Contact
OMV Group Websites
en ro
Logout
OMV Group Websites
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Group www.omv.com OMV Romania www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Close

Anunţuri Publice (Romanian only)

07.04.2023

ANUNȚ

 

OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construirea unui parc fotovoltaic pe terenul OMV PETROM in localitatea Corbii Mari  propus a fi amplasat in com. Corbii Mari, sat Corbii Mari, str. Principala, nr. 148, jud. Dambovita.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la A.P.M Dambovita din Municipiul Targoviste, calea Ialomitei nr 1. judetul Dambovita, in zilele de luni – vineri, intre orele 9:00 – 16:00, precum si la urmatoarea adresa de internet in http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.06.03.2023

ANUNȚ

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construirea unui parc fotovoltaic pe terenul OMV PETROM în localitatea Corbii Mari propus a fi amplasat în corn. Corbii Mari, sat Corbii Mari, str. Principală, nr.148, jud. Dâmbovița.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate site-ul APM Dâmbovița: http://www.anpm.ro/ro/web/apm-dambovita/acord de mediu/anunturi publice.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmbovița.

26.01.2022
ANUNȚ

OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul București, Sectorul 1, Strada Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire parc fotovoltaic Oprișenești inclusiv branșamente și racorduri propus a fi amplasat în județul Brăila, oraș Ianca, sat Oprișenești, Str. Brăilei, nr. 106 Cv21, P248.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, Bulevardul Independenței, nr. 16, Bloc B5, Brăila și la sediul OMV Petrom din municipiul București, strada Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele lucrătoare între orele 9:00-13:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.10.09.2021
ANUNŢ 

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Construire parc fotovoltaic  Amaradia, branşamente, racorduri şi drum de acces”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire parc fotovoltaic Amaradia, branşamente, racorduri şi drum de acces”, propus a fi amplasat în localitatea Isalnița, Str. Mihai Eminescu, nr. 105, județul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, din Craiova , str. Petru Rareș nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.
 

10.09.2021
ANUNȚ
 
OMV PETROM SA, titular al proiectului ,,Construirea unui parc fotovoltaic pe terenul OMV Petrom, in localitatea Isalniţa, pe amplasamentul fostului Combinat Doljchim, inclusiv branşamente şi racorduri”  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Construirea unui parc fotovoltaic pe terenul OMV Petrom, in localitatea Isalnita, pe amplasamentul fostului Combinat Doljchim, inclusiv bransamente si racorduri”, propus a fi amplasat în localitatea Isalnița, Str. Mihai Eminescu, nr. 105, județul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, din Craiova , str. Petru Rareș nr.1, jud. Dolj, în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

16.07.2021
ANUNȚ

OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul București, Sectorul 1, Strada
Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul „Costruirea unui parc fotovoltaic „Parc
fotovoltaic Işalniƫa”, inclusiv bransamente, racorduri si drumuri de acces” propus a
fi amplasat în localitatea Işalniƫa, Str. Mihai Eminescu, nr. 105, județul Dolj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rares, nr. 1 si la sediul OMV Petrom din municipiul Bucuresti, strada Coralilor,
nr. 22, Sector 1, in zilele de luni pana joi intre orele 8:00-16:00 si vineri intre orele 8:00- 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr. 1.

16.07.2021
ANUNȚ


 OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul București, Sectorul 1, Strada Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Costruirea unui parc fotovoltaic „Parc fotovoltaic Amaradia”, inclusiv bransamente, racorduri si drumuri de acces” propus a fi amplasat în localitatea Isalnita, Str. Mihai Eminescu, nr. 105, județul Dolj. 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr. 1 si la sediul OMV Petrom din municipiul Bucuresti, strada Coralilor, nr. 22, Sector 1, in zilele de luni pana joi intre orele 8:00-16:00 si vineri intre orele 8:00 -14:00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr. 1.
 

2021-05-21

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Desființare stație măsură gaze GMS 37 Glavacioc”, propus a fi amplasat în com. Șelaru, jud. Dâmbovița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, in zilele de luni - vineri, între orele 9.00 - 16.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

2021 - 03- 16 Anunț public

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desființare stație măsură gaze GMS 37 Glavacioc”, propus a fi amplasat în Comuna Șelaru, jud. Dâmbovița.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, in zilele de luni - vineri, între orele 9.00 - 16.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmbovița.

2016 - 09 - 07 Anunț public

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, sector 1,  str. Coralilor nr. 22 (Petrom City), titular al proiectului:"Desființarea: Demolarea stațiilor de reglare-măsurare gaze MS 03 şi MS 50 Arpechim Pitești"propus a fi amplasat în comuna Bradu, incinta combinat Arpechim, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără efectuarea evaluării de impact şi fără evaluare adecvată, de către APM Argeș, pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș din Pitești, str. Egalităţii nr. 50 A, în zilele de luni-vineri între orele 10:00-14:00, precum şi la următoarea adresa de internet: www.apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentariile/observațiile la proiectul deciziei de încadrare, la sediul APM Argeș, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

2016 - 08 - 25 Anunț public

OMV Petrom S.A., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Desființarea: Demolarea stațiilor de reglare – măsurare gaze MS03 şi MS 50 Arpechim Pitești" propus a se realiza în comuna Bradu, incinta Combinat Arpechim, județ Argeș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș – municipiul Pitești, str. Egalităţii nr. 50A, județul Argeș şi la sediul OMV Petrom SA - Arpechim Pitești, jud. Argeș, în zilele de luni-vineri, între orele 8:00-16:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătura şi cu date de identificare la sediul A.P.M. Argeș – municipiul Pitești, str. Egalităţii nr. 50A, județul Argeș.

2016 - 03 -16 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A., anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul‚ Modernizare statie de reglare, masurare gaze SRM Voiteg, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Deta, jud. Timis.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis. Jud Timis. Localitatea Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http:/apmtm.anpm.ro-Sectiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 20.03.2016.

2015 - 10 - 20  Anunţ public

Anunt public Timis, (0.43 MB, PDF) 

2015 - 09 - 16  Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul in mun Pitesti, b-dul Republicii, nr. 160, jud. Arges, titular al proiectului "Relocare si modernizare MS -03 panou de masurare gaze Bascov", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arges in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Relocare si modernizare MS -03 panou de masurare gaze Bascov", propus a fi amplasat in com. Bascov, sat Bascov, str. Teiului, jud. Arges.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Arges, din Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50, jud. Arges, in zilele de luni pana vineri intre orele 10-14, precum si la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 20.09.2015

2015 - 09 - 09 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. Bucuresti, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Relocare si modernizare MS-03
panou masura gaze Bascov", propus a fi amplasat in com. Bascov, sat Bascov, str. Teiului, jud Arges.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Pitesti, str. Egalitatii, nr.50A, jud.Arges, in Zilele de L-V, orele 10-14.

Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Arges.

2013 - 11 - 29 Anunţ public privind depunerea - Solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata,  pentru proiectul  "Statie de  Reglare Masurare Gaze SRM Satchinez si panouri solare alimentare proprie"  propus a fi amplasat in comuna Satchinez, CF nr. 401951 Satchinez,  nr. cad. 401951, jud. Timis.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza  pot fi consultate la sediul APM Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A ,  in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro - Sectiunea Acorduri de Mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data 05.12.2013.

2013 - 11 - 12 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. – Unitatea de Afaceri Logistica – Departamentul Controlul Măsurării şi Calităţii Gazelor Naturale anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

"Construire statie reglare masurare gaze SRM Satchinez si panouri solare alimentare proprie", propus a fi amplasat in comuna Satchinez, CF nr. 401951.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Timis, mun. Timisoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A si la titular: Ploieşti, str. Mihai Eminescu, nr. 7-9, jud. Prahova in zilele de Luni - Joi, orele 8:00-16:30, vineri orele 8.00 – 14.00

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Timis

2013 - 11 - 07 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A. – Unitatea de Afaceri Logistica – Departamentul Controlul Măsurării şi Calităţii Gazelor Naturale, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Mihai Eminescu, nr. 7-9, jud. Prahova, titular al "Modernizarea staţiei de reglare măsurare gaze SRM 14 Bolintin" propus a fi amplasat în oraş Bolintin Vale, str. Poenari, tarla 28/1, jud. Giurgiu, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nerealizare a evaluării impactului asupra mediului şi evaluării adecvate de către APM Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni – joi între orele 8,00 – 16,30 şi vineri de la 8,00 – 14,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail:
office@apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2013 - 07 - 02 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV PETROM S.A. – Unitatea de Afaceri Gaze Naturale – Departamentul Controlul Măsurării şi Calităţii Gazelor Naturale (cu sediul in municipiul Craiova, str. Ion Marinescu, nr. 4, jud. Dolj) titular al proiectului "Modernizarea stației de reglare si măsurare S.R.M.P 46 Vedea" anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizarea stației de reglare si măsurare S.R.M.P 46 Vedea", propus a fi amplasat in comuna Vedea, sat vedea, judetul Argeș.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M Argeș din Pitesti, str. Egalitatii nr. 50 A, judetul Arges, in zilele de luni- vineri intre orele 10:00 – 14:00, precum si la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunt, pana la data de 08.07.2013.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare, (0.04 MB, PDF) 

2013 - 06 - 27 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. – Unitatea de Afaceri Gaze Naturale – Departamentul Controlul Măsurării şi Calităţii Gazelor Naturale anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

"Modernizarea statiei de reglare si masurare S.R.M.P 46 Vedea", propus a fi amplasat in com. Vedea, sat Vedea, jud. Arges.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Arges din Pitesti, str. Egalitatii nr. 50 A, jud. Arges si la sediul OMV PETROM SA Unitatea de Afaceri Gaze Naturale – Departamentul Controlul Măsurării şi Calităţii Gazelor Naturale, municipiul Craiova, str. Ion Marinescu, nr. 4 jud. Dolj, in zilele de Luni pana Vineri, intre orele 10:00-14:00.

Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Arges.

Anunt public Vedea, (0.04 MB, PDF) 

2012 - 10 - 29 Anunţ public

Anunt public Modernizare SRM Valea Voievozilor, (0.04 MB, PDF)

2012 - 10 - 18 Anunţ public

Anunt public Valea Voievozilor, (0.04 MB, PDF)

2012 - 09 - 12 Anunţ public

Anunt public SRm 36 Floresti-Stoenesti, (0.07 MB, PDF) 

2012 - 04 - 03 Anunţ public

Anunt Amaru, (0.04 MB, PDF) 
Anunt Mierea, (0.04 MB, PDF) 
Anunt Parscov, (0.04 MB, PDF) 
Anunt Vernesti, (0.04 MB, PDF) 

2012 - 03 - 26 Anunţ public

Modernizare SRM 75 Amaru, (0.03 MB, DOC) 
Modernizare SRM 62 Mierea, (0.03 MB, DOC) 
Modernizare SRM 32 Pârscov, (0.03 MB, DOC) 
Modernizare SRM 45 Verneşti, (0.03 MB, DOC) Modernizare SRM Amaru, (0.04 MB, PDF) 
Modernizare SRM Mierea, (0.04 MB, PDF) 
Modernizare SRM Parscov, (0.04 MB, PDF) 
Modernizare SRM Vernesti, (0.04 MB, PDF) 

2012 - 10 - 29 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. – Unitatea de Afaceri Gaze Naturale – Departamentul Controlul Măsurării şi Calităţii Gazelor Naturale anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizare Staţie reglare măsurare SRM 17 Valea Voievozilor, județul Dâmbovița", propus a fi amplasat in intravilanul comunei Răzvad, sat Valea Voievozilor, județul Dâmbovița.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dâmbovița din municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței nr. 1, jude Dâmbovița, in zilele de luni – joi, intre orele 9:00 – 15:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmdb.anpm.ro.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dâmbovița din municipiul Târgoviște, Calea Ialomitei nr. 1, județ Dâmbovița si la sediul OMV Petrom SA, din Str. Ion Maiorescu, Nr. 4, municipiul Craiova, judetul Dolj, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00 – 16:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dâmbovița (5 zile de la data publicării prezentului anunt).

2012 - 10 - 18 Anunţ public Valea Voievozilor

S.C. OMV PETROM S.A. – Unitatea de Afaceri Gaze Naturale – Departamentul Controlul Măsurării şi Calităţii Gazelor Naturale anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Modernizare Staţie reglare măsurare SRM 17 Valea Voievozilor, judetul Dambovita“, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Răzvad, sat Valea Voievozilor, judeţul Dâmboviţa.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmbovita din Str. Calea Ialomitei nr. 1, Targoviste şi la sediul  S.C. OMV PETROM S.A. – Unitatea de Afaceri Gaze Naturale – Departamentul Controlul Măsurării şi Calităţii Gazelor Naturale  din Str. Ion Maiorescu, Nr. 4, municipiul Craiova, judetul Dolj, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dambovita din din Str. Calea Ialomitei nr. 1, Targoviste.

2012 - 03 - 23 Anunţ public Vernesti

S.C. OMV PETROM S.A. – Unitatea de Afaceri Gaze Naturale – Departamentul Controlul Măsurării şi Calităţii Gazelor Naturale anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : "Modernizare Staţie reglare măsurare SRM 45 Verneşti (extravilan), comuna Verneşti", propus a fi amplasat în sat Verneşti, com Verneşti, jud. Buzău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, şi la sediul  S.C. OMV PETROM S.A. – Unitatea de Afaceri Gaze Naturale – Departamentul Controlul Măsurării şi Calităţii Gazelor Naturale din Ploieşti, str. M. Eminescu, nr. 7- 9, jud. Prahova, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzău din municipiul Buzău, Str. Democraţiei, nr. 11.

2012 - 03 - 23 Anunţ public Pirscov

S.C. OMV PETROM S.A. – Unitatea de Afaceri Gaze Naturale – Departamentul Controlul Măsurării şi Calităţii Gazelor Naturale anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : "Modernizare Staţie reglare măsurare SRM 32 Pârscov", propus a fi amplasat în sat Măgura (intravilan), comuna Măgura, judeţul Buzău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, şi la sediul  S.C. OMV PETROM S.A. – Unitatea de Afaceri Gaze Naturale – Departamentul Controlul Măsurării şi Calităţii Gazelor Naturale  din Ploieşti, str. M. Eminescu, nr. 7- 9, jud. Prahova, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzău din municipiul Buzău, Str. Democraţiei, nr. 11.

2012 - 03 - 23 Anunţ public Mierea

S.C. OMV PETROM S.A. – Unitatea de Afaceri Gaze Naturale – Departamentul Controlul Măsurării şi Calităţii Gazelor Naturale anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : "Modernizare Staţie reglare măsurare SRM 62 Mierea (extravilan) comuna Verneşti", propus a fi amplasat în sat Mierea, comuna Verneşti, judeţul Buzău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, şi la sediul  S.C. OMV PETROM S.A. – Unitatea de Afaceri Gaze Naturale – Departamentul Controlul Măsurării şi Calităţii Gazelor Naturale  din Ploieşti, str. M. Eminescu, nr. 7- 9, jud. Prahova, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzău din municipiul Buzău, Str. Democraţiei, nr. 11.

2012 - 03 - 23 Anunţ public Amaru

S.C. OMV PETROM S.A. – Unitatea de Afaceri Gaze Naturale – Departamentul Controlul Măsurării şi Calităţii Gazelor Naturale anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : "Modernizare Staţie reglare măsurare SRM 75 Amaru (extravilan), comuna Amaru", propus a fi amplasat în sat în sat Amaru, comuna Amaru, jud. Buzău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, şi la sediul  S.C. OMV PETROM S.A. – Unitatea de Afaceri Gaze Naturale – Departamentul Controlul Măsurării şi Calităţii Gazelor Naturale  din Ploieşti, str. M. Eminescu, nr. 7- 9, jud. Prahova, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzău din municipiul Buzău, Str. Democraţiei, nr. 11.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare, 18.01.2012

S.C. TOTALGAS INDUSTRIE S.R.L pentru S.C. OMV PETROM S.A. – Unitatea de Afaceri Gaze Naturale – Departamentul Controlul Măsurării şi Calităţii Gazelor Naturale, titular al proiectului "Modernizarea Staţiei de Reglare Măsurare SRM 28 Turceni", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Plopşoru, satul Broşteni , judeţul Gorj, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj: de a nu efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată,  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul. "Modernizarea Staţiei de Reglare Măsurare SRM 28 Turceni", propus a fi amplasat în  extravilanul comunei Plopşoru, satul Broşteni, judeţul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 74, în zilele de luni - vineri, între orele 9 -14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 23.01.2012.

Anunţ public, 12.01.2012

S.C. TOTALGAS INDUSTRIE S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizarea Staţiei de Reglare Măsurare SRM 28 Turceni", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Plopşoru, sat Broşteni, judeţul Gorj, titular S.C. OMV PETROM S.A.  –Unitatea de Afaceri Gaze Naturale – Departamentul Controlul Măsurării şi Calităţii Gazelor Naturale.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr.76, şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. - Unitatea de Afaceri Gaze Naturale – Departamentul Controlul Măsurării şi Calităţii Gazelor Naturale, municipiul Craiova, strada Ion Maiorescu, nr. 4, în zilele de luni - vineri, între orele 10 -14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.