Contact
OMV Group Websites
en ro
OMV Group Websites
OMV Petrom Websites
Petrom Romania www.petrom.ro/ro-ro OMV Group www.omv.com/en OMV Romania www.omv.ro/ro-ro
Close

Informări publice (Romanian only)

29.09.2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  2251  VIDELE VEST”, propus a fi realizat în extravilanul  orașului Videle,  județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1 și la sediul  OMV Petrom S.A. situat în municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00 - 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

28.09.2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1436 CARTOJANI”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, 
     -nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
      -nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1436 Cartojani”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Silistea, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la adresa de internet http://apmtr.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

28.09.2020
Anunț    public

OMV PETROM S.A anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul “LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFAȚĂ ȘI CONDUCTĂ DE AMESTEC SONDELE 705, 706 OPRIȘENEȘTI”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan UAT Ianca, sat Oprișenești, T143, P876/39, 876/40, 876/35, 876/36/1, 876/37, 876/38, 876/48-49, T147, P1008, 1015.
Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Brăila poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din municipiul Brăila, b-dul Independenței, nr. 16 și la sediul OMV Petrom S.A. din municipiul București, sector 1, strada Coralilor, nr. 22, în zilele lucrătoare, între orele 9:00-13:00.
Documentul menționat este disponibil și la adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-braila/documente-procedura-eim-si-ea .
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la sediul Primăriei Ianca, în data de 29.10.2020, începând cu ora 13:00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentul menționat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din municipiul Brăila, b-dul. Independenței, nr. 16, până la data de 29.10.2020 (data dezbaterii publice).

28.09.2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM  SA  titular al proiectului "Lucrări de abandonare la sonda 1119 Siliştea" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti, judeţul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 1119 Siliştea", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

28.09.2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului “ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ GAZ HHR PARC 22 BOGAȚI – (PARC 35 LEORDENI-SRM VALEA MARE) – UAT BOGAȚI” propus a fi amplasat în comuna Bogați, sat Glâmbocelu, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Înlocuire conductă gaz HHR Parc 22 Bogați – (Parc 35 Leordeni-SRM Valea Mare) – UAT Bogați“”.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul  interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a APM Argeș.

28.09.2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A, titular al proiectului “REABILITARE CONDUCTĂ ȚIȚEI PMAN OARJA – SKID 1 HINȚEȘTI – UAT ALBOTA” propus a fi amplasat în comuna Albota, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Reabilitare conductă țiței PMAN Oarja – Skid 1 Hințești – UAT Albota”.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a APM Argeș.

25.09.2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei I 37  Blejesti”, propus a fi realizat în extravilanul  comunei Cosmesti, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00 - 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.


25.09.2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei  3084 Videle Vest”, propus a fi realizat în extravilanul  orasului Videle, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00 - 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

24.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 463 MP Lascăr Catargiu (463 Independenţa)” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 463 MP Lascăr Catargiu (463 Independenţa)”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Independenţa, T6, P72/1, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galați la următoarea adresă http://apmgl.anpm.ro – reglementări – acordul de mediu - proiect decizie etapa de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, prin e-mail la adresa office@apmgl.anpm.ro.

24.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 325 MP Independenţa” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 325 MP Independenţa”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Independenţa, T9, P90/6, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galați la următoarea adresă http://apmgl.anpm.ro – reglementări – acordul de mediu - proiect decizie etapa de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, prin e-mail la adresa office@apmgl.anpm.ro.

24.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 293 MMPG Independenţa” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 293 MMPG Independenţa”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Independenţa, T3, P19/12, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galați la următoarea adresă http://apmgl.anpm.ro – reglementări – acordul de mediu - proiect decizie etapa de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, prin e-mail la adresa office@apmgl.anpm.ro.

23.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., cu sediul în București, sector 1, strada Coralilor nr. 22, titular al proiectului “LUCRĂRI DE ABANDONARE  AFERENTE  SONDEI 1 SUDURAU“,  amplasat  în extravilanul localității Santau ( x=672461,65 ; y=308116,76 ), județul Satu Mare, anunță publicul interesat  asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare din str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, municipiul Satu Mare, în zilele de luni - joi între orele 9:00  – 13:00  precum și la  adresa de internet http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

23.09.2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1600 CARTOJANI”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
         - nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
         - nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1600 Cartojani”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14, precum și la adresa de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

23.09.2020   
Anunț    public privind decizia de emitere acord de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFAŢĂ ŞI CONDUCTĂ DE AMESTEC SONDA 701 OPRIŞENEŞTI”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, extravilan UAT Ianca, T146 (Parcelele 987/1, 1005), T147 (Parcela 1008), T148 (Parcelele 1038, 1039, 1045).
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţei pentru Protecţia Mediului Brăila din municipiul Brăila, b-dul Independenţei, nr. 16, bl. B5, în zilele lucrătoare, între orele 9:00 – 13:00, precum şi la adresa de internet www.apmbr.anpm.ro – Secţiunea Reglementări/Acord mediu/Drafturi acte reglementare.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila, din municipiul Brăila, b-dul Independenţei, nr. 16, bl. B5, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.

22.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE LA SONDA 1388 CARTOJANI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în Comuna Roata de Jos, Sat Roata de Jos, Județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-13,00 precum şi la adresa de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

22.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE LA SONDA 1426 CARTOJANI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în Comuna Roata de Jos, Sat Roata de Jos, Județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-13,00 precum şi la următoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

22.09.2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului ,,LUCRĂRI DE ABANDONARE  AFERENTE SONDEI 1440 CARTOJANI’’, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman „nu se supune evaluarii impactului asupra mediului” pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare  aferente sondei 1440 Cartojani’’, propus a fi amplasat în comuna Gratia, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr.1, județul Teleorman de luni până joi între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400 , precum și la adresa de internet http://apmtr.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

22.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE LA SONDA 1516 CARTOJANI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în Comuna Roata de Jos, Sat Roata de Jos, Județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-13,00 precum şi la adresa de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

22.09.2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A.,  titular al proiectului ,,LUCRĂRI DE ABANDONARE  AFERENTE SONDEI 2340 PREAJBA NORD’’, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman „nu se supune evaluarii impactului asupra mediului” pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare  aferente sondei 2340 Preajba Nord’’, propus a fi amplasat în comuna Gratia, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr.1, judetul Teleorman de luni până joi între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400 , precum și la adresa de internet http://apmtr.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

22.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 80 BILED", propus a fi amplasat în Biled, extravilan, jud. Timis, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş  de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 80 Biled” propus a fi amplasat în jud. Timiş, extravilan Biled.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, din localitatea Timişoara, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiş, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la adresa de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

21.09.2020
Anunt public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Echipare de suprafață  și conductă de amestec  sondele 1080 și 1081 Bustuchin“, propus a fi amplasat în localitatea Bustuchin, satul Poiana Seciuri, extravilan, judeţul Gorj.Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.


21.09.2020
Anunt public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1088 Bustuchin“, propus a fi amplasat în localitatea Bustuchin, satul Poiana Seciuri, extravilan, judeţul Gorj. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.


21.09.2020
Anunt public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Echipare de suprafață  și conductă de amestec  sonda 1088 Bustuchin“, propus a fi amplasat în localitatea Bustuchin, satul Poiana Seciuri, extravilan, judeţul Gorj. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.


21.09.2020
Anunt public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1092 Bustuchin“, propus a fi amplasat în localitatea Bustuchin, satul Bustuchin, extravilan, judeţul Gorj. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

21.09.2020
Anunț public privind  decizia de emitere acord de mediu

OMV PETROM S.A. prin Divizia Upstream_Zona de Producţie Oltenia, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ, FORAJ ŞI PUNERE ÎN PRODUCŢIE SONDA 2709 RĂCARI”, amplasat în extravilanul localităţii Filiaşi, judeţul Dolj.
Proiectul acordului de mediu şi informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate pe site-ul APM Dolj la adresa de internet http://apmdj.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Dolj din municipiul Craiova, str. Petru Rareș, nr. 1, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

21.09.2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. prin Divizia Upstream_Zona de Producție Oltenia, titular al proiectului “OPTIMIZAREA FLUXURILOR DE INJECȚIE APĂ SĂRATĂ PARC 2 BRĂDEȘTI”,  anunță publicul  interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului  asupra mediului, pentru proiectul “Optimizarea fluxurilor de injecție apă sărată Parc 2 Brădești”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Coțofenii din Față, sat Coțofenii din Față,  judeţul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Dolj la următoarea adresă de internet : www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Dolj.

21.09.2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. Bucuresti, titular al proiectului “Lucrări de refacerea calității solului afectat de poluare cu țiței și apă de zăcământ pe o suprafață de 120 m2 din exteriorul parcului 2 Ștefan cel Mare” propus a fi amplasat în comuna Ștefan cel Mare, sat Ștefan cel Mare, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrări de refacerea calității solului afectat de poluare cu țiței și apă de zăcământ pe o suprafață de 120 m2 din exteriorul parcului 2 Ștefan cel Mare”.
Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM. Argeș cu sediul in Pitești, str Egalității, nr. 50 A, județul Argeș, în zilele de luni - vineri, orele 10:00 - 13:00, precum și la adresa de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.

18.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1059 MP Independenţa” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1059 MP Independenţa”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Independenţa, T9, P101/4, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galați la următoarea adresă http://apmgl.anpm.ro – reglementări – acordul de mediu - proiect decizie etapa de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, prin e-mail la adresa office@apmgl.anpm.ro.

18.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular a proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 1745 Suplacu de Barcău", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 1745 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

18.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular a proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 2542 Suplacu de Barcău", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 2542 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

18.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular a proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 246 Suplacu de Barcău", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 246 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, extravilan, com. Marca.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

18.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular a proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 2600 Suplacu de Barcău", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 2600 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Porț, intravilan, com. Marca.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

18.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular a proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 1724 Suplacu de Barcău", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 1724 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

17.09.2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1160 MMPG Runcu”, amplasată  in comuna Telega, județul Prahova.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, județul Prahova in zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. petrom.com.
Observațiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

16.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2523 OTEȘTI" anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2523 OTEȘTI" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Verguleasa, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, între orele 900 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

15.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1491 OTEȘTI" anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1491 OTEȘTI" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Verguleasa, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

15.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului  "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2522 OTEȘTI" anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2522 OTEȘTI" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Verguleasa, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

15.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM  S.A., titular al proiectului "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 262 CIURESTI SUD", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 262 CIURESTI SUD" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Icoana,  județul Olt. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 8.00- 14.00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10  zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.
Anunţul a fost publicat la Primăria Icoana
 

15.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM  S.A., titular al proiectului "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 405 CIURESTI NORD", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 405 CIURESTI NORD" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Icoana,  județul Olt. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 8.00- 14.00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10  zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.
Anunţul a fost publicat la Primăria Icoana
 

15.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM  S.A., titular al proiectului "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 436 OTESTI", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 436 OTESTI" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cungrea,  județul Olt. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 8.00- 14.00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10  zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.
Anunţul a fost publicat la Primăria Cungrea

15.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM  S.A., titular al proiectului "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2757 CIURESTI SUD", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2757 CIURESTI SUD" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Icoana,  județul Olt. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 8.00- 14.00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10  zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.
Anunţul a fost publicat la Primăria Icoana

15.09.2020
Anunţ public

OMV PETROM SA Bucureşti  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRARI DE ABANDONARE  AFERENTE SONDEI 1048 BACEA”, propus a fi amplasat în  comuna Icoana, P147,  judetul Olt.  Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul  A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 şi la  adresa titularului OMV PETROM SA  din Bucureşti , str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Olt.

15.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1387 MP Independenţa” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1387 MP Independenţa”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Independenţa, T4, P40/1, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galați la următoarea adresă http://apmgl.anpm.ro – reglementări – acordul de mediu - proiect decizie etapa de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, prin e-mail la adresa office@apmgl.anpm.ro.

15.09.2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 702 Pietrosu”,  propus a fi amplasat în extravilanul localității Moinești, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele lucrătoare, între orele 8.00-14.00 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr.23.

15.09.2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei  3409  Viele Vest”, propus a fi realizat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.   Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00 - 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

14.09.2020                                                                                                                                                                                                                                  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  11I  BLEJEȘTI”, propus a fi realizat în extravilanul  comunei Cosmesti, județul Teleorman. Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 și la sediul  OMV Petrom S.A. din municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni până joi, între orele 8.00 - 16.00 și vineri între orele 8.00 - 14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

14.09.2020                                                                                                                                                                                                                                 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  178 HARLESTI”, propus a fi realizat în extravilanul  comunei Trivalea - Mosteni, județul Teleorman. Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1 și la sediul  OMV Petrom S.A. din municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni până joi, între orele 8.00 - 16.00 și vineri între orele 8.00 - 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

14.09.2020                                                                                                                                                                                                                                Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  1025 BLEJEȘTI”, propus a fi realizat în extravilanul  comunei Cosmești, județul Teleorman. Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1 și la sediul  OMV Petrom S.A. din municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni până joi, între orele 8.00 - 16.00 și vineri între orele 8.00 - 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

14.09.2020                                                                                                                                                                                                                                  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  1106 SILIȘTEA”, propus a fi realizat în extravilanul  comunei Cosmești, sat Ciuperceni,  județul Teleorman. Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1 și la sediul  OMV Petrom S.A. din municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00 - 16.00 si vineri între orele 8.00 - 14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

14.09.2020                                                                                                                                                                                                                                  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  1482  BLEJEȘTI”, propus a fi realizat în extravilanul  comunei Cosmești, județul Teleorman. Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1 și la sediul  OMV Petrom S.A. din municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni până joi, între orele 8.00 - 16.00 și vineri între orele 8.00 - 14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Teleorman.

14.09.2020                                                                                                                                                                                                                                  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  1664 VALEA POȘTEI”, propus a fi realizat în extravilanul  comunei Trivalea Moșteni,  județul Teleorman. Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1 și la sediul  OMV Petrom S.A. din municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni până joi, între orele 8.00 - 16.00 și vineri între orele 8.00 - 14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

14.09.2020                                                                                                                                                                                                                                    Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  1913  BLEJEȘTI”, propus a fi realizat în extravilanul  comunei Cosmești, județul Teleorman. Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1 și la sediul  OMV Petrom S.A. din municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni până joi, între orele 8.00 - 16.00 și vineri între orele 8.00 - 14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

14.09.2020                                                                                                                                                                                                                                   Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  1947  BLEJEȘTI”, propus a fi realizat în extravilanul  comunei Cosmești, județul Teleorman. Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1 și la sediul  OMV Petrom S.A. situat în municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni până joi, între orele 8.00 - 16.00 si vineri între orele 8.00 - 14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Teleorman.

14.09.2020                                                                                                                                                                                                                                  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  2060 BLEJEȘTI”, propus a fi realizat în extravilanul  comunei Cosmești, sat Cosmești,  județul Teleorman. Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1 si la sediul  OMV Petrom S.A. situat în municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni până joi, între orele 8.00 - 16.00 și vineri între orele 8.00 - 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

14.09.2020                                                                                                                                                                                                                                   Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  2136 VIDELE VEST”, propus a fi realizat în extravilanul  orașului Videle, județul Teleorman. Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1 și la sediul  OMV Petrom S.A. din municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00 - 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

14.09.2020                                                                                                                                                                                                                                 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  3150  VIDELE VEST”, propus a fi realizat în extravilanul  orașului Videle,  județul Teleorman. Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1 si la sediul  OMV Petrom S.A. situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00 - 16.00 si vineri între orele 8.00 - 14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Teleorman.

14.09.2020                                                                                                                                                                                                                                 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  3253 VIDELE VEST”, propus a fi realizat în extravilanul  orașului Videle,  județul Teleorman. Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1 si la sediul  OMV Petrom S.A. din municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.0 - 16.00 și vineri între orele 8.00 - 14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

14.09.2020                                                                                                                                                                                                                                  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A . anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  3311 VIDELE VEST”, propus a fi realizat în extravilanul  orasului Videle, județul Teleorman. Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom S.A. din municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni până joi, între orele 8.00 - 16.00 și vineri între orele 8.00 - 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

11.09.2020                                                                                                                                                                                                                                  Anunț public

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „LUCRĂRI DE AMENAJARE DRUM ACCES, CAREU FORAJ, FORAJ ȘI PUNERE ÎN PRODUCȚIE SONDELE 1080 ȘI 1081 BUSTUCHIN” amplasat în comuna Bustuchin, satul Poiana Seciuri, judeţul Gorj. Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu. Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Târgu Jiu, strada Unirii, nr. 76 şi la sediul OMV PETROM S.A. din municipiul București, Petrom City, strada Coralilor, nr.22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele  9:00 -14:00. Documentul menţionat este disponibil şi la adresa de internet http://anpm.apmgj.ro Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc electronic (documentația supusă dezbaterii și anunțul public au fost postate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj și pe site-ul OMV PETROM S.A.), în data de  14.10.2020 , începând cu orele 13:00. În situația în care nu se va mai prelungi starea de alertă pe întreg teritoriul țării, dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la  sediul Primăriei Bustuchin în data de 14.10.2020, începând cu orele13:00. Informații suplimentare se mai pot obține la primăria Bustuchin. Publicul interesat poate transmite comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate în format electronic prin e-mail  office@apmgj.anpm.ro, până la data de 14.10.2020, prin fax la numărul 0253212892 sau prin Poștă, până la data de 10.08.2020. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Gorj din municipiul Târgu-Jiu,  strada Unirii, nr.76,  județul Gorj, până la data de 14.10.2020

11.09.2020                                                                                                                                                                                                                                  Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE LA SONDA 1432 CARTOJANI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AP. Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în comuna Roata de Jos, satul Roata de Jos, județul Giurgiu. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00 - 13,00 precum şi la adresa de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

11.09.2020                                                                                                                                                                                                                                 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE LA SONDA 1433 CARTOJANI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în comuna Roata de Jos, satul Roata de Jos, județul Giurgiu. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00 - 13,00 precum şi la adresa de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

11.09.2020                                                                                                                                                                                                                                   Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE LA SONDA 1574 CARTOJANI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în comuna Roata de Jos, satul Roata de Jos, județul Giurgiu. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-13,00 precum şi adresa de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

10.09.2020                                                                                                                                                                                                                                   Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “LUCRĂRI DE REABILITARE DRUM ACCES SONDA 528 BĂRBUNCEȘTI”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrări de reabilitare drum acces sonda 528 Bărbuncești” propus a fi amplasat în extravilanul com. Tisău, jud. Buzău. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru protecția Mediului Buzău din municipiul Buzău, str. Democrației, nr. 11, jud. Buzău, în zilele de luni-vineri între orele 8:00-14:00, precum și la adresa de internet: www.apmbz.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Buzău.

10.09.2020                                                                                                                                                                                                                                 Anunț    public

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul “LUCRARI DE SUPRAFAȚA, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFAȚA ȘI CONDUCTA DE AMESTEC SONDA 703 OPRIȘENEȘTI”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan UAT Ianca, T180, (parcelele 1586, 1591, 1616). Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Brăila poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu. Raportul poate fi consultat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din municipiul Brăila, b-dul Independenței, nr. 16 și la sediul OMV Petrom S.A din municipiul București, sector 1, strada Coralilor, nr. 22, în zilele lucrătoare, între orele 9:00-13:00. Documentul menționat este disponibil și la adresa de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-braila/documente-procedura-eim-si-ea. Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Ianca, în data de 13.10.2020, începând cu ora 13:00. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentul menționat la sediul Agenței pentru Protecția Mediului Brăila din municipiul Brăila, b-dul Independenței, nr. 16, până la data de 13.10.2020 (data dezbaterii publice).

10.09.2020                                                                                                                                                                                                                                   Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4280 GOLUMBU”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Farcas, județul Dolj. Informaţii  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj din strada Petru Rareş nr.1, municipiul Craiova, județul Dolj şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City) în zilele de luni - joi, între orele  8,00 - 16,30  și vineri între orele 8,00 - 14,00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj.

10.09.2020   
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitărilor de emitere a acordului de mediu pentru proiectele „Lucrări de abandonare aferente sondei 34 I Bordei Verde”, respectiv „Lucrări de abandonare aferente sondei 623 Padina”  propus a fi amplasate în jud. Brăila, extravilan com. Bordei Verde, respectiv com. Ciocile.
Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, Bd. Independenței nr. 16, Bl. B5 şi la sediul OMV Petrom SA din mun. București, sector 1, str. Coralilor nr. 22, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

10.09.2020   
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitărilor de emitere a acordului de mediu pentru proiectele „Lucrări de abandonare aferente sondei 306 Jugureanu”, respectiv „Lucrări de abandonare aferente sondei 1077 Bordei Verde”  propus a fi amplasate în jud. Brăila, extravilan com. Ulmu, respectiv extravilan com. Bordei Verde.
Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, Bd. Independenței nr. 16, Bl. B5 şi la sediul OMV Petrom SA din mun. București, sector 1, str. Coralilor nr. 22, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

10.09.2020   
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitărilor de emitere a acordului de mediu pentru proiectele „Lucrări de abandonare aferente sondei 460 Bordei Verde Est”, respectiv „Lucrări de abandonare aferente sondei 654 Bordei Verde Est”  propus a fi amplasate în jud. Brăila extravilan com. Bordei Verde.
Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, Bd. Independenței nr. 16, Bl. B5 şi la sediul OMV Petrom SA din mun. București, sector 1, str. Coralilor nr. 22, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

10.09.2020   
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 485 MP Bărbuncești”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 485 MP Bărbuncești”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Tisău, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Buzău.

10.09.2020   
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 64 AR Berca Nord”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 64 AR Berca Nord”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Berca, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Buzău.

10.09.2020   
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 59 AR Berca Nord”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 59 AR Berca Nord”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Berca, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Buzău.

10.09.2020   
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 52 AR Berca Nord”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 52 AR Berca Nord”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Berca, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Buzău.

09.09.2020   
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular a proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 3035 Suplac", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 3035 Suplac", propus a fi amplasat în loc. Leşmir, extravilan, com. Marca.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

09.09.2020   
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular a proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondelor 165 și 165 bis Suplac", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondelor 165 și 165 bis Suplac", propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

09.09.2020   
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular a proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondelor 313, 313 bis și 2610 Suplac", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondelor 313, 313 bis și 2610 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

09.09.2020   
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular a proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 4 I Suplac", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 4 I Suplac", propus a fi amplasat în loc. Porț, extravilan, com. Marca.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

09.09.2020   
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular a proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondelor 329 și 329 bis Suplac", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 329 și 329 bis Suplac", propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

04.09.2020   
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 4076 Zemeș”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

04.09.2020   
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 4073 Zemeș”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

04.09.2020   
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 4066 Zemeș”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

04.09.2020   
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 4051 Zemeș”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

04.09.2020   
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 8 Solonț”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Măgirești, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

04.09.2020   
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 6 RAZ Solonț”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Măgirești, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

04.09.2020   
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 597 MPC Zemeș”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23 Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

04.09.2020   
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 465 MP Cilioaia Est”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23 Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

04.09.2020   
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 101 DO Solonț”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Măgirești, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23 Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

04.09.2020   
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 75 MP Geamana”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23 Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

04.09.2020   
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1050 Zemeș”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23 Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

04.09.2020   
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „LUCRARI DE ABANDONARE (DESFIINŢARE) SONDA DE EXPLOATARE 2695 URŞI”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Ramnicu Valcea în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „LUCRARI DE ABANDONARE (DESFIINŢARE) SONDA DE EXPLOATARE 2695 URŞI”, propus a fi amplasat în com. Stoilești, județul Vâlcea.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, în zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum si la următoarea adresa de internet office@apmvl.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

04.09.2020                                                                                                                                                                                                                        Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A.- Zona de Producţie Crişana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul “CREȘTEREA INTEGRITĂȚII CONDUCTEI DE GAZE CONSUMATORI – RACORD CHIRIBIȘ”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Tăuteu, intravilan, județul Bihor. Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Bihor din municipiul Oradea, Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul OMV Petrom S.A.  -  Zona de Producţie Crişana din comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9:00 - 14:00. Observaţiile se primesc zilnic la sediul APM Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

03.09.2020                                                                                                                                                                                                                         Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1858 PREAJBA NORD’’,  amplasat in extravilanul comunei Siliștea. Informaţii privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman şi la sediul OMV Petrom S.A. din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, clădirea Petrom City, în zilele de luni - joi,  între orele 8:00 - 16:30 și  vineri,   între orele 8:00 - 14:30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman.

03.09.2020                                                                                                                                                                                                                        Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1380 CARTOJANI”, propus a fi amplasat în comuna Roata de Jos, sat Roata de Jos, număr cadastral 32490, jud. Giurgiu, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apa, de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată. Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din șos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, municipiul Giurgiu, jud. Giurgiu, in zilele de luni - joi între orele 9:00 - 13:00, precum și la adresa de e-mail: http://apmgr.anpm.ro/. Publicul interesat poate transmite  comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

03.09.2020                                                                                                                                                                                                                           Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1571 CARTOJANI”, propus a fi amplasat în comuna Roata de Jos, sat Roata de Jos, număr cadastral 32559, jud. Giurgiu, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din șos. Bucuresti, bl. 111, sc A+B, municipiul Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni - joi între orele 9:00 - 13:00, precum și la adresa de e-mail: http://apmgr.anpm.ro/. Publicul interesat poate transmite comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

03.09.2020                                                                                                                                                                                                                        Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1620 CARTOJANI”, propus a fi amplasat în comuna Roata de Jos, sat Roata de Jos, număr cadastral 32346, jud. Giurgiu, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din șos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, municipiul Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni - joi între orele 9,00 - 13,00, precum si la adresa de e-mail: http://apmgr.anpm.ro/ . Publicul interesat poate transmite comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

03.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul  “Lucrări de abandonare la sonda 2192 Videle”, propus a fi amplasat în com. Bucșani, jud. Giurgiu. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00  precum şi la următoarea adresă de internet office @apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii  la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

03.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul  “Lucrări de abandonare la sonda 4255 Videle”, propus a fi amplasat în com. Bucșani, jud. Giurgiu. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00  precum şi la următoarea adresă de internet office @apmgr.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii  la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

03.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul  “Lucrări de abandonare la sonda 2228 Videle”, propus a fi amplasat în com. Bucșani, jud. Giurgiu. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00  precum şi la următoarea adresă de internet office @apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii  la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

03.09.2020                                                                                                                                                                                                                         Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „REABILITARE CONDUCTĂ ȚIȚEI PMAN OARJA – SKID 1 HINȚEȘTI – UAT ALBOTA”, propus a fi amplasat în comuna Albota, județul Argeș. Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, Petrom City, sector 1,  în zilele de L – V, între orele 10:00 – 14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Argeș.

03.09.2020                                                                                                                                                                                                                        Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ GAZ HHR PARC 22 BOGAȚI – (PARC 35 LEORDENI-SRM VALEA MARE) – UAT BOGAȚI” propus a fi amplasat în comuna Bogați, sat Glâmbocelu, județul Argeș. Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, sector 1,  în zilele de L - V, între orele 10:00 – 14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Argeș.

03.09.2020                                                                                                                                                                                                                         Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV Petrom S.A.  anunță publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a Deciziei etapei de încadrare nr. 371/01.07.2020 emisă pentru proiectul „CĂPTUȘIRE CU TERMOFLEX CONDUCTĂ MTT MERIȘANI - PARC 3 MERIȘANI TRONSON PMAN 3460 MERIȘANI – PARC 3 MERIȘANI” amplasat în comuna Merișani, județul Argeș. Decizia autorității de mediu precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A.  din București, str. Coralilor, nr. 22, clădirea Petrom City, sector 1, în zilele de luni-vineri, între orele 10:00 - 13:00, precum și la adresa de internet http://apmag.anpm.ro. Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

03.09.2020
Anunţ public privind decizia etapei de  încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului  „Lucrări de abandonare la sonda 1108 Siliştea”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1108 Siliştea”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti,  satul Ciuperceni, judeţul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.  Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

03.09.2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei  250 Suplacu de Barcău", amplasament: loc. Leșmir - intravilan, com. Marca, jud. Sălaj. Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului OMV Petrom SA, din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.

03.09.2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei  180 Suplacu de Barcău", amplasament: loc. Porț - extravilan, com. Marca, jud. Sălaj. Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.

03.09.2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei  376 Suplacu de Barcău", amplasament: loc. Porț - extravilan, com. Marca, jud. Sălaj. Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului OMV Petrom SA, din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.

03.09.2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondelor 26 și 261 Suplacu de Barcău", amplasament: loc. Leșmir - extravilan, com. Marca, jud. Sălaj. Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului OMV Petrom SA, din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.

03.09.2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 2612 Suplacu de Barcău", amplasament: loc. Leșmir - intravilan, com. Marca, jud. Sălaj. Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului OMV Petrom SA, din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.

02.09.2020
Anunt public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 659 MP Monteoru”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 659 MP Monteoru”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Merei, judeţul Buzău. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni - vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Buzău.

02.09.2020
Anunt public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 651 MPC Monteoru”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 651 MPC Monteoru”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Merei, judeţul Buzău. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni - vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Buzău.

02.09.2020
Anunt public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 604 MPC Monteoru”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 604 MPC Monteoru”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Merei, judeţul Buzău. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni - vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Buzău.

02.09.2020
Anunt public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 17 SRP Beciu Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 17 SRP Beciu Est”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Scorțoasa, judeţul Buzău. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni - vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Buzău.

01.09.2020
Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 4066 Zemeș”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău, în zilele de luni - joi, între orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

01.09.2020
Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 4051 Zemeș”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău, în zilele de luni - joi, între orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

 01.09.2020
Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 4073 Zemeș”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău, în zilele de luni - joi, între orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

01.09.2020
Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 4076 Zemeș”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău, în zilele de luni - joi, între orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

01.09.2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 474 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”,  amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.

Decizia autorităţii de mediu precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman şi la sediul OMV Petrom SA din mun. București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, clădirea Petrom C, în zilele de  luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.

Observațiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

27-08-2020
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obtinere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 155 Ciolaneşti, amplasat în comuna  Zâmbreasca, judeţul Teleorman.  
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 şi la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1,judeţul Teleorman.


27-08-2020
ANUNT PUBLIC pentru solicitarea de emitere acord de mediu

OMV PETROM S.A. cu sediul in Bucuresti, str Coralilor, nr 22, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul: ,, Lucrari de refacerea calitatii solului afectat de poluare cu titei si apa de zacamant pe o suprafata de 120mp din exteriorul parcului 2 Stefan cel Mare``, propus a fi amplasat in comua Stefan cel Mare, sat Stefan cel Mare, jud Arges.   
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Pitesti, str Egalitatii, nr 50A, jud Arges, la sediul OMV Petrom SA Zona de Productie Muntenia Vest, in mun Pitesti, b-dul Republicii, nr 160, jud Arges si la sediul OMV Petrom SA Bucuresti, str Coralilor, nr 22, in zilelel de L-V, orele 10-14.  
Observatiile se primesc la sediul A.P.M. Arges.

27-08-2020
Anunt public

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 290 Tazlău”,  propus a fi amplasat în extravilanul localității Zemeș, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23 Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

27-08-2020
Anunt public

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 209 SRP Tazlău”,  propus a fi amplasat în intravilanul localității Zemeș, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23 Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.


26-08-2020
Anunturi publice

OMV Petrom SA anunta publicul interesat  asupra  depunerii  solicitarii  de  emitere a  acordului de mediu, pentru  proiectul:  “ Lucrari de abandonare  aferente  sondei 1 Sudurau “  amplasat  in extravilanul localitatii Santau ( x=672461,65 ; y=308116,76 )  , judetul Satu Mare.
Informatiile  privind proiectul  propus  pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str.Mircea cel Batran nr.8/B in zilele de luni-joi intre orele 10 – 13 si la sediul proiectantului Strada Biruintei, Nr. 31, Bloc 1, Scara 1, Tronson 1, Etaj 1, Popesti – Leordeni, jud. Ilfov.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare.


26-08-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom SA, titular al proiectului ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 201 Varias Vest” propus a fi amplasat in Varias, extravilan, jud. Timis, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 201 Varias Vest”, propus a fi amplasat in Varias, extravilan, jud. Timis.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiş, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului 


26-08-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 1516 Cartojani’’,  amplasat in extravilanul comunei Roata de Jos, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Giurgiu, Giurgiu, str. Soseaua Bucuresti, Bl. 111, Sc. A+B şi la sediul titularului din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – joi,  între orele 8 – 1630 si  vineri   între orele 8 – 1430. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Giurgiu.

26-08-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 1426 Cartojani’’,  amplasat in extravilanul comunei Roata de Jos, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Giurgiu, Giurgiu, str. Soseaua Bucuresti, Bl. 111, Sc. A+B şi la sediul titularului din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – joi,  între orele 8 – 1630 si  vineri   între orele 8 – 1430. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Giurgiu.

26-08-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 1388 Cartojani’’,  amplasat in extravilanul comunei Roata de Jos, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Giurgiu, Giurgiu, str. Soseaua Bucuresti, Bl. 111, Sc. A+B şi la sediul titularului din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – joi,  între orele 8 – 1630 si  vineri   între orele 8 – 1430. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Giurgiu.


26-08-2020
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrări de abandonare la sonda 1119 Siliştea, amplasat în comuna  Cosmeşti, judeţul Teleorman.  

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 şi la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman.

26-08-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

SC OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare la sonda 4250 Videle” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare la sonda 4250 Videle” propus a fi amplasat în com. Bucșani, nr. cad. 287, CF 32472, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-13,00  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

26-08-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

SC OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare la sonda 231 Cartojani” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare la sonda 231 Cartojani” propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, sat Roata de Jos, nr. cad. 32319, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-13,00  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

26-08-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

SC OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare la sonda 310 Cartojani” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare la sonda 310 Cartojani” propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, sat Roata de Jos, nr. cad. 32242, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-13,00  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.
 


25-08-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Înlocuire conductă de țiței 6 5/8 inch Parc 1 Bustuchin-Depozit Bărbătești la traversarea râului Gilort prin foraj orizontal dirijat, în zona localității Jupânești”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul “Înlocuire conductă de țiței 6 5/8 inch Parc 1 Bustuchin-Depozit Bărbătești la traversarea râului Gilort prin foraj orizontal dirijat, în zona localității Jupânești”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Jupânești şi Bărbătești, jud. Gorj. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni până vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

25-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1214 MP Independența”,  propus a fi amplasat în extravilanul satului Schela, comuna Schela, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi prin email pe adresa de office@apmgl.anpm.ro.

25-08-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A.  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Modernizare depozitare metanol Asset Oltenia în zona Mădulari”, propus a fi amplasat  în comuna Gușoeni, județul Vâlcea.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu , nr. 6, judeţul Vâlcea și la sediul S.C. OMV PETROM S.A. _ Zona de Producție Oltenia din județul Dolj, municipiul Craiova, strada Brestei, nr. 3, în zilele de  luni – vineri, între orele 09,00 – 14,00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6.

25-08-2020
ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 44 MP Bărbuncești”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 44 MP Bărbuncești”, propus a fi amplasat în extravilan sat Bărbuncești, comuna Tisău, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Buzău.

25-08-2020
ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 322 MP Bărbuncești”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 322 MP Bărbuncești”, propus a fi amplasat în extravilan sat Bărbuncești, comuna Tisău, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Buzău.


24-08-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.R.L. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2522 OTEŞTI“, propus a fi amplasat în extravilan comuna Verguleasa, județul Olt 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt  si la sediul S.C. OMV PETROM S.R.L. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, intre orele 8 – 14. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt . 

24-08-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.R.L. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1491 OTEŞTI“, propus a fi amplasat în extravilan comuna Verguleasa, județul Olt 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt  si la sediul S.C. OMV PETROM S.R.L. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, intre orele 8 – 14. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt . 

24-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1016 OTEŞTI”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: " LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1016 OTEŞTI, propus a fi amplasat în com. Cungrea, jud. Olt.    
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

24-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”LUCRĂRI DE ABANDONARE (DESFIINŢARE) SONDA DE EXPLOATARE 1086 DELENI VERGULEASA” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ”LUCRĂRI DE ABANDONARE (DESFIINŢARE) SONDA DE EXPLOATARE 1086 DELENI VERGULEASA” propus a fi amplasat în com. Verguleasa, sat Deleni, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt  din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

21-08-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A. prin S.C. Iken Construct S.R.L, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2 Salacea” propus a fi amplasat în extravilanul localitatatii Salacea, județul Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, B-dul. Dacia, nr. 25/A, localitatea Oradea, e-mail: office@apmbh.anpm.ro; tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588, în zilele de luni-vineri,  între orele 8- 16, 
şi la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor.

21-08-2020
Anunt public


S.C. OMV PETROM S.A. prin S.C. Iken Construct S.R.L, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 6 Salacea” propus a fi amplasat în extravilanul localitatatii Salacea, județul Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, B-dul. Dacia, nr. 25/A, localitatea Oradea, e-mail: office@apmbh.anpm.ro; tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588, în zilele de luni-vineri,  între orele 8- 16, 
şi la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor.

21-08-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A. prin S.C. Iken Construct S.R.L, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 201 Salacea” propus a fi amplasat în extravilanul localitatatii Salacea, județul Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, B-dul. Dacia, nr. 25/A, localitatea Oradea, e-mail: office@apmbh.anpm.ro; tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588, în zilele de luni-vineri,  între orele 8- 16, 
 şi la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor.


21-08-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de restaurare a tubulaturii pentru sonda 805 BUSTUCHIN“, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Lucrări de restaurare a tubulaturii pentru sonda 805 BUSTUCHIN “, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, satul Bustuchin, judeţul Gorj,  
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

21-08-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Reabilitare stație de compresoare C144 M5 BUSTUCHIN”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Reabilitare stație de compresoare C144 M5 BUSTUCHIN”“, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, satul Bustuchin, judeţul Gorj,  
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

21-08-2020
Anunt public

INFORMARE
Această informare este efectuată de: SC OMV PETROM Bucureşti – Divizia Upstream – Zona de Producţie OLTENIA, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City, tel. 0372855557, fax 0212647574,  pentru obiectivul de investiţii: “Punerea în siguranță a conductei de transport gaze de la SSTG 38 Hurezani la SSTG 2 Totea”, ce va fi amplasat în comuna Licurici, jud. Gorj.  
Această investiţie este nouă si este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                                                                      Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.       
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa: SC OMV PETROM Bucureşti - Zona de Producţie OLTENIA,  str. Brestei, nr. 3, Craiova, jud. Dolj. 


20-08-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
                               
S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 2542 Suplacu de Barcău, amplasament: loc. Leșmir intravilan, com. Marca, jud. Sălaj.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.

20-08-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
                                
S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 246 Suplacu de Barcău, amplasament: loc. Leșmir intravilan, com. Marca, jud. Sălaj.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.


20-08-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 1724 Suplacu de Barcău, amplasament:  loc. Leșmir intravilan, com. Marca, jud. Sălaj.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.

20-08-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 2600 Suplacu de Barcău, amplasament:  loc. Leșmir intravilan, com. Marca, jud. Sălaj.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.

20-08-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
                               

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 1745 Suplacu de Barcău, amplasament: loc. Leșmir intravilan, com. Marca, jud. Sălaj.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.

20-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 597 MPC Zemeș”,  propus a fi amplasat în extravilanul localității Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele lucrătoare, intre orele 8-14 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

20-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1050 Zemeș”,  propus a fi amplasat în extravilanul localității Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele lucrătoare, intre orele 8-14 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.


18-08-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A. prin S.C. Iken Construct S.R.L, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3 Salacea” propus a fi amplasat în localitatea Salacea, comuna Salacea, județul Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, B-dul. Dacia, nr. 25/A, localitatea Oradea, e-mail: office@apmbh.anpm.ro; tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588, în zilele de luni-vineri,  între orele 8- 16,  şi la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor.
 


18-08-2020
Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  

S.C. OMV PETROM  S.A.  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1083 Bustuchin“ , amplasat în comuna Bustuchin, satul Poiana Seciuri, extravilan,  judeţul Gorj. 
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Gorj, din  mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76 în zilele de luni până vineri, între orele 9-14 precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmgj.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc  la sediul APM Gorj, din  municipiul Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.

 

17-08-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 1461 Balaria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1461 Balaria”, propus a fi amplasat în com. Letca Noua, NC 544, CF 32723, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, şos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14.00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe pagina de internet a APM Giurgiu.

17-08-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 4248 Videle”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 4248 Videle”, propus a fi amplasat în com. Bucsani, NC 285, CF 32470, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, şos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14.00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe pagina de internet a APM Giurgiu.


17-08-2020
Anunt public privind emiterea acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare careu foraj, foraj, probe de productie sonda 20 Iepuresti" amplasat in comuna Iepuresti, satul Iepuresti, NC 33383, jud. Giurgiu.
Proiectul acordului  de mediu   si informatiile  relevante pentru luarea deciziei pot  fi consultate  la sediul  autoritatii  competente  pentru  protectia  mediului, A.P.M. Giurgiu, din Giurgiu,  sos. Bucuresti, nr. 111, scara A+B, in zilele de luni-joi, intre  orele  9,00-13,00,  precum si  la urmatoarea  adresa  de  internet www.apmgr.anpm.ro.
Observatiile/contestatiile publicului se primesc la  sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Giurgiu, din Giurgiu, sos. Bucuresti, nr.  111, scara A+B, in termen de 10 zile de la data publicarii
anuntului  pe  pagina  de  internet  a  autoritatii  competente  pentru  protectia mediului.

17-08-2020
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

OMV PETROM SA cu sediul in Bucuresti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titulara a proiectului "Integritatea conductei de amestec a sondei  1449 Balaria" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul  "Integritatea  conductei  de  amestec  a  sondei 1449 Balaria", propus a fi amplasat in comuna Bulbucata, extravilan, tarla 46, parcela 575, 579, 580, 582, 585, 586, 601, tarla 55, parcela 635, judetul Giurgiu.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu.


17-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

O.M.V. PETROM S.A., titular al proiectului  „Lucrări de abandonare aferente sondei 2702 Ursi”, propus a fi realizat in judetul Valcea, comuna Stoilesti, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str, Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmvl.anpm.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.


17-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

O.M.V. PETROM S.A., titular al proiectului  „Lucrări de abandonare aferente sondei 760 Babeni”, propus a fi realizat in judetul Valcea, comuna Babeni, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str, Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmvl.anpm.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.
 

17-08-2020
Anunţ public privind depunerea depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
       Lucrări de abandonare aferente sondelor 165 și 165 bis Suplacu de Barcău, 
amplasament: loc. Leșmir - intravilan, com. Marca, jud. Sălaj, 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.

17-08-2020
Anunţ public privind depunerea depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
                              
S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
       Lucrări de abandonare aferente sondelor  313, 313 bis și 2610 Suplacu de Barcău, 
amplasament: loc. Leșmir - intravilan, com. Marca, jud. Sălaj, 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.


17-08-2020
Anunţ public privind depunerea depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
                                

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
       Lucrări de abandonare aferente sondelor 329 și 329 bis Suplacu de Barcău, 
amplasament: loc. Leșmir - intravilan, com. Marca, jud. Sălaj, 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.


17-08-2020 
Anunţ public privind depunerea depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
                                

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 3035 Suplacu de Barcău, 
amplasament: loc. Leșmir - extravilan, com. Marca, jud. Sălaj, 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.


17-08-2020
Anunţ public privind depunerea depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
                               
S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 4I Suplacu de Barcău, 
amplasament: loc. Porț - extravilan, com. Marca, jud. Sălaj, 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.


17-08-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


S.C. OMV Petrom S.A., titular a proiectului Lucrări de abandonare aferente sondei 433 Suplac, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 433 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
           Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
Publicare şi afişare în data de 17.08.2020

S.C. OMV Petrom S.A., titular a proiectului Lucrări de abandonare aferente sondei 396 Suplac, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 396 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Porț, extravilan, com. Marca

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
           Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


17-08-2020
S.C. OMV Petrom S.A., titular a proiectului Lucrări de abandonare aferente sondei 3062 Suplac, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 3062 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
 

17-08-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular a proiectului Lucrări de abandonare aferente sondei 3059 Suplac, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 3059 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


17-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4008 VÂRTEJU” propus a fi amplasat in extravilanul comunei Talpaş, jud. Dolj,
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – joi între orele 8.00 – 14.00 si vineri intre orele 8.00 - 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, str. Petru Rareş, nr. 1.

17-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4278 VÂRTEJU” propus a fi amplasat in extravilanul comunei Talpaş, jud. Dolj,
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – joi între orele 8.00 – 14.00 si vineri intre orele 8.00 - 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, str. Petru Rareş, nr. 1.

17-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4104 VÂRTEJU” propus a fi amplasat in extravilanul comunei Talpaş, jud. Dolj,
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – joi între orele 8.00 – 14.00 si vineri intre orele 8.00 - 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, str. Petru Rareş, nr. 1.


17-08-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 1611 Balaria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1611 Balaria”, propus a fi amplasat în com. Letca Noua, NC 667, CF 32762, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, şos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14.00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe pagina de internet a APM Giurgiu.

17-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1387 OTEȘTI anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1387 OTEȘTI propus a fi amplasat în extravilanul comunei Verguleasa, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt  în zilele de luni – vineri, între orele 900 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

17-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3409 OPORELU“, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3409 OPORELU“, propus a fi amplasat în extravilan comuna Oporelu, judetul Olt
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt  în zilele de luni – vineri, între orele 900 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

17-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare
OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 471 CIURESTI NORD“, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 471 CIURESTI NORD “, propus a fi amplasat în extravilan comuna Icoana, judetul Olt
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt  în zilele de luni – vineri, între orele 900 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


17-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 783 TUFENI”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 783 TUFENI”, propus a fi amplasat în com. Tufeni, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt  în zilele de luni – vineri, între orele 900 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


17-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1042 BACEA“, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1042 BACEA“, propus a fi amplasat în extravilan comuna Icoana, judetul Olt
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt  în zilele de luni – vineri, între orele 900 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


14-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 604 MPC Monteoru”,  propus a fi amplasat în extravilan sat Sărata Monteoru, comuna Merei, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3 şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzău.

14-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 17 SRP Beciu Est”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Scorțoasa, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3 şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzău.

14-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 52 AR Berca Nord”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Berca, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3 şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzău.


14-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 59 AR Berca Nord”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Berca, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3 şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzău.

14-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 64 AR Berca Nord”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Berca, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3 şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzău.

14-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 485 MP Bărbuncești”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Tisău, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3 şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzău.


13-08-2020
Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1432 Cartojani” propus a fi amplasat în comuna Roata de Jos, sat Roata de Jos, jud. Giurgiu.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B, in zilele de luni – joi intre orele 9,00 - 13,00 si la SC OMV PETROM SA cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladire Petrom City.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

13-08-2020
Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1574 Cartojani” propus a fi amplasat în comuna Roata de Jos, sat Roata de Jos, jud. Giurgiu.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B, in zilele de luni – joi intre orele 9,00 - 13,00 si la SC OMV PETROM SA cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladire Petrom City.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.


13-08-2020
Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1433 Cartojani” propus a fi amplasat în comuna Roata de Jos, sat Roata de Jos, jud. Giurgiu.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B, in zilele de luni – joi intre orele 9,00 - 13,00 si la SC OMV PETROM SA cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladire Petrom City.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.
 


13-08-2020
ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 261 MP Ţintea”, propus a fi amplasat in oraşul Băicoi, judeţul Prahova.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet http:// apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe site-ul APM PH. 

13-08-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 1436 Cartojani’’,  amplasat in extravilanul comunei Silistea.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Teleorman, Alexandria, str. Dunarii, nr. 1 şi la sediul titularului din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – joi,  între orele 8 – 1630 si  vineri   între orele 8 – 1430. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Teleorman.


13-08-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul,,Lucrari de abandonare  aferente sondei 1440 Cartojani’’, propus a fi amplasat în comuna Gratia, judetul Teleorman. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14 și la sediul  SC OMV PETROM SA.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14


13-08-2020
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  “Lucrari de abandonare aferente sondei 1600 Cartojani” propus  a fi amplasat in extravilanul comunei Silistea, judetul Teleorman.
Informatii privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorma din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni până luni până joi între orele 8 – 16,30 și vineri între orele 8 – 14, precum și pe adresa de internet http://apmtr.anpm.ro 

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman


13-08-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul,,Lucrari de abandonare  aferente sondei 2340 Preajba Nord’’, propus a fi amplasat în comuna Gratia, judetul Teleorman.. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14 și la sediul  SC OMV PETROM SA.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14


13-08-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul,,Lucrari de abandonare  aferente sondei 2340 Preajba Nord’’, propus a fi amplasat în comuna Gratia, judetul Teleorman.. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14 și la sediul  SC OMV PETROM SA.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14


12-08-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 807 Varias”, propus a fi amplasat in com./loc. Varias, extravilan, CF404886, nr. Cad. 404886, jud. Timis.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18°, jud Timis si la adresa titularului: Str. Coralilor, Nr. 22, Bucuresti, in zilele de luni – joi intre orele  8 – 1630 si  vineri   între orele 8 – 1400. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Timis.
 


12-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4030 VĂRTEJU”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Dolj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4030 VĂRTEJU”, propus a fi amplasat în com. Farcas, jud. Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Dolj Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1, in zilele de L – J între orele 8– 16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de intranet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

12-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”LUCRĂRI DE ABANDONARE (DESFIINŢARE) SONDA DE EXPLOATARE 4034 VĂRTEJU”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Dolj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ”LUCRĂRI DE ABANDONARE (DESFIINŢARE) SONDA DE EXPLOATARE 4034 VĂRTEJU”, propus a fi amplasat în com. Farcaş, județul Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Dolj Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1, in zilele de L – J între orele 8– 16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de intranet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

12-08-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3108 Videle”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3108 Videle”, amplasat  în  extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului, 
        
1. Proiectul deciziei etapei  de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro;
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectele deciziilor etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

12-08-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3389 Videle Vest”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3389 Videle Vest”, amplasat în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului, 
        
1. Proiectul deciziei etapei  de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro;
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectele deciziilor etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

12-08-2020
Anunt public


OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream_Zona de Producţie Oltenia, anunţă publicul  interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Optimizarea fluxurilor de injectie apa sarata Parc 2 Brădești”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Cotofenii din Fata, judeţul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str. Brestei, nr.3, în zilele de luni până joi, între orele 8,00 – 16,00 şi vineri între orele 8,00 – 14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1.
    
12-08-2020
Anunt public

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream_Zona de Producţie Oltenia, titular al proiectului “Optimizare și redimensionare Parc 4 Brădești”,  anunță publicul  interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului  asupra mediului, pentru proiectul: “Optimizare și redimensionare Parc 4 Brădești”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Brădești, judeţul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rareș, nr. 1, în zilele de luni până joi, între orele 8,00 – 16,00 şi vineri între orele 8,00 – 14,00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proeictul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Dolj.


12-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 659 MP Monteoru”,  propus a fi amplasat în sat Sarata Monteoru, comuna Merei, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3 şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău.

12-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 651 MPC Monteoru”,  propus a fi amplasat în sat Sarata Monteoru, comuna Merei, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3 şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău.


12-08-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
    


OMV Petrom SA, cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1 Dindesti” amplasat în Petrești extravilan, (x=677828.96; y=301628.03), județul Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătran nr. 8/B, în zilele de luni – joi între orele 9 – 13, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

10-08-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM SA cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare sonda 1769 Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare sonda 1769 Bălăria” propus a fi amplasat în com. Bulbucata, nr. cad. 615, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.
 


10-08-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare 

OMV Petrom SA, titular al proiectului  „Lucrări de abandonare aferente sondei 801 MPC Videle Vest”, amplasat în extravilanul orașului Videle,  județul Teleorman anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman: 

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Nu se supune evaluării adecvate
Nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apa

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul   „Lucrări de abandonare aferente sondei 801 MPC Videle Vest”, amplasat în extravilanul orașului Videle,  județul Teleorman.
Decizia autorității de mediu, precum şi informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 800 – 1630 şi vineri 800 – 1400 ,  precum şi la următoarea adresă de internet http//:apmtr.anpm.ro 
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în termen de 10 zile de la data afișării anunțului.

10-08-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV Petrom SA, titular al proiectului  „Lucrări de abandonare aferente sondei 3018 Videle Vest”, amplasat în extravilanul oraşului Videle,  judeţul Teleorman anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman: 

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Nu se supune evaluării adecvate
Nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apa

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul   „Lucrări de abandonare aferente sondei 3018 Videle Vest”, amplasat în extravilanul oraşului Videle,  judeţul Teleorman.
Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi între orele 800 – 1630 şi vineri 800 – 1400,  precum şi la următoarea adresă de internet http//:apmtr.anpm.ro 
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în termen de 10 zile de la data afişării anunţului.

10-08-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1380 Cartojani”, propus a fi amplasat în comuna comuna Roata de Jos, sat Roata de Jos, număr cadastral 32490, jud. Giurgiu. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GIURGIU, Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B, MUN. GIURGIU, JUD. GIURGIU, și la sediul OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – joi, între orele 09,00 – 13,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM GIURGIU.

10-08-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1571 Cartojani”, propus a fi amplasat în comuna comuna Roata de Jos, sat Roata de Jos, număr cadastral 32559, jud. Giurgiu. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GIURGIU, Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B, MUN. GIURGIU, JUD. GIURGIU, și la sediul OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – joi, între orele 09,00 – 13,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM GIURGIU.

10-08-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1620 Cartojani”, propus a fi amplasat în comuna Roata de Jos, sat Roata de Jos, număr cadastral 32346, jud. Giurgiu. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GIURGIU, Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B, MUN. GIURGIU, JUD. GIURGIU, și la sediul OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – joi, între orele 09,00 – 13,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM GIURGIU.
 


07-08-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 1227 Balaria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1227 Balaria”, propus a fi amplasat în com. Letca Noua, CF 32417, nr. cad. 32417, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, şos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14.00 si vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe pagina de internet a APM Giurgiu.

07-08-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 1236 Balaria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1236 Balaria”, propus a fi amplasat în com. Letca Noua, CF 32724, nr. cad. 681, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, şos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14.00 si vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe pagina de internet a APM Giurgiu.

07-08-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare 


S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului „LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE SONDA, L.E.A. ȘI DRUM DE ACCES LA SONDA 1728 OTEȘTI ȘI CONDUCTĂ DE AMESTEC LA SONDA 1728”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE SONDA, L.E.A. ȘI DRUM DE ACCES LA SONDA 1728 OTEȘTI ȘI CONDUCTĂ DE AMESTEC LA SONDA 1728”,, propus a fi amplasat în comuna Cungrea, Tarlaua 36, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt  din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro   
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a  autorității competente pentru protecția mediului. 
Publicul  interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului  privind impactul asupra mediului la sediul APM Olt  din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 


07-08-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

  
S.C. OMV Petrom S.A. – ASSET MUNTENIA VEST Pitești, titular al proiectului: LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ, FORAJ ŞI ECHIPARE SONDA 1 VERGULEASA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  A.P.M. Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ”LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ, FORAJ ŞI ECHIPARE SONDA 1 VERGULEASA" propus a fi amplasat în comuna Verguleasa, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt  din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum și la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Olt  din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 


06-08-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Protejarea zonelor locuite prin rerutarea conductelor situate în apropierea locuințelor : Conducte de amestec sondele 523 și 504 Bustuchin“, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Protejarea zonelor locuite prin rerutarea conductelor situate în apropierea locuințelor : Conducte de amestec sondele 523 și 504 Bustuchin “, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, satul Bustuchin, judeţul Gorj,  
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

06-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 8 Solonț”,  propus a fi amplasat în extravilanul localității Măgirești, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău, în zilele de luni - joi, între orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

06-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 75 MP Geamăna”,  propus a fi amplasat în extravilanul localității Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele lucrătoare, între orele 8-14 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

06-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 101 DO Solonț”,  propus a fi amplasat în extravilanul localității Măgirești, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele lucrătoare, între orele 8-14 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

06-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 209 SRP Tazlău”,  propus a fi amplasat în intravilanul localității Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele lucrătoare, între orele 8-14 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

06-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 290 Tazlău”,  propus a fi amplasat în extravilanul localității Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele lucrătoare, între orele 8-14 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

06-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 465 MP Cilioaia Est”,  propus a fi amplasat în extravilanul localității Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele lucrătoare, între orele 8-14 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

06-08-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 6 RAZ Solonț”,  propus a fi amplasat în extravilanul localității Măgirești, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău, în zilele de luni - joi, între orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.


04-08-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1108 Siliştea”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti,  satul Ciuperceni, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8.00 -16.30, vineri între orele 8.00-14.00 şi la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

04-08-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare la sonda I2 Baciu din perimetrul Baciu – 40 sonde, judetul Teleorman’’, titular OMV Petrom SA, amplasat în extravilanul comunei Blejeşti.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Teleorman, Alexandria, str. Dunării, nr. 1 şi la sediul titularului din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – joi,  între orele 8 – 1630 şi  vineri între orele 8 – 1430. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Teleorman.

03-08-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare   

S.C. OMV PETROM S.A.  prin S.C. Iken Construct S.R.L, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 450 Tinca”,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*): nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 450 Tinca” propus a fi amplasat în localitatea Tinca, comuna Tinca, județul Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, B-dul. Dacia, nr. 25/A, Oradea, e-mail: office@apmbh.anpm.ro; tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588,  în zilele de luni-vineri,  între orele 8- 16 şi la sediul titularului.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

03-08-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 1353 Videle EST”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1353 Videle EST”, propus a fi amplasat în comuna Letca Noua, CF  32725, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Giurgiu din şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu în zilele de luni-joi între orele 9,00-13,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

03-08-2020                    
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a acordului de mediu pentru proiectul  “Lucrări de abandonare la sonda 474 Preajba Nord” propus  a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman.
Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8 – 16,30 și vineri între orele 8 – 14, precum și pe adresa de internet http://apmtr.anpm.ro 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.


31-07-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu  

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 760 BABENI”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Babeni, județul Valcea.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea şi la sediul titularului, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Valcea. 


31-07-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu  

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2702 URSI”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Stoilesti, județul Valcea.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea şi la sediul titularului, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Valcea. 


31-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 212 Cartojani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 212 Cartojani”, propus a fi amplasat în comuna Roata de Jos, sat Roata de Jos, nr. cad. 32258, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Giurgiu din şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu în zilele de luni-joi între orele 9,00-13,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.


30-07-2020
ANUNT PUBLIC 

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a acordului de mediu pentru „MODERNIZARE PARC 70 MORENI”, propus a fi amplasat in municipiul Moreni, strada Pacuri – Parc 70, judetul Dambovita. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Dambovita din municipiul Targoviste, str.Calea Ialomitei, nr.1, judetul Dambovita, in zilele de luni – joi, intre orele 9:00 – 15:00 si vineri intre 9:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta observatii/comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei de Protectia Mediului Dambovita.


30-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă şi de emitere a actului de reglementare după completarea documentaţiei pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 828 Videle Vest”, ce se va realiza, în comuna Clejani, extravilan, jud. Giurgiu, titular SC OMV Petrom SA cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 1, cod postal 013329, str. Coralilor, nr. 22.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu şi la SC OMV Petrom SA cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 1, cod poştal 013329, str. Coralilor, nr. 22.
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro.

30-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă şi de emitere a actului de reglementare după completarea documentaţiei pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 715 Videle”, ce se va realiza, în comuna Mîrsa, extravilan, jud. Giurgiu, titular SC OMV Petrom SA cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 1, cod postal 013329, str. Coralilor, nr. 22.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu şi la SC OMV Petrom SA cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 1, cod poştal 013329, str. Coralilor, nr. 22.
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro.

30-07-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru S.C. OMV PETROM S.A.

S.C. OMV PETROM S.A.  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul REABILITARE STAȚIE DE COMPRESOARE C 144 M5 BUSTUCHIN , propus a fi amplasat  în comuna Bustuchin , sat Bustuchin ,   jud Gorj. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj  și la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul Bucuresti , strada Coralilor , nr. 22 , sector 1 ,  în zilele de  luni – vineri , între orele 08 – 14 . 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj .

30-07-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru S.C. OMV PETROM S.A.

S.C. OMV PETROM S.A.  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul LUCRĂRI DE RESTAURARE A TUBULATURII PENTRU SONDA 805 BUSTUCHIN , propus a fi amplasat  în comuna Bustuchin , sat Bustuchin ,   jud Gorj. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj  și la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul Bucuresti , strada Coralilor , nr. 22 , sector 1 ,  în zilele de  luni – vineri , între orele 08 – 14 . 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj .

30-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

S.C. OMV PETROM S.A.  , titular al proiectului PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE PRIN RERUTAREA CONDUCTELOR SITUATE IN APROPIEREA LOCUINTELOR CONDUCTA AMESTEC SONDA 896 BUSTUCHIN – MANIFOLD PROIECTAT , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE PRIN RERUTAREA CONDUCTELOR SITUATE IN APROPIEREA LOCUINTELOR CONDUCTA AMESTEC SONDA 896 BUSTUCHIN – MANIFOLD PROIECTAT , propus a fi amplasat  în comuna Bustuchin , sat Bustuchin , județul Gorj .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 9.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj .


Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

S.C. OMV PETROM S.A.  , titular al proiectului proiectul PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE PRIN RERUTAREA CONDUCTELOR SITUATE IN APROPIEREA LOCUINTELOR - CONDUCTA GAZE PARC 3 BUSTUCHIN- MANIFOLD PROIECTAT SI LUCRARI ELECTRICE SI INSTRUMENTATIE IN PARC 3 BUSTUCHIN , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul proiectul PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE PRIN RERUTAREA CONDUCTELOR SITUATE IN APROPIEREA LOCUINTELOR - CONDUCTA GAZE PARC 3 BUSTUCHIN- MANIFOLD PROIECTAT SI LUCRARI ELECTRICE SI INSTRUMENTATIE IN PARC 3 BUSTUCHIN, , propus a fi amplasat  în comuna Bustuchin , sat Bustuchin , județul Gorj .

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 9.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj .


29-07-2020
ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 44 MP Bărbuncești”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 44 MP Bărbuncești”, propus a fi amplasat în extravilan sat Bărbuncești, comuna Tisău, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Buzău.

29-07-2020
ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 322 MP Bărbuncești”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 322 MP Bărbuncești”, propus a fi amplasat în extravilan sat Bărbuncești, comuna Tisău, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Buzău.


28-07-2020
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu
    
OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRARI DE ABANDONARE (DESFIINŢARE) SONDA DE EXPLOATARE 2695 URŞI”, propus a fi amplasat în com. Stoileşti, judeƫul Vâlcea.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenƫiei pentru Protecƫia Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Ramnicu Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, la următoarea adresă de e-mail: office@apmvl.anpm.ro și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – vineri între orele 900 – 1400.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenƫiei pentru Protecƫia Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 6.

28-07-2020
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE


OMV PETROM  SA  titular al proiectului – Lucrări de abandonare aferente sondei 3481 Videle, propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului  

 în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul 
Lucrări de abandonare aferente sondei 3481 Videle, propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro  
  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.
 


27-07-2020
ANUNȚ PUBLIC

OMV PETROM S.A., anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul “LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFAȚĂ ȘI CONDUCTĂ DE AMESTEC SONDA H1 FRUMUȘIȚA” propus a fi amplasat în extravilan sat Șivița T43; P: 804/1/47, 804/1/48, 804/1/49, 804/1/50, 804/1/88;  T44; P: 809/1/2, 809/1/27, 809/1/32, 809/1/33, 809/1/34, 809/1/35, 809/1/60/1; 808/1, 809/1/28/1, comuna Tulucești, județul Galați.
Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Galați poate fi emiterea sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul privind impactul asupra mediului este disponibil la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro, secțiunea: Reglementari-Acordul de Mediu –Documentatii procedura EIA si EA – Rapoarte EIA si studii EA complet.

 Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentul sus menționat la A.P.M. Galați, la adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro până la data de 31.08.2020.

27-07-2020
ANUNȚ PUBLIC

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de reabilitare drum acces  sonda 528 Bărbuncești” propus a fi amplasat în sat Bărbuncești, com. Tisău, judetul Buzău. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău. Nr. 3 și la sediul titularului din Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzău.


27-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

S.C. OMV Petrom S.A., titular a proiectului Lucrări de abandonare aferente sondei 2613 Suplac, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 2613 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, extravilan, com. Marca, jud. Sălaj
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


27-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
    

S.C. OMV Petrom S.A., titular a proiectului Lucrări de abandonare aferente sondei 289 Suplac, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 289 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, extravilan, com. Marca, jud. Sălaj
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

27-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


S.C. OMV Petrom S.A., titular a proiectului Lucrări de abandonare aferente sondei 395 Suplac, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 395 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Porț, extravilan, com. Marca, jud. Sălaj
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

27-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
 


S.C. OMV Petrom S.A., titular a proiectului Lucrări de abandonare aferente sondei 407 bis Suplac, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 407 bis Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Porț, extravilan, com. Marca, jud. Sălaj
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

27-07-202
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
    


S.C. OMV Petrom S.A., titular a proiectului Lucrări de abandonare aferente sondei 159 Suplac, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 159 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Porț, extravilan, com. Marca, 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


27-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

   OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3217 MP Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3217 MP Videle Vest” propus a fi realizat în extravilanul localității Videle, judeţul Teleorman.
„Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului”
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630 şi vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.
 


24-07-2020
Anunţ public privind depunerea depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
                            
S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 3062 Suplacu de Barcău, amplasament: loc. Leșmir - intravilan, com. Marca, jud. Sălaj,
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.


24-07-2020
Anunţ public privind depunerea depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
                               
S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 396 Suplacu de Barcău, amplasament: loc. Porț - extravilan, com. Marca, jud. Sălaj,
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.

24-07-2020
Anunţ public privind depunerea depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
                                

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 433 Suplacu de Barcău, amplasament: loc. Leșmir - intravilan, com. Marca, jud. Sălaj, 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.


24-07-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: 
Lucrări de abandonare aferente sondei 3059 Suplacu de Barcău, amplasament: loc. Leșmir - intravilan, com. Marca, jud. Sălaj, 
titular: S.C. OMV Petrom S.A.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.


23-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 737 Stoenești”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. Ulmi, , nr. cad. 372, CF 31236, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

23-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 1383 Căscioarele”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. Găiseni, sat Căscioarele, nr. cad. 105, T51, CF 31113, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

23-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 1352 Stoenești”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. Florești Stoenești, sat Stoenești, nr. cad. 262, CF 32307, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

23-07-2020
Anunț public privind dezbaterea publică a RIM pentru proiectul ” Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 2709 Racari”, judetul Dolj –sonda exploatare gaze
                

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 2709 Racari”, amplasat în localitatea Racari, orasul Filiasi, judetul Dolj.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj strada Petru Rares, nr 1, jud. Dolj şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul București, Petrom City, strada Coralilor, nr.22, sector 1, în zilele de luni -joi între orele : 800 -1600 si vineri intre orele 800 -1400 
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://apmdj.anpm.ro 
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primariei Orasului Filiasi,in data de 01.09.2020 incepand cu orele 1300. 
Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Dolj , str. Petru Rares , nr.1, Dolj, fax: 0251/419035,                e-mail: office@apmdj.anpm.ro, pana la data de 01.09.2020.

23-07-2020
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu


“SC OMV PETROM  SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 80 Biled", propus a fi amplasat in comuna Biled, extravilan, CF nr. 402180, jud. Timiş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timiş, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A, jud. Timis și la sediul titularului: Municipiul Timisoara, Piata Unirii, nr. 3, judetul Timis, în zilele de luni - joi între orele 8.00 - 16.30, vineri între orele 8.00 - 14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș”.


22.07-2020
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu


S.C OMV Petrom S.A anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de abandonare aferente sondei 2757 Ciuresti Sud ,propus a fi amplasat în extravilanul com. Icoana, jud.OLT.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.OLT din Slatina, str.Ion Morosanu,nr.3, jud. Olt şi la sediul SC OMV Petrom SA din Bucuresti ,str.Coralilor,nr.22  în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M.Olt.


22-07-2020
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu


S.C OMV Petrom S.A anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de abandonare aferente sondei 262 Ciuresti Sud ,propus a fi amplasat în extravilanul com. Icoana, jud.OLT.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.OLT din Slatina, str.Ion Morosanu,nr.3, jud. Olt şi la sediul SC OMV Petrom SA din Bucuresti ,str.Coralilor,nr.22  în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M.Olt.

22-07-2020
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu


S.C OMV Petrom S.A anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de abandonare aferente sondei 405 Ciuresti Nord ,propus a fi amplasat în extravilanul com. Icoana, jud.OLT.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.OLT din Slatina, str.Ion Morosanu,nr.3, jud. Olt şi la sediul SC OMV Petrom SA din Bucuresti ,str.Coralilor,nr.22  în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M.Olt.
 


21-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 2155 Videle”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate şi de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către A.P.M. Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 2155 Videle”, propus a  fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Bucsani, CF 32412, nr. cad. 178.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Giurgiu din Şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,30-14,30 şi vineri între orele 9,30-12,30 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protectia mediului.


21-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 762 Stoeneşti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate şi de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către A.P.M. Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 762 Stoeneşti”, propus a  fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Ulmi, CF 31232, nr. cad. 378.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Giurgiu din Şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,30-14,30 şi vineri între orele 9,30-12,30 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protectia mediului.


20-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
 
OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 312 Cartojani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în Comuna Roata de Jos, Sat Roata de Jos, Județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

20-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 1378 Cartojani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în Comuna Roata de Jos, Sat Roata de Jos, Județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

20-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
 
OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 1633 Cartojani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în Comuna Roata de Jos, Sat Roata de Jos, Județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

20-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare la sonda 756 Stoenești”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 756 Stoenești”,   propus a se realiza în judeţul Giurgiu, com. Ulmi, NC 377, CF 31789.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni –joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

20-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare la sonda 1329 Stoenești”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 1329 Stoenești”,   propus a se realiza în judeţul Giurgiu, com. Ulmi, NC 321, CF 31233.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni –joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

20-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare la sonda 1515 Cartojani”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 1515 Cartojani”,   propus a se realiza în judeţul Giurgiu, com. Roata de jos, sat Roata de jos, NC 32548.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni –joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

20-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare la sonda 1372 Stoenești”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 1372 Stoenești”,   propus a se realiza în judeţul Giurgiu, com. Florești-Stoenești, satul Stoenești, NC 275, CF 32320.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni –joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

20-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM SA, prin SC KVB CONSULTING & ENGINEERING SRL, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 2234 Videle”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate şi de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă,  de către A.P.M. Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 2234 Videle”, propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Bucşani.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Giurgiu din Şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,30-14,30 şi vineri între orele 9,30-12,30 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protectia mediului.
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 
OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 1631 Stoeneşti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate şi de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către A.P.M. Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1631 Stoeneşti”, propus a  fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Ulmi, CF 31234, nr. cad. 361.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Giurgiu din Şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,30-14,30 şi vineri între orele 9,30-12,30 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protectia mediului.

20-07-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 1611 Balaria” propus a fi amplasat în comuna Letca Noua, carte funciara 32762, nr. cad. 667, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00.
Anunţ public
privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 1461 Balaria” propus a fi amplasat în comuna Letca Noua, CF 32723, nr. cad. 544, judetul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00.

20-07-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 4248 Videle” propus a fi amplasat în comuna Bucşani, carte funciara 32470, nr. cad. 285, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00.

20-07-2020
Anunţ public solicitare acord de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sect. 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 2192 Videle” propus a fi amplasat în extravilanul com. Bucşani, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Giurgiu, şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A., din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Giurgiu.

20-07-2020
Anunţ public solicitare acord de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sect. 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 2228 Videle” propus a fi amplasat în extravilanul com. Bucşani, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Giurgiu, şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A., din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Giurgiu.

20-07-2020
Anunţ public solicitare acord de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sect. 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 4255 Videle” propus a fi amplasat în extravilanul com. Bucşani, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Giurgiu, şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A., din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Giurgiu.

20-07-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1 DINDESTI”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Petresti,  jud.Satu Mare.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Batran, nr. 8/B şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni – joi între orele 8 – 16:30 şi vineri între orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare.


17-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

S.C. OMV PETROM S.A.  , titular al proiectului PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE PRIN RERUTAREA CONDUCTELOR SITUATE ÎN APROPIEREA LOCUINȚELOR : TRONSON CONDUCTĂ AMESTEC SONDA 1008 BUSTUCHIN – MANIFOLD PROIECTAT , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE PRIN RERUTAREA CONDUCTELOR SITUATE ÎN APROPIEREA LOCUINȚELOR : TRONSON CONDUCTĂ AMESTEC SONDA 1008 BUSTUCHIN – MANIFOLD PROIECTAT , propus a fi amplasat  în comuna Bustuchin , sat Bustuchin , județul Gorj .

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 9.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.

17-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

S.C. OMV PETROM S.A.  , titular al proiectului PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE PRIN RERUTAREA CONDUCTELOR SITUATE ÎN APROPIEREA LOCUINȚELOR : CONDUCTĂ AMESTEC SONDA 505 BUSTUCHIN – MANIFOLD PROIECTAT , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE PRIN RERUTAREA CONDUCTELOR SITUATE ÎN APROPIEREA LOCUINȚELOR : CONDUCTĂ AMESTEC SONDA 505 BUSTUCHIN – MANIFOLD PROIECTAT , propus a fi amplasat  în comuna Bustuchin , sat Bustuchin , județul Gorj .

1.    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 9.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj .


16-07-2020
Anunt public

SC OMV PETROM SA - ASSET MOLDOVA titluar al proiectului "Racord de conductă alimentare gaze SRMP Mierea" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Racord de conducta alimentare gaze SRMP Mierea" propus a fi ampalsat ]n extravila sat Mierea, com. Venrești, jud. Buzău.
Proiectul deciziei și motivele car o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentur Protcția Mediului Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr.3, jud. Buzău, în zilele de luni-vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de intrnet: www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate Înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Buzău.


16-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare revizuite

OMV Petrom SA, titular al proiectului  „Lucrări de abandonare la sonda 1902 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman” din cadrul proiectului „Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petroliera in Romania – Faza I – Abandonare sonde județul Teleorman”,    amplasat in comuna Silistea, extravilan, judetul Teleorman anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman: 

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Nu se supune evaluarii adecvate
Nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul   „Lucrări de abandonare la sonda 1902 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman” din cadrul proiectului „Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petroliera in Romania – Faza I – Abandonare sonde județul Teleorman”,       amplasat in comuna Silistea, extravilan, judetul Teleorman.
Decizia autoritatii de mediu, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 800 – 1630 si vineri 800 – 1400 ,  precum şi la următoarea adresă de internet http//:apmtr.anpm.ro 
Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului.

16-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare revizuite

OMV Petrom SA, titular al proiectului  „Lucrări de abandonare la sonda 1961 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman” din cadrul proiectului „Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petroliera in Romania – Faza I – Abandonare sonde județul Teleorman”, amplasat in comuna Silistea, extravilan, judetul Teleorman anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman: 

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
        Nu se supune evaluarii adecvate
Nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul   „Lucrări de abandonare la sonda 1961 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman” din cadrul proiectului „Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petroliera in Romania – Faza I – Abandonare sonde județul Teleorman”,       amplasat in comuna Gratia, extravilan, judetul Teleorman.
Decizia autoritatii de mediu, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 800 – 1630 si vineri 800 – 1400 ,  precum şi la următoarea adresă de internet http//:apmtr.anpm.ro 
Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului.

16-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 


S.C. OMV PETROM S.A., cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul  “Lucrări de abandonare la sonda 2389 Videle Vest”, propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00  precum şi la următoarea adresă de internet office @apmgr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii  la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.


16-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 


S.C. OMV PETROM S.A., cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul  “Lucrări de abandonare la sonda 1218 Bălăria”, propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, jud. Giurgiu. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00  precum şi la următoarea adresă de internet office @apmgr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii  la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.


15-07-2020
Anunț public privind dezbaterea publică a RIM pentru proiectul ” Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 527 Țicleni” amplasat în extravilanul orașului Țicleni, judeţul Gorj
                

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 527 Țicleni” amplasat în extravilanul orașului Țicleni, judeţul Gorj.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr.76 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul București, Petrom City, strada Coralilor, nr.22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele : 900 -1400.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://anpm.apmgj.ro
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc electronic (documentația supusă dezbaterii și anunțul public au fost postate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj și pe site-ul S.C. OMV PETROM S.A.), în data de  17.08.2020 , începând cu orele 1300. 
In situația în care nu se va mai prelungi starea de alertă pe întreg teritoriul țării, dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la  sediul Primăriei Țicleni în data de 17.08.2020, începând cu orele 13.00.
Publicul interesat poate transmite comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate în format electronic prin e-mail : office@apmgj.anpm.ro , până la data de 17.08.2020 prin fax la numărul 0253212892 sau prin Poștă, până la data de 10.08.2020
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Gorj din municipiul Târgu-Jiu,  strada Unirii, nr.76,  județul Gorj, până la data de 17.08.2020


15-07-2020
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul” „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1016 OTESTI”, propus a fi amplasat în com. Cungrea, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

15-07-2020
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRARI DE ABANDONARE (DESFIINTARE) SONDA DE EXPLOATARE 1086 DELENI VERGULEASA” propus a fi amplasat în com. Verguleasa, sat Deleni, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

15-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. titular al proiectului ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1169 TUFENI”, propus a fi amplasat în com. TUFENI, județul Olt, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: 
LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1020 CIURESTI SUD propus a fi amplasat în comuna Tufeni, județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 800- 1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.


14-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 306 Suplacu de Barcău”, propus a fi amplasat în judeţul Sălaj, comuna Marca, extravilan,
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 306 Suplacu de Barcău”, propus a fi amplasat în județul Sălaj,  comuna Marca, extravilan.

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare/proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.


14-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 316 Suplacu de Barcău”, propus a fi amplasat în judeţul Sălaj, comuna Marca, extravilan,
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 316 Suplacu de Barcău”, propus a fi amplasat în județul Sălaj,  comuna Marca, extravilan.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare/proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

14-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 333 Suplacu de Barcău”, propus a fi amplasat în judeţul Sălaj, comuna Marca, extravilan,
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 333 Suplacu de Barcău”, propus a fi amplasat în județul Sălaj,  comuna Marca, extravilan.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare/proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

14-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


OMV Petrom S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 361 Suplacu de Barcău”, propus a fi amplasat în judeţul Sălaj, comuna Marca, extravilan,
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 361 Suplacu de Barcău”, propus a fi amplasat în județul Sălaj,  comuna Marca, extravilan.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare/proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

14-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondelor 397 și 2004 Suplacu de Barcău”, propus a fi amplasat în judeţul Sălaj, comuna Marca, extravilan,
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondelor 397 și 2004 Suplacu de Barcău”, propus a fi amplasat în județul Sălaj,  comuna Marca, extravilan.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare/proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


13-07-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A._Divizia Upstream_Zona de Producţie Oltenia, titular al proiectului “Inlocuire tronson conductă de amestec, sonda 3035 Brădeşti - Parc 1 Brădeşti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Inlocuire tronson conductă de amestec, sonda 3035 Brădeşti - Parc 1 Brădeşti”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţilor Brădeşti şi Coţofenii din Faţă, judeţul Dolj.  
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj,din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni - joi, între orele 8,00 – 16 şi vineri între orele 8,00 – 14, 00, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observa ţ ii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

13-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

S.C. OMV PETROM S.A.  , titular al proiectului PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE VLADIMIR PRIN RERUTARE A 3 CONDUCTE SITUATE ÎN  APROPIEREA LOCUINȚELOR – CONDUCTĂ 6‟ APĂ  SĂRATĂ PARC 1 VLADIMIR – PARC 38 HUREZANI , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE VLADIMIR PRIN RERUTARE A 3 CONDUCTE SITUATE ÎN  APROPIEREA LOCUINȚELOR – CONDUCTĂ 6‟ APĂ  SĂRATĂ PARC 1 VLADIMIR – PARC 38 HUREZANI , propus a fi amplasat  în comuna Vladimir , sat Valea Deșului , județul Gorj .

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 9.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj .

13-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

S.C. OMV PETROM S.A.  , titular al proiectului PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE VLADIMIR PRIN RERUTARE A 3 CONDUCTE SITUATE ÎN  APROPIEREA LOCUINȚELOR – CONDUCTĂ DE GAZE MEDIE PRESIUNE 10‟ PARC 2 TOTEA –  10 GK BĂRBĂTEȘTI , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE VLADIMIR PRIN RERUTARE A 3 CONDUCTE SITUATE ÎN  APROPIEREA LOCUINȚELOR – CONDUCTĂ DE GAZE MEDIE PRESIUNE 10‟ PARC 2 TOTEA –  10 GK BĂRBĂTEȘTI , propus a fi amplasat  în comuna Vladimir , sat Valea Deșului , județul Gorj .

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 9.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.

13-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

S.C. OMV PETROM S.A.  , titular al proiectului PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE VLADIMIR PRIN RERUTARE A 3 CONDUCTE SITUATE ÎN  APROPIEREA LOCUINȚELOR – CONDUCTĂ GAZE 12‟ PARC 2 TOTEA GSM BARBATESTI , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE VLADIMIR PRIN RERUTARE A 3 CONDUCTE SITUATE ÎN  APROPIEREA LOCUINȚELOR – CONDUCTĂ GAZE 12‟ PARC 2 TOTEA GSM BARBATESTI , propus a fi amplasat  în comuna Vladimir , sat Valea Deșului , județul Gorj .

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 9.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.

13-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

S.C. OMV PETROM S.A.  , titular al proiectului REABILITAREA CONDUCTEI DE GAZE DE LA SONDA 353 VLADIMIR LA MANIFOLD 379 TOTEA , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul REABILITAREA CONDUCTEI DE GAZE DE LA SONDA 353 VLADIMIR LA MANIFOLD 379 TOTEA , propus a fi amplasat  în comuna Vladimir , sat Valea Deșului , județul Gorj .

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 9.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.

10-07-2020
Anunţ public  privind decizia etapei de încadrare
     
OMV PETROM SA Bucureşti  , titular al proiectului: ,, LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 273 CIUREŞTI SUD,, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  , pentru proiectul:  " LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  273 CIUREŞTI SUD propus  a fi amplasat în com. Tufeni,  jud. Olt.   
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt  din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum si la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet  a  autorităţii competente pentru protecţia mediului. 


10-07-2020
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM  SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 201 Varias Vest", propus a fi amplasat in Varias, extravilan, jud. Timiş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timiş, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A și la sediul titularului Timisoara, Piata Unirii, nr. 3, jud. Timis, în zilele de luni - joi între orele 8.00 - 16.30 și vineri între orele 8.00 - 14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


10-07-2020
Anunț public privind dezbaterea publică a RIM pentru proiectul ” Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1083 Bustuchin” amplasat în comuna Bustuchin, satul Poiana Seciuri, judeţul Gorj
                

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1083 Bustuchin” amplasat în comuna Bustuchin, satul Poiana Seciuri, judeţul Gorj.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr.76 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul București, Petrom City, strada Coralilor, nr.22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele : 900 -1400.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://anpm.apmgj.ro
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc electronic (documentația supusă dezbaterii și anunțul public au fost postate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj și pe site-ul S.C. OMV PETROM S.A.), în data de  10.08.2020 , începând cu orele 1300. 
In situația în care nu se va mai prelungi starea de alertă pe întreg teritoriul țării, dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la  sediul Primăriei Bustuchin în data de 10.08.2020, începând cu orele13.00.
Publicul interesat poate transmite comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate în format electronic prin e-mail : office@apmgj.anpm.ro , până la data de 10.08.2020 prin fax la numărul 0253212892 sau prin Poștă, până la data de 10.08.2020
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Gorj din municipiul Târgu-Jiu,  strada Unirii, nr.76,  județul Gorj, până la data de 10.08.2020

09-07-2020
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 783 TUFENI”, propus a fi amplasat în com. TUFENI, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

09-07-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare sonda 1769 Bălăria” propus a fi amplasat în com. Bulbucata, nr. cad. 615, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul     SC OMV PETROM SA din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9-12,00. 


09-07-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de amenajare drum acces, careu foraj, foraj și punere în producție sondele 1080 și 1081 Bustuchin“, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Lucrări de amenajare drum acces, careu foraj, foraj și punere în producție sondele 1080 și 1081 Bustuchin “, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, satul Poiana Seciuri, judeţul Gorj,  
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

09-07-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Reabilitare segment conductă cu risc și consecințe ridicate -Conductă gaz Parc 2 Stoina –Parc 4 Căpreni“, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Reabilitare segment conductă cu risc și consecințe ridicate -Conductă gaz Parc 2 Stoina –Parc 4 Căpreni “, propus a fi amplasat în comuna Căpreni, satul Brătești, judeţul Gorj,  
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


09-07-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 1236 Balaria” propus a fi amplasat în com. Letca Noua, CF 32724, nr. cad. 681, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00.

09-07-2020
ANUNŢ PUBLIC PENTRU SOLICITARE EMITERII ETAPEI DE ÎNCADRARE

 OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia Upstream, anunţă publicul interesat asupra luării, de către APM Ialomița, a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul” Moderizare Stație Uscare Gaze Gârbovi”, propus a fi amplasat în comuna Gârbovi, T 20, 24/1, 113, P A115/9, A 117/1, județul Ialomița. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str Mihai Viteazu, nr 1, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30, vineri între 08.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmil.anpm.ro și la sediul Primăriei Gârbovi, județul Ialomița
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului  pe pagina de internet a APM Ialomița.

09-07.2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a Autorizației de Mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor și OMV PETROM S.A. – Zona de Producție Crișana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Autorizației de Mediu pentru obiectivul: “Parc 46 Bis Suplac”. Amplasamentul obiectivului este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al obiectivului pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A și la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producție Crișana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observațiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.                                
09-07-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a Autorizației de Mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor și OMV PETROM S.A. – Zona de Producție Crișana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Autorizației de Mediu pentru obiectivul: “Parc 49 Suplac”. Amplasamentul obiectivului este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al obiectivului pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A și la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producție Crișana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observațiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.                                

09-07-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1042 BACEA“, propus a fi amplasat în extravilan comuna Icoana, judetul Olt 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt  si la sediul OMV PETROM S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, intre orele 900 – 1400. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt . 

09-07-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 801 MPC Videle Vest”, propus a se realiza în orașul Videle, județul Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

09-07-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 3018 Videle Vest”, propus a se realiza în orașul Videle, județul Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.


08-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

SC OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2096 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2096 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, CF 31133, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.


08-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

SC OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare la sonda 1670 Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare la sonda 1670 Bălăria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32296, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

08-07-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

SC OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare la sonda 1203 Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare la sonda 1203 Bălăria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 30887, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

08-07-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 3108 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14 și la sediul titularului.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14.

08-07-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 3389 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14 și la sediul titularului.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14.


08-07-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2523 OTESTI“, propus a fi amplasat în extravilan comuna Verguleasa, judetul Olt. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt si la sediul OMV PETROM S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, intre orele 8 – 14. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt . 

08-07-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1387 OTESTI“, propus a fi amplasat în extravilan comuna Verguleasa, judetul Olt. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt si la sediul OMV PETROM S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, intre orele 8 – 14. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt . 


08-07-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3409 OPORELU“, propus a fi amplasat în extravilan comuna Oporelu, judetul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt si la sediul OMV PETROM S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, intre orele 8 – 14. 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt . 

07-07-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu  

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 436 OTESTI”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cungrea, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, jud. Olt şi la sediul titularului, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt. 

07-07-2020
Anunț public privind luarea deciziei de emitere a acordului de mediu  

OMV Petrom S.A. titular al proiectului "Deviere conducta TF Saru- SRM Valea Mare” anunță publicul interesat asupra luării deciziei  etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvata pentru proiectul "Deviere conducta TF Saru- SRM Valea Mare” propus a fi amplasat în comuna Valea Mare, sat Saru, județul Dâmbovița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița in zilele de luni - vineri între orele 10-13, precum și la următoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Dâmbovița.


07-07-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru S.C. OMV PETROM S.A.

S.C. OMV PETROM S.A.  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE PRIN RERUTAREA CONDUCTELOR SITUATE ÎN APROPIEREA LOCUINȚELOR : CONDUCTA AMESTEC SONDA 866 BUSTUCHIN , CONDUCTA DE ETALONARE , DE JOASA PRESIUNE , DE MEDIU PRESIUNE ȘI LUCRĂRI ELECTRICE ȘI INSTALAȚIE MANIFOLD PROIECTAT – PARC 5 BUSTUCHIN , propus a fi amplasat  în comuna Bustuchin ,   jud Gorj. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj  și la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul Bucuresti , strada Coralilor , nr. 22 , sector 1 ,  în zilele de  luni – vineri , între orele 08 – 14 . 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.


07-07-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 1227 Balaria” propus a fi amplasat în com. Letca Noua, CF 32417, nr. cad. 32417, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00.

07-07-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A.,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 922 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”,  amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.

Decizia autoritaţii de mediu precum şi informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman şi la sediul OMV Petrom SA din mun. București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, clădirea Petrom C, în zilele de  luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro. 

Observațiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

07-07-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A.,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 403 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”,  amplasat în extravilanul comunei Gratia, judeţul Teleorman.

Decizia autoritaţii de mediu precum şi informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman şi la sediul OMV Petrom SA din mun. București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, clădirea Petrom C, în zilele de  luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.

Observațiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

07-07-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A.,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1950 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”,  amplasat în extravilanul comunei Gratia, judeţul Teleorman.

Decizia autoritaţii de mediu precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman şi la sediul OMV Petrom SA din mun. București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, clădirea Petrom C, in zilele de  luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.

Observațiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

07-07-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A.,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1485 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”,  amplasat în extravilanul comunei Gratia, judeţul Teleorman.

Decizia autoritaţii de mediu precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman şi la sediul OMV Petrom SA din mun. București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, clădirea Petrom C, în zilele de  luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.

Observațiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


07-07-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1955 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”,  amplasat în extravilanul comunei Gratia, judeţul Teleorman.

Decizia autoritaţii de mediu precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman şi la sediul OMV Petrom SA din mun. București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, clădirea Petrom C, în zilele de  luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro. 

Observațiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

07-07-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


S.C. OMV PETROM S.A.,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1997 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”,  amplasat în extravilanul comunei Gratia, judeţul Teleorman.

Decizia autoritaţii de mediu precum şi informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman şi la sediul OMV Petrom SA din mun. București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, clădirea Petrom C, în zilele de  luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro. 

Observațiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

07-07-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A.,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1480 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”,  amplasat în extravilanul comunei Gratia, judeţul Teleorman.

Decizia autoritaţii de mediu precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman şi la sediul OMV Petrom SA din mun. București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, clădirea Petrom C, în zilele de  luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.

Observațiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

07-07-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


S.C. OMV PETROM S.A.,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 452 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”,  amplasat în extravilanul comunei Gratia, judeţul Teleorman.

Decizia autoritaţii de mediu precum şi informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman şi la sediul OMV Petrom SA din mun. București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, clădirea Petrom C, în zilele de  luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro. 

Observațiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

07-07-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Protejarea  zonelor locuite prin rerutarea conductelor situate în apropierea locuințelor : Conducte amestec sondele 523 și 504 Bustuchin –Manifold proiectat “, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, satul Bustuchin, judeţul Gorj   
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14 . 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.


06-07-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru S.C. OMV PETROM S.A.

S.C. OMV PETROM S.A.  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE PRIN RERUTAREA CONDUCTELOR SITUATE IN APROPIEREA LOCUINTELOR - CONDUCTA GAZE PARC 3 BUSTUCHIN- MANIFOLD PROIECTAT SI LUCRARI ELECTRICE SI INSTRUMENTATIE IN PARC 3 BUSTUCHIN, propus a fi amplasat  în comuna Bustuchin , sat Bustuchin ,   jud Gorj. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj  și la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul Bucuresti , strada Coralilor , nr. 22 , sector 1 ,  în zilele de  luni – vineri , între orele 08 – 14 . 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

06-07-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru S.C. OMV PETROM S.A.

S.C. OMV PETROM S.A.  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE PRIN RERUTAREA CONDUCTELOR SITUATE IN APROPIEREA LOCUINTELOR CONDUCTA AMESTEC SONDA 896 BUSTUCHIN – MANIFOLD PROIECTAT, propus a fi amplasat  în comuna Bustuchin , sat Bustuchin ,   jud Gorj. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj  și la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul Bucuresti , strada Coralilor , nr. 22 , sector 1 ,  în zilele de  luni – vineri , între orele 08 – 14 . 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj .

06-07-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu S.C. OMV PETROM S.A.

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 212 Cartojani”, propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, număr cadastral 32258, jud. Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GIURGIU, șos. București, bl. 111, sc A+B, MUN. GIURGIU, JUD. GIURGIU și la sediul OMV Petrom S.A., București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-13,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM GIURGIU.

06-07-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu S.C. OMV PETROM S.A.

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 1353 Videle Est”, propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32725, jud. Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GIURGIU, șos. București, bl. 111, sc A+B, MUN. GIURGIU, JUD. GIURGIU și la sediul OMV Petrom S.A., București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-13,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM GIURGIU.

02-07-2020
Anunt public

OMV Petrom SA – Zona de productie Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul II 2020, si anume:
- monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;
- nu s-au inregistrat poluari accidentale ale apelor de suprafata sau subterane;
- in luna aprilie 2020, pe traseul conductei de transport titei Terminal Midia – Nisipari (zona Sibioara), ca urmare a unei tentative de furt s-a produs o poluare accidentala a solului.


02-07-2020
ANUNT PUBLIC

O.M.V PETROM S.A anunta publicul interesat asupra depunerii interesat asupra depunerii rapotului privind impactul asupra mediului pentru proiectul: “Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata si conducta de amestec sonda 701 Oprisenesti”, propus a fi amplasat in jud. Braila, extravilan UAT Ianca, T146, (parcelele 987/1, 1005), Tarla 147 (parcela 1008), Tarla 148 (parcelele 1038, 1039, 1045).
Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului Braila poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, Bd. Independentei, nr. 16 si la sediul OMV Petrom S.A din municipiul Bucuresti, sector 1, strada Coralilor, nr. 22, in zilele lucratoare, intre orele 9:00-13:00.
Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-braila/documente-procedura-eim-si-ea.
Dezbatera publica a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la sediul Primariei Ianca, in data de 05.08.2020, incepand cu ora 13:00.
Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentul mentionat la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, Bd. Independentei, nr. 16, pana la data de 05.08.2020 (data dezbaterii publice).
 


02-07-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


OMV PETROM S.A. titular al proiectul “Înlocuire conductă apă sărată MTT Poiana Lacului – Parc 9 Cocu – UAT Cocu”,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  Agenția pentru Protecția Mediului Argeș - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Înlocuire conductă apă sărată MTT Poiana Lacului – Parc 9 Cocu – UAT Cocu”, propus a fi amplasat în comuna Cocu, județul Argeș .
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.


02-07-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


OMV PETROM S.A. titular al proiectul “Reabilitare conductă de apă sărată MTT Poiana Lacului – Parc 3 Hințești”,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  Agenția pentru Protecția Mediului Argeș - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Reabilitare conductă de apă sărată MTT Poiana Lacului – Parc 3 Hințești”,, propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, județul Argeș .
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

02-07-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


OMV PETROM S.A. titular al proiectul “Punere în siguranță conducte în zona Moșoaia – pârâul Frățești – înlocuire tronson conductă de amestec sonda 1087 - Parc 2A Moșoaia”,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  Agenția pentru Protecția Mediului Argeș - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Punere în siguranță conducte în zona Moșoaia – pârâul Frățești – înlocuire tronson conductă de amestec sonda 1087 - Parc 2A Moșoaia”,  propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului și comuna Albota, județul Argeș .
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

02-07-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


OMV PETROM S.A. titular al proiectul “Conductă total Manifold Măneasa – Parc 9 Cocu”,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  Agenția pentru Protecția Mediului Argeș - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Conductă total Manifold Măneasa – Parc 9 Cocu”,  propus a fi amplasat în comuna Băbana, sat Groși, județul Argeș .
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.


02-07-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


OMV PETROM S.A. titular al proiectul “Deviere conductă gaze Stație compresoare 2 Merișani – SRM Bascov, tronson 2 UAT Merișani”,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  Agenția pentru Protecția Mediului Argeș - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Deviere conductă gaze Stație compresoare 2 Merișani – SRM Bascov, tronson 2 UAT Merișani”,  propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Merișani, județul Argeș .
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

02-07-2020
Anunț public decizia etapei de încadrare


OMV PETROM S.A. titular al proiectului “Înlocuire conductă gaz HHR Parc 22 Bogați - (Parc 35 Leordeni - SRM Valea Mare – UAT Leordeni ” anunță publicul interesat asupra luării deciziei  etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată  pentru proiectul "Înlocuire conductă gaz HHR Parc 22 Bogați - (Parc 35 Leordeni - SRM Valea Mare – UAT Leordeni” propus a fi amplasat in Comuna Leordeni, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează, pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50, județul Argeș, in zilele de luni-vineri, intre orele 10.00- 15.00 precum și la următoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta observații/comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Argeș .


29-06-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare sonda 1832 Bălăria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare sonda 1832 Bălăria”, propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Bulbucata, satul Bulbucata, nr. cad. 452.
 Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu din Șos. București, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09,30-14,30 și vineri, între orele 09,30-12,30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/ .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


29-06-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 799 Bis Videle Vest”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 799 Bis Videle Vest”, propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Bucșani, extras CF nr. 31511, nr. cad. 329 .
 Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu din Șos. București, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09,30-14,30 și vineri, între orele 09,30-12,30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/ .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


29-06-2020
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 3481 Videle Vest propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 şi la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman.

29-06-2020
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4030 VĂRTEJU”, propus a fi amplasat în com. Farcaş, județul Dolj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – joi între orele 8.00 – 14.00 si vinery intre orele 8.00 - 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, str. Petru Rareş, nr. 1.

29-06-2020
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE (DESFIINŢARE) SONDA DE EXPLOATARE 4034 VĂRTEJU”, propus a fi amplasat în com. Farcaş, județul Dolj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – joi între orele 8.00 – 14.00 si vineri intre orele 8.00 - 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, str. Petru Rareş, nr. 1.

29-06-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
(titularul proiectului)

S.C. OMV PETROM S.R.L.  cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului “ LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  781 BACEA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Icoana, tarla 71, parcela 815, jud. Olt, 
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM OLT  din Slatina,Str. Ion Moroşanu, Nr.3, Jud. Olt, în zilele de LUNI - VINERI, intre orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmot.anpm.ro (pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului).
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

29-06-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
(titularul proiectului)

S.C. OMV PETROM S.R.L.  cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului “ LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  1076 BACEA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Icoana, tarla 71, parcela 815, jud. Olt, 
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM OLT  din Slatina,Str. Ion Moroşanu, Nr.3, Jud. Olt, în zilele de LUNI - VINERI, intre orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmot.anpm.ro (pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului).
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

29-06-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.R.L.  cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 471 CIURESTI NORD “, propus a fi amplasat în extravilan comuna Icoana, judetul Olt 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt  si la sediul S.C. OMV PETROM S.R.L. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, intre orele 8 – 14. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt . 


29-06-2020
Anunt public

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream_Zona de Producţie Oltenia, anunţă publicul  interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Echipare de suprafață  și conductă de amestec sonda 2709 Răcari”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Filiași, judeţul Dolj.
Informaţiile privind  proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str. Brestei, nr.3, în zilele de luni până joi, între orele 8,00 – 16,00 şi vineri între orele 8,00 – 14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1.
    
 
29-06-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3217 MP Videle Vest” propus a fi realizat în extravilanul localitatii Videle, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1 si la sediul  OMV Petrom SA situat în municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.


29-06-2020
Anunţ public privind depunerea depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
                               

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 289 Suplacu de Barcău, amplasament: loc. Leșmir extravilan, com. Marca, jud. Sălaj.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.


29-06-2020
Anunţ public privind depunerea depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 407 bis Suplacu de Barcău, amplasament: loc. Porț extravilan, com. Marca, jud. Sălaj.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.

29-06-2020
Anunţ public privind depunerea depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
                               
S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 159 Suplacu de Barcău, amplasament:  loc. Porț extravilan, com. Marca, jud. Sălaj.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.


29-06-2020
Anunţ public privind depunerea depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
                                
S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 2613 Suplacu de Barcău, amplasament:  loc. Leșmir extravilan, com. Marca, jud. Sălaj.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.


29-06-2020
Anunţ public privind depunerea depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
                               
S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 395 Suplacu de Barcău, amplasament: loc. Porț extravilan, com. Marca, jud. Sălaj.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.


26-06-2020
ANUNT PUBLIC

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 261 MP Ţintea”, amplasată  in oraşul Băicoi, județul Prahova.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, județul Prahova in zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. petrom.com.
Observațiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.


25-06-2020
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Reabilitare conductă gaze Stație compresoare Merișani – SRM Bascov„ propus a fi amplasat în comuna Bascov, sat Bascov, Glâmbocu, parcela 240, 265+268, 273, 302, 304+307, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, clădirea “Petrom City”, sector 1,  în zilele de L-V, între orele 10 - 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

25-06-2020
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Reabilitare conductă țiței PMAN Oarja – Skid 1 Hințești – UAT Moșoaia”, propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, sat Moșoaia, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, clădirea “Petrom City”, sector 1,  în zilele de L-V, între orele 10 - 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

23-06-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru S.C. OMV PETROM S.A.

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZARE PARC 70 MORENI”, propus a fi amplasat in municipiul Moreni, strada Pacuri – Parc 70, judetul Dambovita.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dambovita din municipiul Targoviste, str.Calea Ialomitei, nr.1, judetul Dambovita si la sediul primariei Moreni, in zilele de luni – vineri, intre orele 9.00 – 12.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dambovita.


23-06-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru S.C. OMV PETROM S.A.


S.C. OMV PETROM S.A.  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE PRIN RERUTAREA CONDUCTELOR SITUATE ÎN APROPIEREA LOCUINȚELOR : CONDUCTĂ AMESTEC SONDA 505 BUSTUCHIN – MANIFOLD PROIECTAT , propus a fi amplasat  în comuna Bustuchin , sat Bustuchin ,   jud Gorj. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj  și la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul Bucuresti , strada Coralilor , nr. 22 , sector 1 ,  în zilele de  luni – vineri , între orele 08 – 14 . 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.


23-06-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru S.C. OMV PETROM S.A.


S.C. OMV PETROM S.A.  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE PRIN RERUTAREA CONDUCTELOR SITUATE ÎN APROPIEREA LOCUINȚELOR : TRONSON CONDUCTĂ AMESTEC SONDA 1008 BUSTUCHIN – MANIFOLD PROIECTAT , propus a fi amplasat  în comuna Bustuchin , sat Bustuchin ,   jud Gorj. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj  și la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul Bucuresti , strada Coralilor , nr. 22 , sector 1 ,  în zilele de  luni – vineri , între orele 08 – 14 . 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.


23-06-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a Autorizației de Mediu


Agenția pentru Protecția Mediului Bihor și OMV PETROM S.A. – Zona de Producție Crișana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Autorizației de Mediu pentru obiectivul: “Parc 17 Suplac”. Amplasamentul obiectivului este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al obiectivului pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A și la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producție Crișana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observațiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.                                

23-06-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a Autorizației de Mediu


Agenția pentru Protecția Mediului Bihor și OMV PETROM S.A. – Zona de Producție Crișana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Autorizației de Mediu pentru obiectivul: “Parc 51 Suplac”. Amplasamentul obiectivului este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al obiectivului pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A și la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producție Crișana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observațiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.                                

23-06-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului Lucrări de abandonare aferente sondei 3039 Suplacu de Barcău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 3039 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, extravilan, com. Marca, jud Sălaj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.


23-06-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului Lucrări de abandonare aferente sondei 3060 Suplacu de Barcău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 3060 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, extravilan, com. Marca, jud Sălaj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

23-06-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului Lucrări de abandonare aferente sondei 3061 Suplacu de Barcău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 3061 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, extravilan, com. Marca, jud Sălaj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

23-06-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului Lucrări de abandonare aferente sondei 485 Suplacu de Barcău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 485 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, extravilan, com. Marca, jud Sălaj.
Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

23-06-2020
Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite  pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare la sonda 437 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru-96 sonde, judeţul Teleorman’’ amplasat în  extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman
 
Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.


23-06-2020
Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare la sonda 1460 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru-96 sonde, judeţul Teleorman’’ amplasat în  extravilanul comunei Gratia judeţul Teleorman.
 
Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

23-06-2020
Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare la sonda 1763 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru-96 sonde, judeţul Teleorman’’ amplasat în  extravilanul comunei Poeni judeţul Teleorman.
 
Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

23-06-2020
Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit 

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1957 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judetul Teleorman ”, anunţă publicul interesat asupra luării  Deciziei etapei de încadrare nr. 14620 din 20.12.2013 revizuită, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1957 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman” amplasat în extravilanul comunei Gratia, judeţul Teleorman.
Decizia  autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630, vineri între orele 800 – 1400 şi la sediul OMV PETROM  SA  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 900 – 1500, precum  şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.                                


23-06-2020
Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit 

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1995 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judetul Teleorman ”, anunţă publicul interesat asupra luării  Deciziei etapei de încadrare nr. 14615 din 20.12.2013 revizuită,  pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1995 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman” amplasat în extravilanul comunei Gratia, judeţul Teleorman.
Decizia  autorităţii de mediu, precum şi informatiile relevante pentru luarea deciziei  pot fi consultate la sediul  APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630, vineri între orele 800 – 1400 şi la sediul OMV PETROM  SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 900 – 1500, precum  şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.                                
23-06-2020
Anunţ public privind emiterea actului de reglementare
revizuit 

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2333 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”, anunţă publicul interesat asupra luării  Deciziei etapei de încadrare nr. 14744 din 20.12.2013 revizuită, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2333 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman” amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Decizia  autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei  pot fi consultate la sediul  APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630, vineri între orele 800 – 1400 şi la sediul OMV PETROM  SA  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 900 – 1500, precum  şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.                                
23-06-2020
Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV  PETROM  SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite, pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1651 Preajba Sud”  amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman.
Decizia autorității de mediu, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman și la sediul OMV Petrom SA din municipiul Bucuresti, sector nr. 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630 şi vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Observaţiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

23-06-2020
Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit 

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1481 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judetul Teleorman”, anunţă publicul interesat asupra luării  Deciziei etapei de încadrare nr. 14624 din 20.12.2013 revizuită, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1481 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman” amplasat în extravilanul comunei Gratia, judeţul Teleorman.
Decizia  autorităţii de mediu, precum şi informatiile relevante pentru luarea deciziei  pot fi consultate la sediul  APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630, vineri între orele 800 – 1400 şi la sediul OMV PETROM  SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri , între orele 900 – 1500, precum  şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.                                

23-06-2020
Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit 

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2327 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”, anunţă publicul interesat asupra luării Deciziei etapei de încadrare nr. 14743 din 20.12.2013 revizuită, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2327 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman” amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Decizia  autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630, vineri între orele 800 – 1400 şi la sediul OMV PETROM  SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 900 – 1500, precum  şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.                                
23-06-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare revizuita 

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1857 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”, anunţă publicul interesat asupra luării Deciziei etapei de încadrare nr.  14641 din 20.12.2013, revizuită de către APM Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 1857 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

23-06-2020
Anunţ public privind emiterea actului de reglementare
revizuit 

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la  sonda 1911 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde”, anunță publicul interesat asupra luării Deciziei etapei de încadrare nr. 14738/20.12.2013, revizuită,  pentru proiectul „Lucrări de abandonare la  sonda 1911 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde” amplasat în comuna Poeni, județul Teleorman.
Decizia  autorității de mediu, precum şi informațiile relevante pentru luarea deciziei  pot fi consultate la sediul  APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630, vineri între orele 800 – 1400 şi la sediul OMV PETROM  SA  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 900 – 1500, precum  şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.                                
23-06-2020
Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit 

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la  sonda 1478 + 402  Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde”, anunţă publicul interesat asupra luării Deciziei etapei de încadrare nr. 14611/20.12.2013, revizuită, pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1478 + 402   Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde” amplasat în comuna Gratia, judeţul Teleorman.
Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630, vineri între orele 800 – 1400 şi la sediul OMV PETROM  SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri , între orele 900 – 1500, precum  şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.                                
23-06-2020
Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit 

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la  sonda 997 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde”, anunţă publicul interesat asupra luării Deciziei etapei de incadrare nr. 14728/20.12.2013, revizuită,  pentru proiectul „Lucrări de abandonare la  sonda 997 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde” amplasat în comuna Siliştea, judeţul Teleorman.
Decizia  autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei  pot fi consultate la sediul  APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni pana joi, între orele 800 – 1630, vineri între orele 800 – 1400 şi la sediul OMV PETROM  SA  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 900 – 1500, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.                                
23-06-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 2155 Videle”, propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Bucșani, nr. carte funciară 32412, nr. cadastral 178.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele      9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 și la OMV PETROM SA. cu sediul în București, sector 1, Str. Coralilor, nr. 22, clădire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 și vineri de la 9,00 -12,00.

23-06-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 2234 Videle”, propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Bucșani, nr. carte funciară 32397, nr. cadastral 200.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele      9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 și la OMV PETROM SA. cu sediul în București, sector 1, Str. Coralilor, nr. 22, clădire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 și vineri de la 9,00 -12,00.

23-06-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1631 Stoenești”, propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Ulmi, nr. carte funciară 31234, nr. cadastral 361.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele      9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 și la OMV PETROM SA. cu sediul în București, sector 1, Str. Coralilor, nr. 22, clădire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 și vineri de la 9,00 -12,00.

23-06-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 762 Stoenești”, propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Ulmi, nr. carte funciară 31232, nr. cadastral 378.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele      9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 și la OMV PETROM SA. cu sediul în București, sector 1, Str. Coralilor, nr. 22, clădire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 și vineri de la 9,00 -12,00.

23-06-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 1515 Cartojani”, propus a se implementa în judeţul Giurgiu, com. Roata de jos, sat Roata de jos, NC 32548.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, șos București, bl. 111, sc A+B, MUN. Giurgiu, jud. Giurgiu în zilele de luni-joi între orele 9,00 – 14,00 și vineri între orele 9,00-12,00 și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu, pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

23-06-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 1372 Stoenești”, propus a se implementa în judeţul Giurgiu, com. Florești-Stoenești, satul Stoenești, NC 275, CF 32320.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, șos București, bl. 111, sc A+B, MUN. Giurgiu, jud. Giurgiu în zilele de luni-joi între orele 9,00 – 14,00 și vineri între orele 9,00-12,00 și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu, pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

23-06-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 1329 Stoenești”, propus a se implementa în judeţul Giurgiu, com. Ulmi, NC 321, CF 31233.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, șos București, bl. 111, sc A+B, MUN. Giurgiu, jud. Giurgiu în zilele de luni-joi între orele 9,00 – 14,00 și vineri între orele 9,00-12,00 și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu , pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.


23-06-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 756 Stoenești”, propus a se implementa în judeţul Giurgiu, com. Ulmi, NC 377, CF 31789.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, șos București, bl. 111, sc A+B, MUN. Giurgiu, jud. Giurgiu în zilele de luni-joi între orele 9,00 – 14,00 și vineri între orele 9,00-12,00 și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu, pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

23-06-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


OMV PETROM SA., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 737 Stoenești” propus a fi amplasat în extravilanul com. Ulmi, , nr. cad. 372, CF 31236, Județul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele      9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 și la OMV PETROM SA. cu sediul în București, sector 1, Str. Coralilor, nr. 22, clădire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.


23-06-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


OMV PETROM SA., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1383 Căscioarele” propus a fi amplasat în extravilanul com. Găiseni, sat Căscioarele, nr. cad. 105, T 51, CF 31113, Județul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele      9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 și la OMV PETROM SA. cu sediul în București, sector 1, Str. Coralilor, nr. 22, clădire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.


23-06-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1352 Stoenești” propus a fi amplasat în extravilanul com. Florești Stoenești, sat Stoenești, nr. cad. 262, CF 32307, Județul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 și la OMV PETROM SA. cu sediul în București, sector 1, Str. Coralilor, nr. 22, clădire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.


19-06-2020
ANUNŢ PUBLIC

„S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  "Lucrări de abandonare aferente sondei 108 Frumușița", propus a fi realizat în extravilanul comunei Tulucești, sat Șivița, T44, județul Galați.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: Reglementari  Acordul de mediu  Drafturi acte de reglementare Proiect decizie etapa de încadrare 2020. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe email la office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.”

19-06-2020
ANUNŢ PUBLIC

„S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galati, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  "Lucrări de abandonare aferente sondei E1 Frumusița ", propus a fi realizat în extravilanul comunei Tulucești, sat Șivița, T44, județul Galați.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: Reglementari  Acordul de mediu  Drafturi acte de reglementare Proiect decizie etapa de încadrare 2020. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe email la office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.”

19-06-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


S.C. OMV PETROM  S.A., titular al proiectului LUCRĂRI  DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  933 DELENI, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: 
LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  933 DELENI propus a fi amplasat în comuna Oporelu,  județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 800- 1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10  zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.

19-06-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


S.C. OMV PETROM  S.A., titular al proiectului LUCRĂRI  DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  254 CIURESTI SUD, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: 
 LUCRĂRI  DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  254 CIURESTI SUD  propus a fi amplasat în comuna Icoana,  județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 800- 1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10  zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.

19-06-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. titular al proiectului LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1020 CIURESTI SUD, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: 
LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1020 CIURESTI SUD propus a fi amplasat în comuna Tufeni, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 800- 1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.
 

19-06-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1378 Cartojani”, propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, NC 32304, Județul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 și la OMV PETROM SA. cu sediul în București, sector 1, Str. Coralilor, nr. 22, clădire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

19-06-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 312 Cartojani”, propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, sat Roata de Jos, Județul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele      9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 și la OMV PETROM SA. cu sediul în București, sector 1, Str. Coralilor, nr. 22, clădire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

19-06-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1633 Cartojani”, propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, NC 32322, Județul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele      9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 și la OMV PETROM SA. cu sediul în București, sector 1, Str. Coralilor, nr. 22, clădire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.


17-06-2020
Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Refacere traseu conductă de alimentare cu gaze naturale in zona dig mal stâng râul Timiș, U.A.T. Giera”, propus a fi amplasat in comuna Giera, localitatea Grăniceri, județul Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Refacere traseu conductă de alimentare cu gaze naturale in zona dig mal stâng râul Timiș, U.A.T. Giera”, propus a fi amplasat in comuna Giera, localitatea Grăniceri, județul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum si la următoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

17-06-2020
ANUNŢ PUBLIC privind emiterea acordului de mediu


OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,  pentru proiectul „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3021 BRADESTI” , propus a fi amplasat în intravilanul localității Coțofenii din Față, județul Dolj.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza  pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni –joi, între orele  8,00- 16,00  si vineri între orele 8,00- 14,00 si la urmatoarea adresa de internet htt://apmdj.anpm.ro
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareş nr.1, jud. Dolj,  fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.


17-06-2020
Anunț public solicitare acord de mediu

S.C. OMV PETROM SA., cu sediul București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1,  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 2389 Videle Vest”, propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la sediul S.C. OMV PETROM S.A., din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu.

17-06-2020
Anunț public solicitare acord de mediu

S.C. OMV PETROM SA., cu sediul București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1,  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 1218 Bălăria”, propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32728, jud. Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la sediul S.C. OMV PETROM S.A., din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu.

17-06-2020
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. titular al proiectul “Echipare conductă de amestec și L.E.A. sonda 430bis ST Slătioarele”,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  Agenția pentru Protecția Mediului Argeș - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Echipare conductă de amestec și L.E.A. sonda 430bis ST Slătioarele”, propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, sat Moșoaia județul Argeș .
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.


16-06-2020
ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrari de abandonare aferente sondei 1154 SNP Runcu”, propus a fi amplasat in localitatea Telega, judeţul Prahova.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet http:// apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe site-ul APM PH. 

16-06-2020
Anunƫ public privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A., Divizia Upstream anunƫã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Refacere traseu conductã de alimentare cu gaze naturale ȋn zona dig mal stâng râul Timiṣ, U.A.T. Giera”, comuna Giera, localitatea Grãniceri, judeƫul Timiṣ.
Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenƫiei pentru Protecƫia Mediului Timiṣ, Municipiul Timiṣoara, 
B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiṣ ṣi la sediul titularului, Bucuresti, str, Coralilor nr. 22, sector 1, ȋn zilele de luni – joi ȋntre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00.
Observaƫiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiṣ.

16-06-2020
Anunţ public privind depunerea depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 316 Suplacu de Barcău, amplasament: extravilan, com. Marca, jud. Sălaj.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.

16-06-2020
Anunţ public privind depunerea depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
                                
S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 361 Suplacu de Barcău, amplasament: extravilan, com. Marca, jud. Sălaj.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.


16-06-2020
Anunţ public privind depunerea depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu                         
S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 333 Suplacu de Barcău, amplasament: extravilan, com. Marca, jud. Sălaj.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.

16-06-2020
Anunţ public privind depunerea depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
                                

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 306 Suplacu de Barcău, amplasament: extravilan, com. Marca, jud. Sălaj.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.

16-06-2020
Anunţ public privind depunerea depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
                                
S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondelor 397 și 2004 Suplacu de Barcău, amplasament: extravilan, com. Marca, jud. Sălaj.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.

16-06-2020
ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrari de abandonare aferente sondei 1724 MP Runcu”, propus a fi amplasat in localitatea Scorțeni, judeţul Prahova.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet http:// apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe site-ul APM PH. 

16-06-2020
ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrari de abandonare aferente sondei 603 CC Tintea”, propus a fi amplasat in orașul Băicoi, judeţul Prahova.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet http:// apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe site-ul APM PH. 

16-06-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. titular al proiectul “Înlocuire conducte cu un număr mare de spărturi, zonele Săpata, Vața și Bacea – Conductă de la sonda 1891 la Parc 15 bis Vața – Conductă de la sonda 1973 Vața la PMAN 22 Vața”,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  Agenția pentru Protecția Mediului Argeș - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Înlocuire conducte cu un număr mare de spărturi, zonele Săpata, Vata și Bacea – Conductă de la sonda 1891 la Parc 15 bis Vața – Conductă de la sonda 1973 Vața la PMAN 22 Vața”,  propus a fi amplasat în comuna Vedea, satele Vedea, Lungani și Prodani, județul Argeș .
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

15-06-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de amenajare drum acces, careu foraj, foraj și punere în producție sondele 1080 și1081 Bustuchin “, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, satul Poiana Seciuri, extravilan,  judeţul Gorj .  
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14 . 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

15-06-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 715 Videle” amplasat în comuna Marşa, jud. Giurgiu, titular OMV Petrom SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la SC OMV PETROM SA, din Petrom City, București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, cod postal 013329.
Observaţiile publicului se primesc la sediul sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Giurgiu.

15-06-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 828 Videle Vest” amplasat în comuna Clejani, jud. Giurgiu, titular OMV Petrom SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la SC OMV PETROM SA, din Petrom City, București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, cod postal 013329.
Observaţiile publicului se primesc la sediul sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Giurgiu.


12-06-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 978 DELENI”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 978 DELENI”, propus a fi amplasat în com. Verguleasa, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt  în zilele de luni – vineri, între orele 900 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


12-06-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2890 DELENI”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2890 DELENI”, propus a fi amplasat în com. Verguleasa, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt  în zilele de luni – vineri, între orele 900 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

12-06-2020
Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  

S.C. OMV PETROM  S.A.  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sondele 1078 și 1084 Bustuchin“ , amplasat în comuna Bustuchin, satul Poienița, extravilan,  judeţul Gorj. 
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Gorj, din  mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76 în zilele de luni până vineri, între orele 9-14 precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmgj.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc  la sediul APM Gorj, din  municipiul Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.

12-06-2020
Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  

S.C. OMV PETROM  S.A.  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1087 Bustuchin“ , amplasat în comuna Bustuchin, satul Nămete, extravilan,  judeţul Gorj. 
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Gorj, din  mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76 în zilele de luni până vineri, între orele 9-14 precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmgj.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc  la sediul APM Gorj, din  municipiul Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.

12-06-2020                           
Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  

S.C. OMV PETROM  S.A.  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de suprafață, foraj, și echipare de suprafață sonda 523 Țicleni“ , amplasat în extravilanul localității Țicleni,  judeţul Gorj. 
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Gorj, din  mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76 în zilele de luni până vineri, între orele 9-14 precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmgj.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc  la sediul APM Gorj, din  municipiul Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.

12-06-2020
Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  

S.C. OMV PETROM  S.A.  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 122 Călugăreasa“ , amplasat în comuna Prigoria, satul Călugăreasa,  extravilan, judeţul Gorj. 
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Gorj, din  mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76 în zilele de luni până vineri, între orele 9-14 precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmgj.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc  la sediul APM Gorj, din  municipiul Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.

​11-06-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 502 Bradesti", anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM DOLJ in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 502 Bradesti  propus a fi amplasat în jud Dolj, extravilan comuna Bradesti, sectorul T116/2136.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rares, Nr. 1, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.00 si vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

11-06-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2073 Bradesti", anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM DOLJ in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 2073 Bradesti  propus a fi amplasat în jud Dolj, extravilan comuna Bradesti, T58, P1453,1442.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rares, Nr. 1, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.00 si vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

11-06-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2312 Bradesti", anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM DOLJ in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 2312 Bradesti  propus a fi amplasat în jud Dolj, extravilan comuna Bradesti.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rares, Nr. 1, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.00 si vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.


11-06-2020
Anunţ public

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1169 TUFENI”, propus a fi amplasat în com. Tufeni, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

11-06-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A. titular al proiectului LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 725 TUFENI, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 725 TUFENI, propus a fi amplasat în Tufeni, jud. Olt, 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr.3, județul Olt, precum și la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro 
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
 

10-06-2020
ANUNȚ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu  


OMV Petrom S.A, cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:" Înlocuire conductă gaz sonda 1369 Băbeni - Parc 1 Băbeni", propus a fi amplasat in Orașul Băbeni, județul Vâlcea. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Vâlcea din Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6,  Vâlcea, la sediul OMV Petrom SA Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești , b-dul Republicii, nr. 160, județul Argeș si la sediul OMV Petrom SA din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22,  sector 1, în zilele de luni - vineri, între orele 10 - 14. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Vâlcea.


10-06-2020    
ANUNȚ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu  


OMV Petrom S.A, cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : "Înlocuire conductă gaz sonda 1372 Băbeni, tronson până la sonda 1369 Băbeni", propus a fi amplasat in Orașul Băbeni, județul Vâlcea. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Vâlcea din Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, județul Vâlcea, la sediul OMV Petrom SA Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești , b-dul Republicii, nr. 160, județul Argeș si la sediul OMV Petrom SA din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22,  sector 1, în zilele de luni - vineri, între orele 10 - 14. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Vâlcea.


10-06-2020    
ANUNȚ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. prin S.C. Iken Construct S.R.L, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 450 Tinca” propus a fi amplasat în localitatea Tinca, comuna Tinca, județul Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, B-dul. Dacia, nr. 25/A, localitatea Oradea, e-mail: office@apmbh.anpm.ro; tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588, în zilele de luni-vineri,  între orele 8- 16, 
 şi la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor.


10-06-2020
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 843 MPC Videle Vest”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului

 în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 843 MPC Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


10-06-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3324 Videle Vest”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3324 Videle Vest”, amplasat  în  extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman


Nu se supune evaluării impactului asupra mediului, 
.         
1. Proiectul deciziei etapei  de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro;
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectele deciziilor etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


10-06-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3099 Videle Vest”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3099 Videle Vest”, amplasat  în  extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului, 
.         
1. Proiectul deciziei etapei  de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro;
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectele deciziilor etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

10-06-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A. titular al proiectului LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 432 CIURESTI NORD, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 432 CIURESTI NORD, propus a fi amplasat în Potcoava, jud. Olt, 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.


10-06-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”REABILITAREA CONDUCTEI DE GAZE DE LA SONDA 353 VLADIMIR LA MANIFOLD 379 TOTEA”, propus a fi amplasat  în comuna Vladimir, sat Valea Deșului,   jud Gorj. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj, strada Unirii, nr. 76, judeţul Gorj și la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul Bucuresti, strada Coralilor, nr. 22, sector 1,  în zilele de  luni – vineri, între orele 08 – 14 . 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.
    

10-06-2020
Anunt public
   
S.C. OMV PETROM S.A.  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE VLADIMIR PRIN RERUTARE A 3 CONDUCTE SITUATE ÎN  APROPIEREA LOCUINȚELOR – CONDUCTĂ GAZE 12‟ PARC 2 TOTEA GSM BARBATEST, propus a fi amplasat  în comuna Vladimir, sat Valea Deșului, jud Gorj. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj, strada Unirii, nr. 76, judeţul Gorj și la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul Bucuresti, strada Coralilor, nr. 22, sector 1,  în zilele de  luni – vineri, între orele 08 – 14. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

10-06-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A.  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE VLADIMIR PRIN RERUTARE A 3 CONDUCTE SITUATE ÎN  APROPIEREA LOCUINȚELOR – CONDUCTĂ 6‟ APĂ  SĂRATĂ PARC 1 VLADIMIR – PARC 38 HUREZANI, propus a fi amplasat  în comuna Vladimir, sat Valea Deșului, jud Gorj. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj, strada Unirii, nr. 76, judeţul Gorj și la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul Bucuresti, strada Coralilor, nr. 22, sector 1,  în zilele de  luni – vineri, între orele 08 – 14. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

10-06-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A.  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”PROTEJAREA ZONELOR LOCUITE VLADIMIR PRIN RERUTARE A 3 CONDUCTE SITUATE ÎN  APROPIEREA LOCUINȚELOR – CONDUCTĂ DE GAZE MEDIE PRESIUNE 10‟ PARC 2 TOTEA – 10 GK BARBATEST, propus a fi amplasat  în comuna Vladimir, sat Valea Deșului, jud Gorj. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj, strada Unirii, nr. 76, judeţul Gorj și la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul Bucuresti, strada Coralilor, nr. 22, sector 1,  în zilele de  luni – vineri, între orele 08 – 14. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

10-06-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

O.M.V. PETROM S.A., titular al proiectului  „Lucrări de abandonare aferente sondei 2625 Ursi”, propus a fi realizat in judetul Valcea, comuna Stoilesti, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str, Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmvl.anpm.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.

10-06-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

O.M.V. PETROM S.A., titular al proiectului  „Lucrări de abandonare aferente sondei 2683 Ursi”, propus a fi realizat in judetul Valcea, comuna Stoilesti, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str, Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmvl.anpm.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.

10-06-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

O.M.V. PETROM S.A., titular al proiectului  „Lucrări de abandonare aferente sondei 2688 Ursi”, propus a fi realizat in judetul Valcea, comuna Stoilesti, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str, Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmvl.anpm.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.

10-06-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

O.M.V. PETROM S.A., titular al proiectului  „Lucrări de abandonare aferente sondei 2701 Ursi”, propus a fi realizat in judetul Valcea, comuna Stoilesti, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str, Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmvl.anpm.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.

10-06-2020
Anunt public 

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Inlocuire conducta de titei 6 5/8 inch Parc 1 Bustuchin-Depozit Barbatesti la traversarea raului Gilort prin foraj orizontal dirijat, in zona localitatii Jupanesti”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Jupanesti si Barbatesti, jud. Gorj.  
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj, strada Unirii, nr. 76, judeţul Gorj și la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul Bucuresti, strada Coralilor, nr. 22, sector 1,  în zilele de  luni – vineri, între orele 08 – 14. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

09-06-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A._Divizia Upstream_Zona de Producţie Oltenia, titular al proiectului “Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producţie sonda 2709 Răcari”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producţie sonda 2709 Răcari”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Filiaşi, judeţul Dolj.  
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj,din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni - joi, între orele 8,00 – 16,30 şi vineri între orele 8,00 – 14, 00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveste conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Dolj, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

09-06-2020
Anunt public


OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream_Zona de Producţie Oltenia, anunţă publicul  interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Optimizare și redimensionare Parc 4 Brădești”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Brădești, judeţul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str. Brestei, nr.3, în zilele de luni până joi, între orele 8,00 – 16,00 şi vineri între orele 8,00 – 14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1.

09-06-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Integritatea conductei de amestec a sondei 1968 Blejești” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Integritatea conductei de amestec a sondei 1968 Blejești” propus a fi realizat în extravilanul  comunei Blejești, judeţul Teleorman.
„Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului”
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630 si vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

09-06-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


OMV Petrom SA, titular al proiectului „Integritatea conductei de amestec a sondei 1769 Talpa”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Integritatea conductei de amestec a sondei 1769 Talpa”, amplasat  în  extravilanul comunei Cosmesti, judetul Teleorman
Nu se supune evaluării impactului asupra mediului:         
1. Proiectul deciziei etapei  de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro;
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectele deciziilor etapei  de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

05-06-2020
ANUNȚ PUBLIC

O.M.V PETROM S.A anunță publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conducta de amestec sondele 705, 706  Oprișenești”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan UAT Ianca, sat Oprișenești, extravilan, T143, (P876/39, 876/40, 876/35, 876/36/1, 876/37, 876/38, 876/48-49, T147, P1008, 1015., se va supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, Bd. Independenței, nr. 16, Bl.B5, în zilele lucrătoare intre orele 9.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.


05-06-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1116 DELENI”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1116 DELENI”, propus a fi amplasat în com. Verguleasa, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt  în zilele de luni – vineri, între orele 900 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


05-06-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 572 OTESTI”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 572 OTESTI”, propus a fi amplasat în com. Poboru, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediulsediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt  în zilele de luni – vineri, între orele 900 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


05-06-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 919 VATA”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 919 VATA”, propus a fi amplasat în com. Barasti, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt  în zilele de luni – vineri, între orele 900 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

05-06-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1714 OTESTI”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1714 OTESTI”, propus a fi amplasat în com. Cungrea, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt  în zilele de luni – vineri, între orele 900 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


04-06-2020
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu


OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4280 GOLUMBU”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Farcas, județul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rareş nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City) în zilele de luni –joi, între orele  8,00- 16,30  si vineri între orele 8,00- 14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rareş nr.1.

04-06-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


OMV PETROM S.A. titular al proiectul “Căptușire cu termoflex conductă MTT Merișani - Parc 3 Merișani tronson PMAN 3460 Merișani – Parc 3 Merișani”,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul “Căptușire cu termoflex conductă MTT Merișani - Parc 3 Merișani tronson PMAN 3460 Merișani – Parc 3 Merișani”,  propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Merișani, județul Argeş .
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalitaţii, nr.50, judetul Argeş, în zilele de luni-vineri între orele 10-13, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeş, în termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunţ.

04-06-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Înlocuire conductă gaz HHR Parc 22 Bogați – (Parc 35 Leordeni-SRM Valea Mare) – UAT Leordeni„ propus a fi amplasat în comuna Leordeni, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, clădirea “Petrom City”, sector 1,  în zilele de luni până vineri, între orele 8 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș str. Egalității, nr.50A, județul Argeș.


03-06-2020
ANUNT PUBLIC 

“SC OMV PETROM SA titular al proiectului  “Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata si conducta de amestec sonda 523 Barbuncesti”  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Buzau in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata si conducta de amestec sonda 523 Barbuncesti” propus a fi amplasat in extravilan com. Tisau, jud. Buzau. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau, din municipiul Buzau, str. Sfantul Sava  de la Buzau, nr. 3, jud. Buzau, in zilele de luni-vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Buzau”. 

03-06-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a deciziei etapei de încadrare nr. 14620/20.12.2013 emisă pentru proiectul “Lucrări de abandonare la  sonda 1957 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Gratia,  judeţul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din Alexandria, strada Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, și la sediul OMV Petrom SA, din Bucureşti, sector 1,  strada Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – vineri, între orele 08.00 – 16.30, şi vineri între orele 08.00 – 14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din Alexandria, strada Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman.

03-06-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a deciziei etapei de încadrare nr. 14615/20.12.2013 emisă pentru proiectul “Lucrări de abandonare la  sonda 1995 Preajba Nord Centru  din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Gratia, judeţul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din Alexandria, strada Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, și la sediul OMV Petrom SA, din Bucureşti, sector 1,  strada Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – vineri, între orele 08.00 – 16.30, şi vineri între orele 08.00 – 14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din Alexandria, strada Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman.

03-06-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a deciziei etapei de încadrare nr. 14743/20.12.2013 emisă pentru proiectul “Lucrări de abandonare la  sonda 2327 Preajba Nord Centru  din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din Alexandria, strada Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman,  și la sediul OMV Petrom SA, din Bucuresti, sector 1, strada Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – vineri, între orele 08.00 – 16.30, şi vineri între orele 08.00 – 14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din Alexandria, strada Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman.

03-06-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a deciziei etapei de încadrare nr. 14744/20.12.2013 emisă pentru proiectul “Lucrări de abandonare la  sonda 2333 Preajba Nord Centru  din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din Alexandria, strada Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, și la sediul OMV Petrom SA, din Bucureşti, sector 1,  strada Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – vineri, între orele 08.00 – 16.30, şi vineri între orele 08.00 – 14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din Alexandria, strada Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman.

02-06-2020
ANUNŢ PUBLIC

„S.C. OMV PETROM S.A., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  "Lucrări de abandonare aferente sondei 322 Buciumeni", propus a fi amplasat în intravilanul localitații Țepu, județul Galați.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro la secţiunea: Regelementări  acordul de mediu  Drafturi acte de reglementare  Proiect decizie etapă de incadrare 2020.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, pe email office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați.”

29-05-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 3039 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, extravilan, com. Marca, jud Sălaj.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom  S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.

29-05-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 3060 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, extravilan, com. Marca, jud Sălaj.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom  S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.

29-05-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 3061 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, extravilan, com. Marca, jud Sălaj.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom  S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.

29-05-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 485 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, extravilan, com. Marca, jud Sălaj.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom  S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.


28-05-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare segment conductă cu risc și consecințe ridicate –Conductă gaz Parc 2 Stoina –Parc 4 Căpreni “, propus a fi amplasat în comuna Căpreni, satul Brătești, judeţul Gorj   
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14 . 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

28-05-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Echipare de suprafață și conductă de amestec sondele 1078 și 1084 Bustuchin“, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Echipare de suprafață și conductă de amestec sondele 1078 și 1084 Bustuchin“, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, satul Poienița, judeţul Gorj,  
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

27-05-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de abandonare aferente sondei 799 Bis Videle Vest” propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Bucșani, extras CF nr. 31511, nr. cad. 329 .
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV Petrom SA, din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00.

27-05-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
    
OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de abandonare sonda 1832 Bălăria” propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Bulbucata, satul Bulbucata, nr. cad. 452.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV Petrom SA, din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00.

27-05-2020
ANUNT PUBLIC 


“SC OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata si conducta de amestec sonda 529 Barbuncesti” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Buzau in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata si conducta de amestec sonda 529 Barbuncesti” propus a fi amplasat in extravilan com. Tisau, jud. Buzau. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau, din municipiul Buzau,  str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, jud. Buzau,  in zilele de luni-vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului  pe pagina de internet a APM Buzau.” 


27-05-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


OMV PETROM SA, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 790 Videle”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 790 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.        Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


27-05-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


OMV PETROM SA, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 3100 Videle”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului

 în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 3100 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.    Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

27-05-2020
ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 477 MP Bărbunceşti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a Deciziei Etapei de Ȋncadrare nr. 194/20.09.2017 ȋn etapa de incadrare de catre APM Buzau in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 477 MP Bărbunceşti”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Tisău, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare revizuite şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Puclicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Buzău.


26-05-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA  titular al proiectului ,, Lucrări de abandonare aferente sondei 3005 Videle Vest’’, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman

nu se supune evaluării impactului asupra mediului  
 
pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3005 Videle Vest’’, propus a fi amplasat în oraşul Videle, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, judeţul Teleorman de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


26-05-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


OMV PETROM SA  titular al proiectului ,, Lucrări de abandonare aferente sondei 3386 Videle Vest’’ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman

nu se supune evaluării impactului asupra mediului  
 
pentru proiectul  ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3386 Videle Vest’’, propus a fi amplasat în oraşul Videle, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, judeţul Teleorman de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 , precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

26-05-2020
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE


OMV PETROM SA  titular al proiectului – Lucrări de abandonare aferente sondei 3033 Videle Vest  propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului  

 în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul 
Lucrări de abandonare aferente sondei 3033 Videle Vest propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro  
  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


26-05-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


OMV Petrom SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a deciziei etapei de încadrare nr. 14624/20.12.2013 emisă pentru proiectul “Lucrări de abandonare la  sonda 1481 Preajba Nord Centru  din perimetrul Preajba Nord Centru  – 96 sonde, judeţul Teleorman”, propus a fi amplasat în comuna Gratia, judeţul Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din Alexandria, strada Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, şi la sediul OMV Petrom SA, din Bucureşti, sector 1, strada Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – vineri, între orele 08.00 – 16.30, şi vineri între orele 08.00 – 14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din Alexandria, strada Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman.


26-05-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2090 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2090 Videle Vest” propus a fi realizat în extravilanul    localităţii Videle, judeţul Teleorman.
„Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului”
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630 şi vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.
 


26-05-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


OMV PETROM SA  titular al proiectului ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3411Videle Vest’’, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman

nu se supune evaluării impactului asupra mediului  
 
pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3411 Videle Vest’’, propus a fi amplasat în oraşul Videle, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, judeţul Teleorman de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

26-05-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei  2254 Videle” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2254 Videle” propus a fi realizat în extravilanul    localităţii Videle, judeţul Teleorman.
„Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului”
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630 şi vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.


26-05-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA  titular al proiectului ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3335 Videle Vest’’, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman

nu se supune evaluării impactului asupra mediului  
 
pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3335 Videle Vest’’, propus a fi amplasat în oraşul Videle, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, judeţul Teleorman de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


26-05-2020
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE


OMV PETROM  SA titular al proiectului – Lucrări de abandonare aferente sondei 3333 Videle Vest  propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului  

 în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul 
Lucrări de abandonare aferente sondei 3333 Videle Vest propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro  
  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


26-05-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 280 Preajba Nord”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 280 Preajba Nord”, amplasat  în  extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman


Nu se supune evaluării impactului asupra mediului, 
.         
1. Proiectul deciziei etapei  de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro;
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectele deciziilor etapei  de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


26-05-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 836 Preajba Sud”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 836 Preajba Sud”, amplasat  în  extravilanul comunei Scurtu Mare, judeţul Teleorman


Nu se supune evaluării impactului asupra mediului, 
.         
1. Proiectul deciziei etapei  de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro;
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectele deciziilor etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


26-05-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 802 MPC Videle Vest”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 802 MPC Videle Vest”, amplasat  în  extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman


Nu se supune evaluării impactului asupra mediului, 
.         
1. Proiectul deciziei etapei  de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro;
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectele deciziilor etapei  de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


26-05-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 804 Videle Vest”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 804 Videle Vest”, amplasat  în  extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului,         
1. Proiectul deciziei etapei  de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro;
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectele deciziilor etapei  de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


26-05-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


S.C. OV PETROM S.A.., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3215 MP Videle Vest”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-  nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
- nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 3215 MP Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


26-05-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 390 Videle Vest”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
- nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 390 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

26-05-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Integritatea conductei de amestec a sondei 1769 Talpa”, propus a fi realizat în extravilanul  localitatii Cosmesti, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

26-05-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 819 OTESTI”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 819 OTESTI”, propus a fi amplasat în com. Cungrea, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt  în zilele de luni – vineri, între orele 900 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

26-05-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


OMV PETROM SA, titular al proiectului ”Integritatea conductei de amestec a sondei 1731 Blejești”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Integritatea conductei de amestec a sondei 1731 Blejești”, propus a fi amplasat în comuna Cosmești, județul Teleorman
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


25-05-2020
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM  SA  titular al proiectului – Lucrari de abandonare aferente sondei 1433 bis Preajba Sud, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, judetul Teleorman anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul 
Lucrari de abandonare aferente sondei 1433 bis Preajba Sud, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, judetul Teleorman 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro  
  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


25-05-2020
ANUNŢ PUBLIC

„S.C. OMV PETROM S.A., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galati, fără evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  "Lucrări de abandonare aferente sondei 605 Țepu", propus a fi amplasat in extravilanul localitații Țepu, județul Galați.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la urmatoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: reglementări – acordul de mediu – drafturi acte de reglementare – proiect decizie etapă de încadrare 2020.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, pe email office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați.”

25-05-2020
Anunt public

“S.C OMV PETROM S.A anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata si conducta de amestec sonda H30 Independenta” propus a fi amplasat in satul Schela, comuna Schela, jud. Galati.
Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro-reglementari-acordul de mediu-drafturi acte de reglementare-proiect acord de mediu 2010-2020.
 Observatiile/contestatiile publicului se primesc in scris la A.P.M Galati, la adresa de email:office@apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

25-05-2020
Anunt public

“S.C OMV PETROM S.A anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata si conducta de amestec sonda H34 Independenta” propus a fi amplasat in satul Schela, comuna Schela, jud. Galati.
Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro-reglementari-acordul de mediu-drafturi acte de reglementare-proiect acord de mediu 2010-2020.
 Observatiile/contestatiile publicului se primesc in scris la A.P.M Galati, la adresa de email:office@apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.


25-05-2020
ANUNȚ PUBLIC

OMV PETROM S.A anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda H30 Independența” propus a fi amplasat în satul Schela, comuna Schela, jud. Galați.
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro-reglementari-acordul de mediu-drafturi acte de reglementare-proiect acord de mediu 2010 - 2020.
 Observațiile/contestațiile publicului se primesc în scris la A.P.M Galați, la adresa de email:office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data afișării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

25-05-2020
ANUNȚ PUBLIC

OMV PETROM S.A anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda H34 Independența” propus a fi amplasat în satul Schela, comuna Schela, jud. Galați.
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro-reglementari-acordul de mediu-drafturi acte de reglementare-proiect acord de mediu 2010 - 2020.
 Observațiile/contestațiile publicului se primesc în scris la A.P.M Galați, la adresa de email:office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data afișării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


22-05-2020
ANUNT PUBLIC privind decizia etapei incadrare 

OMV PETROM S.A. Bucuresti,  titular al proiectului: ``Refacerea calitatii solului poluat cu hidrocarburi pe suprafata de 70 m2 pe traseul conductei de transport titei brut Parc 2 Stefan cel Mare  - Parc 16 Glavacioc (Stefan cel Mare) 30 m2  in exteriorul sondei 1197 si 597 m2  in exteriorul Parcului 2 Stefan cel Mare, amplasat pe teritoriul comunei Stefan cel Mare, judetul Arges``, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arges in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ``Refacerea calitatii solului poluat cu hidrocarburi pe suprafata de 70 m2 pe traseul conductei de transport titei brut Parc 2 Stefan cel Mare  - Parc 16 Glavacioc (Stefan cel Mare) 30 m2  in exteriorul sondei 1197 si 597 m2  in exteriorul Parcului 2 Stefan cel Mare, amplasat pe teritoriul comunei Stefan cel Mare, judetul Arges``.
I. Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM. Arges cu sediul in Pitesti, str Egalitatii, nr 50, judetul Arges, in zilele de luni- vineri, orele 10:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Arges, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Arges.
 

21-05-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a deciziei etapei de încadrare nr. 14728/20.12.2013 emisă pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 997 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judetul Teleorman”, propus a fi amplasat în comuna Siliştea, judeţul Teleorman. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din Alexandria, strada Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, și la sediul OMV Petrom SA, din Bucureşti, sector 1, strada Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – vineri , între orele 08.00 – 16.30, şi vineri între orele 08.00 – 14.00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din Alexandria, strada Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman.

21-05-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


OMV Petrom SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a deciziei etapei de încadrare nr. 14738/20.12.2013 emisă pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 1911 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judetul Teleorman”, propus a fi amplasat în comuna Poeni, judeţul Teleorman. 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din Alexandria, strada Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, și la sediul OMV Petrom SA, din Bucureşti, sector 1, strada Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – vineri , între orele 08.00 – 16.30, şi vineri între orele 08.00 – 14.00. 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din Alexandria, strada Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman.


21-05-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


OMV Petrom SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a deciziei etapei de încadrare nr. 14641/20.12.2013 emisă pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 1857 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judetul Teleorman”, propus a fi amplasat în comuna Siliştea, judeţul Teleorman. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din Alexandria, strada Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, și la sediul OMV Petrom SA, din Bucureşti, sector 1, strada Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – vineri , între orele 08.00 – 16.30, şi vineri între orele 08.00 – 14.00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din Alexandria, strada Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman.


21-05-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


OMV Petrom SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a deciziei etapei de încadrare nr. 14611/20.12.2013 emisă pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 1478 + 402 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judetul Teleorman”, propus a fi amplasat în comuna Gratia, judeţul Teleorman. 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din Alexandria, strada Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, și la sediul OMV Petrom SA, din Bucureşti, sector 1, strada Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – vineri , între orele 08.00 – 16.30, şi vineri între orele 08.00 – 14.00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din Alexandria, strada Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman.

21-05-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de revizuire a acordului de mediu


OMV Petrom SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare nr. 15724/30.12.2013 emisă pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 1651 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în comuna Scurtu Mare, judeţul Teleorman. 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din Alexandria, strada Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, și la sediul OMV Petrom SA, din Bucureşti, sector 1, strada Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – vineri , între orele 08.00 – 16.30, şi vineri între orele 08.00 – 14.00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din Alexandria, strada Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman.


21-05-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2079 Blejești”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2079 Blejești”, propus a fi amplasat în comuna Cosmești, județul Teleorman.         
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.
 

20-05-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

S.C. OMV PETROM S.R.L.  cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 781 BACEA “, propus a fi amplasat în extravilan comuna Icoana, T 71, P 815, judetul Olt 
  Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt  si la sediul S.C. OMV PETROM S.A.  din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1,  în zilele de luni până vineri, intre orele 8 – 14. 
   Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt . 

20-05-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 


S.C. OMV PETROM S.A.  cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  1076 BACEA “, propus a fi amplasat în extravilan comuna Icoana, T 71, P 815, judetul Olt 
  Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt  si la sediul S.C. OMV PETROM S.A.  din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1,  în zilele de luni până vineri, intre orele 8 – 14. 
   Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt . 

20-05-2020
ANUNT PUBLIC

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Reabilitare conductă de gaze de la sonda 320 Vladimir la manifold 379 Totea“, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Reabilitare conductă de gaze de la sonda 320 Vladimir la manifold 379 Totea “, propus a fi amplasat în comuna Vladimir, satul Valea Deșului, judeţul Gorj,  
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

20-05-2020
ANUNT PUBLIC

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Reabilitare conductă de gaze de la sonda 352 Vladimir la manifold 379 Totea“, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Reabilitare conductă de gaze de la sonda 352 Vladimir la manifold 379 Totea “, propus a fi amplasat în comuna Vladimir, satul Valea Deșului, judeţul Gorj,  
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

20-05-2020
ANUNT PUBLIC

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Reabilitare conductă de gaze de la sonda 327 Vladimir la manifold 379 Totea“, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Reabilitare conductă de gaze de la sonda 327 Vladimir la manifold 379 Totea “, propus a fi amplasat în comuna Vladimir, satul Valea Deșului, judeţul Gorj,  
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

20-05-2020
ANUNT PUBLIC

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 603 CC Ţintea”, amplasată  in oraşul Băicoi, județul Prahova.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, județul Prahova in zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. petrom.com.
Observațiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

18-05-2020
ANUNT PUBLIC

O.M.V. PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata si conducta de amestec sonda 700 Oprisenesti”, propus a fi amplasat in judetul Braila, extravilan UAT Ianca, T147, T148, P1008, P1045.
Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din municipiul Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bl. B5, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro – Sectiunea Reglementari/Acord mediu/Drafturi acte reglementare.
Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila, din municipiul Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bl. B5, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.


18-05-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 818 OTESTI”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 818 OTESTI”, propus a fi amplasat în com. Cungrea, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt  în zilele de luni – vineri, între orele 900 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

18-05-2020
ANUNT PUBLIC privind decizia etapei de incadrare 


OMV PETROM S.A. Bucuresti,  titular al proiectului: ``Remedierea solului pe o suprafata de  54 mp din exteriorul Parcului 1 Popesti si pe o suprafata de 70 mp de la sonda 1748 + magistrala Parc 1 Popesti –parc 16 Stefan cel Mare ( fost parc 16 Glavacioc ) `` anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arges in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ``Remedierea solului pe o suprafata de  54 mp din exteriorul Parcului 1 Popesti si pe o suprafata de 70 mp de la sonda 1748 + magistrala Parc 1 Popesti –parc 16 Stefan cel Mare ( fost parc 16 Glavacioc)``, propus a fi amplasat in com.Popesti, jud Arges. 
1. Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM. Arges cu sediul in Pitersti, str Egalitatii, nr 50, judetul Arges, in zilele de luni- vineri, orele 10:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Arges, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

15-05-2020
Anunţ public  privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA Bucureşti  , titular al proiectului: ,, LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 434 OTEŞTI,, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  , pentru proiectul:  " LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 434 OTEŞTI  propus  a fi amplasat în com. Cungrea,  jud. Olt.   
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt  din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet  a  autorităţii competente pentru protecţia mediului. 

15-05-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM  S.A., titular al proiectului LUCRĂRI  DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  843 OTESTI , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: 
LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  843 OTESTI propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cungrea,  P 450,  județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 800- 1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10  zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.

15-05-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM  S.A., titular al proiectului LUCRĂRI  DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  566 OTESTI , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: 
LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  566 OTESTI propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cungrea,  județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 800- 1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10  zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.
15-05-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM  S.A.  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  978 DELENI” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Verguleasa, judeţul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul  APM Olt  din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul  S.C. OMV PETROM  S.A.  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni - vineri, 
între orele 9:00 – 14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

15-05-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM  S.A.  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  2890 DELENI” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Verguleasa, judeţul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul  APM Olt  din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul  S.C. OMV PETROM  S.A.  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni - vineri,  intre orele 9:00 – 14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

13-05-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom  S.A., titular al proiectului Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 1721 Otești, L.E.A. și conductă de amestec, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 1721 Otești, L.E.A. și conductă de amestec propus a fi amplasat în comuna Poboru, T 52, P 49/2, P50/2, P51, județul Olt.
1.  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 800- 1400, precum și la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10  zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.
2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.

13-05-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 105 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 105 Videle Vest” propus a fi realizat în extravilanul    localitatii Videle, judeţul Teleorman.
„Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului”
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630 si vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.
 
11-05-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A.  – ASSET MUNTENIA VEST, titular al proiectului ”PROIECT PILOT INJECȚIE POLIMERI VAȚA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” PROIECT PILOT INJECȚIE POLIMERI VAȚA”, propus a fi amplasat în comuna Spineni, județul Olt. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr.3, județul Olt, precum și la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

11-05-2020
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 3460 Merișani, L.E.A., conductă și manifold„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 3460 Merișani, L.E.A., conductă și manifold„ propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Merișani, județul Argeș,
    1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 


11-05-2020
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda, LEA și conductă de amestec la sonda 2653 Merișani„  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda, LEA și conductă de amestec la sonda 2653 Merișani„ propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Merișani, județul Argeș,
    1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 


11-05-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu  

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Deviere conducta TF Saru- SRM Valea Mare” propus a fi amplasat in comuna Valea Mare, sat Saru, județul Dâmbovița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1600. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița. 

11-05-2020
Anunț public privind luarea deciziei de emitere a acordului de mediu  


OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei: se supune evaluării impactului asupra mediului  pentru proiectul "Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondele 2677+2678 Cobia Sud, L.E.A. și conductă de amestec” propus a fi amplasat în comuna Cobia, județul Dâmbovița.
Proiectul deciziei de încadrare si informațiile relevante pentru luarea acesteia, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița, din municipiul Târgoviște , str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni-joi, intre orele 09.00- 15.00 si vineri intre 09.00- 13.00, precum si la următoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta observații/comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița.

11-05-2020
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE


OMV PETROM  SA  titular al proiectului – Lucrări de abandonare aferente sondei 276 Preajba Nord propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni,  judeţul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 276 Preajba Nord, propus a fi amplasat în  extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.   
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

11-05-2020
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE


OMV PETROM  SA  titular al proiectului – Lucrări de abandonare aferente sondei 396 Preajba Nord propus a fi amplasat în extravilanul comunei Gratia,  judeţul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 396 Preajba Nord,  propus a fi amplasat în  extravilanul comunei Gratia, judeţul Teleorman.   
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


11-05-2020
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE


OMV PETROM  SA  titular al proiectului – Lucrări de abandonare aferente sondei 897 Videle propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Videle,  judeţul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul 
Lucrări de abandonare aferente sondei  897 Videle propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Videle,  judeţul Teleorman,    
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro  
  Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


08-05-2020
ANUNT PUBLIC

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1724 MP Runcu”, amplasată  in localitatea Scorțeni, județul Prahova.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, județul Prahova in zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. petrom.com.
Observațiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

08-05-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


S.C. OMV PETROM  S.A.  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  1116 DELENI” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Verguleasa, sat Deleni, judeţul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul  APM Olt  din
Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul  S.C. OMV PETROM  S.A.  
din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni - vineri, 
între orele 900 – 1400.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

08-05-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


S.C. OMV PETROM  S.A.  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI  1714 OTESTI” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cungrea, judeţul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul  APM Olt  din
Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul  S.C. OMV PETROM  S.A.  
din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni - vineri, 
între orele 900 – 1400.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

08-05-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM SA cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2709 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2709 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani,carte funciara 31110, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl.111,sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

08-05-2020
ANUNT PUBLIC

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1154 SNP Runcu”, amplasată  in localitatea Telega, județul Prahova.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, județul Prahova in zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. petrom.com.
Observațiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.


07-05-2020
ANUNȚ PUBLIC

OMV PETROM SA, titular al proiectului “LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFAȚĂ ȘI CONDUCTA DE AMESTEC SONDA 703 OPRIȘENEȘTI”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protectia Mediului Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFAȚĂ ȘI CONDUCTA DE AMESTEC SONDA 703 OPRIȘENEȘTI”, propus a fi amplasat în judetul Braila, extravilan U.A.T. Ianca, T 180,P 1586, 1591, 1616 se va supune evaluării impactului asupra mediului și necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila din municipiul Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl. B5  în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul, autorității competente pentru protecția mediului APM Brăila în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului

07-05-2020
Anunt public

S.C.  OMV – PETROM S.A, anunţă  publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1 Sălacea”, propus a fi realizat in comuna  Sălacea  extravilan , jud. Bihor.
 Decizia  autorității de mediu precum și informațiile relevante  pentru luarea deciziei pot fi  consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro., și la sediul titularului S.C OMV-PETROM S.A.
 Observațiile / contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Bihor , din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A,   in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 


06-05-2020
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 834 Preajba Sud”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 834 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Siliştea, sat Buteşti, judeţul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

06-05-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A.AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sondele 1078 și 1084 Bustuchin” amplasat în comun Bustuchin, satul Poienița, judeţul Gorj.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr.76 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul București, Petrom City, strada Coralilor, nr.22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele : 900 -1400.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://anpm.apmgj.ro
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc electronic (documentația supusă dezbaterii și anunțul public au fost postate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj și pe site-ul S.C. OMV PETROM S.A.), în data de  08.06.2020 , începând cu orele 1300. 
Publicul interesat poate transmite observaţii privind documentele menţionate în format electronic prin e-mail : office@apmgj.anpm.ro , până la data de 08.06.2020

06-05-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1087 Bustuchin” amplasat în comun Bustuchin, satul Nămete, judeţul Gorj.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr.76 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul București, Petrom City, strada Coralilor, nr.22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele : 900 -1400.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://anpm.apmgj.ro
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc electronic (documentația supusă dezbaterii și anunțul public au fost postate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj și pe site-ul S.C. OMV PETROM S.A.), în data de  08.06.2020 , începând cu orele 1300. 
Publicul interesat poate transmite observaţii privind documentele menţionate în format electronic prin e-mail : office@apmgj.anpm.ro , până la data de 08.06.2020

06-05-2020
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM  S.A anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 2683 Ursi", propus a fi realizat în judetul Valcea, comuna Stoilesti.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Valcea din strada Remus Bellu nr. 6 si la sediul OMV Petrom S.A. din municipiul Bucuresti, sector 1, strada Coralilor, Nr. 22, in zilele de luni – vinery intre orele 09:00 – 14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Valcea, strada Remus Bellu nr. 6.

06-05-2020
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM  S.A anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 2625 Ursi", propus a fi realizat în judetul Valcea, comuna Stoilesti.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Valcea din strada Remus Bellu nr. 6 si la sediul OMV Petrom S.A. din municipiul Bucuresti, sector 1, strada Coralilor, Nr. 22, in zilele de luni – vinery intre orele 09:00 – 14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Valcea, strada Remus Bellu nr. 6.

06-05-2020
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM  S.A anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 2688 Ursi", propus a fi realizat în judetul Valcea, comuna Stoilesti.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Valcea din strada Remus Bellu nr. 6 si la sediul OMV Petrom S.A. din municipiul Bucuresti, sector 1, strada Coralilor, Nr. 22, in zilele de luni – vinery intre orele 09:00 – 14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Valcea, strada Remus Bellu nr. 6.

06-05-2020
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM  S.A anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 2701 Ursi", propus a fi realizat în judetul Valcea, comuna Stoilesti.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Valcea din strada Remus Bellu nr. 6 si la sediul OMV Petrom S.A. din municipiul Bucuresti, sector 1, strada Coralilor, Nr. 22, in zilele de luni – vinery intre orele 09:00 – 14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Valcea, strada Remus Bellu nr. 6.

05-05-2020
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul ”Integritatea conductei de amestec a sondei 1731 Blejești” propus a fi amplasat in comuna Cosmești, judetul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1,  în zilele de luni  pana joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 si la sediul titularului.
  
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul

05-05-2020
Anunt public privind depunerea solicitirii de emitere a acordului de mediu


OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Integritatea conductei de amestec a sondei 1968 Blejesti" propus a fi realizat in extravilanul comunei Blejesti, judetul Teleorman.

Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul OMV Petrom SA situat in municipiul Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni pana joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.


05-05-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 2096 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, CF 31133, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00.

05-05-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 2096 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, CF 31133, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00.

04-05-2020
ANUNȚ PUBLIC

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFAȚĂ ȘI CONDUCTA DE AMESTEC SONDA H1 FRUMUȘIȚA” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, cu evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFAȚĂ ȘI CONDUCTA DE AMESTEC SONDA H1 FRUMUȘIȚA”, propus a fi amplasat în extravilan sat Șivița T43; P: 804/1/47, 804/1/48, 804/1/49, 804/1/50, 804/1/88;  T44; P: 809/1/2, 809/1/27, 809/1/32, 809/1/33, 809/1/34, 809/1/35, 809/1/60/1; 808/1, 809/1/28/1, comuna Tulucești, județul Galați.
1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Galați la următoarea adresă:  http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: Reglementări-Acordul de Mediu –drafturi acte de reglementare-Proiect decizie etapa de încadrare 2020.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați prin e-mail, la adresa office@apmgl.anpm.ro..
2. Publicul interesat poate depune propuneri țn ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la A.P.M. Galați, țn termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați prin e-mail, la adresa office@apmgl.anpm.ro.”.

04-05-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
(SC OMV Petrom SA Bucuresti– Asset II Oltenia)

SC OMV Petrom SA Bucuresti – Asset II Oltenia, titular al proiectului  “Relocare Statie Masura Gaze GMS 08” anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre AMP Dolj in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Relocare Statie Masura Gaze GMS 08”, propus a fi amplasat în comuna Bradesti, Judetul Dolj, parc 1 Bradesti-OMV Petrom SA, cod postal 207105.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rares, nr.1,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interest poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Dolj.

04-05-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Echipare de suprafață și conductă de amestec sondele 1078 și 1084 Bustuchin “, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, satul Poienița, judeţul Gorj   
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14 . 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.


04-05-2020
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonde, LEA și conducte de amestec la sondele 2018 și 2019 Oarja„  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonde, LEA și conducte de amestec la sondele 2018 și 2019 Oarja„  propus a fi amplasat în extravilanul localității Topoloveni, județul Argeș,
    1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

04-05-2020
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 2016 Bradu, LEA și conductă de amestec„  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 2016 Bradu, LEA și conductă de amestec„ propus a fi amplasat în comuna Bradu, tarlauaT8, parcela P59, județul Argeș,
    1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

04-05-2020
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE


OMV PETROM SA titular al proiectului – Lucrări de abandonare aferente sondei 276 Preajba Nord propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni,  județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului  

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul 
Lucrări de abandonare aferente sondei 276 Preajba Nord,  propus a fi amplasat în  extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman.   

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro  
  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


04-05-2020
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE


OMV PETROM  SA  titular al proiectului – Lucrări de abandonare aferente sondei 396 Preajba Nord propus a fi amplasat în extravilanul comunei Gratia,  județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,

nu se supune evaluarii impactului asupra mediului  

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul 
Lucrări de abandonare aferente sondei 396 Preajba Nord,  propus a fi amplasat în  extravilanul comunei Gratia, județul Teleorman.   

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro  
  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


04-05-2020
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE


OMV PETROM  SA  titular al proiectului – Lucrări de abandonare aferente sondei 897 Videle propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,

nu se supune evaluarii impactului asupra mediului  

 în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul 
Lucrări de abandonare aferente sondei  897 Videle propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle,  județul Teleorman,    

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro  
  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


04-05-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM SA cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1916 Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1916 Bălăria”, propus a fi amplasat în comuna Bulbucata,nr. cad 971, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl.111, sc.A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

04-05-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM SA cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1888 Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1888 Bălăria”, propus a fi amplasat în comuna Bulbucata,nr. cad 536, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl.111, sc.A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

30-04-2020
Anunt public

S.C. OMV     PETROM S.A.  anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „ Lucrări de suprafaţă, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 122 Călugăreasa” propus a fi amplasat în comuna Prigoria, satul Călugăreasa, judeţul Gorj, 
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr.76 în zilele de luni până vineri, între orele : 900 -1400.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://anpm.apmgj.ro
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc electronic (documentația supusă dezbaterii și anunțul public au fost postate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj și pe site-ul S.C. OMV PETROM S.A.), în data de  02.06.2020 , începând cu orele 1300. 
Publicul interesat poate transmite în scris observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr. 76, până la data de 02.06.2020.

30-04-2020
Anunt public

S.C. OMV     PETROM S.A.  anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „ Lucrări de suprafaţă, foraj și echipare de suprafață sonda 523 Țicleni” propus a fi amplasat în extravilanul localității Țicleni, judeţul Gorj, 
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr.76 în zilele de luni până vineri, între orele : 900 -1400.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://anpm.apmgj.ro
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc electronic (documentația supusă dezbaterii și anunțul public au fost postate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj și pe site-ul S.C. OMV PETROM S.A.), în data de  04.06.2020 , începând cu orele 1300. 
Publicul interesat poate transmite în scris observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr. 76, până la data de 04.06.2020.

30-04-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 3005 Videle Vest’’, propus a fi amplasat în orașul Videle, judeţul Teleorman. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14 și la sediul  OMV PETROM SA.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14.

30-04-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare  aferente sondei 3386 Videle Vest’’, propus a fi amplasat în orașul Videle, județul Teleorman . 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14 și la sediul   OMV PETROM SA.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14


30-04-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare  aferente sondei 3411 Videle Vest’’, propus a fi amplasat în orașul Videle, județul Teleorman. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14 și la sediul   OMV PETROM SA.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14


30-04-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare  aferente sondei 3335 Videle Vest’’, propus a fi amplasat în orașul Videle, județul Teleorman. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14 și la sediul   OMV PETROM SA.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14


30-04-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 2009 Videle’’, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman
nu se supune evaluării impactului asupra mediului  pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 2009 Videle’’, propus a fi amplasat în orașul Videle, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, judetul Teleorman de luni până joi între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

30-04-2020
ANUNŢ PUBLIC

„S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 305 MP Bărbuncești", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 305 MP Bărbuncești ", propus a fi amplasat in extravilan, comuna Tisău, jud. Buzău.
Proiectul deciziei de ȋncadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfantul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău in zilele de luni-vineri intre orele 8-14, precum și la urmatoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro. 
Publicul interesat poate ȋnainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anunțului pe pagina de internet a APM Buzău”.


30-04-2020
ANUNŢ PUBLIC

„S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 7 MMPGG Monteoru", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 7 MMPGG Monteoru ", propus a fi amplasat in extravilan sat Monteoru, comuna Merei, jud. Buzău.
Proiectul deciziei de ȋncadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfantul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău in zilele de luni-vineri intre orele 8-14, precum și la urmatoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro. 
Publicul interesat poate ȋnainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anunțului pe pagina de internet a APM Buzău”.


30-04-2020
ANUNŢ PUBLIC

„S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 669 RAP Monteoru", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 669 RAP Monteoru ", propus a fi amplasat in extravilan sat Monteoru, comuna Merei, jud. Buzău.
Proiectul deciziei de ȋncadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfantul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău in zilele de luni-vineri intre orele 8-14, precum și la urmatoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro. 
Publicul interesat poate ȋnainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anunțului pe pagina de internet a APM Buzău”.
 


29-04-2020
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu


OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2312 BRADESTI” , propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bradesti,  județul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, adresa de internet htt://apmdj.anpm.ro şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City) în zilele de luni –joi, între orele  8,00- 16,00  si vineri între orele 8,00- 14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareş nr.1.

29-04-2020
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu


OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 502 BRADESTI” , propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bradesti,  județul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, adresa de internet htt://apmdj.anpm.ro şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City) în zilele de luni –joi, între orele  8,00- 16,00  si vineri între orele 8,00- 14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareş nr.1.

29-04-2020
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu


OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2073 BRADESTI” , propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bradesti,  județul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, adresa de internet htt://apmdj.anpm.ro şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City) în zilele de luni –joi, între orele  8,00- 16,00  si vineri între orele 8,00- 14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareş nr.1.


29-04-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM SA cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1904 Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1904 Bălăria”, propus a fi amplasat în comuna Letca Noua,extravilan,carte funciara 32706, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl.111, sc.A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

29-04-2020
Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A.  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  “Lucrări de abandonare aferente sondei 390 Videle Vest” propus a se realiza în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman.

Informaţii privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8 – 16,30 și vineri între orele 8 – 14, precum și pe adresa de internet http://apmtr.anpm.ro 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.


29-04-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


OMV PETROM S.A.  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  “Lucrări de abandonare aferente sondei 3215 MP Videle Vest” propus a se realiza în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman.

Informaţii privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8 – 16,30 și vineri între orele 8 – 14, precum și pe adresa de internet http://apmtr.anpm.ro 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

28-04-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA - ZONA DE PRODUCȚIE X.PETROMAR, titular al proiectului
,,DEVIERE CONDUCTĂ DE TRANSPORT ȚIȚEI PFCP-TM (în regim de urgență conform Legii nr. 50/1991 art. 7, alin. 16 și art. 17 alin. l din Ordinul 839/2009)”,
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM
CONSTANȚA: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI
ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul ,,DEVIERE CONDUCTĂ DE TRANSPORT ȚIȚEI PFCP-TM (în
regim de urgență conform Legii nr. 50/1991 art. 7, alin. 16 și art. 17 alin. l din
Ordinul 839/2009)”, propus a fi amplasat în comuna Corbu, extravilan, parcelele
Ps 253/1, HCN 167, Ps 248/19, Ps 248/15, Ps 248/18, Ps 248/29, Hb 520/1/1,
Nm 522/9, Nm 522/12/4, Hb 525, Nn 526, Nn 527, Nm 539/78, Nm 539/20/2, Nm
539/79, județul Constanța.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța din Mun. Constanța,
str. Unirii, nr. 23, în zilele de Luni-Vineri între orele 8:00-13:00, precum și la următoarea
adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet
a autorității competente pentru protecția mediului.


28-04-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3324 Videle Vest”, propus a fi realizat în extravilanul  localităţii Videle, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1 şi la sediul  OMV Petrom SA situat în municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

28-04-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei  3099 Videle”, propus a fi realizat în extravilanul  localităţii Videle, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1 şi la sediul  OMV Petrom SA situat în municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

28-04-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 966 Preajba Sud” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 966 Preajba Sud” propus a fi realizat în extravilanul comunei Scurtu Mare, judeţul Teleorman.
„Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului”
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630 şi vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.
 

27-04-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 843 MPC Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8.00 -16.30, vineri între orele 8.00-14.00 şi la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1.

24-04-2020
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 2681 Merișani„  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 2681 Merișani„  propus a fi amplasat în comuna Drăganu, sat Drăganu-Olteni, județul Argeș,
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

24-04-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei  2090 Videle Vest”, propus a fi realizat în extravilanul localității Videle, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1 şi la sediul  OMV Petrom SA situat în municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.


24-04-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 


OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2254 Videle”, propus a fi realizat în extravilanul localităţii Videle, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1 şi la sediul  OMV Petrom SA situat în municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 󠄀şi vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.


23-04-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare conducta de gaze de la sonda 320 Vladimir la manifold 379 Totea “, propus a fi amplasat încomuna Vladimir, satul Valea De?ului, judetul Gorj   
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj, în municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14 . 
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj.

23-04-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare conducta de gaze de la sonda 327 Vladimir la manifold 379 Totea “, propus a fi amplasat încomuna Vladimir, satul Valea De?ului, judetul Gorj   
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj, în municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14 . 
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj.

23-04-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare conducta de gaze de la sonda 352 Vladimir la manifold 379 Totea “, propus a fi amplasat încomuna Vladimir, satul Valea De?ului, judetul Gorj   
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj, în municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14 . 
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj.

23-04-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1216 Siliștea”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1216 Siliștea”, propus a fi amplasat în comuna Cosmești, județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


23-04-2020
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 


OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 3100 Videle propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman.


23-04-2020
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 


OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 790 Videle Vest propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
  
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman.

23-04-2020
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 3033 Videle Vest propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman.

23-04-2020
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 


OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 3333 Videle Vest propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle,   județul Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1,  în zilele de luni  până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman.


16-04-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1376 OTESTI”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1376 OTESTI”, propus a fi amplasat în com. Cungrea, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt  în zilele de luni – vineri, între orele 900 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


16-04-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2530 OTESTI”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2530 OTESTI”, propus a fi amplasat în com. Cungrea, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt  în zilele de luni – vineri, între orele 900 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


15-04-2020
ANUNŢ PUBLIC

„S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 143 Plopeasa", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  "Lucrări de abandonare aferente sondei 143 Plopeasa", propus a fi amplasat in extravilan comuna Cănești, jud. Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău in zilele de luni-vineri între orele 8-14, precum si la urmatoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Buzău”.

15-04-2020
ANUNŢ PUBLIC

„S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 6 MMPGG Monteoru", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  "Lucrări de abandonare aferente sondei 6 MMPGG Monteoru", propus a fi amplasat în extravilan comuna Merei, jud. Buzau.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău in zilele de luni-vineri între orele 8-14, precum și la urmatoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagia de internet a APM Buzău”.

15-04-2020
ANUNŢ PUBLIC

„S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 1310 Independența", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  "Lucrări de abandonare aferente sondei 1310 Independența", propus a fi amplasat in extravilanul comunei Independența, judetul Galați.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galați, la urmatoarea adresă http://apmgl.anpm.ro – reglementări – acordul de mediu – proiect decizie etapa de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, prin e-mail la adresa office@apmgl.anpm.ro.”


15-04-2020
ANUNŢ PUBLIC

„S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 1072 Independența", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  "Lucrări de abandonare aferente sondei 1072 Independența", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Schela, județul Galați.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galați, la urmatoarea adresă http://apmgl.anpm.ro – reglementări – acordul de mediu – proiect decizie etapă de ȋncadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de ȋncadrare ȋn termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, prin e-mail la adresa office@apmgl.anpm.ro.”

15-04-2020
ANUNŢ PUBLIC

„S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 8 MMPGG Monteoru", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  "Lucrări de abandonare aferente sondei 8 MMPGG Monteoru", propus a fi amplasat în extravilan comuna Merei, jud. Buzau.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău in zilele de luni-vineri între orele 8-14, precum și la urmatoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagia de internet a APM Buzău”.


15-04-2020
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 4544 bis Tutana și sonda 4570 Tutana, L.E.A., conducte și facilități încălzire țiței„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 4544 bis Tutana și sonda 4570 Tutana, L.E.A., conducte și facilități încălzire țiței„, propus a fi amplasat în comuna Băiculești, județul Argeș,
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

15-04-2020
Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  

S.C. OMV PETROM  S.A.  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1082 Bustuchin“ , amplasat în comuna Bustuchin, satul Bustuchin, extravilan,  judeţul Gorj. 
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Gorj, din  mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76 în zilele de luni până vineri, între orele 9-14 precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmgj.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc  la sediul APM Gorj, din  municipiul Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.

15-04-2020
ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 605 MPC Monteoru”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 605 MPC Monteoru”, propus a fi amplasat în extravilan comunei Merei, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Buzău.

15-04-2020
ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 661 MP Monteoru”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 661 MP Monteoru”, propus a fi amplasat în extravilan comunei Merei, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Buzău.
 


14-04-2020
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor titular al proiectului “Reabilitare beciuri sonde-sonda petrolieră 1093 Vața„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul comunei  Bărăști, Tarla 6, Parcela 86, județul Olt,
    Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr.3, județul Olt, în zilele de LUNI –VINERI, între orele 8 – 14,  precum și la următoarea adresa de internet https://www.apmot.anpm.ro (pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului). 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității pentru protecția mediului.


14-04-2020
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor titular al proiectului “Reabilitare beciuri sonde-sonda petrolieră 1421 Otești„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul comunei Verguleasa, Tarla 67, județul Olt,
    Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr.3, județul Olt, în zilele de LUNI –VINERI, între orele 8 – 14,  precum și la următoarea adresa de internet https://www.apmot.anpm.ro (pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului). 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității pentru protecția mediului.


14-04-2020
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor titular al proiectului “Reabilitare beciuri sonde-sonda petrolieră 556 Vața„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bărăști, Tarla 5, Parcela  64, județul Olt,
    Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr.3, județul Olt, în zilele de LUNI –VINERI, între orele 8 – 14,  precum și la următoarea adresa de internet https://www.apmot.anpm.ro (pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului). 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității pentru protecția mediului.


14-04-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

SC OMV PETROM SA prin SC IKEN Construct Management SRL cu sediul în București, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1223 Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1223 Bălăria” propus a fi amplasat în com. Bulbucata, sat Bulbucata, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

14-04-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

SC OMV PETROM SA prin SC IKEN Construct Management SRL cu sediul în București, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1891 Bălăria” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1891 Bălăria” propus a fi amplasat în com. Ghimpați, sat Ghimpați, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

14-04-2020
ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrari de abandonare aferente sondei 461 MP Urlaţi”, propus a fi amplasat in localitatea Iordăcheanu, judeţul Prahova.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet http:// apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe site-ul APM PH. 


14-04-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 231” propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, sat Roata de Jos, nr. cad 32319, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00.


14-04-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 310 Cartojani” propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, nr. cad 32242, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00.


14-04-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 1203 Bălăria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 30887, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00.


14-04-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 1670 Bălăria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32296, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00.


14-04-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 4250 Videle” propus a fi amplasat în com. Bucșani, nr. cad. 287, CF 32472, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00.

14-04-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 11 SR Arbănaşi”,  propus a fi amplasat în extravilan sat Arbănaşi, comuna Beceni, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3 şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău.

14-04-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 43 SRP Beciu Est”,  propus a fi amplasat în extravilan sat Beciu, comuna Scorţoasa, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3 şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău.

14-04-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 431 MPC Beciu Vest”,  propus a fi amplasat în extravilan sat Beciu, comuna Scorţoasa, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3 şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău.


14-04-2020
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrari de abandonare aferente sondei 252 Preajba Nord” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul„Lucrari de abandonare aferente sondei 252 Preajba Nord”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Silistea, sat Butesti, judetul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


14-04-2020
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrari de abandonare aferente sondei 277 Preajba Nord”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul„Lucrari de abandonare aferente sondei 277 Preajba Nord”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Silistea, sat Butesti, judetul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


13-04-2020
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1406 Preajba Sud” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1406 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

13-04-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A.., titular al proiectului “Lucrari de abandonare aferente sondei 525 Glavacioc” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
Nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrari de abandonare aferente sondei 525 Glavacioc” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni, judetul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului, din mun. Alexandria, in zilele de luni - joi între orele 8-16.30 si vineri între orele 8 - 14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmtr.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

13-04-2020
ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrari de abandonare aferente sondei 1083 MP Buştenari”, propus a fi amplasat in localitatea Scorţeni, judeţul Prahova.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet http:// apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe site-ul APM PH. 


13-04-2020
ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele „Lucrari de abandonare aferente sondelor 273 MP Cărbuneşti, 290 MP Cărbuneşti, 320 MP Cărbuneşti si 339 MP Cărbuneşti”, propuse a fi amplasate in localitatea Cărbuneşti, judeţul Prahova.
Proiectele deciziilor etapei de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet http:// apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe site-ul APM PH. 

10-04-2020
Anunţ public privind emiterea acordului de  mediu

OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare careu foraj, foraj si echipare pentru productie (inclusiv 0,5 kV si conducta in careu) sonda 2168 Balaria" amplasat in comuna Iepureti, satul Walter Maracineanu, T91/1, IE 32073, 32119, jud. Giurgiu.
Proiectul acordului de mediu informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, A.P.M. Giurgiu, din Giurgiu, Sos. Bucuresti, nr. 111, scara A+B, in zilele de luni-joi, intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro.
Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Giurgiu, din Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, scara A+B, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

10-04-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Înlocuire tronson conductă gaze Parc 3 Poiana Lacului – Modul Parc 4 Săpata„ propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, clădirea “Petrom City”, sector 1,  în zilele de luni până vineri, între orele 9 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș str. Egalității, nr.50A, județul Argeș.


10-04-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Deviere conductă gaze Stație compresoare 2 Merișani – SRM Bascov, troson 2 UAT Drăganu„ propus a fi amplasat în comuna Drăganu, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, clădirea “Petrom City”, sector 1,  în zilele de luni până vineri, între orele 9 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș str. Egalității, nr.50A, județul Argeș.


10-04-2020
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului “Deviere conductă gaze Drăganu - Merișani„, propus a fi amplasat în comuna Merișani, satul Merișani, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Deviere conductă Drăganu – Merișani” propus a fi amplasat în comuna Merișani, satul Merișani, județul Argeș,
    1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 


10-04-2020
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului “Conductă și L.E.A. la sondele 1102 și 1103 Albota„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Conductă și L.E.A. la sondele 1102 și 1103 Albota„, propus a fi amplasat în comuna Albota, județul Argeș,
    1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 
   

10-04-2020
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului “Conductă și L.E.A. la sondele 1102 și 1103 Albota„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Conductă și L.E.A. la sondele 1102 și 1103 Albota„, propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, sat Moșoaia, județul Argeș,
    1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

10-04-2020
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului “Conductă de amestec la sonda 2681 Merișani„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Conductă de amestec la sonda 2681 Merișani„, propus a fi amplasat în comuna Drăganu, sat Drăganu - Olteni, T29(28) județul Argeș,
    1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 


10-04-2020
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului “Înlocuire conductă cu număr mare de spărturi zonele Săpata, Vața, Bacea – Conducta sondei 1134 la Parc 21 Bacea„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Înlocuire conductă cu număr mare de spărturi zonele Săpata, Vața, Bacea – Conducta sondei 1134 la Parc 21 Bacea„,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Movileni, județul Olt,
    Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecție mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr.3, județul Olt, precum și la următoarea adresa de internet https://www.apmot.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării 

10-04-2020
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondele 2677+2678 Cobia Sud, L.E.A. și conductă de amestec„ propus a fi amplasat în comuna Cobia, județul Dâmbovița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmbovița, din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr.1, județul Dâmbovița și la sediul primăriei Cobia, în zilele de luni – vineri între orele 9.00 – 12.00
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmbovița.

09-04-2020
Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. - Asset IV Moesia anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a  acordului de mediu după completarea documentaţiei pentru proiectul “Amenajare careu foraj, foraj si echipare pentru productie (inclusiv 0,5 Kv și conductă în careu) sonda 2163 Bălăria”, amplasat în extravilanul com. Ghimpați, tarla 9, jud Giurgiu.
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro 
Observaţiile/comentariile publicului se primesc la sediul APM Giurgiu din Giurgiu şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

09-04-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV Petrom SA, titular al proiectului „Integritatea conductelor de amestec ale sondelor 1927 bis Blejești, 601 Videle Vest Blejești, 1531 Videle Vest Blejești, 1496 Videle Vest Blejești,  2092 Videle Vest Blejești de la capul de pompare prin manifolduri de producție până la Parc29 Blejești – UAT Mârșa”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. extravilanul comunei Mârșa, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.


09-04-2020
ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 341 SRP Moreni”, propuse a fi amplasate în localitatea Moreni, judeţul Dâmboviţa.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Dâmboviţa din municipiul Târgovişte Str. Calea Ialomitei nr. 1, judeţul Dâmboviţa în zilele de luni- joi, între orele 9.00-15.00,  vineri între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro..
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 10 zile de la data publicării pe site-ul APM Dâmboviţa . 

09-04-2020
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

OMV PETROM SA, titulara a proiectului "Amenajare careu foraj, foraj, probe de productie pentru sonda 20 lepuresti" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Amenajare careu foraj, foraj, probe de productie pentru sonda 20 lepuresti", propus a fi amplasat in com. Iepuresti, sat Iepuresti, T81, P551, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, in zilele de luni-vineri intro orele 9,00-14,00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Giurgiu.
Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactului asupra mediului la sediul APM Giurgiu din Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 11 I , sc. A+B, jud. Giurgiu, precum si in urmatoarea adresa de e-mail www.apmgr.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Giurgiu.


07-04-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei  105 Videle Vest”, propus a fi realizat în extravilanul  localitatii Videle, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

07-04-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei  1433 bis Preajba Sud”, propus a fi realizat în extravilanul  localitatii Scurtu MAre, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

07-04-2020
ANUNT PUBLIC

OMV PETROM S.A., anunta publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul: “LUCRARI DE SUPRAFATA, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFATA SI CONDUCTA DE AMESTEC SONDA H30 INDEPENDENTA” propus a fi amplasat in satul Schela, judetul Galati.
Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului Galati poate fi emiterea sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.
Raportul este disponibil la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro-reglementari-acordul de mediu-documentatii procedura EIA si EA-rapoarte EIA si studii EA complet.
Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/observatii/opinii privind documentul susmentionat la A.P.M Galati, la adresa de email: office@apmgl.anpm.ro, pana la data de 11.05.2020.

07-04-2020
ANUNT PUBLIC


OMV PETROM S.A., anunta publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul: “LUCRARI DE SUPRAFATA, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFATA SI CONDUCTA DE AMESTEC SONDA H34 INDEPENDENTA” propus a fi amplasat in satul Schela, judetul Galati.
Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului Galati poate fi emiterea sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.
Raportul este disponibil la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro-reglementari-acordul de mediu-documentatii procedura EIA si EA-rapoarte EIA si studii EA complet.
Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/observatii/opinii privind documentul susmentionat la A.P.M Galati, la adresa de email: office@apmgl.anpm.ro, pana la data de 11.05.2020.


07-04-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2079 Blejești”, propus a fi amplasat în comuna Cosmești, județul Teleorman,
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14 și la sediul titularului.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14
 

06-04-2020
Anunţ public

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 566 OTESTI, COMUNA CUNGREA, JUDETUL OLT”, propus a fi amplasat în com. Cungrea, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

06-04-2020
Anunţ public

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 843 OTESTI, COMUNA CUNGREA, JUDETUL OLT”, propus a fi amplasat în com. Cungrea, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

06-04-2020
Anunţ public

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 434 OTESTI, COMUNA CUNGREA, JUDETUL OLT”, propus a fi amplasat în com. Cungrea, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.
 


06-04-2020
ANUNȚ PUBLIC

O.M.V PETROM S.A anunță publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “ Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conducta de amestec sonda 701 Oprișenești”, propus a fi amplasat in jud. Brăila, extravilan UAT Ianca, T146, (parcelele 987/1, 1005), Tarla 147 (parcela 1008), Tarla 148 (parcelele 1038, 1039, 1045), se va supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, Bd. Independenței, nr. 16, Bl.B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Brăila, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


02-04-2020
Anunt public

OMV Petrom SA – Zona de productie Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul I 2020, si anume:
- monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;
- nu s-au inregistrat poluari accidentale ale solului, apelor de suprafata sau subterane.

02-04-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1083 Bustuchin“, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1083 Bustuchin “, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, satul Poiana Seciuri, judeţul Gorj,  
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


02-04-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1888 Balaria” propus a fi amplasat în  com. Bulbucata, nr. cad. 536, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B si la sediul SC OMV Petrom SA din  Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00.


02-04-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1916 Balaria” propus a fi amplasat în  com. Bulbucata, nr. cad. 971, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B si la sediul SC OMV Petrom SA din  Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00.


01-04-2020
ANUNȚ PUBLIC

O.M.V PETROM S.A anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “ Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conducta de amestec sondele 705, 706 Oprișenești”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan U.A.T Ianca, sat Oprișenești, extravilan T143, P876/39, 876/40, 876/35, 876/36/1, 876/37, 876/38, 876/48-49, T147, P1008, 1015.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Brăila - mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl. B5 și la sediul OMV PETROM SA din municipiul Bucuresti, sector 1, strada Coralilor, nr.22, in zilele lucratoare intre orele 9.00-13.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.
    

02-04-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titular proiect, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamţ, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităţilor cu impact potenţial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 330 MP Geamana”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Tazlău, judeţul Neamţ.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamt în zilele de luni – vineri, între orele 8-16, precum și la următoarea adresă de internet: htpp://apmnt.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Neamţ.

01-04-2020
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrari de abandonare aferente sondei 1 Salacea” propus a fi amplasat in extravilan Salacea, nr. cadastral 50159, jud.Bihor.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor, Bd. Dacia, 25A, Oradea, Bihor, in zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri intre orele 8:00-14:00 și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul in Bucuresti,  str. Coralilor, nr.22, sector 1.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor.

01-04-2020
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare 

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 2199 Videle Vest’’anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, de nesolicitare a evaluarii impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluarii adecvate si de nesolicitare a evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, de catre APM Giurgiu, in cadrul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 2199 Videle Vest’’, propus a fi amplasat in com. Bucsani, judetul Giurgiu.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos. Bucuresti, nr.111, sc. A+B, Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu, in zilele de luni-joi între orele 9.30 -14.30 si vineri de la 9.30 -12.30 si la urmatoarea adresa de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.


01-04-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1904 Bălăria” propus a fi amplasat în  comuna Letca Noua, CF 32706, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00.

01-04-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2709 Videle Est” propus a fi amplasat în  comuna Clejani, CF31110, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00.


01-04-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare


OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1448 Siliștea”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului

 în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1448 Siliștea”, propus a fi amplasat în comuna Cosmești, județul Teleorman.         Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


30-03-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A.., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1994 Preajba Nord”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-  nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
- nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1994 Preajba Nord”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

30-03-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A.., titular al proiectului “lucrari de abandonare aferente sondei 765 Glavacioc” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
- nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “lucrari de abandonare aferente sondei 765 Glavacioc” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni, judetul Teleorman.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


30-03-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 18 MPC Lascăr Catargiu (18 Independenţa)”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Independenţa, T3, P19/11, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi, şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău, în zilele de luni – joi între orele 8.30 – 16.00, şi vineri între orele 8.30 – 13.30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, municipiul Galaţi.

30-03-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 293 MMPG Independenţa”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Independenţa, T3, P19/12, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi, şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău, în zilele de luni – joi între orele 8.30 – 16.00, şi vineri între orele 8.30 – 13.30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, municipiul Galaţi.

30-03-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 325 MP Independenţa”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Independenţa, T9, P90/6, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi, şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău, în zilele de luni – joi între orele 8.30 – 16.00, şi vineri între orele 8.30 – 13.30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, municipiul Galaţi.

30-03-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 463 MP Lascăr Catargiu (463 Independenţa)”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Independenţa, T6, P72/1, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi, şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău, în zilele de luni – joi între orele 8.30 – 16.00, şi vineri între orele 8.30 – 13.30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, municipiul Galaţi.

30-03-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 464 MP Lascăr Catargiu (464 Independenţa)”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Independenţa, T4, P42/2, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi, şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău, în zilele de luni – joi între orele 8.30 – 16.00, şi vineri între orele 8.30 – 13.30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, municipiul Galaţi.

30-03-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1059 MP Independenţa”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Independenţa, T9, P101/4, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi, şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău, în zilele de luni – joi între orele 8.30 – 16.00, şi vineri între orele 8.30 – 13.30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, municipiul Galaţi.

30-03-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1387 MP Independenţa”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Independenţa, T4, P40/1, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi, şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău, în zilele de luni – joi între orele 8.30 – 16.00, şi vineri între orele 8.30 – 13.30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, municipiul Galaţi.

30-03-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei I23 MMPG Independenţa”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Independenţa, T2, P12/16, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi, şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău, în zilele de luni – joi între orele 8.30 – 16.00, şi vineri între orele 8.30 – 13.30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, municipiul Galaţi.
 


27-03-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 897 Videle”, amplasat în orasul Videle, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţie a Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8.00 -16.30, vineri între orele 8.00-14.00 si la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.
 


27-03-2020
Anunt public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul – Amenajare careu foraj, foraj si echipare pentru producţie (inclusiv 0,5 KV si conducta in sonda 2194 Blejesti) sonda 2222 bis Blejesti, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmesti, judeţul Teleorman
Tipul deciziei posibil a fi luata de Agenţia pentru Protecţie a Mediului Teleorman poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţie a Mediului Teleorman din Alexandria, str. Dunării, nr. l, în zilele de luni până joi, între orele 8°° - 1630, vineri între orele 8°° - 14°° precum şi la sediul titularului .
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http//apmtr.anpm.ro
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc în data de 06.04.2020, in format electronic
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţie a Mediului Teleorman din Alexandria, str. Dunării, nr. l, până la data de 06.04.2020.

27-03-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei  966 Preajba Sud”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA, situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

27-03-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 396 Preajba Nord”, amplasat în comuna Gratia, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţie a Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8.00 -16.30, vineri între orele 8.00-14.00 si la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

26-03-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 834 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Siliştea, sat Buteşti, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţie a Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8.00 -16.30, vineri între orele 8.00-14.00 si la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1.

26-03-2020
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3021 BRADESTI” , propus a fi amplasat în intravilanul localității Coțofenii din Față, județul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, adresa de internet htt://apmdj.anpm.ro şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City) în zilele de luni –joi, între orele  8,00- 16,30  si vineri între orele 8,00- 14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareş nr.1, jud. Dolj,  fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

26-03-2020
Anunt public

OMV Petrom SA, cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 808 Scărișoara Nouă” amplasat în extravilanul Comunei Pișcolț, județul Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătran nr. 8/B, în zilele de luni – joi între orele 8 – 16:30, vineri între orele 8 – 14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

26-03-2020
Anunt public

OMV Petrom SA, cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 251 Scărișoara Nouă” amplasat în extravilanul Comunei Pișcolț, județul Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătran nr. 8/B, în zilele de luni – joi între orele 8 – 16:30, vineri între orele 8 – 14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

26-03-2020
Anunt public

OMV Petrom SA, cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 804 Scărișoara Nouă” amplasat în extravilanul Comunei Pișcolț, județul Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătran nr. 8/B, în zilele de luni – joi între orele 8 – 16:30, vineri între orele 8 – 14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

26-03-2020
Anunt public 

OMV Petrom SA, cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 805 Scărișoara Nouă” amplasat în extravilanul Comunei Pișcolț, județul Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătran nr. 8/B, în zilele de luni – joi între orele 8 – 16:30, vineri între orele 8 – 14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


25-03-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

OMV PETROM S.A. – Zona Productie Oltenia, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 4261 Paraieni”, propus a fi realizat in judetul Valcea, comuna Livezi, sat Paraienii de Sus, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
1. Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str, Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-14:00, precum si pe site-ul A.P.M. Valcea: www.apmvl.anpm.ro.  
2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.

25-03-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrari de abandonare  aferente sondei 804 MPC Videle Vest’’, propus a fi amplasat în orasul Videle, judetul Teleorman . 
 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14 și la sediul  SC OMV PETROM SA.
   Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14

25-03-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrari de abandonare  aferente sondei 836 Preajba Sud’’, propus a fi amplasat în comuna Scurtu Mare, judetul Teleorman . 
 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14 și la sediul  SC OMV PETROM SA.
   Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14


25-03-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrari de abandonare  aferente sondei 2009 Videle’’, propus a fi amplasat în orasul Videle, judetul Teleorman . 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14 și la sediul  SC OMV PETROM SA.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14

25-03-2020
ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 461 MP Urlați”, amplasată in localitatea Iordăcheanu, judeţul Prahova.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 si la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.omvpetrom.com.
Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

25-03-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A._Divizia Upstream_Zona de Productie Oltenia,  anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul “Lucrări de suprafaţă, foraj și punere în producție sonda 1082 Bustuchin” propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, satul Bustuchin, judeţul Gorj.
Avand in verdere instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, Raportul mentionat poate fi consultat la următoarea adresă de internet : http://anpm.apmgj.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc on-line, în data de  03.04.2020.
Publicul interesat poate transmite în scris observaţii privind documentele menţionate la adresa de internet până la data de 03.04.2020.


24-03-2020
Anunt public — REPROGRAMARE DEZBATEREA PUBLICA

OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Amenajare careu foraj, foraj si echipare pentru productie (inclusiv 0,5 kV si conducta in careu) sonda 2163 Balaria" propus a fi amplasat in comuna Ghimpati, tarla 9, jud. Giurgiu.
Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului Giurgiu poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul privind impactul asupra mediului este disponibil la urmatoarea adresa de Internet http//apmgr.anpm.ro.
Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc in data de 31.03.2020, in format electronic.
Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate, pe adresa de e-mail office@apmgr.anpm.ro, pana la 01.04.2020.

24-03-2020
Anunt public — REPROGRAMARE DEZBATEREA PUBLICA.

OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Amenajare careu foraj, foraj si echipare pentru productie (inclusiv 0,5 kV si conducta in careu) sonda 2168 Balaria" propus a fi amplasat in comuna Iepuresti, satul Valter Maracineanu, T91/1, 1E32073, 32119, jud. Giurgiu.
Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului Giurgiu poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul privind impactul asupra inediului este disponibil la urmatoarea adresa de Internet http//apmgr.anpm.ro.
Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc in data de 31.03.2020, in format electronic.
Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate, pe adresa de e-mail office@apmgr.anpm.ro, pana la  01.04.2020.24-03-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 935 Satchinez propus a fi amplasat in localitatea Satchinez, extravilan, sonda 935 Satchinez, judetul Timis.  
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, din municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiş, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

24-03-2020
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1475 Preajba Nord’’, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1475 Preajba Nord’’, propus a fi realizat in extravilanul localitatii Silistea, judetul Teleorman.
’’Proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului’’
Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

24-03-2020
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1905 Preajba Nord’’, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1905 Preajba Nord’’, propus a fi realizat in extravilanul localitatii Silistea, judetul Teleorman.
’’Proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului’’
 Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.


20-03-2020
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3021 BRADESTI” , propus a fi amplasat în extravilanul localității Almaj, județul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, adresa de internet htt://apmdj.anpm.ro şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City) în zilele de luni –joi, între orele  8,00- 16,30  si vineri între orele 8,00- 14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareş nr.1, jud. Dolj,  fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro .

20-03-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular a proiectului Lucrări de abandonare aferente sondei 177 bis Suplac, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 177 bis Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca.
 Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

20-03-2020
Anunţ public

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 273 CIURESTI SUD”, propus a fi amplasat în com. Tufeni, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.


20-03-2020
Anunţ public

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 725 TUFENI”, propus a fi amplasat în com. Tufeni, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.


20-03-2020
Anunţ public

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 432 CIURESTI SUD”, propus a fi amplasat în com. Potcoava, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.


19-03-2020
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 2324 Preajba Nord’’, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 2324 Preajba Nord’’, propus a fi realizat in extravilanul localitatii Poeni, judetul Teleorman.  
’’Proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului’’
Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

17-03-2020
ANUNT PUBLIC

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectele „Lucrari de abandonare aferente sondelor 273 MP Cărbuneşti, 290 MP Cărbuneşti, 339 MP Cărbuneşti si 320 MP Cărbuneşti”, amplasate  in localitatea Cărbuneşti, judetul Prahova.
Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judetul Prahova in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. petrom.com.
Observatiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

17-03-2020
ANUNT PUBLIC

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Lucrari de abandonare aferente sondei 1083 MP Buştenari”, amplasata  in localitatea Scorţeni, judeţul Prahova.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judetul Prahova in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. petrom.com.
Observatiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.


16-03-2020
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu 

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 6 MMPGG Monteoru”,  propus a fi amplasat în extravilan sat Sarata Monteoru, com. Merei, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfantul Sava de la Buzau Nr. 3 şi la sediul  titularului din Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzau.

16-03-2020
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu 

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 7 MMPGG Monteoru”,  propus a fi amplasat în extravilan sat Sarata Monteoru, com. Merei, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfantul Sava de la Buzau Nr. 3 şi la sediul  titularului din Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzau.

16-03-2020
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu 

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 8 MMPGG Monteoru”,  propus a fi amplasat în extravilan sat Sarata Monteoru, com. Merei, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfantul Sava de la Buzau Nr. 3 şi la sediul  titularului din Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzau.

16-03-2020
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu 

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 669 RAP Monteoru”,  propus a fi amplasat în extravilan sat Sarata Monteoru, com. Merei, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfantul Sava de la Buzau Nr. 3 şi la sediul  titularului din Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzau.

16-03-2020
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu 

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 305 MP Barbuncesti”,  propus a fi amplasat în extravilan sat Barbuncesti, com. Tisau, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfantul Sava de la Buzau Nr. 3 şi la sediul  titularului din Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzau.

16-03-2020
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu 

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 143 Plopeasa”,  propus a fi amplasat în extravilan com. Canesti, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfantul Sava de la Buzau Nr. 3 şi la sediul  titularului din Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzau.


16-03-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 605 MP Monteoru”,  propus a fi amplasat în extravilan sat Sărata Monteoru, comuna Merei, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3 şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău.

16-03-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 661 MP Monteoru”,  propus a fi amplasat în extravilan sat Sărata Monteoru, comuna Merei, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3 şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău.

16-03-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 44 MP Bărbuncești”,  propus a fi amplasat în extravilan sat Bărbuncești, comuna Tisău, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3 şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău.

16-03-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 322 MP Bărbuncești”,  propus a fi amplasat în extravilan sat Bărbuncești, comuna Tisău, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3 şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău.

16-03-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA reprezentata prin SC IKEN Construct Management SRL titular al proiectului, ,, Lucrari de abandonare  aferente sondei 899 Silistea’’,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman nu se supune evaluarii impactului asupra mediuluipentru proiectul ,, Lucrari de abandonare  aferente sondei 899 Silistea’’, propus a fi amplasat în comuna Cosmesti, judetul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str.Dunării nr.1,judetul Teleorman de luni până joi între orele 800-1630 si vineri între orele 800-1400 , precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.


13-02-2020
Anunț public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1072 Independența”, propus a fi realizat în extravilan comuna Schela, județul Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritații competente pentru protecția mediului APM Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul SC OMV PETROM SA din București, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30 - 13.30. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galați.


13-03-2020
Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 108 Frumușița”, propus a fi realizat în extravilan comuna Tulucești, județul Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritații competente pentru protecția mediului APM Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30 - 13.30. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galați.

13-03-2020
Anunț public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei E1 Frumușița”, propus a fi realizat în extravilan comuna Tulucești, județul Galați.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritații competente pentru protecția mediului APM Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul SC OMV PETROM SA din București, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30 - 13.30. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați din str. Regiment 11, Siret. nr. 2, Municipiul Galați.

13-03-2020
Anunț public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 322 Buciumeni”, propus a fi realizat în intravilan comuna Țepu, județul Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritații competente pentru protecția mediului APM Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul SC OMV PETROM SA din București, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30 - 13.30. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galați.

13-03-2020
Anunț public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 605 Buciumeni”, propus a fi realizat în  extravilan comuna Țepu, județul Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Şiret, nr. 2 și la sediul SC OMV PETROM SA din București, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30 - 13.30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galați.

13-03-2020
Anunț public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1310 Independența”, propus a fi realizat în extravilan comuna Independența, județul Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritații competente pentru protecția mediului APM Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul SC OMV PETROM SA din București, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30 - 13.30. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret nr. 2, Municipiul Galați.


13-03-2020
ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondelor 40 MPC Cărbuneşti, 84 MPC Cărbuneşti, 93 MPC Cărbuneşti, 105 MPC Cărbuneşti şi 238 MP Cărbuneşti”, propuse a fi amplasate in localitatea Cărbuneşti, judeţul Prahova.
Proiectele deciziilor etapei de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet http:// apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 23.03.2020. 

13-03-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru: “Creșterea integrității conductei de la sonda 1945 Suplacu de Barcău la Parc 10 Suplac”. Amplasamentul propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE CRIŞANA, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor. 
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului. 
 

12-03-2020
ANUNT PUBLIC

O.M.V PETROM S.A anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “ Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata si conducta de amestec sonda 703 Oprisenesti”, propus a fi amplasat in jud. Braila, extravilan U.A.T Ianca, T180, P1586, 1591, 1616.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, Bd. Independentei, nr. 16, Bl.B5 si la sediul OMV PETROM SA din municipiul Bucuresti, sector 1, strada Coralilor, nr.22, in zilele lucratoare intre orele 9.00-13.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

12-03-2020
ANUNT PUBLIC

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie Oltenia, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 3, anunţă publicul  interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producţie sonda 2709 Răcari”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Filiaşi, judeţul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str. Brestei, nr.3, în zilele de luni până joi, între orele 8,00 – 16,00 şi vineri între orele 8,00 – 14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1.
    
12-03-2020
ANUNT PUBLIC 

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie Oltenia, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 3, anunţă publicul  interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Înlocuire tronson conductă de amestec sonda 3035 Brădeşti – Parc 1 Brădeşti”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Brădeşti şi Coţofenii din Faţă, judeţul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str. Brestei, nr.3, în zilele de luni până joi, între orele 8,00 – 16,00 şi vineri între orele 8,00 – 14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1.

09-03-2020
Anunţ public privind dezbaterea publică
(OMV Petrom S.A. Zona de Producţie Petromar)
    
OMV  PETROM   S.A., cu sediul social în municipiul București, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), sector 1/Zona de Producție PETROMAR Constanța,  anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul : SĂPAREA  SONDEI DE EXPLOATARE 822bisA LEBĂDA VEST, ÎN CADRUL PERIMETRULUI DE EXPLORARE-DEZVOLTARE ȘI EXPLOATARE PETROLIERĂ XVIII ISTRIA,  propus a fi amplasat pe Platforma Continentală a Mării Negre.
Tipul deciziei posibile luate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului Constanța poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu. 
Raportul privind impactul asupra mediului  poate fi consultat la sediul Agenție pentru Protecția Mediului din municipiul Constanța, județul Constanța  str. Unirii nr. 23, în zilele de luni - joi, între orele 8-16.30, vineri, între orele 8-14 şi la adresa OMV  PETROM   S.A.,  în Zona de Producție PETROMAR Constanța, Incinta Port, Dana 34, județul Constanța, în zilele de luni-vineri, între orele 10.00-14.00 .
Documentul menţionat este  disponibil şi la următoarea adresă de internet http:\\apmct.anpm.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la  Hotel Bulevard, sala Panoramic, mun. Constanţa , b-dul Mamaia, nr. 294, județul Constanța, în data de 08.04.2020, începând cu orele 16.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, str. Unirii nr. 23, până la data de 08.04.2020 ( data dezbaterii publice).

09-03-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2324 Preajba Nord”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

09-03-2020
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 3434 Slătioarele și sonda 3436 Slătioarele, L.E.A. și conducte de amestec„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 3434 Slătioarele și sonda 3436 Slătioarele, L.E.A. și conducte de amestec„ propus a fi amplasat în comuna Băbana, sat Groși, județul Argeș.
    1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

09-03-2020
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 2688 Merișani, L.E.A., manifold și conductă de amestec„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 2688 Merișani, L.E.A., manifold și conductă de amestec„ propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Merișani, județul Argeș.
    1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 


05-03-2020
Anunţ public

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2530 OTESTI”, propus a fi amplasat în com. Cungrea, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

05-03-2020
Anunţ public

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 818 OTESTI”, propus a fi amplasat în com. Cungrea, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

05-03-2020
Anunţ public

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 819 OTESTI”, propus a fi amplasat în com. Cungrea, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

05-03-2020
Anunţ public

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1376 OTESTI”, propus a fi amplasat în com. Cungrea, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

05-03-2020
Anunţ public

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 572 OTESTI”, propus a fi amplasat în com. Poboru, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

05-03-2020
Anunţ public

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 919 Vata”, propus a fi amplasat în com. Barasti, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

05-03-2020
Anunţ public

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1020 CIURESTI SUD”, propus a fi amplasat în com. Tufeni, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.


05-03-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare


S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: " Lucrări de desfiintare constructii si instalatii Parc 3 Oarja” , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: " Lucrări de desfiintare constructii si instalatii Parc 3 ”, propus a fi amplasat în  com. Oarja, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii.nr.50 A, jud. Argeş , în zilele de LUNI-VINERI între orele 10-13 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges , în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet a APM Arges.

05-03-2020
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare


S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: " Lucrări de desfiintare constructii si instalatii Parc 43 Bogati(Strambu)”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de desfiintare constructii si instalatii Parc 43 Bogati(Strambu)”propus a fi amplasat în  com. Bogati, sat Strambu,jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate Ia
sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş, în zilele de LUNI-VINERI între orele 10-13 precum şi la adresa de intenet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges , în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet a APM Arges.

05-03-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 277 Preajba Nord” propus a se realiza în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.


05-03-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 276 Preajba Nord” propus a se realiza în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

05-03-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 252 Preajba Nord” propus a se realiza în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.


05-03-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 802 MPC Videle Vest” propus a se realiza în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

05-03-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 280 Preajba Nord” propus a se realiza în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

05-03-2020
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectelor ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1123 Glavacioc’’, ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 2326 Preajba Nord’’, ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1279 Preajba Nord’’, ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1907 Preajba Nord’’ si ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1953 Preajba Nord’’ anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1123 Glavacioc’’, ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 2326 Preajba Nord’’, ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1279 Preajba Nord’’, ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1907 Preajba Nord’’ si ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1953 Preajba Nord’’, amplasate in extravilanul comunei Poeni, judetul Teleorman.
   ’’ Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului’’
 Proiectele deciziilor etapei de incadrare si motivele care le fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectele deciziilor etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

05-03-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

 OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 525 Glavacioc”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

05-03-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 


OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1406 Preajba Sus”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Scurtu Mare, județul Teleorman. 
      Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

05-03-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 


OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 765 Glavacioc”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

05-03-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 


OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1475 Preajba Nord”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Silistea, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.


05-03-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1905 Preajba Nord”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Silistea, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

05-03-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 


OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1994 Preajba Nord”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

05-03-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


SC OMV PETROM SA prin SC IKEN Construct Management SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1891 Bălăria” propus a fi amplasat în com. Ghimpați, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00.

05-03-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


SC OMV PETROM SA prin SC IKEN Construct Management SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1223 Bălăria” propus a fi amplasat în com. Bulbucata, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00.

05-03-2020
Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 2199 Videle Vest’’, propus a fi amplasat in com. Bucsani, judetul Giurgiu.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos. Bucuresti, nr.111, sc. A+B si la sediul SC OMV PETROM SA, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector 1.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00 -14.00 si vineri de la 9.00 -12.00.

04-03-2020
Anunţ public  

„SC OMV Petrom SA titular al proiectului „Lucrări de remediere și reabilitare teren sonda 452 MP Bărbuncești” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de remediere și reabilitare teren sonda 452 MP Bărbuncești”  propus a fi amplasat în extravilan comuna Tisău, jud. Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de  luni - vineri între orele 8 - 16, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Buzău.

04-03-2020
Anunţ public  

„SC OMV Petrom SA titular al proiectului „Lucrări de remediere și reabilitare teren sonda 426 MP Bărbuncești” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de remediere și reabilitare teren sonda 426 MP Bărbuncești”  propus a fi amplasat în extravilan comuna Tisău, jud. Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de  luni - vineri între orele 8 - 16, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Buzău.

03-03-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
(SC OMV Petrom SA Bucuresti– Asset II Oltenia)

SC OMV Petrom SA Bucuresti – Asset II Oltenia  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Relocare Statie Masura Gaze GMS 08”, propus a fi amplasat în comuna Bradesti, Judetul Dolj, parc 1 Bradesti-OMV Perom SA, cod postal 207105.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului AMP Dolj, strada Petru Rares, nr.1 și la sediul OMV Petrom SA, strada Coralilor  nr.22 ( Petrom City ) – sector 1, Bucuresti, în zilele de lunui pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului AMP Dolj, strada Petru Rares, nr.1.

02-03-2020
Anunt public

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 84 MP Geamăna”,  propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Zemeș, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23 Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

02-03-2020
Anunt public

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 41 MPC Geamăna”,  propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Zemeș, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23 Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

02-03-2020
Anunt public

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 528 MMPG Zemeș”,  propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Zemeș, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23 Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

02-03-2020
Anunt public

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 4231 Zemeș”,  propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Zemeș, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23 Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

02-03-2020
Anunt public

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 373 Tazlău”,  propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Zemeș, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23 Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

02-03-2020
Anunt public

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 211 Tazlău”,  propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Zemeș, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23 Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

02-03-2020
Anunt public

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 974 Tazlău”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23 Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

02-03-2020
Anunt public

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 241 Tazlău”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23 Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.


02-03-2020
Anunt public

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1129 Moinești”,  propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Moinești, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23 Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

02-03-2020
Anunt public

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 4230 Zemeș”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23 Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

02-03-2020
Anunt public

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 219 Văsiești”,  propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Moinești, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23 Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

02-03-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

“SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 7022 SATCHINEZ", propus a fi amplasat in comuna Sandra, extravilan, CF. nr. 402160, judetul Timis, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 7022 SATCHINEZ, propus a fi amplasat în com. Sandra, extravilan, CF. Nr. 402160, jud Timiş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timiş din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.”

02-03-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

“SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 217 SATCHINEZ", anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluarii adecvate si evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 217 SATCHINEZ, propus a fi amplasat în com. Varias, extravilan, teren identificat prin CF 404981, nr. cad. 404981, jud Timiş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timiş din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.”

28-02-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie Crişana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări conducte pentru punere în exploatare a sondelor de pe platformele 1 și 11”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan și intravilan.
            Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie Crişana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.    


28-02-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie Crişana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări conducte pentru punere în exploatare a sondelor de pe platformele 1 și 11”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan și intravilan.
            Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie Crişana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.                      

28-02-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Deviere conductă gaze Stație compresoare 2 Merișani - SRM Bascov; Tronson 2 UAT Merișani„ propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Merișani, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A., str. Coralilor, nr.22, clădirea “Petrom City”, sector 1, București,  în zilele de luni până joi, între orele 9 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș,  str. Egalității, nr.50A, județul Argeș.


27-02-2020
ANUNȚ PUBLIC

O.M.V PETROM S.A anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “ Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conducta de amestec sonda 701 Oprișenești”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan U.A.T Ianca, T146 (parcelele 987/1, 1005), T147 (parcela 1008), T148 (parcelele 1038, 1039, 1045).
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, Bd. Independenței, nr. 16, Bl. B5 și la sediul OMV PETROM SA din municipiul București, sector 1, strada Coralilor, nr.22, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.
 

27-02-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Conductă de total Manifold Măneasa – Parc 9 Cocu„ propus a fi amplasat în comuna Băbana, sat Groși, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A., str. Coralilor, nr.22, clădirea “Petrom City”, sector 1, București,  în zilele de luni până joi, între orele 9 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș,  str. Egalității, nr.50A, județul Argeș


26-02-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 4261 Paraieni”, propus a fi realizat in judetul Valcea, comuna Livezi, sat Paraienii de Sus.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str, Remus Bellu, nr. 6 si la sediul SC OMV Petrom SA din Municipiul Bucuresti, sector 1, strada Coralilor, nr.22, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-14:00. 
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, str, Remus Bellu, nr. 6.

25-02-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de suprafață, foraj, echipare sonda, LEA, si Drum de acces la Sonda 1728 Otești si Conductă de amestec la Sonda 1728 Otești" propus a fi amplasat în comuna Cungrea,  județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, județul Olt și la sediul social al titularului din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, punctul de lucru comuna Cungrea, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt. 

25-02-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare
   
OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Strada Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Înlocuire conductă magistrală de gaze Stație de uscare Mihăești – SRM 2 Tătărani” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înlocuire conductă magistrală de gaze stație de uscare Mihăești – SRM 2 Tătărani” propus a fi amplasat în comuna Mihăești.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmvl.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

25-02-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 


S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1663 Bălăria” propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Letca Nouă, CF 32415, jud. Giurgiu. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00  precum şi la următoarea adresă de internet office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

25-02-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1361 Cartojani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului și de nesolicitare a evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1361 Cartojani”, propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, sat Roata de Jos, N C 32269, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos Bucureşti, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00, vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

25-02-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV Petrom SA, cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1371 Balaria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1371 Balaria” propus a fi amplasat în com. Letca Noua, CF 32740, nr. cad vechi 786, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos Bucureşti, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00, vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

25-02-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV Petrom SA, cu sediul în București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1847 Balaria”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1847Balaria” propus a fi amplasat în com. Letca Noua, CF 32420, nr. cad 32420, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00, vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

24-02-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru: “Forajul, echiparea și exploatarea sondei 4181 Suplac”. Amplasamentul propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE CRIŞANA, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor. 
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului. 

21-02-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 177 bis Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.


21-02-2020
ANUNT PUBLIC

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectele „Lucrari de abandonare aferente sondelor 40 MPC Cărbuneşti, 84 MPC Cărbuneşti, 93 MPC Cărbuneşti, 105 MPC Cărbuneşti şi 238 MP Cărbuneşti”, amplasate  in localitatea Cărbuneşti, judetul Prahova.
Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judetul Prahova in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. petrom.com.
Observatiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

20-02-2020
Anunt public 

OMV Petrom SA Bucureşti, cu sediul în OMV PETROM SA, Bucureşti Sector 1, str. Coralilor nr.22, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1011 Carei” amplasat în oraş Carei, judeţul Satu Mare, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare,  str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30, vineri între orele 8-14 precum şi  la adresa de internet: http://apmsm.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 

19-02-2020
Anunţ public  

„SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere si reabilitare teren sonda 426 MP Bărbunceşti” propus a fi amplasat în extravilan sat Bărbunceşti, com. Tisău, jud. Buzău. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3 si la sediul titularului din Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzău.”


19-02-2020
Anunţ public  

„SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere si reabilitare teren sonda 452 MP Bărbunceşti” propus a fi amplasat în extravilan sat Bărbuncesti, com. Tisău, jud. Buzău. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3 si la sediul titularului din Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzău.”

19-02-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 211 Tazlău”,  propus a fi amplasat în intravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele lucrătoare, între orele 8-14 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

19-02-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular a proiectului: “Forajul, echiparea și exploatarea sondei 4000 Suplacu de Barcău”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: „Forajul, echiparea și exploatarea sondei 4000 Suplacu de Barcău”, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj.

1.    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

19-02-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele „Lucrări de abandonare aferente sondei 1216 Silistea, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Cosmesti, judeţul Teleorman.  Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

19-02-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele „Lucrări de abandonare aferente sondei 899 Silistea, propus a fi amplasat în comuna Cosmesti, judeţul Teleorman.  
Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

19-02-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele „Lucrări de abandonare aferente sondei 1448 Silistea, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmesti, judeţul Teleorman.  Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

18-02-2020
ANUNT PUBLIC

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 341 SRP Moreni Bana”, amplasată  in localitatea Moreni, judeţul Dâmboviţa.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dâmboviţa din municipiul Târgovişte str. Calea Ialomiţei nr. 1, judeţul Dâmboviţa în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. petrom.com.
Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Dâmboviţa.

18-02-2020
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1122 Glavacioc’’, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1122 Glavacioc’’, propus a fi realizat in extravilanul localitatii Poeni, judetul Teleorman.
   ’’Proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului’’
 Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

18-02-2020
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 602 Preajba Nord’’, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 602 Preajba Nord’’, propus a fi realizat in extravilanul localitatii Silistea, judetul Teleorman.
   ’’Proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului’’
 Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

18-02-2020
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectelor ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1123 Glavacioc’’, ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 2326 Preajba Nord’’, ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1279 Preajba Nord’’, ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1907 Preajba Nord’’ si ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1953 Preajba Nord’’ anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1123 Glavacioc’’, ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 2326 Preajba Nord’’, ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1279 Preajba Nord’’, ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1907 Preajba Nord’’ si ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1953 Preajba Nord’’, amplasate in extravilanul comunei Poeni, judetul Teleorman.
   ’’ Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului’’
 Proiectele deciziilor etapei de incadrare si motivele care le fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectele deciziilor etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

18-02-2020
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1455 Preajba Nord’’, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1455 Preajba Nord’’, propus a fi realizat in extravilanul localitatii Poeni, judetul Teleorman.
   ’’Proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului’’
 Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

18-02-2020
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1278 Preajba Nord’’, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1278 Preajba Nord’’, propus a fi realizat in extravilanul localitatii Poeni, judetul Teleorman.
   ’’Proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului’’
 Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

18-02-2020
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1183 Glavacioc’’, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare aferente sondei 1183 Glavacioc’’, propus a fi realizat in extravilanul localitatii Poeni, judetul Teleorman.
   ’’Proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului’’
 Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

18-02-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare beciuri sonde – Sonda petrolieră 556 Vața”, propus a fi amplasat în comuna Bărăști, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt și la sediul social al titularului din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, punctul de lucru comuna Bărăști, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt. 


18-02-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare beciuri sonde – Sonda petrolieră 1093 Vața”, propus a fi amplasat în comuna Bărăști, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt și la sediul social al titularului din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, punctul de lucru comuna Bărăști, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt. 


18-02-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare beciuri sonde – Sonda petrolieră 1095 Vața, 1045 Vața, 1004 Vața, 829 Vața”, propus a fi amplasat în comuna Spineni, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt și la sediul social al titularului din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, punctul de lucru comuna Spineni, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt. 

18-02-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare beciuri sonde – Sonda petrolieră 1421 Otești”, propus a fi amplasat în comuna Verguleasa, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt și la sediul social al titularului din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, punctul de lucru comuna Verguleasa, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt. 


17-02-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 662 Calacea", propus a fi amplasat în Ortisoara, extravilan, Jud. Timis, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş  de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluarii adecvate si evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 662 Calacea  propus a fi amplasat în jud Timiş, extravilan Ortisoara.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiş, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

17-02-2020                                                      
ANUNȚ  PUBLIC

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda H1 Frumușița”, propus a fi amplasat în extravilan sat Șivița T 43; Parcelele: 804/1/47, 804/1/48, 804/1/49, 804/1/50, 804/1/88;  Tarla: 44; Parcelele: 809/1/2, 809/1/27, 809/1/32, 809/1/33, 809/1/34, 809/1/35, 809/1/60/1; Parcelele: 808/1, 809/1/28/1; comuna Tulucești, județul Galați. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protrecția mediului APM Galați str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați din str. Regiment 11, Siret nr.2, Municipiul Galați.

13-02-2020
ANUNT PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICA

OMV PETROM SA anunta  publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Amenajare careu foraj, foraj si echipare pentru productie (inclusiv 0.5Kv si conducta in careu) sonda 2168 Balaria", propus a fi amplasat in extravilanul comunei Iepuresti, judetul Giurgiu.
Tipul deciziei posibil a fi luata de Agentia pentru Protectia Mediului  Giurgiu poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agentiei pentru Protectie a Mediului Giurgiu din Mun. Giurgiu, Sos. Bucuresti, Bl 111, sc A+B, Jud Giurgiu, in zilele de luni pana joi, intre orele 9:00-14.00, vineri intre orele 9:00-12:00 precum si la sediul titularului OMV PETROM SA din Bucuresti, str. Coralilor, Nr. 22, sector 1.
Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet http://apmgr.anpm.ro 
Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la sediul Primariei comunei Iepuresti, Judetul Giurgiu, in data de 17.03.2020, incepand cu ora 14:00.
Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul Agentiei pentru Protectie a Mediului Giurgiu din Mun. Giurgiu, Sos. Bucuresti, Bl 111, sc A+B, pana la data de 16.03.2020.

13-02-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie Crişana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Creșterea integrității conductei de la sonda 1945 Suplacu de Barcău la Parc 10 Suplac”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie Crişana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.                                

12-02-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 41 MPC Geamana”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele lucrătoare, între orele 8-14 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

12-02-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 84 MP Geamana”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele lucrătoare, între orele 8-14 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

12-02-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 373 Tazlău”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele lucrătoare, între orele 8-14 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

12-02-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 528 MMPG Zemeș”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele lucrătoare, între orele 8-14 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.


12-02-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 4231 Zemeș”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele lucrătoare, între orele 8-14 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.


11-02-2020
ANUNT PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de desfiintare constructii si instalatii Parc43 Bogati” , propus a fi amplasat în  com. Bogati, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş , la sediul SC OMV Petrom SA Zona de Productie Muntenia Vest in mun.Pitesti, b- dul Republicii nr.160 si la sediul OMV PETROM S.A  din Bucuresti, str.Coralilor,nr.22(Petrom City) în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

11-02-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Conductă de amestec la sonda 2681 Merișani„ propus a fi amplasat în comuna Drăganu, sat Drăganu - Olteni, T29(28) județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri, orele 8 – 13 și la sediul OMV Petrom S.A. municipiul București, str. Coralilor, nr.22, “Petrom City”, et.1, în zilele de luni – vineri, între, orele 8 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș


11-02-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Conductă total Manifold Măneasa - Parc 9 Cocu„ propus a fi amplasat în comuna Cocu, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri, orele 8 – 13 și la sediul OMV Petrom S.A. municipiul București, str. Coralilor, nr.22, “Petrom City”, et.1, în zilele de luni – vineri, între, orele 8 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș


11-02-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Conductă și L.E.A. la sondele 1102 și 1103 Albota„ propus a fi amplasat în comuna Albota, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri, orele 8 – 13 și la sediul OMV Petrom S.A. municipiul București, str. Coralilor, nr.22, “Petrom City”, et.1, în zilele de luni – vineri, între, orele 8 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș

11-02-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Conductă și L.E.A. la sondele 1102 și 1103 Albota„ propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, satul Moșoaia, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri, orele 8 – 13 și la sediul OMV Petrom S.A. municipiul București, str. Coralilor, nr.22, “Petrom City”, et.1, în zilele de luni – vineri, între, orele 8 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș


11-02-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Deviere conducte gaze Drăganu-Merișani„ propus a fi amplasat în comuna Merișani, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri, orele 8 – 13 și la sediul OMV Petrom S.A. municipiul București, str. Coralilor, nr.22, “Petrom City”, et.1, în zilele de luni – vineri, între, orele 8 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș

11-02-2020
ANUNT PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de desfiintare constructii si instalatii Parc Oarjai” , propus a fi amplasat în  com. Oarja, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş , la sediul SC OMV Petrom SA Zona de Productie Muntenia Vest in mun.Pitesti, b- dul Republicii nr.160 si la sediul OMV PETROM S.A  din Bucuresti, str.Coralilor,nr.22(Petrom City) în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

11-02-2020
ANUNT PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de desfiintare constructii si instalatii Parc3 Oarja” , propus a fi amplasat în  com. Oarja, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş , la sediul SC OMV Petrom SA Zona de Productie Muntenia Vest in mun.Pitesti, b- dul Republicii nr.160 si la sediul OMV PETROM S.A  din Bucuresti, str.Coralilor,nr.22(Petrom City) în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.


10-02-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului ,,Înlocuire conductă oțel cu conductă amestec din HDPE de la sonda 3596 Videle Vest la parc 3 Videle”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Înlocuire conductă oțel cu conductă amestec din HDPE de la sonda 3596 Videle Vest la Parc 3 Videle”, propus a fi amplasat în orașul Videle, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

10-02-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare 2 conducte zona Ciurești”, propus a fi amplasat în comuna Icoana, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt și la sediul social al titularului din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, punctul de lucru comuna Icoana, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt. 

10-02-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 3433 Slătioarele, L.E.A. și conductă de amestec„  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 3433 Slătioarele, L.E.A. și conductă de amestec„  propus a fi amplasat în comuna Băbana, sat Groși,  tarlaua T19, județul Argeș.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

10-02-2020
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 2681 Merișani„ propus a fi amplasat în comuna Drăganu, sat Drăganu-Olteni, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, în zilele de L-V, orele 10 - 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

10-02-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

“ SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 945 Satchinez", propus a fi amplasat în comuna Satchinez, extravilan, Jud. Timis, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 945 Satchinez  propus a fi amplasat în jud Timiş, extravilan comuna Satchinez.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiş, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului “


07-02-2020
Anunt public

Această informare este efectuată de OMV PETROM SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, ce intentionează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conducte de amestec sondele 705, 706 Oprișenești” propus a fi amplasat în localitatea Ianca, extravilan, Județul Brăila.    
Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezultă ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la EXPERT SERV SRL , cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud. Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233

07-02-2020
Anunt public

Aceasta informare este efectuată de OMV PETROM SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conducta de amestec sonda H1 Frumușița”  propus a fi amplasat în localitatea Tulucești, extravilan, Județul Galați.    
Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
    Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la EXPERT SERV SRL , cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud. Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233. 

06-02-2020
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

OMV PETROM SA – Zona de Producție Moesia, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul ”Amenajare careu foraj, foraj si echipare pentru productie (inclusiv 0,5 Kv și conductă în careu) sonda 2163 Bălăria”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Ghimpați, tarla 9, judeţul Giurgiu.
Tipul deciziei posibil luate de A.P.M. Giurgiu poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu şi la sediul OMV PETROM SA – Zona de Producție Moesia din Bolintin Vale, str. Republicii, nr. 2, județul Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00 – 14,00 și vineri, între orele 9,00-12,00.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Ghimpați, județul Giurgiu, în data de 17 03.2020, începând cu orele 12,00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, până la data de 17.03.2020.

06-02-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 602 Preajba Nord” propus a fi amplasat în comuna Silistea, jud. Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman, in zilele de luni pana joi intre orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 şi la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14.

06-02-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 209 Harlesti” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Talpa, jud. Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman, in zilele de luni pana joi intre orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 şi la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1.

06-02-2020
Anunţ public  

SC OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 93 SNP Plopeasa” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM  Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 93 SNP Plopeasa” propus a fi amplasat în extravilan comuna Cănesti, jud. Buzău. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, din Municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni-vineri între orele 8-14, precum şi la urmatoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării pe pagina de internet a APM Buzău.

06-02-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul București, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titularul proiectului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 330 MP Geamana", propus a fi amplasat în judeţul Neamţ, comuna Tazlău-extravilan.
Informaţiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Neamţ, Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni – joi orele 8-16,30 şi  vineri între orele 8-14, tel. 0233/219695.

06-02-2020
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului “Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață la sondele 1102 și 1103 Albota„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață la sondele 1102 și 1103 Albota„ propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, județul Argeș.
    1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

05-02-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA (prin SC TECHE CONSTRUCT SOLUTIONS SRL), anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 4230 Zemeș”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul primăriei Zemeș, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

05-02-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA (prin SC TECHE CONSTRUCT SOLUTIONS SRL), anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 241 Tazlău”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul primăriei Zemeș, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

05-02-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA (prin SC TECHE CONSTRUCT SOLUTIONS SRL), anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 219 Văsiești”,  propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Moinești, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul primăriei Moinești, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

05-02-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA (prin SC TECHE CONSTRUCT SOLUTIONS SRL), anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1129 Moinești”,  propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Moinești, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul primăriei Moinești, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

05-02-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA (prin SC TECHE CONSTRUCT SOLUTIONS SRL), anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 974 Tazlău”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul primăriei Zemeș, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.


04-02-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1663 Balaria” propus a fi amplasat în com. Letca Noua, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul SC OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

04-02-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1361 Cartojani” propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, sat Roata de Jos, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul SC OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.


04-02-2020
Anunt public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 1317 Vața, L.E.A. și conductă de amestec„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 1317 Vața, L.E.A. și conductă de amestec„ propus a fi amplasat în comuna Săpata, tarlaua T19, județul Argeș.
    1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 


03-02-2020
Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 93 SNP Plopeasa”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Canesti, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Democraţiei nr. 11 şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău.

03-02-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Căptușire cu termoflex conductă MTT Merișani – Parc 3 Merișani Tronson PMAN 3460 Merișani – Parc 3 Merișani„  propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Merișani, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, clădirea “Petrom City”, sector 1, în zilele de luni până joi, între orele 9 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Argeș, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș,

31-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1371 Bălăria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32740, nr. cad. Vechi 786, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9-12,00. 

31-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1847 Bălăria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32420, nr. cad. 32420, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9-12,00. 


30-01-2020
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda, drum, LEA și conductă de amestec la sonda 1214 Vața„  propus a fi amplasat în comuna Vedea, sat Vedea, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, în zilele de L-V, orele 10 - 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

30-01-2020
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 3370 Strâmbu, Manifold, L.E.A. și conductă de amestec„.  propus a fi amplasat în comuna Bogați, județul Argeș. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, în zilele de L-V, orele 10 - 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.


28-01-2020
Anunt public 

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 528 Bărbuncești” amplasat în sat Bărbuncești, com. Tisău, jud. Buzău. Decizia autorității competente, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, din municipiul Buzău,  str. Democrației, nr. 11, jud. Buzău, si la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău, in zilele de luni-vineri intre orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Buzău din municipiul Buzău,  str.Democrației, nr. 11, jud. Buzău, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a APM Buzău.

27-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1122 Glavacioc”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

27-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1123 Glavacioc”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

27-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1183 Glavacioc”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

27-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2326 Preajba Nord”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

23-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
         
S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Forajul, echiparea și exploatarea sondei 4000 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în localitatea Leșmir, intravilan, comuna Marca.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30-16:00 și vineri, între orele 08:30-13:00 și la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, Sectorul 1, în zilele de luni până vineri, între orele 07:30-15:30. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Sălaj.

23-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1455 Preajba Nord”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

23-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1278 Preajba Nord”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

23-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1279 Preajba Nord”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

23-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1907 Preajba Nord”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

23-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1953 Preajba Nord”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.


21-01-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei  209 Hârlești” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de  abandonare aferente sondei  209 Hârlești” propus a fi realizat în extravilanul comunei Talpa, judeţul Teleorman.
„Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului”
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630 si vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.
 
21-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Centrală termoelectrică(G2P) Stație de compresoare Icoana și racordare la rețeaua de energie electrică”, propus a fi amplasat în extravilan, comuna Icoana,  T72, P81/1 și P82/2, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt și la sediul OMV Petrom S.A., str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, în zilele de luni - vineri, între orele 800- 1400. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt

20-01-2020
Anunt public

Această informare este efectuată de OMV PETROM SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 701 Oprișenești” propus a fi amplasat în localitatea Ianca, extravilan, Județul Brăila.    
Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la EXPERT SERV SRL , cu sediul în str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, loc. Ploiești, jud. Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233. 

20-01-2020
Anunt public
    
Această informare este efectuată de OMV PETROM SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 703 Oprișenești” propus a fi amplasat în localitatea Ianca, extravilan, Județul Brăila.    
Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la EXPERT SERV SRL , cu sediul în str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, loc. Ploiești, jud. Prahova, cod poștal 100329, tel/fax: 0244-513233. 

20-01-2020    
Anunt public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului “Amenajare careu de foraj, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec la sonda 3520 bis Vâlcele Vest„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amenajare careu de foraj, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec la sonda 3520 bis Vâlcele Vest„, propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Merișani, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet APM Argeș. 

17-01-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 394 Suplacu de Barcau”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 394 Suplacu de Barcau, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, extravilan, com. Marca.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

17-01-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 153 Suplacu de Barcau”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 153 Suplacu de Barcau, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, extravilan, com. Marca.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

17-01-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 374 Suplacu de Barcau”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 374 Suplacu de Barcau, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, extravilan, com. Marca.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

17-01-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 136 Suplacu de Barcau”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 136 Suplacu de Barcau, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, extravilan, com. Marca.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

17-01-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 179 Suplacu de Barcau”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 179 Suplacu de Barcau, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, extravilan, com. Marca.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

16-01-2020
Anunt public  privinda decizia etapei de incadrare

OMV Petrom SA Bucureşti, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondelor 250 bis Suplacu de Barcau, 4129 Suplacu de Barcau, 4130 Suplacu de Barcau”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactulului asupra corpurilor de apa,  de catre Agentia pentru Protectia Mediului Salaj,  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul : Lucrari de abandonare aferente sondelor 250 bis Suplacu de Barcau, 4129 Suplacu de Barcau, 4130  Suplacu de Barcau, propus a fi amplasat in Loc Lesmir, extravilan, com Marca, jud Salaj
Proiectul deciziei etapei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Salaj, din Zalau, str. Parcului nr.2, în zilele de luni-joi între orele 8,30-16, vineri între orele 8,30-13 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anunţului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.


16-01-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului „DESFIINTARE CONSTRUCTII SI INSTALATII DIN CADRUL STATIEI DE COMPRIMARE GAZE 10GKNA2 BARBATESTI “, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Desființare construcții și instalații din cadrul Stației de comprimare gaze 10 GK NA2 BĂRBĂTEȘTI “, propus a fi amplasat în comuna Barbatesti, satul Barbatesti, judeţul Gorj,  
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


15-01-2020
Anunt public 

OMV Petrom SA Bucureşti, cu sediul în OMV PETROM SA, Bucureşti Sector 1, str. Coralilor nr.22, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1011 Carei” amplasat în oraş Carei ( x=686149,83; y= 309140,24 ), judeţul Satu Mare, 
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30, vineri între orele 8-14 precum şi la sediul titularului Bucuresti Sector 1, str Coralilor nr 22
Observaţii publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare .

15-01-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Inlocuire conducta otel cu conducta amestec din HDPE de la sonda 3596 Videle Vest la parc 3 Videle”, propus a fi amplasat in Videle, judetul Teleorman.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman,  în  zilele  de  luni - joi,  între  orele  8.00 - 16.30  si  vineri  între  orele 8.00 - 14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

15-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie Crişana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Forajul, echiparea și exploatarea sondei 4181 Suplac”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie Crişana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.    

10-01-2020
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM  S.A anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 935  Satchinez", propus a fi realizat în localitatea Satchinez, extravilan, sonda 935 Satchinez, jud. Timis.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiş si la sediul Titularului de Proiect, Timisoara, Strada Coriolan Brediceanu, Cladirea C, Camera P5, jud. Timiş, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00-14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

10-01-2020
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM  S.A anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 7022  Satchinez", propus a fi realizat în localitatea Sandra, extravilan, CF nr. 402160, jud. Timis.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiş si la sediul Titularului de Proiect, Timisoara, Strada Coriolan Brediceanu, Cladirea C, Camera P5, jud. Timiş, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00-14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.


09-01-2020
Anunt public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 2638 Merișani” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 2638 Merișani”, propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Merișani, județul Argeș.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

09-01-2020
Anunt public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu  

OMV Petrom S.A, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : "Înlocuire conductă magistrală de gaze stație de uscare Mihăești – SRM 2 Tătărani",  propus a fi amplasat în Comuna Mihăești, județul Vâlcea. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Vâlcea din Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, județul Vâlcea, la sediul OMV Petrom SA Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești , b-dul Republicii, nr. 160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din Bucuresti, str. Coralilor, Nr. 22, sector 1, în zilele de luni - vineri, între orele 10 - 14. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Vâlcea.

09-01-2020
Anunt public

OMV Petrom SA – Zona de productie Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul IV 2019, si anume:
- monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;
- nu s-au inregistrat poluari accidentale ale solului, apelor de suprafata sau subterane.

07-11-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

“ SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 786 Calacea", propus a fi amplasat în jud Timiş, extravilan Ortisoara, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 786 Calacea propus a fi amplasat în jud Timiş, extravilan Ortisoara.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiş, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului “


07-01-2020
Anunt public

OMV PETROM S.A. titular al proiectului “LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFAȚĂ ȘI CONDUCTĂ DE AMESTEC SONDA H34 INDEPENDENȚA” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, cu evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFAȚĂ ȘI CONDUCTĂ DE AMESTEC SONDA H34 INDEPENDENȚA”, propus a fi amplasat în extravilanul  localității Schela, T58/4, P A532/1/19, A532/1/18, A532/1/17, De538, De510/7 ; T58/2, P A 540/1/1 ; T58/1 P A540/1/13 ; T58/4 P A532/1/8 (nr.cad.103824), A 532/1/17, A532/1/6, județul Galați.
1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.M.P. Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet http://ampgl.anpm.ro/ la Secțiunea: Reglementări-Acordul de Mediu –drafturi acte de reglementare-Proiect decizie etapa de încadrare 2019. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.
2.Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Galați, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

07-01-2020
Anunt public

OMV PETROM S.A. titular al proiectului “LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFAȚĂ ȘI CONDUCTĂ DE AMESTEC SONDA H30 INDEPENDENȚA” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Galați, cu evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFAȚĂ ȘI CONDUCTĂ DE AMESTEC SONDA H30 INDEPENDENȚA”, propus a fi amplasat in intravilanul  localitații Schela, Tarla 58/3, P 502/3, Cc,De; nr. Cad.102481, 100220, 100222, 102359, 2070, judetul Galați.
1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.M.P. Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet http://ampgl.anpm.ro/ la Secțiunea: Reglementări-Acordul de Mediu –drafturi acte de reglementare-Proiect decizie etapă de încadrare 2019. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.
2.Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Galați, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

07-01-2020
Anunt public

“SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul “Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata si conducata amestec sonda 522 Barbuncesti” amplasat in sat Barbuncesti, com. Tisau, jud. Buzau. Decizia autoritatii competente, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau, din municipiul Buzau,  str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, jud. Buzau, si la sediul SC OMV Petrom SA din municipiul Buzau, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzau, in zilele de luni-vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Buzau din municipiul Buzau,  str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, jud. Buzau, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a APM Buzau.” 

07-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie Oltenia, titular al proiectului ”Lucrări de amenajare drum acces, careu foraj, foraj şi punere în producţie sonda 3 Drăganu Călina”, propus a fi realizat în judeţul Vâlcea, comuna Livezi, satul Pîrîienii de Mijloc, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresa de e-mail: office@apmvl.anpm.ro
2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrre în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea.

06-01-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. titular al proiectului: „Înlocuire conducte cu număr mare de spărturi zonele Săpata, Vața și Bacea„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Înlocuire conducte cu număr mare de spărturi zonele Săpata, Vața și Bacea„ propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

06-01-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. titular al proiectului: „Integrare rezervor apă sărată 200 mc LACT Bădești„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Integrare rezervor apă sărată 200 mc LACT Bădești„ propus a fi amplasat în comuna Bârla, sat Bădești, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

06-01-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. titular al proiectului: „Consolidare supratraversare Glâmbocel cu conductă de pompare Parc 22 Bogați – TF Saru” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul : „Consolidare supratraversare Glâmbocel cu conductă de pompare Parc 22 Bogați – TF Saru” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Leordeni, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.