Contact
OMV Group Websites
en ro
OMV Group Websites
OMV Petrom Websites
Petrom Romania www.petrom.ro/ro-ro OMV Group www.omv.com/en OMV Romania www.omv.ro/ro-ro
Close

Public announcements (Romanian only)

17-02-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 662 Calacea", propus a fi amplasat în Ortisoara, extravilan, Jud. Timis, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş  de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluarii adecvate si evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 662 Calacea  propus a fi amplasat în jud Timiş, extravilan Ortisoara.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiş, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.


17-02-2020                                                      
ANUNȚ  PUBLIC

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda H1 Frumușița”, propus a fi amplasat în extravilan sat Șivița T 43; Parcelele: 804/1/47, 804/1/48, 804/1/49, 804/1/50, 804/1/88;  Tarla: 44; Parcelele: 809/1/2, 809/1/27, 809/1/32, 809/1/33, 809/1/34, 809/1/35, 809/1/60/1; Parcelele: 808/1, 809/1/28/1; comuna Tulucești, județul Galați. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protrecția mediului APM Galați str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați din str. Regiment 11, Siret nr.2, Municipiul Galați.


13-02-2020
ANUNT PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICA

OMV PETROM SA anunta  publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Amenajare careu foraj, foraj si echipare pentru productie (inclusiv 0.5Kv si conducta in careu) sonda 2168 Balaria", propus a fi amplasat in extravilanul comunei Iepuresti, judetul Giurgiu.
Tipul deciziei posibil a fi luata de Agentia pentru Protectia Mediului  Giurgiu poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agentiei pentru Protectie a Mediului Giurgiu din Mun. Giurgiu, Sos. Bucuresti, Bl 111, sc A+B, Jud Giurgiu, in zilele de luni pana joi, intre orele 9:00-14.00, vineri intre orele 9:00-12:00 precum si la sediul titularului OMV PETROM SA din Bucuresti, str. Coralilor, Nr. 22, sector 1.
Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet http://apmgr.anpm.ro 
Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la sediul Primariei comunei Iepuresti, Judetul Giurgiu, in data de 17.03.2020, incepand cu ora 14:00.
Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul Agentiei pentru Protectie a Mediului Giurgiu din Mun. Giurgiu, Sos. Bucuresti, Bl 111, sc A+B, pana la data de 16.03.2020.


13-02-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie Crişana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Creșterea integrității conductei de la sonda 1945 Suplacu de Barcău la Parc 10 Suplac”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie Crişana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.                                

12-02-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 41 MPC Geamana”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele lucrătoare, între orele 8-14 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

12-02-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 84 MP Geamana”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele lucrătoare, între orele 8-14 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

12-02-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 373 Tazlău”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele lucrătoare, între orele 8-14 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

12-02-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 528 MMPG Zemeș”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele lucrătoare, între orele 8-14 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.


12-02-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 4231 Zemeș”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele lucrătoare, între orele 8-14 și la sediul OMV Petrom SA din Moinești, strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.


11-02-2020
ANUNT PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de desfiintare constructii si instalatii Parc43 Bogati” , propus a fi amplasat în  com. Bogati, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş , la sediul SC OMV Petrom SA Zona de Productie Muntenia Vest in mun.Pitesti, b- dul Republicii nr.160 si la sediul OMV PETROM S.A  din Bucuresti, str.Coralilor,nr.22(Petrom City) în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

11-02-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Conductă de amestec la sonda 2681 Merișani„ propus a fi amplasat în comuna Drăganu, sat Drăganu - Olteni, T29(28) județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri, orele 8 – 13 și la sediul OMV Petrom S.A. municipiul București, str. Coralilor, nr.22, “Petrom City”, et.1, în zilele de luni – vineri, între, orele 8 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș


11-02-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Conductă total Manifold Măneasa - Parc 9 Cocu„ propus a fi amplasat în comuna Cocu, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri, orele 8 – 13 și la sediul OMV Petrom S.A. municipiul București, str. Coralilor, nr.22, “Petrom City”, et.1, în zilele de luni – vineri, între, orele 8 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș


11-02-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Conductă și L.E.A. la sondele 1102 și 1103 Albota„ propus a fi amplasat în comuna Albota, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri, orele 8 – 13 și la sediul OMV Petrom S.A. municipiul București, str. Coralilor, nr.22, “Petrom City”, et.1, în zilele de luni – vineri, între, orele 8 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș

11-02-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Conductă și L.E.A. la sondele 1102 și 1103 Albota„ propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, satul Moșoaia, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri, orele 8 – 13 și la sediul OMV Petrom S.A. municipiul București, str. Coralilor, nr.22, “Petrom City”, et.1, în zilele de luni – vineri, între, orele 8 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș


11-02-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Deviere conducte gaze Drăganu-Merișani„ propus a fi amplasat în comuna Merișani, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri, orele 8 – 13 și la sediul OMV Petrom S.A. municipiul București, str. Coralilor, nr.22, “Petrom City”, et.1, în zilele de luni – vineri, între, orele 8 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș

11-02-2020
ANUNT PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de desfiintare constructii si instalatii Parc Oarjai” , propus a fi amplasat în  com. Oarja, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş , la sediul SC OMV Petrom SA Zona de Productie Muntenia Vest in mun.Pitesti, b- dul Republicii nr.160 si la sediul OMV PETROM S.A  din Bucuresti, str.Coralilor,nr.22(Petrom City) în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

11-02-2020
ANUNT PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de desfiintare constructii si instalatii Parc3 Oarja” , propus a fi amplasat în  com. Oarja, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş , la sediul SC OMV Petrom SA Zona de Productie Muntenia Vest in mun.Pitesti, b- dul Republicii nr.160 si la sediul OMV PETROM S.A  din Bucuresti, str.Coralilor,nr.22(Petrom City) în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

10-02-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului ,,Înlocuire conductă oțel cu conductă amestec din HDPE de la sonda 3596 Videle Vest la parc 3 Videle”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Înlocuire conductă oțel cu conductă amestec din HDPE de la sonda 3596 Videle Vest la Parc 3 Videle”, propus a fi amplasat în orașul Videle, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

10-02-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare 2 conducte zona Ciurești”, propus a fi amplasat în comuna Icoana, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt și la sediul social al titularului din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, punctul de lucru comuna Icoana, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt. 

10-02-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 3433 Slătioarele, L.E.A. și conductă de amestec„  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 3433 Slătioarele, L.E.A. și conductă de amestec„  propus a fi amplasat în comuna Băbana, sat Groși,  tarlaua T19, județul Argeș.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

10-02-2020
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 2681 Merișani„ propus a fi amplasat în comuna Drăganu, sat Drăganu-Olteni, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, în zilele de L-V, orele 10 - 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

10-02-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

“ SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 945 Satchinez", propus a fi amplasat în comuna Satchinez, extravilan, Jud. Timis, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 945 Satchinez  propus a fi amplasat în jud Timiş, extravilan comuna Satchinez.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiş, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului “


07-02-2020
Anunt public

Această informare este efectuată de OMV PETROM SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, ce intentionează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conducte de amestec sondele 705, 706 Oprișenești” propus a fi amplasat în localitatea Ianca, extravilan, Județul Brăila.    
Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezultă ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la EXPERT SERV SRL , cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud. Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233

07-02-2020
Anunt public

Aceasta informare este efectuată de OMV PETROM SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conducta de amestec sonda H1 Frumușița”  propus a fi amplasat în localitatea Tulucești, extravilan, Județul Galați.    
Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
    Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la EXPERT SERV SRL , cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud. Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233. 

06-02-2020
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

OMV PETROM SA – Zona de Producție Moesia, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul ”Amenajare careu foraj, foraj si echipare pentru productie (inclusiv 0,5 Kv și conductă în careu) sonda 2163 Bălăria”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Ghimpați, tarla 9, judeţul Giurgiu.
Tipul deciziei posibil luate de A.P.M. Giurgiu poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu şi la sediul OMV PETROM SA – Zona de Producție Moesia din Bolintin Vale, str. Republicii, nr. 2, județul Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00 – 14,00 și vineri, între orele 9,00-12,00.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Ghimpați, județul Giurgiu, în data de 17 03.2020, începând cu orele 12,00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, până la data de 17.03.2020.

06-02-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 602 Preajba Nord” propus a fi amplasat în comuna Silistea, jud. Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman, in zilele de luni pana joi intre orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 şi la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14.

06-02-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 209 Harlesti” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Talpa, jud. Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman, in zilele de luni pana joi intre orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 şi la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1.

06-02-2020
Anunţ public  

SC OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 93 SNP Plopeasa” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM  Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 93 SNP Plopeasa” propus a fi amplasat în extravilan comuna Cănesti, jud. Buzău. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, din Municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni-vineri între orele 8-14, precum şi la urmatoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării pe pagina de internet a APM Buzău.

06-02-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul București, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titularul proiectului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 330 MP Geamana", propus a fi amplasat în judeţul Neamţ, comuna Tazlău-extravilan.
Informaţiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Neamţ, Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni – joi orele 8-16,30 şi  vineri între orele 8-14, tel. 0233/219695.

06-02-2020
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului “Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață la sondele 1102 și 1103 Albota„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață la sondele 1102 și 1103 Albota„ propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, județul Argeș.
    1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

05-02-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA (prin SC TECHE CONSTRUCT SOLUTIONS SRL), anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 4230 Zemeș”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul primăriei Zemeș, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

05-02-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA (prin SC TECHE CONSTRUCT SOLUTIONS SRL), anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 241 Tazlău”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul primăriei Zemeș, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

05-02-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA (prin SC TECHE CONSTRUCT SOLUTIONS SRL), anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 219 Văsiești”,  propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Moinești, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul primăriei Moinești, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

05-02-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA (prin SC TECHE CONSTRUCT SOLUTIONS SRL), anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 1129 Moinești”,  propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Moinești, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul primăriei Moinești, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

05-02-2020
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA (prin SC TECHE CONSTRUCT SOLUTIONS SRL), anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 974 Tazlău”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul primăriei Zemeș, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

04-02-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1663 Balaria” propus a fi amplasat în com. Letca Noua, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul SC OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.


04-02-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1361 Cartojani” propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, sat Roata de Jos, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul SC OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.


04-02-2020
Anunt public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 1317 Vața, L.E.A. și conductă de amestec„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 1317 Vața, L.E.A. și conductă de amestec„ propus a fi amplasat în comuna Săpata, tarlaua T19, județul Argeș.
    1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 


03-02-2020
Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 93 SNP Plopeasa”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Canesti, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Democraţiei nr. 11 şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău.

03-02-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Căptușire cu termoflex conductă MTT Merișani – Parc 3 Merișani Tronson PMAN 3460 Merișani – Parc 3 Merișani„  propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Merișani, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, clădirea “Petrom City”, sector 1, în zilele de luni până joi, între orele 9 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Argeș, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș.

31-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1371 Bălăria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32740, nr. cad. Vechi 786, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9-12,00. 

31-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1847 Bălăria” propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, CF 32420, nr. cad. 32420, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA din București, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9-12,00. 

30-01-2020
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda, drum, LEA și conductă de amestec la sonda 1214 Vața„  propus a fi amplasat în comuna Vedea, sat Vedea, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, în zilele de L-V, orele 10 - 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

30-01-2020
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 3370 Strâmbu, Manifold, L.E.A. și conductă de amestec„.  propus a fi amplasat în comuna Bogați, județul Argeș. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, în zilele de L-V, orele 10 - 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

28-01-2020
Anunt public 

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 528 Bărbuncești” amplasat în sat Bărbuncești, com. Tisău, jud. Buzău. Decizia autorității competente, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, din municipiul Buzău,  str. Democrației, nr. 11, jud. Buzău, si la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău, in zilele de luni-vineri intre orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Buzău din municipiul Buzău,  str.Democrației, nr. 11, jud. Buzău, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a APM Buzău.

27-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1122 Glavacioc”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

27-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1123 Glavacioc”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

27-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1183 Glavacioc”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

27-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2326 Preajba Nord”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

23-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
         
S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Forajul, echiparea și exploatarea sondei 4000 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în localitatea Leșmir, intravilan, comuna Marca.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30-16:00 și vineri, între orele 08:30-13:00 și la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, Sectorul 1, în zilele de luni până vineri, între orele 07:30-15:30. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Sălaj.

23-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1455 Preajba Nord”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

23-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1278 Preajba Nord”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

23-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1279 Preajba Nord”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

23-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1907 Preajba Nord”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

23-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1953 Preajba Nord”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.


21-01-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei  209 Hârlești” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de  abandonare aferente sondei  209 Hârlești” propus a fi realizat în extravilanul comunei Talpa, judeţul Teleorman.
„Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului”
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630 si vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.
 
21-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Centrală termoelectrică(G2P) Stație de compresoare Icoana și racordare la rețeaua de energie electrică”, propus a fi amplasat în extravilan, comuna Icoana,  T72, P81/1 și P82/2, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt și la sediul OMV Petrom S.A., str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, în zilele de luni - vineri, între orele 800- 1400. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt

20-01-2020
Anunt public

Această informare este efectuată de OMV PETROM SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 701 Oprișenești” propus a fi amplasat în localitatea Ianca, extravilan, Județul Brăila.    
Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la EXPERT SERV SRL , cu sediul în str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, loc. Ploiești, jud. Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233. 

20-01-2020
Anunt public
    
Această informare este efectuată de OMV PETROM SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 703 Oprișenești” propus a fi amplasat în localitatea Ianca, extravilan, Județul Brăila.    
Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la EXPERT SERV SRL , cu sediul în str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, loc. Ploiești, jud. Prahova, cod poștal 100329, tel/fax: 0244-513233. 

20-01-2020    
Anunt public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului “Amenajare careu de foraj, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec la sonda 3520 bis Vâlcele Vest„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amenajare careu de foraj, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec la sonda 3520 bis Vâlcele Vest„, propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Merișani, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet APM Argeș. 

17-01-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 394 Suplacu de Barcau”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 394 Suplacu de Barcau, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, extravilan, com. Marca.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

17-01-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 153 Suplacu de Barcau”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 153 Suplacu de Barcau, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, extravilan, com. Marca.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

17-01-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 374 Suplacu de Barcau”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 374 Suplacu de Barcau, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, extravilan, com. Marca.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

17-01-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 136 Suplacu de Barcau”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 136 Suplacu de Barcau, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, extravilan, com. Marca.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

17-01-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 179 Suplacu de Barcau”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 179 Suplacu de Barcau, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, extravilan, com. Marca.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

16-01-2020
Anunt public  privinda decizia etapei de incadrare

OMV Petrom SA Bucureşti, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondelor 250 bis Suplacu de Barcau, 4129 Suplacu de Barcau, 4130 Suplacu de Barcau”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactulului asupra corpurilor de apa,  de catre Agentia pentru Protectia Mediului Salaj,  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul : Lucrari de abandonare aferente sondelor 250 bis Suplacu de Barcau, 4129 Suplacu de Barcau, 4130  Suplacu de Barcau, propus a fi amplasat in Loc Lesmir, extravilan, com Marca, jud Salaj
Proiectul deciziei etapei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Salaj, din Zalau, str. Parcului nr.2, în zilele de luni-joi între orele 8,30-16, vineri între orele 8,30-13 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anunţului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

16-01-2020
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului „DESFIINTARE CONSTRUCTII SI INSTALATII DIN CADRUL STATIEI DE COMPRIMARE GAZE 10GKNA2 BARBATESTI “, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Desființare construcții și instalații din cadrul Stației de comprimare gaze 10 GK NA2 BĂRBĂTEȘTI “, propus a fi amplasat în comuna Barbatesti, satul Barbatesti, judeţul Gorj,  
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

15-01-2020
Anunt public 

OMV Petrom SA Bucureşti, cu sediul în OMV PETROM SA, Bucureşti Sector 1, str. Coralilor nr.22, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1011 Carei” amplasat în oraş Carei ( x=686149,83; y= 309140,24 ), judeţul Satu Mare, 
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30, vineri între orele 8-14 precum şi la sediul titularului Bucuresti Sector 1, str Coralilor nr 22
Observaţii publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare .

15-01-2020
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Inlocuire conducta otel cu conducta amestec din HDPE de la sonda 3596 Videle Vest la parc 3 Videle”, propus a fi amplasat in Videle, judetul Teleorman.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman,  în  zilele  de  luni - joi,  între  orele  8.00 - 16.30  si  vineri  între  orele 8.00 - 14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

15-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie Crişana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Forajul, echiparea și exploatarea sondei 4181 Suplac”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie Crişana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.                                
10-01-2020
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM  S.A anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 935  Satchinez", propus a fi realizat în localitatea Satchinez, extravilan, sonda 935 Satchinez, jud. Timis.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiş si la sediul Titularului de Proiect, Timisoara, Strada Coriolan Brediceanu, Cladirea C, Camera P5, jud. Timiş, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00-14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

10-01-2020
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM  S.A anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 7022  Satchinez", propus a fi realizat în localitatea Sandra, extravilan, CF nr. 402160, jud. Timis.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiş si la sediul Titularului de Proiect, Timisoara, Strada Coriolan Brediceanu, Cladirea C, Camera P5, jud. Timiş, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00-14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

09-01-2020
Anunt public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 2638 Merișani” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 2638 Merișani”, propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Merișani, județul Argeș.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

09-01-2020
Anunt public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu  

OMV Petrom S.A, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : "Înlocuire conductă magistrală de gaze stație de uscare Mihăești – SRM 2 Tătărani",  propus a fi amplasat în Comuna Mihăești, județul Vâlcea. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Vâlcea din Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, județul Vâlcea, la sediul OMV Petrom SA Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești , b-dul Republicii, nr. 160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din Bucuresti, str. Coralilor, Nr. 22, sector 1, în zilele de luni - vineri, între orele 10 - 14. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Vâlcea.

09-01-2020
Anunt public

OMV Petrom SA – Zona de productie Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul IV 2019, si anume:
- monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;
- nu s-au inregistrat poluari accidentale ale solului, apelor de suprafata sau subterane.

07-11-2020
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

“ SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 786 Calacea", propus a fi amplasat în jud Timiş, extravilan Ortisoara, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 786 Calacea propus a fi amplasat în jud Timiş, extravilan Ortisoara.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiş, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului “

07-01-2020
Anunt public

OMV PETROM S.A. titular al proiectului “LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFAȚĂ ȘI CONDUCTĂ DE AMESTEC SONDA H34 INDEPENDENȚA” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, cu evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFAȚĂ ȘI CONDUCTĂ DE AMESTEC SONDA H34 INDEPENDENȚA”, propus a fi amplasat în extravilanul  localității Schela, T58/4, P A532/1/19, A532/1/18, A532/1/17, De538, De510/7 ; T58/2, P A 540/1/1 ; T58/1 P A540/1/13 ; T58/4 P A532/1/8 (nr.cad.103824), A 532/1/17, A532/1/6, județul Galați.
1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.M.P. Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet http://ampgl.anpm.ro/ la Secțiunea: Reglementări-Acordul de Mediu –drafturi acte de reglementare-Proiect decizie etapa de încadrare 2019. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.
2.Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Galați, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

07-01-2020
Anunt public

OMV PETROM S.A. titular al proiectului “LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFAȚĂ ȘI CONDUCTĂ DE AMESTEC SONDA H30 INDEPENDENȚA” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Galați, cu evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFAȚĂ ȘI CONDUCTĂ DE AMESTEC SONDA H30 INDEPENDENȚA”, propus a fi amplasat in intravilanul  localitații Schela, Tarla 58/3, P 502/3, Cc,De; nr. Cad.102481, 100220, 100222, 102359, 2070, judetul Galați.
1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.M.P. Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet http://ampgl.anpm.ro/ la Secțiunea: Reglementări-Acordul de Mediu –drafturi acte de reglementare-Proiect decizie etapă de încadrare 2019. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.
2.Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Galați, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

07-01-2020
Anunt public

“SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul “Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata si conducata amestec sonda 522 Barbuncesti” amplasat in sat Barbuncesti, com. Tisau, jud. Buzau. Decizia autoritatii competente, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau, din municipiul Buzau,  str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, jud. Buzau, si la sediul SC OMV Petrom SA din municipiul Buzau, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzau, in zilele de luni-vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Buzau din municipiul Buzau,  str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, jud. Buzau, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a APM Buzau.” 


07-01-2020
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie Oltenia, titular al proiectului ”Lucrări de amenajare drum acces, careu foraj, foraj şi punere în producţie sonda 3 Drăganu Călina”, propus a fi realizat în judeţul Vâlcea, comuna Livezi, satul Pîrîienii de Mijloc, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresa de e-mail: office@apmvl.anpm.ro
2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrre în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea.

06-01-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. titular al proiectului: „Înlocuire conducte cu număr mare de spărturi zonele Săpata, Vața și Bacea„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Înlocuire conducte cu număr mare de spărturi zonele Săpata, Vața și Bacea„ propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

06-01-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. titular al proiectului: „Integrare rezervor apă sărată 200 mc LACT Bădești„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Integrare rezervor apă sărată 200 mc LACT Bădești„ propus a fi amplasat în comuna Bârla, sat Bădești, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

06-01-2020
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. titular al proiectului: „Consolidare supratraversare Glâmbocel cu conductă de pompare Parc 22 Bogați – TF Saru” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul : „Consolidare supratraversare Glâmbocel cu conductă de pompare Parc 22 Bogați – TF Saru” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Leordeni, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.