeorgiu de Pădure" propus a fi amplasat în județul Mureș, localitatea Sângeorgiu de Pădure strada Gării nr. 20.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș, strada Podeni, nr. 10 în zilele de luni-joi între orele 9:00–14:00 și vineri între orele 9:00-12:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Mureș, Tîrgu - Mureș, strada Podeni nr. 10, în zilele de luni până joi între 9:00-14:00 și vineri între orele 9:00-12:00.

11.01.2017 Anunț public depunere solicitare acord de mediu

SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de desfiinţare careu sonda 414 MP Geamana (414 MP exploatare Geamana)" din localitatea Asãu, județul Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 si la sediul SC OMV PETROM SA, Bucuresti, strada Coralilor, nr.22, în zilele de zilele luni-joi, între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

10.01.2017 Anunț public

OMV Petrom SA – Zona de Producţie X Petromar Constanţa, a cărui activitate principală constă în exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi (petrol brut şi gaze naturale) din Platoul Continental al Mării Negre, informează publicul interesat despre impactul activităţilor sale asupra mediului în trimestrul IV 2016, şi anume:

- monitorizarea calităţii factorilor de mediu din zonele de influenţă ale punctelor de lucru aparţinând Zonei de Producţie X Petromar Constanţa (Complex Exploatare offshore, Secţia Terminal Midia şi Baza de Operaţiuni din Incinta Port Constanţa – Dana 34) nu a evidenţiat depăşiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislaţia specifică domeniului şi prin actele de reglementare emise de autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului;

- nu s-au înregistrat poluări accidentale ale apelor de suprafaţă sau subterane;

- în luna octombrie 2016, pe traseul conductei de transport ţiţei Terminal Midia – Nisipari, s-a produs o poluare accidentală a solului datorată existenţei unei instalaţii artizanale pentru sustragerea ţiţeiului, montată de persoane necunoscute.

10.01.2017 – Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1581 Cartojani", propus a fi amplasat în comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu, titular S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00, vineri între orele 9,00- 12,00 şi la adresa de internet http://apmgr.anpm.ro, precum şi la adresa titularului.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

06.01.2017 - Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul - - Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 986 Preajba Sud , propus a se realiza in extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

05.01.2017 – Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a etapei de încadrare pentru proiectul:

Curățare, umplere și reconstrucție ecologică amplasament batal Celula de șlam Parc 1 Suplac, jud Sălaj,propus a fi amplasat în intravilanul com. Lesmir, com. Marca, jud. Sălaj,

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 8.30-16.00 și vineri, între orele 8.30-13.00 și la sediul SC OMV PETROM SA din București str. Coralilor nr. 22 Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7.30-15.30 precum și la următoarea adresa de internet www.omvpetrom.com.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sălaj, pânâ la data de 14.01.2017.

04.01.2017 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A., anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1489 Stoeneşti", propus a fi amplasat în comuna Floreşti-Stoeneşti, judeţul Giurgiu, titular S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00, vineri între orele 9,00- 12,00 şi la adresa de internet http://apmqr.anpm.ro. precum şi ia adresa titularului.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2013 - 05 - 09 ZP VII Sinteza Raport Inspectie 2572 din 24042013 (PDF, 335,1 KB)

2010 - 02- 10 Informare publica - Raport Inspectie nr. 4247- 27.03.2009 al A.P.M. PH, G.N.M. - C.J. PH, I.S.U. PH (Romanian only) (PDF, 106,4 KB)

2011 - 08 - 01 SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE 42952011 - Zona de Productie VII Muntenia Est (Romanian only), (0.07 MB, PDF) (PDF, 74,7 KB)

2012 - 06 - 20 Sinteza Raport Inspectie Seveso 2822 ZP VII Muntenia Est (PDF, 331,3 KB)

2012 - 12 - 13 Informare ZP V Moesia Nord (PDF, 533,3 KB)